Na úvodní stránku
mail

Zajímavá místa

Borovice lomská na Tachovsku

article

Poloha borovice bohužel neumožňuje pořídit kloudnou fotku

Nejmohutnější borovice lesní (Pinus silvestris) v České republice roste na Tachovsku. Byla objevena až poměrně nedávno, neváže se k ní žádná pověst a není tedy mezi veřejností příliš známá. Najdete jí hned vedle CT2138 mezi Lomem u Tachova a Nahým Újezdcem. K borovici nevede cesta, je třeba přejít cca 300 metrů pole, takže ve vegetačním období polních plodin se k ní nedostaneme. Bicykly bych doporučil v každém období raději ponechat na přilehlé louce - viz fotka mých bot.


GPS 49°49'27.582"N; 12°41'48.831"E (v mapě)

 

 Autor: Jirka HOLOMEL (text&foto) Aktualizace: 13.04.2015

testO tomto stromu jsem se dozvěděl náhodou při příležitosti výstavy fotografií památných stromů na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Informace mě zaujala, protože mezi památnými a nadrozměrnými stromy převládají duby, lípy, jasany a javory, ale borovice...

 

Při pátrání jsem se dostal až k osobě nejpovolanější - RNDr. Jaroslavu Michálkovi, dendrologovi z Okresního muzea v Sokolově, kterému tímto děkuji za poskytnuté informace. Ten vlastně jako první borovici proměřil a vyhodnotil její unikátnost v rámci ČR. Obvod kmene je 484 centimetrů, výška stromu cca 17 metrů. Rovněž pomohl prosadit na Odboru životního prostředí Městského úřadu v Tachově její ochranu. Jaroslav Michálek se památným a výjimečným stromům věnuje dlouhodobě a je rovněž spoluautorem nedávno vydané knihy Nejmohutnější památné stromy v ČR.

 

Za Lomskou borovicí jsem se vydal o velikonoční sobotě, vzhledem k nejistému počasí tentokrát pěšky. Nalezení lokality nebyl problém - ostatně po CT2138 jsem tudy již projížděl. Remízek je dobře identifikovatelný a roste v něm, kromě křoví, asi deset dalších úctyhodných borovic. Tu, o kterou nám jde, ale poznáte velmi jednoduše - mohutný kmen si nelze splést. V současné době je bohužel ještě další poznávací znamení - obrovská ulomená větev, která leží vedle stromu. V koruně je po ní dobře viditelná jizva. Litoval jsem, že umístění borovice nedovoluje vyfotit jí s příslušným odstupem v celé její kráse. Ještě méně potěšitelná je skutečnost, že strom dle mého názoru není v nejlepším zdravotním stavu.

 

A praktická poznámka na konec: Ukázalo se nanejvýš prozíravé, že jsem si vzal pracovní boty a důkladně utáhl tkaničky. Nechybělo mnoho a lepkavé bláto mě z nich málem vyzulo!

 

Fotogalerie