Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Nebílovští sázeli lipovou alej - také pro cyklisty

article

Jedny z prvních stromků zasadili lidé z Občanského sdružení Ametyst

Možná, že patříte k těm, kteří se na kole rádi kochají pohledem na krajinu, možná máte, stejně jako asi většina cyklistů, rádi v parných letních dnech raději stín stromů a to hlavně pokud cesta, po které jedete, vede do kopce. Pak vás asi potěší, že kolem jedné takové cesty, po které vede značená cyklotrasa, bude teď krásná lipová alej. Úzká asfaltová cesta mezi poli k prusinskému kostelíku, kterou s oblibou využívají cyklisté tak s podporou Nadace Partnerství získá typicky český krajinný ráz...

Autor: cykloRADKA (text&foto), Eva CHVOJKOVÁ (foto), o.s. Arnika (schéma) Aktualizace: 05.11.2011

testKdo zná cesty kolem Nebílov, tak ví, že ta z Nebílov na Prusiny patří k těm nejhezčím. Prusinský kostelík není jen cílem místních, kteří sem chodí na hřbitov, ale čím dál častěji i pěších a cykloturistů. Z místa u kostela je totiž krásná vyhlídka do údolí Úhlavy od Mrtole přes Vysokou až do Plzně. Na Prusinech také sídlí Občanské sdružení Ametyst, které zde nedávno instalovalo naučnou stezku Novou cestou do staré školy. Další naučnou stezku Nebílovy, jejíž jedno zastavení je právě na prusinské vyhlídce, instalovala obec Nebílovy již v roce 2006. Třetí naučnou stezku by tu ještě nebílovští chtěli vybudovat. „Plánujeme naučnou stezku našich původních stromů,” říká nebílovský starosta Luboš Zelený. „Chceme, aby vedla po trase stávající naučné stezky a aby infotabule byly přímo u stromů, které u nás rostou. Jedna z nich bude možná u jedné z lip, které dnes sázíme,” dodává starosta.

 

K sázení se na cestě mezi Nebílovy a Prusinami sešlo více než třicet dobrovolníků z Nebílov, Prusin i nedalekých Netunic a Řenčí. „Společně vysazených stromů si lidé mnohem více váží. Zapojení místních obyvatel do přípravy, provedení i následné péče o výsledky projektu je proto pro nás jedním z hlavních kritérií posuzování žádostí o grant," vysvětluje Kateřina Urbanová z Nadace Partnerství. Pomoci přišli i zástupci občanského sdružení Ametyst, které má na Prusinech v budově bývalé školy svou terénní stanici  s dvorkem plným domácích zvířat a bylinnou zahrádkou. Právě starosta stál u zrodu myšlenky vysázet  podél cesty z Nebílov na Prusiny lipovou alej a na realizaci požádat o grant Nadaci Partnerství. „Stromy u cest byly už od dob Marie Terezie součástí české krajiny a teď bohužel mizí,říká Tomáš Pruner z Ametystu. Budeme rádi, když bude vysázení této aleje inspirací i pro další obce a naše cesty začnou mít opět svůj typický krajinný ráz, dodává Tomáš Pruner.

 

testOdborný dozor nad výsadbou stromů měla firma Prostrom, se kterou obec na údržbě svých dřevin již delší dobu spolupracuje. Prostrom se po dohodě s obcí také bude starat po dobu 5 let o všechny nově vysazené stromy, jak to ukládají obci podmínky grantu Nadace Partnerství.

 

Funkce alejí kolem cest není zdaleka jen ve vytváření rázu krajiny, jak dokládá názorné schéma neziskové organizace Arnika.

 

 

 

 

Nová alej a pár čísel o ní

test

  • 5. listopadu bylo vysazeno 50 exemplářů lípy srdčité
  • alej lemující nyní cestu z Nebílov do Prusin obou stran je 500 metrů dlouhá a má nyní 100 stromů
  • celkové náklady na výsadbu padesátky lip činí asi 55 tis. Kč
  • Nadace Partnerství přispěla obci Nebílovy na základě grantové žádosti 36 tisíc korun 
  • pro každý strom bylo třeba připravit  cca 80 x 80 x 80 cm velkou jámu s prokypřenou půdou 
  • na první zálivku bude každý strom potřebovat 80-100 litrů vody
  • nové stromy pocházejí z Mělníka, jsou 6 let staré, s obvodem 8-10 centimetrů a výškou skoro 4 metry
  • jeden takový exemplář lípy srdčité (Tylia cordata) stojí běžně 1000 Kč se zasázením a zálivkou až 3000 Kč
  • obec se přijetím grantu zavázala k péči o stromy během následujících 5 let
  • alejí vede CT 2124

Odkazy

 

Nadace partnerství - neše největší enviromentální nadace v ČR se mj. stará o projekty Moravských vinařských stezek, certifikaci Cyklisté vítáni či koordinaci na dálkových cyklotrasách jako jsou Greenway Praha-Vídeň nebo Labská stezka

 

Středisko ekologické výchovy AMETYST -  plzeňské občanské sdružení, které zajišťuje v rámci různých projektů ekologickou výchovu ve školách

 

Aleje - dědictví naší krajiny -  stránka neziskové organizace Arnika věnovaná alejím a jeich funkci

 

Lípa malolistá (Tilia cordata) - stránka o lípě na wikipedii. Lípa je národní strom především slovanských národů a symbol lipového listu či květu bývá častěji užit v numismatice i v heraldice u těchto národů.

 

Fotogalerie