Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Reedice průvodců naučnými stezkami podél plzeňských řek

article

Pro velký zájem vychází nyní všechny čtyři publikace průvodců údolími plzeňských řek

V průběhu pěti let bylo v údolích plzeňských řek vyznačeno pět naučných stezek. Tyto naučné stezky lze projít pěšky, ale také třeba projet na kole. Ke každé vyšel i tištěný průvodce. Pro velký zájem teď město Plzeň vydalo reedici těchto čtyř sešitových publikací. Pomohou těm, kteří si chtějí prohlédnout zajímavá místa kolem naučných stezek. Obsahují totiž o něco více informací, než je na infotabulích.

Autor: cykloRADKA Aktualizace: 01.04.2016

testÚdolí i samy řeky se v posledních letech měnily a tak se od jejich otevření některá místa změnila. Přes Úslavu přibyly dvě zcela nové lávky - u kostela sv. Jiří a na Božkovský ostrov, který se mezitím stal velmi oblíbeným sportovně-rekreačním areálem. Pohyb po naučné stezce velmi usnadnila nová cesta podél levého břehu Úslavy pod Habrmanovým mostem směrem k lávce u sv. Jiří s napojením na naučnou stezku údolím Mže a Berounky. Několik historických mostů naopak zmizelo. Škoda je především železničních mostů přes Úslavu nebo klenutého viaduktu v Mohylové ulici poblíž Lopatárny, které musely uvolnit místo novým při modernizaci pražské trati. Nové silniční mosty se budují také na Rokycanské třídě. Malý, ale významný mostek, který byl postaven na samém konci naučné stezky za Koterovem, umožňuje pokračovat loukami proti proudu Úslavy až do Starého Plzence. Nápadnou změnou prochází také donedávna zanedbané pozemky v nivě řeky v sousedství lobezských lomů. V roce 2015 zde byla otevřena první část nově budovaného povodňového parku, veřejnosti známého jako Lobezská jezírka.

 

Území podél Mže se v některých úsecích historicky proměnilo, například v místě Rychtářky či bývalého plzeňského výstaviště, jinde si ovšem některé části zástavby zachovaly zčásti původní ráz, např. v Radčicích nebo Křimicích. Přírodní kuriozitou je skalní defilé Čertovy kazatelny pod Zámečkem, které ukazuje docela rozsáhlé formy zvětrávání arkóz test- pískovcových hornin tvořících plzeňskou pánev. Pokud je na vás jedenácti kilometrová cesta až na konec naučné stezky příliš dlouhá, zavítejte k odpočinku do revitalizovaného Lochotínského parku nebo botanické a zoologické zahrady v sousedství.

 

Když se od soutoku Radbuzy a Mže vydáte po 6,5 kilometru dlouhé naučné stezce Údolím Berounky, uvidíte například zajímavé historické stavby - budovu pivovarských studní, Masarykův most, budovu bývalého pivovaru Prior nebo rozhlednu na Chlumu. Milovníky přírody pak jistě osloví úsek od soutoku s Úslavou, kde Berounka opouští Plzeňskou kotlinu a vtéká do zahloubeného údolí směrem k Bukovci. Stezka ovšem nevede skalnatou soutěskou, ale úbočím Chlumu, a tak máte možnost vnímat říční krajinu této části Plzeňska v širším pohledu.  

 

Více než 12 kilometrů dlouhá Naučná stezka údolím Radbuzy je nejdelší (má 12,5km) a vede od soutoku se Mží ve Štruncových sadech střídavě po obou březích řeky a končí u Cimrmanovy lávky ve Lhotě, nejmladším plzeňském obvodě. Svébytnou částí stezky je odbočka do míst někdejší Mlýnské strouhy (dnes sady 5. května a Křižíkovy sady). Trasa je lemována stavbami, které dotvářejí vzhled historické i moderní Plzně (pivovar, fotbalový stadión, Anglické a Denisovo nábřeží, hotel Continental, Františkánský klášter, Západočeské muzeum, mrakodrap, Korandův sbor, kostel sv. Mikuláše a kostelík U Ježíška, bývalá papírna na Petrohradě, někdejší cukrovar/vozovna alias nynější Depo 2015, vodárna na Homolce, sportovní park v Doudlevcích, Borská přehrada i věznice aj.). Na cestě napočítáte celkem 11 mostů a 8 lávek,test z nichž některé byly v době svého vzniku originálními technickými díly. Naučná stezka prochází městským parkem (Štruncovy sady), pokračuje přes Anglické a Denisovo nábřeží a dále vede poklidnou předměstskou a příměstskou krajinou (cca od mostu Milénia do Lhoty).

 

Při cestě po nejkratší (5,5km) z těchto naučných stezek údolím Úhlavy si milovníci architektury určitě nenechají ujít vesnickou památkovou rezervaci Černice s charakteristickou pseudohistorickou kapličkou. Stará náves představuje hodnotný soubor lidové architektury s prvky baroka, rokoka i empíru. Obdobně zajímavé stavby najdeme i v Hradišti či Radobyčicích, kde můžeme obdivovat několik klasicistních statků s klenutými branami či návesní kapličky. V Hradišti je dochován domek hamernického mistra z období kolem roku 1800, který je zapsán v seznamu kulturních památek. V Radobyčicích zase zůstal zachován zajímavý mlýn z první poloviny 19. století, který patří mezi nejvýznamnější stavby tohoto typu v kraji. Nesmíme zapomenout ani na novější výstavbu. Pozoruhodná je realizace významného plzeňského architekta Hanuše Zápala z roku 1926 v areálu plzeňské vodárny pod vrchem Homolka, která je opravdu stavebně-technickým unikátem. Nadšenci pro archeologii si určitě prohlédnou dnes ještě dobře patrné zbytky pravěkého opevnění na návrší Pod Homolkou v plzeňské městské části Hradiště. Pravěké hradiště je chráněnou archeologickou památkou zapsanou do seznamu nemovitých kulturních památek.

 

O naučných stezkách podél plzeňských řek

testNaučné stezky údolím plzeňských řek vznikly postupně v průběhu pěti let. V září 2011 byla otevřena první naučná říční stezka Údolím Úslavy, která vede podél toku řeky od Koterova až k soutoku s Berounkou v Doubravce. V březnu 2013 následovaly Mže a Berounka. Obě vycházejí od soutoku ve Štruncových sadech a vyšel k nim jeden společný průvodce. První vede proti proudu Mže přes Radčice a Křimice až do Malesic a druhá po proudu Berounky přes Zadní Roudnou k soutoku Úslavy s Berounkou u kostela sv. Jiří a dále do Bukovce. V červnu 2014 se dočkala otevření naučná stezka údolím Radbuzy, která začíná u soutoku se Mží ve Štruncových sadech, pokračuje přes Wilsonův most, papírenskou lávku, Doudlevce, soutok s Úhlavou, Tyršův most, České údolí, lávku k Valše až do Lhoty, kde u lávky Járy Cimrmana končí. O rok později, v červnu 2015, se otevřela také poslední plánovaná říční stezka, a to údolím Úhlavy. Ta vede od soutoku s Radbuzou v Doudlevcích proti proudu přes pravěké hradiště, Hradiště, Černice a Radobyčice až k vrchu Valík.

 

Průvodce tištěné i elektronické test

Výtisky tištěného průvodce, které do tisku připravilo vydavatelství RAMAP Plzeň jsou nyní k dispozici zdarma až do vyčerpání zásob v informačním centru na náměstí Republiky v Plzni.

Mapy jsou aktualizované a odpovídají součsnému stavu.

Všechny publikace si můžete prohlédnout také elektronicky na webových stránkách městakliknutím na následující odkazy:

 

Kateřina Caisová: Průvodce naučnou stezkou údolím Úhlavy - eBook tištěného průvodce po NS údolím Úhlavy  

Jiří cais a ladislav Voldřich: Průvodce naučnou stezkou údolím Radbuzy - eBook tištěného průvodce po NS údolím Radbuzy 

Jan Kopp: Průvodce Naučnou stezkou údolím Mže a Berounky - eBook tištěného průvodce po NS údolím Mže a Berounky

Jan Hajšman: Průvodce naučnou stezkou údolím Úslavy - eBook tištěného průvodce po NS údolím Úslavy

 

Přečtěte si také

Pátá naučná stezka podél plzeňské řeky otevřena u Úhlavy -  poslední z naučných stezek kolem plzeňských řek bylal otevřena - údolím řeky Úhlavy

Další naučná stezka otevřena: Údolím Radbuzy - o jedné z naučných stezek podél plzeňských řek - Naučné stezce Údolím Radbuzy otevřené v červnu 2014

Vyjeďte po nových naučných stezkách plzeňských řek -  o nově otevřených naučných stezkách podél řeky Mže a Berounky otevřených na jaře 2013

Naučná stezka Kokotské rybníky byla otevřena - jen pár kilometrů za Plzní, v lesích vlastněných městem, byla otevřena naučná stezka

Plzeňské ‚greenways’ získaly evropské ocenění - systém plzeňských sportovně rekreačních tras zvaných plzeňské ‚greenways’ získal jako první z bývalého východního bloku ocenění od Evropské asociace greenway tras (EGWA) v kategorii mobility. V článku se dovíte proč a nakolik je tento projekt jedinečný nejen v ČR, ale i v Evropě.

 

Odkazy

ZAJÍMAVOSTÍ --> Naučné stezky - sekce, kde najdete informace o naučných stezkách v našem kraji sjízdných i pro cyklisty 

REURIS - mezinárodní projekt, jahož náplní je revitalizace městských nábřeží v celé střední Evropě