Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Bike sharing v Plzni – toť otázka

article

Parkovací stanici s terminálem napájí solární baterie

Již na jaře letošního roku oslovila firma Homeport vedení města Plzně s nabídkou na zřízení automatických půjčoven kol (bikesharing). Plzeň byla jedním z měst, které firma oslovila. Možnost zřídit automatické půjčovny kol v Plzni byla opravdu lákavá. Jak ji vnímali politici jak plzeňští cyklisté. Dočkají se svého Vélibu?

Autor: cykloRADKA Aktualizace: 08.10.2012
Vstoupit do diskuse (1)

testShrňme si základní fakta o nabídce, kterou počátkem léta pojednávaly městské orgány a o které jsme psali v článku Bude mít Plzeň svůj ’Vélib’? Firma HOMEPORT nabídla městu Plzni možnost zavedení bikesharingového systému. Město však nabídku s ohledem na svůj rozpočet zamítlo. Po čase se objevil sponzor, který by dokázal podpořit vznik bike sharingové sítě, a tak byla Plzeň spolu s jinými českými a moravskými městy opět oslovena. První projednání návrhu proběhlo v odborné skupině pro cyklistiku, která zavedení systému doporučila. V Komisi dopravy Rady města Plzně materiál sice (stejně jako později v RMP) prošel, ale s tím, že město do systému nevloží žádné finanční prostředky, bude ale nápomocné při hledání či zapůjčení vhodných pozemků pro instalaci jednotlivých stanovišť půjčoven kol. Zjišťovali jsme, co nabídla jiná oslovená města. Podle slov Jana Klenky zastupujícího HOMEPORT, to byly vedle bezplatného pronájmu plochy pod stanicemi např. služby infocentra či dopravního podniku při správě a údržbě systému. „Sponzor, který chce do bike sharingu v některém z českých měst investovat, Plzeň bohužel vyřadil. Tím pro vaše město teď vidina brzké implementace bike sharingu pravděpodobně mizí, jelikož Plzeň není schopná či ochotná na tento projekt uvolnit vlastní finanční prostředky. Doufáme však, že se bike sharing coby ekologické řešení veřejné dopravy časem stane prioritou a město samo vyvine aktivitu v jednání s potenciálními sponzory, kteří by usnadnili spuštění systému veřejných kol v Plzni," uvedl Jan Klenka.

 

HOMEPORT oslovil několik českých a moravských měst, do finále se dostala jen tři. Plzeň mezi nimi bohužel není. Tuto skutečnost městu HOMEPORT sdělil dopisem již v červenci. Členové Komise dopravy RMP dostanou na vědomí tuto informaci na nejbližším jednání. Jak se k tomu postaví? Jeden z členů Komise dopravy, který je také členem odborné skupiny pro cyklistiku, Miroslav Klas, k tomu řekl: „Měli bychom v Plzni najít způsob, jak vyjít bikesharingu vstříc. Vybudovat parkovací místo pro auto stojí městskou pokladnu statisíce korun, ale přitom ekonomicky nenáročný bikesharing je jeden z ověřených nástrojů, jak tlak na vznik další nákladné a problematické infrastruktury pro automobily snížit. Nerozumím tomu, proč si tyto souvislosti v Plzni stále nechceme uvědomit," dodal Miroslav Klas. O bikesharingu v Evropě toho ví hodně národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek: „Dokud si naše města a jejich představitelé neuvědomí, že bikesharing je levný a účinný nástroj pro udržitelnou městskou dopravu, který může vhodně doplňovat stávající systém veřejné dopravy, budou se stále více zahlcovat auty. Na západě to již pochopili, takže automatické půjčovny kol má již téměř každé velkoměsto na západ od nás,” dodal národní cyklokoordinátor.

Co bude dál?

testMožností, jak realizovat bikesharing, je více. Modely financování systému jsou různé a klíčový partner v roli sponzora si musí předem dobře zvážit, která z variant spolupráce s městem je pro něj nejvýhodnější. Je na něm, zda chce být vlastníkem a provozovatelem systému či zda chce být jen sponzorem a pouze umístit svá loga na síť výpůjčních stanic s koly. „Ekonomických modelů je celá řada a sponzor se nyní rozhoduje, která z variant je pro něj nejpřijatelnější. Poté začnou přípravy na realizaci," říká Jan Klenka. „Výběr města je tedy teď druhořadá záležitost. Nejdříve musí padnout rozhodnutí o ekonomickém modelu spolupráce," dodává Jan Klenka. Vzhledem k tomu, že bikesharing zatím nefunguje v žádném českém ani moravském městě, půjde o průkopnický krok a je škoda, že Plzeň u tohoto v ČR nového systému veřejné dopravy nebude hned od začátku.

 

První informace o tom, že v Plzni vzniknou automatické půjčovny kol, vyvolaly mezi plzeňskými cyklisty vlnu zájmu, o čemž svědčí i  diskuse k prvnímu článku, který možnosti bikesharingu v Plzni popisoval. Jak vidíte postup představitelů města vy? Měli by se snažit bikesharing v Plzni realizovat? Měla by si Plzeň najít vlastního sponzora pro bikesharing? Zapojte se do diskuse k tomuto článku...

 

O bikesharingu

Bude mít Plzeň svůj ´Vélib´? - o plánech vytvořit systém automatických půjčoven kol (bikesharing) v Plzni, článek také popisuje, jak systém funguje, jaké přináší výhody svým uživatelům i městu samotnému

testOBIS (Optimising Bike Sharing in European Cities) - link na brožuru mezinárodního projektu zabývajícího se systémy automatických půjčoven kol, rozhovor s její editorkou Janett Büttner o veřejných půjčovnách ve světě si v češtině můžete přečíst na odborném portálu www.cyklostrategie.cz

HOMEPORT -  systém automatických půjčoven kol provozovaný na ukázku v pražském Karlíně

PubliBike - švýcarský systém automatických půjčoven kol (anglicky, německy, italsky a francouzsky)

Vélib - systém automatických půjčoven v Paříži (francouzsky)

bicloo -  systém automatických půjčoven v Nantes v Bretani (francouzsky)

SEVICI - systém automatických půjčoven kol ve španělské Seville (španělsky)

Call a Bike - systém automatických půjčoven kol fungující v několika velkých německých městech (německy)

ADAC Studie 2012: Leihfahrräder in europäischen Städten  - srovnávací test automatických půjčoven, který provedl německy cykloklub ADFC v roce 2012 (německy)

V Evropě funguje více než 400 automatizovaných půjčoven jízdních kol - článek o automatických půjčovnách kol v Evropě naspřáteleném portále NaKole.cz

 

 

Diskuse (1)

Vstoupit do diskuse