Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Plzeň omezí automobilovou dopravu v centru. A co cyklisté?

article

Goethova ulice v Plzni je už teď cykloobousměrná. Pro cyklisty to tak zůstane i po 4. lednu 2020.

Plzeň připravuje dopravní opatření, která omezí průjezd automobilové dopravy v některých částech centra města. Nejdříve přijdou na řadu Goethova a Šumavská ulice, pak také Americká. Jak změny ovlivní pohyb cyklistů?

Autor: cykloRADKA (text&foto), Martin PECUCH (foto) Aktualizace: 12.12.2019

testGoethova ulice v Plzni patří již teď mezi několik plzeňských cykloobousměrek. Auta do ní mohou nyní vjíždět jen z Kopeckého sadů, vozidla veřejné dopravy a cyklisté oběma směry. Pokud jste si někdy zkusili projet v protisměru, asi víte, že to není žádný med. Auta totiž leckdy parkují i v druhé řadě při krajnici a tak ta, která je objíždějí, taktak umožní, abyste v protisměru vy nebo i trolejbus projeli. Od 4. ledna se to změní. Auta už Goethovou ulicí v Plzni neprojedou, cyklisté oběma směry. Město tak naplňuje Zásady dopravní politiky, které preferují pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu před tou individuální automobilovou. První velký zásah do průjezdnosti centra připravila Správa veřejného statku města Plzně již v polovině devadesátých let. Týkal se náměstí Republiky a přilehlých ulic, které byly zjednosměrněny. Už tehdy se pamatovalo na cyklisty, kterým byl umožněn vjezd do Rooseveltovy a Františkánské ulice i na navazující úsek na náměstí Republiky oběma směry spolu s vozidly veřejné dopravy.

 

testPodobné opatření, které by mělo zabránit nadměrnému průjezdu aut, se připravuje již několik let v Šumavské ulici u hlavního nádraží. „V duchu scénáře Plánu udržitelné dopravy a zároveň v duchu dopravní politiky a řešení dopravní situace chceme dát v této lokalitě přednost veřejné dopravě, chodcům a cyklistům před individuální automobilovou dopravou. Proto jsme již loni přijali v radě města usnesení, že zavřeme Šumavskou ulici od Nádražní po Vocelovou," uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule. V souvislosti s rekonstrukcí hlavního vlakového nádraží a vybudováním nového přilehlého autobusového terminálu, ze kterého jezdí i cyklobusy, se tu značně zvýšil počet chodců. U hlavního nádraží v Plzni totiž denně vystoupí z vozů MHD asi 9 tisíc cestujících, dalších 13 tisíc osob se tam dostane jinak (vlakem, linkovými autobusy). Vchod ze Šumavské ulice se nyní vlastně stal hlavním vchodem do nádraží i autobusového terminálu, a to i pro mnoho cyklistů. Pokud jedou k autobusovému terminálu ve směru z centra, i oni musejí projet Šumavskou ulici s frekventovaným místem pro přecházení u vchodu do nádraží. To budou na rozdíl od aut moci udělat i po 4. lednu, kdy tudy má projíždět v úseku mezi ulicemi Nádražní a Vocelova jen veřejná doprava (MHD). Řidiči aut budou moci dojet nejdále k vjezdu na autobusový terminál případně na parkoviště K+R, pokud povezou někoho na vlak či autobus. Jinak se budou muset vrátit smyčkou přes Vocelovu či Lindauerovu a Wenzigovu ulici do ulice U Prazdroje či na most Nad nádražím v Lobezské.

test

Omezení automobilové dopravy se chystá i v Plzni na Americké třídě, kterou nyní projede na 15 tisíc vozidel denně. Právě zde, přestože je to jedna z hlavních plzeňských obchodních zón, se cyklista proplétá jen stěží mezi auty, někteří to v dopravních špičkách zkoušejí raději po chodníku. Podle náměstka Michala Vozobule proběhla zatím první fáze jednání se zainteresovanými organizacemi, kde se vyjasňovalo, jaké úpravy a kde bude potřeba udělat. Nutno podotknout, že Americká třída měla být po své rekonstrukci otevřena v úseku od křižovatky U Práce po kruhový objezd jen pro veřejnou dopravu a cyklisty, čemuž svým hlasováním zabránili zastupitelé pod vedením tehdejšího starosty MO3 Jiřího Strobacha (tehdy ODS). Americká třída se přitom nově koncipovala právě jako městský bulvár bez individuální automobilové dopravy. Pro převedení dopravy západovýchodním směrem byla z městského rozpočtu vybudována vícepruhová komunikace U Trati s mostem Nad Nádražím, která měla dopravu v tomto směru z centra Plzně odvést. Podle náměstka Michala Vozobule se chce Plzeň k původnímu konceptu dopravy na Americké vrátit a pro individuální automobilovou dopravu ji uzavřít nejpozději v roce 2021. Doufejme, že se cyklisté dočkají kvalitních stojanů v celé délce zklidňovaného úseku.

 

Něco terminologie a pravidel

Místo pro přecházení
testtestBylo zavedeno Prováděcí vyhláškou k zákonu o silničním provozu, která nabyla účinnosti 1. ledna 2016. Je popsáno v § 54 Zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (Silniční zákon), kde se uvádí:
(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce", „Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Vyhláškou č. 294/2015 Sb. byla zavedena vodorovná značka V 7b „Místo pro přecházení". Žádná svislá značka k označení místa pro přecházení vozovky ale zavedena nebyla. Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. testŘidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

 

Přejezd pro cyklisty
Podobné grafické provedení značky č. V 7b může vést k její záměně s vodorovnou dopravní značkou č. V 8a „Přejezd pro cyklisty". Jelikož však ani chodec v místě pro přecházení vozovky, ani cyklista na přejezdu pro cyklisty nemá přednost a jejich povinnosti ve vztahu k překonání vozovky a k přijíždějícím vozidlům jsou v zásadě obdobné, nemělo by to znamenat podstatné riziko pro bezpečnost provozu.

Fotogalerie