Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Cyklosemafory v Plzni: Blýská se na lepší časy?

article

Takovýto pohled se naskytne cyklistovi, který přijíždí k přejezdu u Lékařské fakulty. Z tohoto místa je ještě na semafor vidět, blíže k vozovce již ne.

Zná to jistě každý, kdo se kdy vydal na kole napříč Plzní. Pohodlná jízda po mnohde již kvalitní stezce končí na nejbližší světelné křižovatce. Pro tu jakoby cyklista neexistoval, nebo jsou návěstidla pro něj umístěna tak nešikovně, že na ně není vidět. Ve světě, ale i jinde v Česku to umějí řešit lépe. Dočkáme se i v Plzni?

Autor: Martin LEŠKA (text&foto) Aktualizace: 08.11.2013
Vstoupit do diskuse (2)
testCyklostezka zaústěná do přechodu pro chodce, čekání na kole až všichni pěší přejdou a všechna auta projedou nebo troubení aut na kolaře jedoucí po přechodu na chodeckou zelenou. I taková je každodenní realita mnoha světelných křižovatek v Plzni. Přes spoustu z nich vedou páteřní trasy kolařů, semafory se přesto tváří, že cyklisty neznají.


Organizací zodpovědnou za provoz světelné signalizace v Plzni je Správa veřejného statku města Plzně. Ta o problému ví a má snahu jej řešit, naráží přitom ale na nedostatky v legislativě. Zákon o provozu na pozemních komunikacích totiž stále na některých místech na cyklisty zapomíná.


„Problém je v křižovatkách řízených signály pro auta se směrovými šipkami," objasňuje Pavla Dyntarová ze Správy veřejného statku města Plzně. „Chodcům přecházejícím ve volném směru musejí dát přednost odbočující auta. O cyklistech ale zákon nehovoří a přednost tím pádem nemají," dodává. Tato chyba v zákoně neumožňuje použít smíšené signály pro chodce a cyklisty na většině důležitých křižovatek. Společná červená a zelená s „panáčkem" i „bicyklem" se tak objeví jen na těch místech, kde jsou auta řízena plnými kruhovými návěstidly, tedy semafory bez šipek. „V takovém případě jsou si chodci a cyklisté rovni a mají všichni přednost před odbočujícími auty," objasňuje Pavla Dyntarová. Takové řešení bylo už před lety aplikováno na křižovatku u bolevecké železniční zastávky a ukázalo se jako zdařilé. Společné signály na sloupku za křižovatkou jsou přehledné pro všechny účastníky dopravy.


testCyklisté se ale musejí potýkat i s jiným problémem. Světelná signalizace pro ně sice byla na mnoha místech vybudována, ale je nepohodlná nebo přímo nepoužitelná. Typickým příkladem je signalizovaný přejezd u tramvajové zastávky Lékařská fakulta, Lidická. Sloup s tlačítkem, kterým se sděluje požadavek na překonání rušné silnice, stojí stranou od stezky a semafor na něm není ze směru jízdy cyklistů viditelný. Čekat na zelenou tak znamená dívat se s hlavou vytočenou kolmo vzhůru přímo proti slunci. Není divu, že cyklisté raději dávají přednost chodeckému semaforu, který je na dobře viditelném místě na druhé straně ulice. „Ukazuje se, že pokud je cyklistická stezka vedena v úrovni chodníku, prakticky všichni cyklisté se chovají u semaforu jako chodci, tedy očekávají svůj signál za přejezdem, nikoli na sloupku před přejezdem. U dělených přejezdů pak dochází k nebezpečným situacím, kdy se cyklisté mnohdy řídí dle signálů, které přísluší až dalšímu úseku," vyjmenovává další úskalí Pavla Dyntarová. Takto řešené semafory budou nahrazeny společnými signály pro chodce a cyklisty, což kromě toho sníží náklady na údržbu světelné signalizace.


Pro úplnost dodejme, že budou bez náhrady odstraněny cyklistické semafory z míst, kde byly osazeny bez návaznosti na jakoukoli cyklistickou infrastrukturu a u křížení s tramvajovými tratěmi. U těch je preferován volný přechod přes koleje bez semaforu, pro rychleji se pohybujícího cyklistu jde ale o příliš riskantní řešení.


A kdy se těchto úprav konečně dočkáme? Křižovatka ulice U Prazdroje a Šumavské u mostu Nad nádražím již funguje v novém režimu a pokud se podaří zařadit do rozpočtu potřebnou částku, mohlo by k ostatním změnám dojít již v příštím roce. Novela zákona, která zrovnoprávní chodce a cyklisty na všech světelných křižovatkách, ale musí projít znovu celým legislativním procesem a to může trvat i několik let. Stejná doba nás tedy dělí od úpravy všech zbývajících křižovatek čekajících na změnu pravidel.

 

Diskutujte s námi

Co si myslíte semaforech pro cyklisty v Plzni vy? Sledujete cyklistický semafor nad sebou nebo ten pro pěší před vámi? Uvítali byste více přejezdů pro cyklisty? Sesedáte  z kola vždy, když stezka před křížením s komunikací končí a kolo přes přechod vedete? Váš názor uvítáme v diskusi. Na příspěvky upozorníme příslušné úředníky.

 

Diskuse (2)

Vstoupit do diskuse

Fotogalerie