Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Přestupní uzel na náměstí M. Horákové v Plzni v provozu

article

Ze stávající stezky je nyní možné přejet na opačnou stranu náměstí. Umožňuje to krátký kousek rozdělené stezky pro chodce a cyklisty…

V polovině září 2018 byl za účasti dnes už bývalého primátora Martina Zrzaveckého a tehdejšího náměstka primátora pro dopravu Petra Náhlíka uveden do provozu Přestupní uzel na náměstí Milady Horákové. Pod poměrně honosným názvem se skrývá především vybudování nových zastávek pro příměstské i dálkové autobusy vyjíždějící z Plzně na jihovýchod, ale stavba se zčásti dotkla i cyklistické infrastruktury. Co je tedy „na Miladě" nového?

Autor: Martin LEŠKA (text&foto) Aktualizace: 16.11.2018

testNáměstí Milady Horákové je přirozeným centrem jihozápadní části Slovan a představuje významný dopravní uzel. Jeho uspořádání bylo dáno již na konci třicátých let, kdy sem byla prodloužena tramvajová trať vedená po Slovanské (tehdy Nepomucké) třídě, což umožnilo jednak vybudování nedaleké nové vozovny Elektrických podniků (v provozu od roku 1943) a zejména rozvoj zástavby na úpatí kopce Homolka. Budování bytových domů započaté v předválečném období bylo dokončeno počátkem šedesátých let dostavbou jižní fronty náměstí. Mezitím rostl dopravní význam místa podtržený vedením státní silnice z Karlových Varů přes Plzeň do Českých Budějovic (dnešní I/20). K tramvaji, která zajišťuje spojení s centrem města, se v roce 1953 přidala trolejbusová linka z Černic přes Slovany a Doudlevce na Severní předměstí a přibyly i autobusové spoje. Od května 1990 tu má svoji zastávku i nejzatíženější plzeňská autobusová linka č. 30, která po obvodu spojuje jednotlivá předměstí. Minimálně od stejné doby se datují i úvahy o komplexní přestavbě náměstí, které trpí silným zatížením automobilovým provozem a především dlouhými přestupními vzdálenostmi mezi zastávkami jednotlivých druhů dopravy. Během mnoha let byly prověřovány různé varianty i v návaznosti na rekonstrukci Slovanské třídy. Výsledná varianta, spočívající ve dvou odsazených stykových křižovatkách Slovanské třídy se Slovanskou alejí a Malostranskou ulicí je teprve ve fázi projektových příprav, ale řešení neudržitelného stavu už nebylo možné dál odkládat.

 

testTak se zrodil plán tzv. přestupního uzlu, který je součástí dlouhodobé snahy města Plzně a Plzeňského kraje o zlepšení návaznosti regionální a městské veřejné dopravy. V minulých letech byly ze stejného důvodu upraveny zastávky na křižovatkách u Severky, Plaské s Okounovou a buduje se i přestupní terminál v Dobřanské ulici. Na Slovanech byly stanice příměstských autobusů tradičně situovány nedaleko křižovatky s Jasmínovou ulicí v zastávce „U Školky". Od roku 2007, kdy místo prošlo rekonstrukcí, byl dokonce záliv ve směru z centra umístěn dočasně do parkovacího pruhu, aby linkové autobusy během nástupu cestujících neblokovaly trolejbusový provoz, v jejichž zastávce byly experimentálně osazeny semafory usnadňující jim opětovné zařazení do proudu aut. Mezi výstupem z tramvaje a nástupem do autobusu ve směru do Losiné, Nezvěstic či Chválenic tak museli cestující překonat vzdálenost více než tří set metrů. Od „třicítky" z Doubravky a Lobez dokonce téměř půl kilometru. Realizací stavby přestupního uzlu došlo k přiblížení zastávek na Nepomucké třídě o téměř 170 metrů, což ušetří každému přestupujícímu nejméně tři minuty času. „Kromě toho se upravovalo i napojení Plzeňské cesty na Nepomuckou, zvýší se tím bezpečnost chodců i řidičů," doplnill končící primátor města Martin Zrzavecký. Stavbu tedy ocení i obyvatelé města. „Nový terminál umožňuje zvýšit četnost spojů příměstských linek v plzeňské aglomeraci, což v případě, že Plzeňský kraj objedná více spojů, povede ke snížení počtu aut přijíždějících do Plzně z okolních obcí. Tato vozidla v posledních letech bohužel výrazně ubírají parkovací místa pro rezidenty - tedy pro Plzeňáky," doplnil Petr Náhlík.


testStavba v hodnotě 19 milionů korun, kterou realizovala společnost Berger Bohemia a. s., byla zahájena 9. dubna. Až na krátkodobé víkendové uzavírky se obešla bez výraznějšího omezení provozu. Cyklisté se kromě nové polohy zastávky, ze které odjíždí i populární Brdský cyklobus, dočkali i obnovy části smíšené stezky, která byla před několika lety podél Nepomucké ulice vyznačena. Povrch z betonové dlažby odkazující na podobu cyklostezek budovaných v devadesátých letech (ale označených v tomto případě až o mnoho let později) byl nahrazen pro bicykly mnohem příjemnějším asfaltem. Signalizovaný přechod pro chodce přes Nepomuckou byl doplněn i přejezdem pro cyklisty s dnes již v Plzni standardními sdruženými signály dvoubarevné soustavy. Škoda jen, že na přejezd nenavazuje alespoň zobousměrnění obslužné komunikace pro domy podél Nepomucké, které by cyklistům usnadnilo průjezd do ulice U Školky a bezpečný přejezd se semaforem by tak mohlo využít ještě víc kolařů. V místě, které je už podle názvu určené k přestupům mezi jednotlivými druhy dopravy, nám také scházejí stojany, u kterých by bylo možné opřít a zamknout kolo. Mnoho dojíždějících by jistě ocenilo, kdyby hned u autobusového nástupiště bylo „hnízdo” sdílených bicyklů i parkoviště pro soukromá kola, kterými by cestující z autobusů mohli pokračovat v cestě dále po Plzni.


Byť byl přestupní uzel slavnostně zprovozněn již v září, stavební činnost zde ještě neutichla. Zhotovitel pokračuje v úpravách některých detailů a třeba dočasné sloupky zastávkových označníků jsou nahrazovány trvalými až v listopadu. Rozsáhlé travnaté plochy okolo stromů se pak zcela jistě naplno zazelenají až na jaře.


Dodejme na závěr, že souběžně došlo k drobné úpravě i v další zastávce na náměstí Milady Horákové. Chodník podél kolejí byl na jižní straně posunut o 1,5 metru tak, aby podél stojící tramvaje mohl projet autobus. Zároveň s tím se dočkal i tolik potřebného nového povrchu.

 

Přečtěte si také

Na kole na červenou a legálně. Kde? - Legislativa pro cyklisty se mění.  Jízda na červenou je něky ale bezpečnější. Vysvětlíme.

 

Fotogalerie