Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Jiráskovo náměstí: Veřejný prostor pro auta nebo pro lidi?

article

Řešení dopravní situace vysvětloval Květoslav Syrový

Jízda na kole rezidenční čtvrtí bývá pro cyklistu většinou příjemná. Pokud se při výjezdu z cyklostezky nemusí zrovna protahovat s kolem mezi špatně zaparkovanými auty. Vhodné architektonické a dopravní řešení veřejného prostoru těmto situacím může předcházet. Často ale narážejí na nepochopení obyvatel, zejména pokud se dotknou parkovacích míst v blízkosti místa, kde bydlí, či pracují. Jak najít kompromis?

Autor: cykloRADKA (text), Filip KOMOROUS (foto), re:architekti (vizualizace) Aktualizace: 26.10.2017

testNovou podobu Jiráskova náměstí v Plzni hledá Městský obvod Plzeň 2-Slovany, ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka, se spolkem Pěstuj prostor, místními institucemi a občany, kteří v místě bydlí a pracují. Ze společných jednání tak vzešlo zadání architektonické soutěže i některé další požadavky. Jako nejchoulostivější se ukázalo řešení problému s parkováním aut na Jiráskově náměstí a v přilehlých ulicích. Nutno podotknout, že z dotazníkového šetření, kterého se účastnilo 352 osob, vyplynulo, že užívat místo k realxaci v parku by chtělo 198 lidí, vybavenost k tomu určenou (lavičky ap.) zmínilo 152 lidí. Na 143 dotázaných chtělo na Jiráskovo náměstí dětské prvky, 108 dotázaných zeleň a zahradu a jen 13 dotazovaných pokládalo za zásadní dopravu.

 

Na společných jednáních se při tématu hlavně diskutovalo, zda budou v místě placená stání a od kdy, zda bude šikmé či kolmé stání a kolik bude na Jiráskově náměstí parkovacích míst celkem. Právě kvůli řešení parkování, které obyvatele tíží už nyní, se zpracovatelé vítězného návrhu re:architekti a zástupci městského obvodu znovu sešli s obyvateli. Spolek Pěstuj prostor, který společná jednání organizuje, tak připravil již páté setkání (tentokrát v Masarykově ZŠ) a podruhé spolu s Nadací Proměny Karla Komárka i prezentaci navrhovaného řešení veřejného prostoru na Jiráskově náměstí. Re:architekti představil návrh, který vyhrál architektonickou soutěž na úpravu náměstí. V návrhu je jednosměrná okružní komunikace, která zahrnuje i samostatný pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru, který umožní cyklistům jízdu v protisměru. V Plzni by to mohlo být již třetí dopravní řešení tohoto druhu, tedy pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrky. Parkování je navrženo při vnějším obvodu náměstí jako kolmé, avšak cyklisté v protisměru budou jezdit při vnitřní hraně a právě bez kontaktu s parkujícími auty, tedy bezpečně. Diskuse o potřebném počtu parkovacích míst i možnostech rozšíření parkovacích stání byla dlouhá, neboť bylo otevřeno mnoho problémů. Důležitým výstupem re:architektů je úvodní analýza ohledně majitelů vozidel, která parkují přímo na náměstí. Značné množství je z okolních ulic a tak je vlastně dnešní Jiráskovo náměstí spíše parkovištěm pro okolní rezidenty. Ukázalo se ale také, že v některém z domů bydlí např. 8 osob (z toho 3 děti) a obyvatelé používají dokonce 5 aut, což je v případě vzdálenosti zastávek MHD na pováženou. Z jednání vyplynulo, že právě návrh rozšíření zóny rezidentního parkování je právě tím účinným nástrojem, který může místním pomoci lépe najít své místo na parkování. testTo ovšem jen v případě, že je rezidenční parkovací zóna dost velká a smysluplně rozsáhlá, protože na jejím okraji, podobně jako teď po vybudování parkovací zóny na Mikulášském náměstí, může docházet k „vytlačování" aut rezidentů bez oprávnění do sousedních ulic mimo zónu. Vzhledem ke stále se zhoršující situaci s parkováním na Jiráskově náměstí projevili místní zájem toto opatření zavést již dříve než v roce 2022, kdy má rekonstrukce náměstí proběhnout. Jak uvedl místostarosta městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Jan Fluxa: „Obvod se tím nyní bude aktivně zabývat, předložím přání občanů kolegům z vedení obvodu a navrhneme další kroky. V konečném důsledku o vytvoření rezidenční zóny ale budou muset rozhodnout i zastupitelé města."

 

Z diskuze bylo zřejmé, že veškerá nová řešení je třeba veřejnosti vždy řádně vysvětlit. Názor, že místo navrhovaného cyklopruhu by měla být parkovací místa, naštěstí zůstal v plénu osamocen.

 

Architektonické řešení nezapomnělo ani na parkování kol na několika místech po obvodu náměstí, a to hlavně v těch místech, kam lidé docházejí či dojíždějí, jako jsou park, škola, kostel či zdravotnická zařízení.

 

Fotogalerie