Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Cyklostezka Karlovarská – Gerská otevřena

article

Nové návěsti s vyznačením směru mj. i na Košutku

V minulých týdnech byla dokončena cyklostezka podél úseků ulic Karlovarské a Gerské na plzeňském Severním předměstí. Nová komunikace umožňuje obsluhu části sídliště, která leží mimo dosah průtahu cyklostezky č. 35, propojuje jej po přirozené ose a napojuje na stávající síť. Je vedena v drtivé většině jako jednosměrný cyklopruh zřízený na úkor chodníku, jen v prostoru autobusové zastávky Karlovarská jako společná stezka pro chodce a cyklisty. Následující článek novou stezku podrobně popisuje a upozorňuje na některá nepříjemná či nebezpečná místa.

Autor: Martin LEŠKA (text a foto) Aktualizace: 14.07.2008

Komunikace začíná na křižovatce ulic Karlovarská a Na Chmelnicích, kde se dosavadní obousměrná stezka se smíšeným provozem mění v jednosměrný cyklistický pruh. Ze všech směrů jsou cyklisté pro cestu na Košutku směrováni novými návěstmi.

 

Většina cyklostezky vede po chodníku, jenž vznikl zhruba před třiceti lety, tedy v době, kdy se v ČSSR a ostatních zemích východního bloku o nějaké cykloinfrastruktuře vůbec neuvažovalo. To se odráží v některých místech, kde bylo za cenu minimálních nákladů na přestavbu zvoleno krkolomné a pro kolaře nepohodlné řešení. V prostoru některých křižovatek, které prošly rekonstrukcí v minulých několika letech je situace o poznání lepší. Do této skupiny patří křížení s ulicí Boženy Němcové. Cyklopruhy jsou vyvedeny vedle přechodů pro chodce, takže cyklista nemusí sesedat a vést kolo jako jinde. Diskutabilní cyklistické semafory zde instalovány nebyly, takže není třeba čekat na žádný signál, jen je třeba se přesvědčit, zda-li nějaký automobil nehodlá odbočovat a případně mu dát přednost, na což cyklistu upozorňuje vodorovné značení. Bohužel stezku kříží i hmatné pásy pro nevidomé, kteří tak nemají možnost přítomnost cyklisty jakkoli zaznamenat, na což je nutno při jízdě brát ohled.

 

test Na křižovatce s alejí Svobody byla nová stezka napojena na již dříve vybudované cyklopruhy podél této ulice, které tak nabyly určitý dopravní význam, neboť už nejsou slepé. Bohužel při rekonstrukci aleje Svobody se zapomnělo na přejezd podél Karlovarské a tak je třeba kolo přes přechod vést. Ve směru do města stezka chybí úplně - důvodem jsou stísněné poměry a zejména schodiště.

 

O kus dále v místě přechodu na tramvajové zastávky byl zhruba před deseti lety vybudován i obousměrný přejezd pro cyklisty. Přestože by měl opodstatnění i sám o sobě, tak cyklistické semafory ukazovaly dlouhá léta „Stůj!" a „Volno" pro nikoho. Teď byl vodorovným značením zlegalizován a umožňuje nejen vzájemné spojení dvou směrů stezky, ale i ulice Horní s vnitroblokem paneláků v Sokolovské, což jsou komunikace s nízkou intenzitou dopravy a tudíž vhodné pro cyklistickou dopravu.

 

Provoz cyklistů musí být převeden i přes prostor autobusové zastávky Karlovarská. Ani v jednom směru není situace ideální, při jízdě z centra cyklostezka rozděluje nástupiště na dvě poloviny, takže v době pobytu autobusu ve stanici může docházet ke kolizím s cestujícími. V opačném směru je režim stezky v prostoru zastávky změněn z rozděleného provozu na smíšený. Neúčinné a zbytečné značky nařizující sesednutí z kola tak, jak je známe od pivovaru již osazeny nebyly, tabulka upozorňující na zvýšený pohyb chodců by ale přišla vhod.

 

Nejpovedeněji je vyřešen průjezd zastávkou Severka ve směru do centra. Cyklisté jsou odkloněni k pravému obrubníku, takže pro cestující zůstává dostatek místa i s krytou čekárnou. Zbyl i prostor pro chodce, kteří kolem zastávky jen procházejí.

 

V křižovatce Severka stezka prozatím končí. Bohužel nepříliš šťastně, cyklisté jsou vrženi do silnice nebo na chodník. Naznačeno je budoucí pokračování podél Studentské, které nejspíš dočká realizace až po rekonstrukci této ulice. Velmi by se hodilo i prodloužení až k tramvajové konečné se zaústěním do cyklisty hojně navštěvované rekreační oblasti a nezbytná propojení do sídlištních vnitrobloků.

 

Fotogalerie