Na úvodní stránku
mail

Diskuse k článku:
Ptejte se na cyklistickou dopravu v Plzni - chat


zpět na článek

Stánek na chodníku
Přeji dobrý den. Na chodníku proti hlavní poště - směrem k nákupnímu středisku Plaza se bývá postaven stánek se zeleninou. Po jeho rozložení zbývá k obrubníku cca 1,5 m. Je zde vyznačena mezinárodní trasa 37. Kdo povolil umístění stánku v tak frekventovaném místě? Děkuji
22.09.2009 Jaris Odpověďět
Cyklistické přivaděče
Zdravím vás, rád bych se zeptal na stav příprav důležitých napájecích cyklostezek Koterov – Starý Plzenec a Skvrňany – Nýřany. Považuji podobné příměstské napaječe za jedny z nejdůležitějších staveb cyklistické infrastruktury, významné jak pro rekreační tak i dopravní cyklistiku. Z pohledu města Plzně je s novým vedením Plzeňského kraje nějaký významnější pozitivní posun zájmu kraje o investice v této oblasti??
22.09.2009 M. Klas Odpověďět
Cyklostezka v Borské ulici
Dobrý den, jezdím do práce na kole z Lochotína na Borská pole, a každý den kroutím nechápavě hlavou na 2 místech v Borské ulici. Jedním je boční nájezd na chodník (cyklostezku) podél Škodovácké zdi u 5.brány a druhým místem je chybějící část cyklostezky v zatáčce u hospody na Karlově. Na obou místech se jako cyklista cítím ohrožen a jednou jsem dokonce unikl srážce s autem které mi nedalo přednost jen o milimetry. Na tomto místě je také problém s vykoupením pozemků? Také průjezd cyklostezkou vedoucí skrz zastávky MHD na Folmavské ulici je celkem nebezpečný (jak pro chodce, tak pro cyklisty). V okolí zastávky postávají hloučky lidí čekajících na autobus a rozhodně nedodržují značení na chodníku (a ani se jim nedivím, kdo by taky čekal na zastávce MHD průjezd skupinky cyklistů).
21.09.2009 Michal Odpověďět
Re: Cyklostezka v Borské ulici
A ještě dodám - a ještě objížděl lavičky postavené na části označené jako cyklostezka.
22.09.2009 Jaris Odpověďět
Chodci na stezkách
Dobrý den,já jsem se sítí cyklostezek a tzv.cyklopruhů celkem spokojen,ale vadí mi spíš neinformovanost většiny lidí,především chodců,jak se mají na cyklostezce chovat.Denodenně se setkávám s neohleduplností,někdy i s hrubým chováním.Někdy za to podle mně může i nedostatečné označení cyklopruhu...např. na Americké u KD Inwest je sice cyklopruh označen symboly jízního kola a je sestaven z červené dlažby,ale potřeboval by ještě ohraničit nějakou výraznou barvou a doplnit o přechod pro chodce(jedna z mála vyjímek).Nešlo by s tímto něco dělat?Barva na cyklostezku asi nebude takový problém,ale mám spíše na mysli zorganizovat(nejlépe přes následující zimní období) ve spolupráci s městem a městskou policií nějakou informační akci pro veřejnost,minimálně na způsob infoletáků.Lepší by bylo samozřejmě něco kompexnějšího a dlouhodobějšího(nebo několikrát opakovaného) ...například městská policie předloni kontrolovala,zda cyklisté nejezdí po přechodech pro chodce,což je zakázané...co kdyby se tohle nějak aplikovalo na cyklostezky? Přiznávám,že i já nejsem úplně informován a rád bych to dohnal.Kde bych,prosím Vás,sehnal(nejlépe na internetu) zákony či městskou vyhlášku,týkající se tématu cyklostezek? Děkuji
18.09.2009 eMBecko77 Odpověďět
Cesta do Koterova po Úslavě
Je uvažováno o vybudování cesty, zpevnění pěšiny mezi lávkou přes Úslavu a Koterovem? Pěkná cesta od ulice U Jezu bohužel končí pár metrů za lávkou. Pokud ano, v jakém časovém horizontu?
13.09.2009 Jaris Odpověďět
Re: Cesta do Koterova po Úslavě
Dobrý den, na cyklostezce z Božkova do Koterova přes lávku „Pod Kolešovkou“ je stejný problém jako při budování jakékoliv cyklostezky. Soukromé vlastnictví pozemků. Při projektování a majetkové přípravě se ještě před realizací lávky podařilo vykoupit od soukromého vlastníka za rozumnou cenu pouze jeden pozemek. Stezka tedy končí tam, kde končí městský pozemek. Další vhodné pozemky v okolí lávky jsou soukromé a část polní cesty je i státní. Bohužel někteří vlastníci (i pozemků které jsou v záplavové oblasti) požadují při výkupu ceny jako za stavební parcelu pro vilu či obchodní dům. Na to město Plzeň nemá. Ostatně kdyby město Plzeň kdekoliv na přemrštěné požadavky přistoupilo, již by nikde za rozumné cesty nevykoupilo. Obě pěšinky vedoucí k původnímu brodu desítky let) od lávky „Pod Kolešovkou“ do Koterova mají tedy spíš charakter singltreku, ale projížděl jsem je s menšími dětmi a neměly problém. Větší problém je až u Koterova na břehu Úslavy kde „někdo“ začal cestu „vylepšovat“ rozbitými cihlami. Časový horizont realizace cyklostezky se tedy odvíjí od ochoty vlastníků domluvit se na rozumné ceně. Pak lze získat stavební povolení. Po kolaudaci lze získat pozemky na stezku od státu bezúplatně.
Propojení cyklostezek
Přeji dobrý den. Rozšiřující síť cyklostezek je chvályhodná. Je jasné, že celou síť nelze vybudovat najednou. Proč se nepřemýšlí o vhodném propojení cyklostezek vyznačením tras mezi již hotovými úseky? V minulém období byly vybudovány cyklostezky v ulici Edvarda Beneše a v ulici U Trati. Při cestě z města cyklostezka v ulici U Trati končí v ulici Na Belánce. Cyklista stojí před otázkou – Kudy dál? Před sebou má, při dodržování předpisů, jedinou cestu – nájezd na čtyřproudovou silnici U Trati a průjezd křižovatky U Trati - Klatovská. Při cestě z Bor stezka navede cyklistu do Stehlíkovy ulice. A opět je tu otázka – Kudy dál?. Může se oklikou přes Kozinovu ulici vrátit na ulici Edvarda Beneše nebo porušit předpis a jízdou po chodnících přejet přejezd přes trať do Doudlevec. Nabízí se jednoduché řešení a tím je zprůjezdnění Nemocniční ulice pro cyklisty. Stačí málo – upravit nájezd z Nemocniční ulice na cyklostezku v ulici U Trati a vhodným způsobem vyznačit trasu od konce stezky v ulici Edvarda Beneše. Proč se při dokončování stezek nemyslí na jejich, pro cyklisty vhodné, pokračování? Vyznačení trasy snad není tak drahé. Je to problém rozpočtu? Proč je předpokládáno, že všichni cyklisté znají perfektně Plzeň a najdou si cestu sami? Děkuji za odpověď a případně rychlou úpravu výše popsaného.
13.09.2009 Jaris Odpověďět
Re: Propojení cyklostezek
Dobrý den, těch vašich otázek je poněkud mnoho v jednom dotazu. Začnu postupně: "Proč se nepřemýšlí o vhodném propojení cyklostezek vyznačením tras mezi již hotovými úseky?" Přemýšlí se a mnohdy je to velmi složité. Ne přemýšlení, ale projednání s dotčenými orgány. Policie, správci sítí, stavební úřad, odbor dopravy, příslušný ÚMO… Vyznačení tras mezi jednotlivými úseky vidím jako poměrně složité., vzhledem k tomu, že došlo k dohodě, s KČT a dalšími subjekty, že kromě mezinárodní cyklotrasy a podobných „vyšších“ tras budou ostatní cyklostezky či „směry pro cyklisty“ budou „uvnitř“ Plzně značeny pouze „šipkou s uvedením cíle“ ale bez čísla. Což osobně považuji za rozumné. Námět na "zprůjezdnění Nemocniční ulice pro cyklisty" považuji za velmi dobrý. Pokud se nemýlím, už se jím Správa veřejného statku (dále jen SVS) zabývá a pokud jej v rámci projednání někdo z „dotčených orgánů“ neznemožní bude realizován. "Proč se při dokončování stezek nemyslí na jejich, pro cyklisty vhodné, pokračování? Vyznačení trasy snad není tak drahé. Je to problém rozpočtu?" K vyznačení dalších tras už jsem se vyjádřil výše, myslím že kdyby na každý již realizovaný kousek cyklostezky navazovalo značení další trasy tak bude v Plzni „přeznačkováno“ "Je to problém rozpočtu?" Byl, je a zřejmě ještě dlouho bude. Dosud se nepodařilo kromě asi dvou roků v druhé polovině let devadesátých (občané a zejména o.s.Děti Země v souladu se zákonem písemně připomínkovali návrh rozpočtu) prosadit do rozpočtu města Plzně, městských obvodů či SVS samostatnou kapitolu „výstavba a údržba cyklostezek“. Cyklostezka se tedy dostane do rozpočtu buď jako samostatná stavba (delší úseky či lávky), nebo jako rekonstrukce či údržba (v rámci rozpočtu SVS). Zde je ale tlak i na jiné priority. Drobné úpravy či opravy se řeší ve spolupráci příslušného městského obvodu (MO). Zde je přístup velmi rozdílný. Vstřícný je postoj MO1, MO 2 – Slovany , MO 4 a MO 9 – Malešice. Jinde je to velmi různě – vstřícnost a zájem se velmi liší u různých návrhů. "Proč je předpokládáno, že všichni cyklisté znají perfektně Plzeň a najdou si cestu sami?" To samozřejmě předpokládáno není. Proto město Plzeň v rámci svých možností podporuje portál plzenskonakole.cz, poradenství cykloprůvodkyně i propagační jízdy – ať již o.s. Plzeňsko na kole nebo os.s. Děti Země. Kromě toho je jak z městského rozpočtu tak z rozpočtu městských obvodů (zejména MO 1 a MO 2 – Slovany) podporováno vydávání map s vyznačením cyklotras a cyklostezek.
Bolevecká rybníky
Přístup k Boleveckým rybníkům není vyhovující vlastně z žádné městské čtvrti. Jaký je výhled pro cyklisty, bude upravena Jateční třída, která je v současné době v rekonstrukci?
13.09.2009 Ája Odpověďět
Re: Bolevecké rybníky
Dobrý den, přístup k Boleveckým rybníkům z Doubravky se připravuje. Letos město Plzeň vykoupilo poslední pozemky. Nejkritičtější místo je křížení Jateční v podjezdu pod vlečkou do Ferony. Nový most přes řeku u ČOV by měl být hrazen ze státního rozpočtu prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Projektovou dokumentaci ve spolupráci s městem má ŘSD připravenu několik let a jak město Plzeň, tak Plzeňský kraj (jde o krajskou silnici) usilují ve spolupráci s vedením místní správy ŘSD – tj. s Ing. Z.Kuťákem o získání prostředků ze státního rozpočtu. Bohužel zatím je situace řešena mostním provizoriem, které uhradil Plzeňský kraj. Pokud prostředky získáme, město Plzeň je v souladu s projektem připraveno uhradit ze svého cyklostezky po obou stranách Jateční. Pro cyklostezku bude využit i dnes uzavřený histiorický most. Zároveň město Plzeň usiluje o získání evropských dotací na lávku přes Úslavu ke sv. Jiří. Cyklostezka by odbočila na tuto lávku z Jateční cestou mezi areálem ČOV a areály wwwFlora a Senco. Majetkově a projekčně je vše připraveno. Po pravém břehu Úslavy by pak stezka pokračovala ke sv. Jiří a proti proudu k areálu Na Lopatárně. Bezpečný přístup k Boleveckým rybníkům z Roudné brzdí majetkové transakce. Výkupy ve směru od lávky ve Štruncových sadech byly zahájeny už v loňském roce. Bohužel někteří vlastníci (i pozemků které jsou v záplavové oblasti) požadují při výkupu ceny jako za stavební parcelu pro vilu či obchodní dům. Na to město Plzeň nemá. Ostatně kdyby město Plzeň kdekoliv na přemrštěné požadavky přistoupilo, již by nikde za rozumné cesty nepřistoupilo. Nejsložitější majetková situace je v oblasti bývalého hostince “U Součků“ kde je dnes zbořeniště. Zde se hledá (a bohužel nenalézá) řešení už 10 let…
nájezdy
Mám dotaz na výšku nájezdů . Velmi často to je otázka 2 - 4cm. Což zrovna na kole není zvláště pokud člověk nepoužívá výhradně horské kolo. Z toho důvodu tyto stezky na silničním kole žel ignoruji (na biku ji v pohodě jedu) . Mám na mysli např. úsek Částky ul. (od Slovanské) přes kruhový objezd dále podél Koterovské. To "drncání" opravdu není příjemné. Je možné to projektovat či upravit aby ty nájezdy byli plynulejší ? Nádherné nájezdy jsou v Nýřanech od mostu až ke kolejím .
11.09.2009 Daniel Odpověďět
Re: nájezdy
Dobrý den, mně nájezdy a drncání vadí také, mým třem dětem a ženě ještě více. Vždy si vyslechnu patřičný komentář. Výška nájezdů je (bohužel) dána normou a především postojem „dotčených orgánů“. Pokud to v Nýřanech nedrncá tak investor nedodržel normu a „dotčené orgány“ přimhouřily obě oči nebo se na kolaudaci nedostavily. Jinak nemohlo být zkolaudováno. V Plzni se „dotčené orgány“ na kolaudaci dostavují vždy a tak ne vždy je stavebně realizovaná cyklostezka zároveň i vyznačena. A tak mnohdy cyklisté jezdí po něčem co mohlo být pěknou cyklostezkou a je to jakýmsi chodníkem. Dopravní inženýři pracující pro město Plzeň spolu s kolegy s ostatních velkých měst dlouhodobě usilují a podávají písemné podněty na změnu normy.
Stezka pod Kožíškovou lávkou u loděnice
Často jezdím do města na kole po stezce při řece od Papírenské lávky k Mrakodrapu. Když prší nebo taje sníh, musím projet kousek stezky, kde není asfalt. Je to u loděnice pod Kožíškovou lávkou. Většinou se tam zastříkám, protože tam jsou louže. Může s tím město něco udělat? Je to dost frekventovaný úsek.
Re: Stezka pod Kožíškovou lávkou u loděnice
Já jsem si například koupil blatníky:)
18.09.2009 eMBecko77 Odpověďět
Re: Stezka pod Kožíškovou lávkou u loděnice
Dobrý den, na cyklostezce u loděnice pod Kožíškovou lávkou je stejný problém jako při budování jakékoliv cyklostezky. Soukromé vlastnictví pozemků. V tomto místě se problém dotýká nejen cyklostezky ale i uličního profilu. V této chvíli je prioritou města výkup pozemků na tzv. západním okruhu - bez včasného výkupu pozemků nezíská město na tuto stavbu prostředky z EU. Kromě toho v případě pozemků u loděnice zatím nedošlo ke shodě na výši ceny při výkupu pozemků - tedy trvá nesoulad mezi požadavky vlastníka a finančními možnostmi města Plzně.
<< < 1 > >>

Nový příspěvek:

Autor:
Email:
Titulek:
Text:
Opište 3 červené znaky z obrázku: captcha image