Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Pomozte cyklostezkám k evropským penězům na dopravu

article

Stezka železné opony (EuroVelo 13) by měla být označena tímto logem, jak ukazuje její duchovní otec Michael Cramer

Přestože se u nás v posledních deseti letech postavilo pro cyklisty hodně nových stezek, stále je to málo. Mnozí cyklisté si stále stěžují na to, že cyklostezky chybí a jízda mimo ně je pro cyklistu na mnoha místech nebezpečná. Cyklistická doprava je u nás stále popelkou. Jak to tedy změnit? Pomoci můžete tentokrát i vy, pokud nezůstanete lhostejní...

Autor: cykloRADKA Aktualizace: 13.12.2012
Vstoupit do diskuse (1)

testJak asi víte, rozpočtové výdaje na dopravu patří v poměru k ostatním k těm nejvyšším. Do cyklistiky jde ale jen velmi malá část. Některá města či obce ani položku na investice do cyklistické dopravy nemají ve svém rozpočtu. Mezi ně patří i téměř stosedmdesátitisícová Plzeň, která má v návrhu rozpočtu pro rok 2013 na dopravu celkem 1,7 mild. korun (28% z rozpočtu města Plzně na rok 2013). Stezky, které byly v našem kraji postaveny v posledních deseti letech, byly významně dotovány z evropských peněz, na některé přispěl Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Právě evropské peníze na stezky nyní vysychají. Jedním ze způsobů, jak financování cyklostezek více zrovnoprávnit s jinými dopravními stavbami je zahrnout síť mezinárodních EuroVelo tras do transevropské dopravní sítě (tzv. TEN-T), aby bylo možné EuroVelo stezky financovat jako jiné dopravní stavby z evropských peněz na dopravu. O začlenění EuroVelo tras do TEN-T sítě dlouhodobě usiluje Evropská cyklistická federace (ECF), která argumentuje čísly: V Evropě je 35 milionů lidí, kteří jezdí na kole každodenně. Přes 100 milionů lidí jezdí na kole pravidelně. Je tedy na čase, aby cyklistická doprava byla vnímána i evropskými institucemi jako seriózní způsob dopravy. Lobby za jiné druhy dopravy, jako je třeba automobilová či letecká, je velice silná a cyklistická doprava tak zůstává neoprávněně na okraji zájmu evropských institucí. O tom svědčí o rozpočtová čísla: testZatímco na silniční dopravní infrastrukturu jde 47% z evropských dopravních fondů, na cyklistickou je to jen 0,7%. „7% Evropanů si vybralo jako způsob dopravy jízdu na kole, ale částka v evropském rozpočtu tomu neodpovídá,” říká tajemník Evropské cyklistické federace Bernard Ensink. Výše investic do infrastruktury pro cyklisty nevychází lichotivě ani na národní úrovni. V ČR máme asi 2000 kilometrů stezek. „Naproti tomu v sousedním Maďarsku jich mají 7000 kilometrů a každoročně investují asi 60 mil EUR," uvádí vice-prezident Evropské cyklistické federace Daniel Mourek z Nadace Partnerství.


V Plzeňském kraji mají vést hned dvě EuroVelo trasy: EuroVelo 13 - Stezka železné opony (Iron Curtain Trail) a Středoevropská EuroVelo 4 Kyjev - Praha - Roscoff. Právě Stezka železné opony bude potřebovat v příštích letech investice do cyklistické infrastruktury, takže začlenění sítě EuroVelo do TEN-Tu jí může v budování významně pomoci.

 

Jak můžete pomoci vy?

Máte šanci: Dne 18. prosince 2012 bude Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu hlasovat o začlenění mezinárodní sítě EuroVelo do Evropské dopravní sítě TEN-T. Pokud její začlenění schválí, bude možné financovat stezky mezinárodní sítě EuroVelo tras z kapitoly doprava, odkud jsou podporovány např. stavby dálnic či železničních koridorů. Cyklostezky už by tak už nemusely být tou pověstnou popelkou mezi dopravními stavbami. Chcete-li vyjádřit svoji podporu cyklostezkám, připojte se k výzvě Evropské cyklistické federace dopisem Brianu Simpsnovi (vizte přílohu tohoto článku) nebo napište českému europoslanci Jaromíru Kohlíčkovi, který je členem Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu, jak moc stojíte o to, aby byly EuroVelo stezky součástí dopravní sítě TEN-T. „Česku totiž hrozí, že peníze na stezky nebudou prioritou ani pro města, ani pro kraje a už vůbec ne pro stát. Toto hlasování může situaci změnit," upozorňuje Daniel Mourek.

 

EuroVelo trasy

Mezinárodní síť transevropských tras čítající 14 dálkových cyklotras, z nichž 4 mají vést přes Českou republiku:
EuroVelo 13 - Stezka železné opony (Iron Curtain Trail), dlouhá cca 9 000km
EuroVelo 4 - Středoevropská stezka: Kyjev - Praha - Roscoff, dlouhá cca 4 000km

EuroVelo 7 - Sluneční stezka: Nordkapp - Malta, dlouhá cca 7409 km

EuroVelo 9 - Baltsko-jadranská stezka: Gdaňsk - Brno - Pula, dlouhá cca 1 930km
Trasy v celkové délce kolem 70 000 km vedou po stávajících stezkách. V současnosti je jich vyznačena asi třetina, vyznačení prvních v cyklostezek ČR se nyní připravuje.

 

test

 

 

EuroVelo 13 - Stezka železné opony (Iron Curtain Trail)

testV září 2011 byla spolu s Rýnskou stezkou začleněna do systému mezinárodních EuroVelo tras. Povede podél bývalé hranice západního a východního bloku, kde bývala hranice chráněna ostnatými dráty, strážními věžemi. Trasa vede často přímo po tzv. signálkách, střídá hranice a umožňuje tak pohled do minulosti i současnosti po obou stranách hranice. Ve střední Evropě prochází tzv. zeleným pásem (Green Belt) s krásnou přírodou a mnohými národními parky (Šumava, Český les, Podyjí). Z celkové délky asi 9 000 kilometrů vede asi jedna desetina kolem hranice ČR s Německem a Rakouskem, na českém území by měla mít po vyznačení Stezka železné opony asi 500 kilometrů a více než dvacetkrát by měla přecházet státní hranici. S myšlenkou vybudovat stezku podél železné opony přišel německý europoslanec Michael Cramer, který se zasadil o to, že  podobná cyklostezka, tzv. Mauerweg, vznikla v Berlíně v místech bývalé Berlínské zdi. 

 

Evropská cyklistická federace (European Cyclists´Federation, ECF)

testSe svými 70 členy ze 40států Evropy vč. ČR spojuje ECF národní cyklistické asociace a vystupuje jejich jménem na mezinárodním poli. Jejím cílem je dostat na kola více lidí podporou procyklistické politiky na evropské úrovni. Českou republiku v ECF zastupuje Nadace Partnerství. Od letošního roku má ČR svého zástupce i v Radě této instituce. Stal se jím odborník na cykloturistiku a udržitelný cestovní ruch Ing. Daniel Mourek z Nadace Partnerství.

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu  je zodpovědný za záležitosti související s rozvojem všech druhů dopravy, poštovních služeb a cestovního ruchu v rámci jednotné politiky EU. Česká republika má v tomto výboru dva zástupce - europoslankyni Olgu Sehnalovou a Jaromíra Kohlíčka.

 

Přílohy

Dopis Brianu Simpsovi předsedovi Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu (anglicky) (96.21 kB)

Diskuse (1)

Vstoupit do diskuse

Fotogalerie