Na úvodní stránku
mail
Cyklostezky a cyklotrasy

Cyklostezky a cyklotrasy

Co nejvíce informací o stávajících, nově budovaných i právě rozkopaných a tedy neprůjezdných cyklostezkách i o značených cyklotrasách. 

Plzeň-Skvrňany, spojka ul Na Jíkalce - Kalikova uzavřena

news
Oblíbená "myší díra" za domy ve Skvrňakské ulici, používaná jako spojka ulic Na Jíkalce a Kalikovy je nyní z důvodu privátní výstavby domů uzavřena. Cyklisté tedy musí ve směru z ulice Na Jíkalce celý blok objet po smíšené stezce v chodníku podél Skvrňanské ulice a poté odbočit ke Kalikovskému mlýnu či pokračovat po chodníkové stezce k Plaze a hlavní poště.
Nebezpečné místo
Aktualizace: 26.02.2012

Mydlovary, Plzeň-sever - neprůjezdná cyklotrasa CT2214

news
Na cyklotrase CT2214 jižně od  Mydlovar v okrese Plzeň-sever probíhá těžba dřeva. V místě těžby je cesta je neprůjezdná - kmeny přes cestu. Povrch cesty v úseku cca 1 km rozježděn těžkou lesní mechanizací. Místo těžby bylo nutno obejít terénem a kolo pro průjezdu rozježděného úseku umýt v potoce.
Nebezpečné místo Práce na silnici
Aktualizace: 28.05.2010

Nebezpečná cesta údolím Mže a související omezení ve vlacích

news
Kvůli rozsáhlé stavební činnosti na modernizaci trati z Pavlovic do Plané u Mariánských Lázní je obtížně průchodná část značené cyklotrasy č.2167 mezi obcí Brod nad Tichou a Kočov. A dále pak pěší červená značka mezi Brodem nad Tichou a Josefovou Hutí (stanice Pavlovice) vedená romantickým údolím Mže, která je též hojně využívána cyklisty. Obě značené trasy vedou po jediné cestě úzkým údolím řeky Mže, kterou intenzivně i o víkendech využívá těžká stavební technika. Riziko úrazu hrozí také pod staveništi nových železničních mostů. Rozhodně nelze doporučit využívání této cesty pro výlety! Pokud musíte tudy projet, doporučujeme maximální obezřetnost!!

 

Výluka na trati potrvá do začátku srpna. Rychlíky jsou nahrazeny celém úseku Stříbro - Planá, osobní vlaky mezi Svojšínem a Planou. Obsluha zastávek Ošelín a Pavlovice je vyřešena pendlujícím motorovým vozem ze Svojšína, protože jsou obě položeny ve špatně přístupném údolí mimo hlavní silnice. Přeprava kol je na rychlíkových spojích omezena, doporučujeme bedlivě a včas prostudovat podmínky přepravy na jednotlivých spojích!

 

Nebezpečné místo Práce na silnici
Aktualizace: 08.05.2009

Nová cyklostezka do Třemošné je již průjezdná

news

Tesně před dokončením je nová cykostezka do Třemošné, která vede od železniční zastávky Plzeň-Bolevec kolem Kameňáku podél železniční trati do Třemošné. Nový asfaltový chodník již využívají cyklisté i pěší, přestože značení ještě není úplné. Nová stezka navazuje na cyklostezky vedoucí podél Plaské ulice od boleveckých VŠ kolejí přes konečnou tramvaje v Bolevci až k žst. Plzeň - Bolevec. Součástí stavby je i vybudování přechodu přes frekventovanou komunikaci, kde bylo přecházení vždy nebezpečné. Přechod je vybudován o kousek dál v místě, kde je komunikace rovná a tedy i přehledná. Bezpečnost chodců a pěších zvýšuje ostrůvek uprostřed silnice, umožňující přejít či přejet nadvakrát. Zejména cyklisté pak ocení hladký přejezd přes železniční trať v místech, kde se kola doslova přehazovala přes koleje.

 

Aktualizace: 27.09.2007

Nýřany, nová cyklostezka podél Benešovy ulice

news
Ten, kdo alespoň občas vyjíždí na kole z Plzně na západ přes Vejprnice a Tlučnou uvítá informaci o nově budovaných cyklostezkách podél Benešovy ulice. Cyklista přijíždějící od Plzně na konci Tlučné přejede přes železniční přejezd a napojí se na Benešovu ulici, která ho dovede až centra Nýřan. Nyní uzavřený úsek Benešovy ulice od žst. přejezdu ke křižovatce s Havířskou ulicí (odbočka na Kozolupy) by měl být zprovozněn na začátku října, už nyní jsou na velké části z asi půl kilometru dlouhého úseku vybudovány jednosměrné cyklostezky v úrovni chodníku s asfaltovým povrchem.

 

Aktualizace: 04.09.2007

Nové stezky v Plzni na Slovanech

news
Již několik měsíců probíhá  rekonstrukce Částkovy a Francouzské třídy v Plzni na Slovanech. Cyklisty ještě potěší, že se na ně s novými komunikacemi nezapomnělo. Na již dokončeném úseku Částkovy ulice od kruhového objezdu k Penny marketu u křižovatky s Lobezskou je stezka po obou stranách již dokončená, na Francouzské třídě kolem kruhového objezdu i v Částkově ulici od kruhového objezdu ke Slovanské s teprve dokončuje. Jízda po cyklostezce kopírující kruhový objezd bude pro cyklisty jistě lahůdkou.
Aktualizace: 07.08.2007

Plzeň, Jižní předměstí - cyklostezka přes most

news
Asi nejkrásnější přejezd po cyklostezce přes most v Plzni najdete u železničního nádraží Jižní Předměstí v Plzni. Stezka je jednosměrná - na straně do centra města vede kolem vchodu do nádražní budovy a je částečně krytá elegantní konstrukcí. Na druhé straně je to prostý asfaltovaný pruh. Postesknout si lze snad jen nad tím, že nemá stezka návaznost na červený pruh na chodníku ve Skrétově ulici. Aktualizace: 20.07.2007