Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Slavnostní otevření Padrťské cyklotrasy

article

Pohled od hráze Horního Padrťského rybníka k vrcholu Praha patří na podzim k nejkrásnějším ve středních Brdech.

Od neděle 1. června byla cyklistům slavnostně zpřístupněna další část vojenského újezdu Brdy. Hlavním lákadlem přitom jistě budou zejména Padrťské rybníky, ke kterým lze nyní legálně o víkendech dojet ve směru od Trokavce, Teslín a Bukové a které nebyly veřejnosti přístupné od roku 1946.

Autor: Ondra FÁBERA (text), Míra KLAS a cykloRADKA (foto) Aktualizace: 04.06.2008
Slavnostní otevření zbrusu nové Padrťské cyklotrasy proběhlo v sobotu 31. května v pravé poledne. Mezi pozvanými hosty nechyběla ani ministryně obrany Vlasta Parkanová, americký velvyslanec Richard Graber a starostové obcí sousedících s vojenským újezdem. Ani my jsme si samozřejmě nechtěli nechat podobnou cyklistickou událost ujít, a proto jsme se snažili získat na uzavřenou akci přístup. Bohužel jsme se však o jejím konání dozvěděli na poslední chvíli a nakonec nám nepomohla ani písemná žádost a následný ústní souhlas zástupce újezdního úřadu v Jincích. Hlídka vojenské policie na posledním rozcestí před rybníky, kde se akce odehrávala, byla vstřícná a snažila se nám pomoci, ale kdosi z velení akce náš vstup po delším rozmýšlení zakázal (v té chvíli jsme paradoxně na rozcestí byli jediní cyklisté, zatímco většina oficiálních hostů přijela auty). Slavnostní akce nám tedy unikla, ale jiné souvislosti ne, a proto se vám pokusíme zprostředkovat pár svých postřehů:

 

Kudy jezdit v prostoru?

testBrdy jsou díky husté síti zpevněných (většinou asfaltových) a udržovaných lesních cest už dnes cyklistickým eldorádem a většina cyklistů vůbec nerespektuje zákazy vjezdu a vstupu do uzavřených částí vojenského újezdu. Oba reportéři plzenskonakole.cz si připadali téměř exoticky, když k Padrťským rybníkům přijeli po oficiální značené cyklotrase (byť den před jejím oficiálním otevřením pro veřejnost, což ovšem nebylo nikde v terénu uvedeno), zatímco se v některých chvílích téměř z každé zakázané lesní cesty valily davy cyklistů, které zákazy vjezdu očividně příliš netrápily. I my bychom samozřejmě byli rádi, kdyby se s výjimkou cílových ploch střelnice v blízké budoucnosti turistům otevřel celý vojenský újezd podobně jako před více než 15 lety oblast kolem Prášil na Šumavě (což by ostatně zřejmě nebylo nic jiného než legalizace současného stavu, protože vojenská policie logicky není schopna tak obrovskou plochu uhlídat), ale takto neskromného cíle bude možno dosáhnout jedině jednáním. A při takovém jednání musí být cyklistická veřejnost považována za seriózního partnera, což dnes narušuje například chování těch z nás, kteří nejenže prohání svá kola po zakázaných cestách, ale prý dokonce vstupují přímo na cílové plochy a považují to za jakýsi pochybný druh adrenalinového dobrodružství. Opravdu chceme, abychom v případě neštěstí nebo nepříznivého vývoje vztahů mezi turisty a armádou byli z Brd znovu vyháněni?

 

 

Přístup do Míšova

Druhým postřehem je zjištění, že cyklisté budou zřejmě jako hlavní přístup k Padrťským rybníkům i nadále používat zejména asfaltovou cestu od Míšova, která je logickou a nejkratší spojnicí do civilizace a je navíc přirozenou součástí brdské hřebenovky (často nazývané podle dobrého ducha brdských hor Fabiánova stezka). S touto cestou je ovšem velký problém, protože mezi ty zpřístupněné zařazena nebyla a nejspíše je to dáno jejím průchodem ve vzdálenosti přibližně kilometr od zamýšleného amerického radaru. Dokud bude trvat současný benevolentní přístup vojenské policie vůči turistům, oficiální zákaz pohybu po této krátké spojce na okraji vojenského újezdu zřejmě nevadí, ale pokud by v souvislosti s výstavbou radaru byla cesta hermeticky uzavřena, nastaly by brdským cyklistům i míšovským podnikatelům, kteří jsou už dnes na jejich přílivu závislí, velice krušné časy, protože tato cesta nemá žádnou srovnatelnou alternativu (souběžné cesty jsou velmi vzdálené a o poznání strmější). Pár cyklistů místo obvyklých davů u známého míšovského grilu v den uzavření prostoru bylo ostatně více než výmluvným příkladem (po ukončení slavnostní akce a následném odjezdu vojenské policie se Míšov totiž opět naplnil běžným počtem cyklistů). Proto by bylo velmi vhodné již dnes začít bít na poplach a pokusit se vyjednat podmínky, za kterých by vedení armády bylo ochotno o zpřístupnění této cesty případně jednat (začátek oploceného střeženého prostoru radaru až u cesty apod.).

 

Kolem Padrťských rybníků správnou cestou?

Dalším zdrojem možných budoucích problémů je asfaltová cesta (lesní silnice) vedená po hrázi Dolního Padrťského rybníka přímo do Bukové, která vede v bezprostřední blízkosti cílové plochy Padrť, ale v současné době je pro cyklisty díky mírnějšímu stoupání a lepšímu povrchu zřejmě mnohem populárnější než nově vybudovaná lesní cesta přes hráz Horního Padrťského rybníka. Jsme si samozřejmě vědomi, že už vyjednání nynějšího průchodu bylo v současné době zřejmě maximálně možné, ale v závislosti na směřování vývoje brdského prostoru by bylo vhodné se v budoucnosti zamyslet i nad uvedenou lesní silnicí.

 


A co napsat na závěr?test

Nezávidíme vojenské policii nevděčnou úlohu, kterou má v souvislosti s námi cyklisty (naše zmínka o zahájení provozu brdského cyklobusu do Míšova rozhodně nevyvolala na tvářích jinak velmi korektních a profesionálních policistek a policistů velké nadšení) a jsme vděčni armádě i ministerstvu obrany, že pro nás Brdy zatím stále více zpřístupňuje. Chovejme se proto, prosím, tak, abychom si jednou Brdy mohli na kole projet (skoro) celé a poznat jejich utajovanou krásu. A začít můžeme například právě u Padrťských rybníků, jejichž návštěvu určitě vřele doporučujeme.

 

Než pojedete do Brd, nezapomeňte

Vyznačení dalších cyklotras v brdském vojenském újezdu je výsledkem dlouhodobého vyjednávání. Mnozí vstupu do Brd bránili, aby zabránili zejména ekologickým škodám. Přesvěčme tedy všechny tyto odpůrce vstupu, že cyklisté se umí chovat a zpřístupnění centrálních Brd si váží. Nechceme se přeci dočkat toho, že by se třeba v příštím roce trasy musely zavřít jen proto, že nebudou peníze na úklid odpadků podél stezek. Snažte se tedy řídit níže uvedenými radami:

  1. Do prostoru vjíždějte jen po značených cyklotrasách a v povolenou dobu, tj. soboty, neděle a svátky od 7h ráno do 21h večer
  2. Pohybujte se jen po cestách, prostor mimo koridor vyznačené cyklotrasy nemusí být bezpečný! (nevybuchlá munice)
  3. Veškeré odpadky, zejména ty plastové, si odvezte s sebou a vyhoďte je do odpadkových košů v obcích mimo prostor vojenského újezdu
  4. Nebuďte hluční, jen tak můžete spatřit i něco z fauny této jedinečné přírodní lokality
  5. Respektujte zákazové značky
  6. Děti mladší 15 let musí doprovázet osoba starší 18 let
  7. Na cyklovýlet do vojenského prostoru vyjíždějte řádně vybaveni dostatkem tekutin, kvalitní mapou a oblečením pro případnou změnu počasí

Podrobná pravidla pohybu po vyznačených trasách v vojenském prostoru Brdy najdete v příloze tohoto článku.

 

Odkazy a další informace

Oficiální tiskovou zprávu Ministerstva obrany ČR k otevření Padrťské cyklotrasy najdete na adrese www.army.cz

 

Na adrese www.vojujezd-brdy.cz najdete mj. Výnos o zpřístupnění VVP Brdy , jehož přílohou je i mapa s vyznačením stávajících i nových cyklotras, kterou v menším rozlišení najdete i v příloze tohoto článku. Dále zde najdete např. rozpis střeleb a další informace o pravidlech pohybu ve vojenském újezdu Brdy.

 

Informace o zahájení provozu brdského cyklobusu postupně najdete na adrese http://www.csadplzen.cz/cyklobus, my jsme již o něm informovali v článku Od června do září bude jezdit brdský cyklobus.

 

Odkazy

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=11405
http://www.vojujezd-brdy.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=981&id=1099

Přílohy

Pravidla vstupu do VVP Brdy (246.62 kB)
Mapa vedení tras ve VVP Brdy (997.87 kB)

Fotogalerie