Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Z Koterova do Starého Plzence již projedete po cyklostezce

article

První cyklisté se po cyklostezce do Starého Plzence projeli dnes v poledne

Jedna z nejdéle připravovaných cyklovýpadovek z Plzně se dočkala po 25 letech realizace. Několik kilometrů pohodové cyklostezky po levém břehu řeky Úslavy tak naváže na systém stezek podél plzeňských řek, tzv. plzeňských greenways a je prvním dokončeným úsekem na trase chystaného „Brdského cyklopřivaděče”.

Autor: cykloRADKA (text&foto), Martin POLÍVKA (foto) Aktualizace: 01.10.2018

testHistorie přípravy této více než tři kilometry dlouhé cyklostezky vedoucí po katastru plzeňského Koterova a Starého Plzence sahá až do období těsně po sametové revoluci: „Nápad vznikl v roce 1993, kdy jsem se snažil jako místostarosta Slovan najít propojení do sousedních obcí, které by bylo bezpečné. Nakonec jsme narazili na to, na co se často naráží, tedy na problémy s vlastníky pozemků. Proto bylo vyhledáváno vice tras. V roce 2005 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval tři možné varianty vedení trasy. Pak bylo ještě důležité najít takové vedení Starého Plzence, které by o tuto cyklostezku mělo zájem. Já jsem diskutoval snad s každým vedením zvoleným ve Starém Plzenci, ale povedlo se to až před 8 lety, kdy se začala připravovat cyklostezka na Brdy a kdy vedení plzenecké radnice projevilo o tuto cyklostezku zájem," shrnul trnitou historii přípravy cyklostezky náměstek primátora města Plzně pro dopravu Petr Náhlík, který inicioval přípravu této cyklovýpadovky ještě jako slovanský místostarosta.

 

Když nastoupilo ve Starém Plzenci nové vedení v čele s paní starostkou, přípravy stezky se velmi zintenzivnily. „Měli jsme připravenou projektovou dokumentaci na jinou trasu, bohužel jsme se na ní zasekli na jednání s jedním vlastníkem pozemků. Jednání se vedla poměrně dlouho, ale bezvýsledně, takže nakonec musel projektant upravit trasu. Dokončená trasa tak vede přes 9 soukromých pozemků, s jejichž vlastníky jsme se dohodli, takže jsem ráda, že to dopadlo podobně jako v Plzni a projekt mohl být realizován. Když se záměr obcí dotýká soukromých pozemků či soukromého vlastnictví, tak jsou jednání vždy komplikovaná," doplnila historii přípravy stezky starostka Starého Plzence Vlasta Doláková.

 

testtestPro Starý Plzenec bylo významnou pomocí to, že Plzeň na sebe převzala veškerou administrativní zátěž spojenou s  podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jak Plzni, tak Starému Plzenci dotací navíc finančně přispěl i Plzeňský kraj. Výběrové řízení, do kterého se přihlásilo na 11 uchazečů, nakonec vyhrála firma, která v Plzni realizuje ještě další cyklostezky. Proti projektem předpokládané ceně 24 mil. korun se realizace stavby vysoutěžila za 14,1 mil. korun, přičemž 90% z této částky bylo hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zbylých 10% pak z dotace Plzeňského kraje.

 

V budoucnosti bude nutná stálá údržba, na stezku mají totiž povolen vjezd i zemědělci se svojí technikou. „Myslím, že údržbu zvládne naše oddělení údržby města. Předpokládáme, že po větru se bude stezka zametat," uvádí starostka Doláková. Dá se očekávat, že na stezce brzy zhoustne provoz, což by mohlo způsobit problémy v nepřehledných místech kolem propustků. „Počkáme na to, jaký bude provoz. Stezka by měla být bezpečná pro všechny uživatele, pokud by se ukázalo, že bílá střední dělicí čára zvýší bezpečnost a podmínky dotace to umožní, budeme se snažit doplnit ještě  vodorovné dopravní značení," popisuje plány starostka Doláková.

test

Podél stezek často vznikají odpočivadla, naučné stezky či hrací nebo sportovní koutky. I zde možná vznikne zajímavý cíl nedaleko stezky. „Jednáme se soukromými vlastníky pozemků o navazujícím úseku ke Sv. Blažeji. Staroplzenecký spolek Kvetoucí stromy je připraven vysadit lipovou alej po trase od cyklostezky až do lokality u sv. Blažeje, kde by mělo vzniknout odpočinkové místo, takže třeba altánek či místo pro opékání vuřtů," popisuje další plány starostka Starého Plzence Vlasta Doláková.

 

Nově vybudovaný úsek je první částí cyklostezky, která má umožnit bezpečnou cestu cyklistům do Brd, tedy tzv. Brdského cykopřivaděče. Po jejím dokončení se cyklisté dostanou z Koterova přes Starý Plzenec, Šťáhlavy, Nezvěstice, Žákavou a Spálené Poříčí až do Brd, například k Padrťským rybníkům. Propojí tak Plzeň s obcemi ležícími na řece Úslavě a Bradavě. Proto si asi často vzpomeneme na slova slovanského starosty a senátor Lumíra Aschenbrennera, který pronesl při otevírání stezky z Koterova do Starého Plzence: „Co cyklostezka spojí, ať člověk nerozděluje." 

Stezka v číslech test

Předpokládané náklady dle projektu 
 24 mil. Kč
Celkové náklady  14,1 mil. Kč
    z toho dotace IROP  90%
    z toho dotace PK
 10%
Délka stezky  3,15 km
     z toho v k.ú. Plzeň - Koterov  0,70 km
     z toho v k.ú. Starý Plzenec
 2,45 km
Délka stezky od komunikace
 3,4 km
Šířka stezky   3 m
Množství spotřebovaného kamene
 6 000 tun
Množství spotřebované živice
 3 000 tun
První plány na vytvoření stezky 1993
Otevření stezky
1. října 2018

 

Přečtěte si také

Cyklostezka z Koterova do Starého Plzence -  

Bude cyklovýpadovka do Starého Plzence? - článek z červnece 2011 o prvních záměrech cyklistického propojení z Koterova do Starého Plzence 

Fotogalerie