Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Co přinese plán udržitelné mobility cyklistům v Plzni?

article

Asi každý, kdo se pohybuje po městě ať na kole, pěšky, veřejnou dopravou či autem, si občas říká „Kdo tohle plánoval?" Dopravní situace ve městech se zhoršuje a jedním z řešení, jak zachovat města příjemná pro život, ale současně dobře dopravně dostupná, je udržitelná doprava a její dobré plánování. Zahraniční zkušenosti říkají, že je třeba myslet na všechny složky dopravního koláče a postupně je pomocí vhodných opatření dopravu usměrňovat, nejen ve městech, ale i v jejich spádovém okolí. Co přinesou plány udržitelné mobility cyklistům?

Autor: cykloRADKA Aktualizace: 15.01.2015

testJen málokdy se vám při pohybu po městě stane, že se pohybujete jen jedním druhem dopravy - skoro vždy totiž musíte aspoň kousek dojít pěšky. Zvolit vhodný druh dopravy pro danou cestu bývá právě ve městě klíčové. Zatímco v autě, ale třeba i trolejbuse, vás někde doslova uvězní dopravní zácpa, v jiných prostředcích MHD, např. tramvaji, můžete mít díky preferenci v dopravě přednost, na kole se zácpám můžete vyhnout třeba po stezkách a pěšky se protáhnete skoro všude, jen nejste tak rychlí jako na kole. Vaši rychlost zvoleným typem dopravního pohybu pak ale ovlivňuje tzv. modal split (viz minislovníček níže), tedy podíl jednotlivých použitých druhů dopravy na celkovém dopravním koláči. Pokud bude město zacpané automobily, rychlost jízdy se sníží. Pokud se část automobilistů začne místo autem pohybovat veřejnou dopravou nebo na kole a modal split se tím změní, silnice se částečně uvolní a motorová doprava se zrychlí. Takové změny nenastanou samy a dopravní experti si lámou hlavy, která opatření jsou nejvhodnější pro zlepšení dopravy ve městech a nevyžadují velké náklady. Mnohá, byť velice levná opatření, týkající se například restrikcí při parkování, vyžadují politickou odvahu, kterou u nás zrovna moc politiků nemá. Nyní jim ale můžete dát vědět i vy, co si o dalším dopravním směřování Plzně myslíte. Město Plzeň totiž zpracovává Plán udržitelné mobility (ve zkratce PUM). A zapojit se do něj můžete i vy!

 

Až do jisté doby se naše města, včetně Plzně, o PUM nezajímala, a to přestože tuto nabídku teď již bývalý náměstek primátora Plzně pro dopravu Šimák dostal i s upozorněním, že existence PUM bude v budoucnosti nezbytnou podmínkou pro čerpání finančních prostředků na dopravu z EU. Na počátku roku 2014 byla založena

Plán udržitelné mobility (PUM) - strategický plán směřující k uspokojení dopravních potřeb daného území, a tím ke zlepšení života. Jeho cílem je vytvořit udržitelný městský dopravní systém nejen ve městě, ale v celé aglomeraci, a to vhodným vyvážením jednotlivých druhů dopravy - individuální, veřejné hromadné, cyklistické a pěší. Ale také veřejné i soukromé, osobní i nákladní, motorizované i bezmotorové a také dopravy v pohybu i v klidu.

Platforma plánů udržitelné mobility jako reakce na oznámení Evropské komise v balíčku městské mobility, která vyplynula právě z rozhodnutí Evropské komise - do budoucna bude čerpání evropských peněz na dopravu pro větší města podmíněno zpracovaným Plánem udržitelné mobility. To bylo důvodem, proč vypracování PUM prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů zadalo i město Plzeň. Na prvních dvou pracovních jednáních proběhly odborné diskuse. Je pro dopravu v plzeňské aglomeraci lepší scénář regulační, liberální nebo udržovací? Právě o tom se diskutovalo. V současné době jsou k dispozici průzkumy mobility, matematické dopravní modely a tři možné scénáře, kterými by se Plzeň mohla ubírat v příštích letech. Odborníci se nejvíce klonili ke scénáři regulačnímu, což znamená podporu záchytných parkovišť, veřejné dopravy (MHD a železnice) i dopravy pěší a cyklistické, ale také promyšlenou parkovací politiku. „Čeká nás hledání konsensu nad společnou vizí městské mobility výběrem vhodných opatření a jejich správného načasování," říká Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů." Nový náměstek primátora Plzně pro dopravu Petr Náhlík k tomu říká: „Prosadit některá dopravní opatření nebývá snadné. Zájem, názory či přímo podporu veřejnosti vítáme již ve stadiu jejich příprav. Žijeme v otevřené informační společnosti a tak nelze řešit dopravu někde v kanceláři. Plán udržitelné mobility je - podobně jako Územní plán - de facto DOHODOU mezi odborníky, občany a politiky. Bez diskuse, vysvětlování a následné dohody nelze žádná dobrá opatření v oblasti dopravy navrhnout a už vůbec je nejde bez dobrého projednání realizovat.”

Jak můžete ovlivnit a podpořit cyklistiku ve městě vy?

testMožností, jak se podílet na vytvoření strategického materiálu, je několik. V průběhu celého roku se budou konat informační setkání a workshopy s veřejností. Přes webové stránky http://mobilita-plzen.cz se může kdokoliv do tohoto projektu zapojit a získávat tak informace o dalším postupu včetně  akcí, kterých se budou moci aktivně účastnit. Stačí se registrovat. Tam si také můžete stáhnout výstupy z posledního workshopu.

 

Věřme tedy, že s novým náměstkem primátora pro dopravu Petrem Náhlíkem bude město vnímat cyklisty lépe než za toho předchozího. A protože Petr Náhlík je znám tím, že na kole, na rozdíl od Miloslava Šimáka, nejen jezdí, ale také cyklistiku podporuje, doufejme, že se k cyklodopravě podobně postaví i ostatní politici z vedení města Plzně. Měli by pochopit, že podporovat cyklistickou dopravu ve městě znamená lepší a rychlejší průjezd po městě i pro auta a hlavně příjemnější prostředí pro život. Kolo je totiž dopravní prostředek nejen rychlý, ale také tichý, bezemisní a navíc nezabírá mnoho veřejného prostoru.

Plány udržitelné mobility v zahraničí

Itálie

PUM není povinný, ale města nad 100 000 mohou získat až 60% financí na PUM od státu

Nizozemsko

Každá obec je povinna mít Obecní dopravní plán (GVVP) na 5 - 10 let

Francie

Města nad 100 000 obyvatel mají od roku 1996 pořízení PUM (PDU) povinné ze zákona, hodnocení a aktualizace probíhá každých 5 let.

Rakousko

Od roku 2004 program klima:aktiv mobil, který zahrnuje: bezplatné poradenství, finanční podporu opatření městské mobility, doprovodné osvětové kampaně, udílení cen a certifikace a další vzdělávání.

Anglie a Wales

Od r. 2000 je LTP ze zákona povinný (na 5 let), v letech 2001-2008 byl základem pro rozdělování peněz na dopravu. Zpracovaná podrobná národní metodika. Nyní LTP3 s ne tak přísnou metodikou, finance již nejsou vázány. 

Belgie - Vlámsko

Vyhláška o místní politice mobility  z roku 2009 říká: plán mobility není povinný, ale obec dostane finance od vlámské vlády pouze se schváleným plánem

Minislovníček odborných výrazů

Udržitelná doprava/mobilita - doprava preferující nemotorovou dopravu (pěší a cyklo) spolu s dopravou veřejnou. Podle dopravních odborníků je to jediný způsob, jak zajistit dobře fungující a rychlou dopravu ve větších městech, kde většina cest je kratších než 5 km. 

 

Modal share (modal split) - výraz, který se používá pro vyjádření podílu jednotlivých druhů dopravy na celkové dopravě. Je to tedy tedy rozdělení pomyslného dopravního koláče na jednotlivé různě velké porce podle toho, jak který dopravní prostředek lidé pro svoji cestu používají. Zpravidla se udává v procentech.

Odkazy

www.eltis.org/cs/mobility-plans - platforma plánů mobility (v češtině)

www.quest-project.eu - stránky projektu QUEST, který mj. i v ČR připravoval zpracování Plánů udržitelné mobility pro města (v češtině a angličtině)