Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Miroslav Landa: Jak se dělá cyklistické značení

article

Cyklistické značky musí být umístěny tak, aby je cyklista bez problémů zaregistroval a včas přečetl

Pokud rádi jezdíte podle značených cyklotras, možná jste zaznamenali, že někde vnímáte značení během jízdy zcela automaticky a někde se musíte na křižovatkách rozhlížet, abyste našli žlutou značku s číslem cyklotrasy. Někdy možná musíte dokonce zastavit a přemýšlet, kudy po dané trase dále jet. I když by to tak být nemělo, rozdíly v kvalitě cykloznačení jsou místy markantní. Jak vzniká cykloznačení a co má vliv na jeho kvalitu, na to jsem se zeptala Miroslavy Landy.

Autor: cykloRADKA (text&foto), Míra LANDA (foto) Aktualizace: 03.11.2016
Vstoupit do diskuse (2)

testKdyž jsem poprvé na kole zavítala do Karlovarského kraje, zjistila jsem, že zdejší cykloznačení má ještě něco víc, než na co jsem zvyklá. Bylo poznat, že ho dělal někdo, kdo myslel jako cyklista a to „i za roh": zahrnovalo odbočky k turisticky zajímavým místům po turistické značce pro pěší i tabule IS20 s nákresem křižovatky pod kopcem dvojnásob velké, aby je rychleji jedoucí cyklista stihnul přečíst. To vše mi přišlo nadstandardně dobré. Když jsem se později seznámila s karlovarským krajským cykloznačkařem Miroslavem Landou, pochopila jsem, proč to tak je. Cyklistické značení dělá už několik let a to od projektu, přes projednání až po instalaci značek. Někdy i v našem kraji. Zeptala jsem se ho tedy, jak cyklistické značení vzniká.

 

Radka: Jak dlouho děláš cykloznačení?
Míra: Začínal jsem kontrolami. Teprve po pár letech jsem začal dělat i projekty nového značení. První projekt cykloznačení jsem dělal pro město Mariánské Lázně v roce 2006.

 

Radka: Jak ses k tomu dostal?

Míra: Našel jsem si kontakt na Karla Markvarta z Klubu českých turistů (KČT) a napsal jsem mu, že tu jezdím po značených cyklotrasách a že je to tu místy špatně značené a zda s tím nechce pomoci. A on mi napsal, že chystá školení nových značkařů a pokud chci, abych přijel. Tak jsem přijel a on mne vyškolil. To bylo někdy v roce 2004. Tak jsem se stal značkařem Klubu českých turistů, tenkrát ještě Západočeského kraje. U nás v Karlovarském kraji značených tras moc nebylo a celé západní Čechy měl na starosti Pepa Sýkora. Jak ale začaly přibývat trasy, tak toho měl už hodně a tak se mne zeptal, zda bych si Karlovarský kraj nevzal do správy já. Souhlasil jsem. Převzal jsem tedy území našeho kraje i se třemi značkaři KČT.

 

Radka: Takže malý tým na kontrolu celého kraje.
Míra: Tenkrát jsme za rok projížděli jen 50% tras, 100% se projíždí každoročně až od roku 2009.

Cykloznačení - na rozdíl od značení pěších tras, se nové cyklistické značení stalo součástí dopravního značení. Proto podléhá podobnému režimu schvalování jako jiné dopravní značení. Žluté tabulky mají několik možných variant, se kterými se v terénu setkáte. Ty malé - směrové tabulky (IS21) uvádějí jen číslo či logo trasy popř. směr vlevo či vpravo šipkou. Ty velké - směrové tabule (IS19) pak obsahují název nejbližšího a vzdáleného cílei s počtem kilometrů a samozřejmě číslo či logo trasy. Velké tabule - návěsti (IS20) pak vykreslují křižovatku i se směrem jednotlivých cyklotras. Správu cykloznačení si řeší každý kraj samostatně. O největší část se stará Klub českých turistů s finanční podporou kraje a státu. Někde mají ve správě značky obce či mikroregiony, které si značení vybudovaly.

 

Radka: Od roku 2006 děláš také projekty nových tras. Nasbíral jsi tedy nějaké zkušenosti. Jak vyznačení nové trasy probíhá? Předpokládám, že na začátku tě nějaký subjekt osloví se žádostí o vyznačení trasy. Jak to pokračuje dál?
Míra: Jsou dvě varianty: Buď už mají linii trasy, kudy by měla procházet, takže já ji musím projet, zjistit, zda je možné ji tam vyznačit. Nebo neví kudy trasu vést a jen chtějí spojit dvě místa trasou. Pak je na mně, abych našel vhodnou trasu. Poté je potřeba zjistit vlastníky a projednat to s nimi a udělat návrh značení. Návrh pak musí odsouhlasit dopravní Policie, především z hlediska bezpečnosti. Pokud s něčím Policie České republiky nesouhlasí, musím projekt opravit. Pak musím jít s projektem na Silniční správní úřad, který je v každé obci s rozšířenou působností (ORP), kde na základě vyjádření PČR získám Stanovení o změně dopravního značení, což je doklad k tomu, že se trasa může vyznačit.

 

Radka: Jak dlouho ten proces trvá?
Míra: Když to není dlouhá trasa, tak se to dá tak za měsíc až dva připravit. K tomu ještě měsíc na policii a měsíc na úřadu, takže tak 3-4 měsíce celkem. Když je toho hodně, tak to trvá déle. Teď dělám jednu trasu dlouhou 160 kilometrů a k tomu její odbočky a na té pracuji už od srpna. Je tam hodně změn a někde s obcemi zdlouhavá komunikace... K mému překvapení například Kutná Hora nemá vůbec k cyklistice vztah - nikdo to neřeší ani se k návrhům nechce vyjadřovat.

 

testRadka: Když jedeš na kole po cyklotrase, kterou jsi nedělal ty, poznáš, že ji neprojektoval někdo z KČT?
Míra: Většinou ano, nedávno jsem zrovna projížděl nedaleko přehrady Hracholusky přes Město Touškov. Tady svazku obcí dělal trasy nějaký projektant. Tam bylo jednoznačně vidět, že to nedělal člověk z Klubu českých turistů. Byly tam tři trasy, které na stávající sít cyklotras  vůbec nenavazovaly. Rozcestí byla tak zmateně označená, že se podle nich nedalo jet. Takže to je poznat. KČT má na tvorbu cykloznačení závaznou metodiku a mělo by se postupovat podle ní. Většinou se to daří. Běžní projektanti to však dělají podle logiky řidiče auta.

 

Radka: Když vidíš, že značení není dobře udělané. Co s tím děláš?
Míra: Když je to v mém rajonu, tak si to vyfotím a při příští opravě to opravím. Když je to v cizím kraji, a je to vážná závada, posílám to krajskému cykloznačkaři.

 

Radka: A když není ve správě KČT?
Míra: To jsem viděl na Liberecku, tak jsem psal nějaké paní na krajský úřad, protože Liberecký kraj si značení spravuje sám, a nabízel jsem opravu, pokud by chtěli. Ale jen mi poděkovala za nabídku s tím, že se když tak ozve a už se 3 roky neozvala.

 

testRadka: Na co by měl značkař myslet, když připravuje trasu a narazí na situaci, která ve vašem manuálu není?
Míra: Takové případy samozřejmě nastat mohou, ale my jsme se snažili manuál udělat tak, aby tam bylo tak 80-90% všech případů, které mohou nastat.

 

Radka: Jaké nejčastější chyby v cykloznačení v terénu potkáváš?

Míra: Je třeba kontrolovat návaznost ne jen udělat vlastní značky. Ta rozcestí, kde začínají a končí nové trasy nebo se kříží se stávajícími, tam by se mělo kompletně předělat značení. Tedy opravit a doplnit to stávající. To ale většinou nikdo nedělá.

 

Radka: Ty na cykloznačení používáš často piktogramy. Co tě k tomu vede?
Míra: Snažím se na značky dát maximum informací, které by cyklisté mohli potřebovat. Vypisovat se to nedá, ale piktogramy to říci lze. K cílovému místu dávám většinou piktogram. Třeba když je tam zámek nebo rozhledna, tak přidám piktogram. Jeho srozumitelnost si nejdřív testuji na cyklistech kolem sebe.

 

testRadka: Proč si myslíš, že v jiných krajích nejsou piktogramy tolik používané?
Míra: Protože většinou mají kraje starost s tím, aby udržely značení v základní podobě. Tohle už je spíš taková nástavba...

 

Radka: Ale cyklista ji ocení.
Míra: Myslím, že ano. Ve většině krajů ale dělají značkaře lidé ve svém volném čase po práci, tak to neřeší tak dopodrobna. Já se tomu věnuji na plný úvazek, tak nad tím asi víc přemýšlím. (smích)

 

Radka: Z krajů, které jsem na kole projela, si myslím, že Karlovarský je nejlépe značený.
Míra: To říkal i Karel Markvart, když tu nedávno byl na kole.

 

Radka: Čím to je?
Míra: Možná tím, že mám výhodu - dokážu udělat značení relativně rychle. Pořídil jsem si řezačku, což se hodí zvláště na opravy - čísla, písmenka i piktogramy si sám vyřežu, nemusím to zadávat někam do výroby a čekat, než mi značku vyrobí. Značku tak opravím třeba ze dne na den.

 

Radka: Děkuji ti za rozhovor a přeji hodně šťastných kilometrů na kole nejen po značených cyklotrasách.

 

Odkazy

Závazná metodika značení KČT 

Turistické značení KČT - cykloznačení 

 

Přílohy

Soubor piktogramů používaných na cykloznačení (648.13 kB)

Diskuse (2)

Vstoupit do diskuse

Fotogalerie