Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Chodci a kolaři na cyklostezkách - může to fungovat?

article

Pokud se blížíte k chodcům na kole zezadu, jste pro mnohé překvapením, protože vás na rozdíl od auta neslyší. Než vás zaregistrují, jdou většinou prostředkem a často roztažení po celé šíři stezky.

Jezdíte rádi na kole? Využíváte rádi cyklostezky, protože se tak vyhnete automobilům? Možná vám k úplné spokojenosti něco chybí... Co mají psi, maminky s kočárky a rodiny na vycházce společného? Na cyklostezkách je potkáváme dost často. Setkání to nejsou vždy moc příjemná. Nabízíme vám pár zkušeností z terénu a návrh, co tím...


Autor: Jan ENGLER (text), cykloRADKA (text&foto), archiv Komise cyklistické dopravy hl.m. Prahy (foto) Aktualizace: 15.05.2016
Vstoupit do diskuse (26)

Jan Engler je rokycanský cyklista, kterému není jedno, jak to na našich cyklostezkách a cyklotrasách vypadá. Jeho příběhy dobře ilustrují soužití cyklistů s ostatními na stezce. Když jsem je četla, mluvily mi z duše. Naštěstí jsem dopadla líp než on, i když jednou už jsem měla na mále. To mne ale před srážkou se psem zachránily kotoučové brzdy na mém DURATECu. Stála jsem doslova na fleku a zadní kolo se mi při tom zvedlo skoro o půl metru. Jen zázrakem se mi nic nestalo. Proto jsem si k Honzovým příběhům dovolila připsat i pokračování a ke spolupráci přizvala kolegy z našeho občanského sdružení Plzeňsko na kole i kolegy odborníky z týmu národního cyklokoordinátora. Všem jim za pomoc na článku děkuji!

 

Z deníku Jana Englera

 

Příběh první: Milí pejskové
Rád si užívám klidnou jízdu, sám nebo v partě po cyklostezkách, kde se nemusíte obávat střetu s nervózními řidiči automobilů, prohlížím si krajinu a těším se na oblíbenou pasáž cesty, kterou jsem již tolikrát absolvoval. Zčistajasna se náhle za zatáčkou objeví lidé s dvojicí na volno puštěných loveckých psů. Ale co, říkáte si, své miláčky si jistě zavolají a vy, jako velký milovník psů, je navíc ještě budete obdivovat. Mýlka! Pán se na vás podívá krátkým znuděným pohledem přes rameno (zas nějaký otrapa, co tady vůbec pohledává), paní aby se neřeklo do vzduchu vystřelí povel, na který nikdo, včetně manžela nereaguje. Psi si začnou více než by měli všímat mého kola a najednou jsou všude. Mám co dělat, abych je nepřejel, asi zkouší spolehlivost mých brzd. Paní udělá pár kroků vpřed a s úsměvem na rtech svému miláčkovi sdělí dáme pánovi náskok. Šlápnu do pedálů a v tom momentu vystřelí vpřed i pes. Nejprve běží při kole, pak skočí a chňapne po noze. Mám obtisk jeho zubů na lýtku. A paní a s pánem? Nereagují, dokonce snad mají radost, jak mě psi prohnali...

 

testPříběh druhý: Kočárková jízda
Udělalo se krásně, po zimě vyrážejí ven in-line bruslaři, maminky s kočárky i celé rodiny. Určitě jste to již také zažili - proti vám jdou tři maminky s kočárky. Musí být všechny vedle sebe, aby jim neuniklo ani jedno jediné slovo. Přesto si říkáte, že je stezka dostatečně široká, a že vám jí půlku jistě uvolní. Ta nejblíže k vám uhne, ale na poslední chvíli, snad vteřinu před tím než jí míjíte. A opět ten její výraz - zas nějaký otrapa, co tady vůbec pohledává.

 

Příběh třetí: Rodina s dětmi
Nemáte na kole zvonek, ale děláte všechno proto, aby vás slyšely. Popotahujete nosem, odkašláváte si, záměrně přehazujete, brzdíte. Nakonec se někdo ohlédne. Hurá, spatřil mne. A tak se opět rozjedete - k vašemu překvapení se rodina ale opět rozestoupí po celé šíři cesty - ovšem až na poslední chvíli.

 

Příběh čtvrtý: Chodník nebo cyklostezka
V souvislosti s rekonstrukcemi silnic vznikají společné pásy pro pěší a pro cyklisty. Přestože na tento fakt upozorňují i modré svislé dopravní značky, málokdy se mi stalo, aby chodci půl pásu uvolnili. Často se stává, že chodci přibližujícího se cyklistu vidí nebo slyší, a stejně neuhnou.

 

Věřím, že nejsem samotný, kdo má podobné zkušenosti. Rád bych proto vyzval i další cyklisty, aby se o své zážitky podělili, případně konkrétně uvedli místa, kde k takovým excesům často dochází. Prostor máte v diskusi k tomuto článku.

 

Co s tím?

Honzovy příběhy vyvolávají nerudovskou otázku, kterou si může klást každý, kdo se po našich cyklostezkách pohybuje. Sáhněte si ale do svědomí a zeptejte se, co jste pro to, aby se to dále nestávalo, udělali? Protože problém nevychovaných chodců na cyklostezkách tíží asi všechny, co u nás jezdí, trochu jsem se nad problémem a tím, co s ním dělat, zamyslela. Jádro pudla je v tom, že cyklista s kolem jako nemotorovým vozidlem je u nás z provozu segregován místo aby byl integrován. Každý zodpovědný cyklista (vč. dětí) totiž ví, že pokud se pohybuje po komunikaci, musí dodržovat pravidla silničního provozu a pokud je dodržovat nebude, hrozí mu v lepším případě pokuta, v horším srážka s nějakým autem. Platí ale tato pravidla i pro chodce a cyklisty na cyklostezkách? Jak by se vlastně měli chovat a jak je to můžeme naučit?


Řekněme si, jak bychom se měli chovat jako cyklisté, jako chodci, či jako „řidiči” kočárků či „vodiči” psů při pohybu na cyklostezce. Každé chce to své a pokud chceme jako cyklisté stávající chování na stezkách změnit, vezměme si k srdci nejen to, co platí pro nás v sedle, ale i to, co platí pro chodce. A snažme se to naučit i jiné. A přidat bychom měli i krapet vzájemné tolerance - ta nám totiž často chybí.

 

Pro začátek zde uvádím, co o pohybu chodců a cyklistů na dopravními značkami vyznačených stezkách  pro cyklisty a pro chodce a cyklisty říká platná VYHLÁŠKA 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

 

k) "Stezka pro cyklisty" (č. C 8a), která přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo; pruh nebo stezku pro cyklisty lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem nebo odlišným provedením povrchu; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno,

m) "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 9a), která přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky; chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit; značka ukončuje platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 10a,

o) "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 10a), která přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a označuje jejich situování; chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění překážky; značka ukončuje platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 9a,

 

test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaci vyhlášky doplním ještě několika odstavci o pohybu cyklistů a chodců. Z § 4  Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích mimojiné vyplývá, že nejen cyklista, ale i chodec je povinen se řídit pravidly silničního provozu, dopravními značkami a signalizací a chovat se ohleduplně a ukázněně, aby neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani ten svůj. ZÁKON 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) k jízdě na jízdním kole říká:

Jízda na jízdním kole

 

§ 57 

 

(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

(2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.

(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.Je-li v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na pozemních komunikacích obdobně ustanovení upravující chování těchto účastníků provozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro cyklisty.

(6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

(7) Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 2, 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73..

(8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

Tolik litera zákona. Většina našich čtenářů ale nejspíš uvítá jednoduché rady, které zahrnují nejen „chování dle zákona a vyhlášky” ale i užitečné rady navíc, které pomohou zabránit kolizním situacím, byť ne námi zaviněným.

 

Jak se chovat na cyklostezce

 

Cyklista  (koloběžkář či in-line bruslař) na stezce

 • pohybuj se vždy ve „svém” pásu, pokud v něm jde chodec, slušně ho upozorni, že chodník „pro pěší je vedle"
 • na smíšené stezce pro chodce a cyklisty se pohybuj vždy v pravé polovině cyklostezky jako na silnici, levou část použij jen pro předjíždění chodců nebo dalších cyklistů
 • před předjížděním chodců na stezce raději místo zvonku použij jiný zvuk kola (přehození nebo pískání brzd) a po předjetí chodcům poděkuj. Mnozí chodci vnímají rychlejšího cyklistu (zvlášť pokud na ně zvoní) s nelibostí, poděkování je většinou „odzbrojí" a cyklisty budou vnímat lépe.
 • nezávoď, jeď vždy jen tak rychle, abys byl schopen včas zabrzdit při neočekávaném manévru chodce či psa
 • buď slušný k ostatním na stezce
 • nejezdi se sluchátky na uších - nemůžeš tak vnímat provoz za sebou

Chodec na stezce (sám, se psem, s kočárkem, s malým dítětem, ve skupině)

 • na stezce s odděleným provozem pro chodce a pro pěší (zpravidla chodník, kde je část pro chodce a cyklisty oddělena čarou a jednotlivé pruhy vyznačeny příslušným vodorovným značením - piktogram chodce a piktogram kola) se pohybuj pouze v pruhu vyznačeném pro pěší
 • na smíšené stezce pro pěší a cyklisty se pohybuj vždy v pravé polovině cyklostezky jako na silnici, vždy nejvýše ve dvou vedle sebe
 • před případným vybočením či nenadálým pohybem se přesvědč, zda za tebou nejede cyklista - cyklista totiž na rozdíl od auta není slyšet 
 • na smíšené stezce pro pěší a cyklisty nepoužívej sluchátka na uších - cyklistu za sebou s nimi neuslyšíš
 • máš-li s sebou neposedné dítě, sleduj provoz na stezce v obou směrech a snaž se vštípit dítěti, že má i na chodníku, kde jezdí cyklisté,  chodit vpravo
 • s kočárkem se na smíšené stezce pro pěší a cyklisty pohybuj vždy v pravé polovině cyklostezky, tak aby tě cyklista mohl bezpečně předjet
 • jen málokterá stezka je tak široká, aby umožnila jízdu dvěma kočárkům vedle sebe v pravé polovině
 • nespoléhej na to, že v zimě cyklisté nejezdí - naopak! Zimních cyklistů přibývá!

 

Cyklista i chodec (obecně)

 • snaž se o bezkonfliktní pohyb, předvídej reakci ostatních
 • buď tolerantní, každý může udělat chybu (neslyší tě nebo tě přehlédne)
 • za chybu se omluv

 

Minislovníček výrazů

testtestcyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty, ale v lidovém pojetí je cyklostezka spojována i se společnou stezkou pro chodce a cyklisty. Je vyznačena značkou bílého kola v modrém kulatém poli C08a, popř. modrého kola v polovině modrého kulatého pole C10a - to pokud je cyklostezka vedena po chodníku těsně vedle stezky pro pěší. Svislé značení bývá zpravidla doplněno bílými piktogramy kola ve formě vodorovného značení.

 

testcyklotrasa představuje pouze vyznačení cesty v terénu pomocí cyklistických značek. Je to vlastně jen návod, odkud kam a kudy jet. Může vést po lesní nebo polní cestě, po silnici a také samozřejmě po cyklostezce.

 

 

testMnemotechnická pomůcka pro zapamatování rozdílu mezi cyklostezkou a cyklotrasou:
cyklostezka (stavební úpravy) je tudíž cyklistický hardware.
cyklotrasa (směrové značení v terénu) je možno přirovnat k software.

 

 

 

testsmíšená cyklostezka neboli stezka pro chodce a cyklisty - samostatná stezka označená značkou s kolem a chodcem v modrém kulatém poli C09a, na které je povolen společný pohyb chodců a cyklistů. Je tedy vhodné se pohybovat při pravé straně  a umožnit tak předjíždění chodců i cyklistů vybočením do levé části stezky. Doporučuje se zvýšená obezřetnost zejména při míjení dětí, psů volných i na vodítku, jakož i starších lidí hůře slyšících, kteří často cyklisty za svými zády neregistrují

 

test cyklopruh v HDP - samostatný pruh pro cyklisty vyznačený v komunikaci při pravé straně pruhu vodorovným značením: piktogram kola na červeném podkladě. Od pruhu pro motorová vozidla je oddělen bílou čarou. Motorová vozidla do něj nesmí vjíždět, mohou jej jen křižovat při odbočování či přejíždění komunikace s cyklopruhem z jiné komunikace.

 


test
cyklopiktokoridor („pikťák”) - vodorovným značením vyznačený koridor  pro pohyb cyklistů. Je užší než cyklopruh v HDP a jeho cílem je upozornit řidiče na zvýšený pohyb cyklistů ve vozovce (na Plzeňsku k datu vydání článku nemáme)

 

 

 

testprostor pro cyklisty („předsunutá stop čára”) na světelné křižovatce - umožňuje cyklistům využívajícím  cyklopruh v HDP, aby při čekání na zelenou stáli před auty v pruhu pro motorová vozidla a nemuseli dýchat zplodiny z výfuků. Více o tom, jak použít představený prostor pro cyklisty najdete zde.

 

 

testcyklistická zóna označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v cyklistické zóně. Je to například jediné místo, kde na komunikaci mohou jet legálně dva cyklisté vedle sebe. Cyklistická zóna je v ČR novinkou od počátku roku 2016. Vznikla po vzoru cyklistické ulice (Fahrradstrasse), které existují například v Německu. Označují se tak například ulice, kde sídlí škola nebo školka, do které dojíždějí děti a mládež na kole.N aPlzeňsku zatím (k 12.5.2016) žádnou cyklistickou zónu nemáme.

 

 

testtestpřejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce - značka vyznačuje plochu určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce. Plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jízdní pruh pro cyklisty". V Plzni jich máme někoik.

 

 

 

testsdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty - značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací. V ČR novinkou od počátku roku 2016, v Plzni zatím nemáme.

 

Slovo redakce

Jak se ukázalo, tento článek vyvolal na našem portále jednu z nejrozsáhlejších diskusí a od doby jeho zveřejnění 11. března 2011 patřil k nejčtenějším. Přestože jsem při jeho psaní text konzultovala s dopravními odborníky, mnozí čtenáři vyjádřili nad některými uvedenými skutečnostmi pochybnosti. A protože se i zákony mění, tak jsem po pěti letech od jeho vydání požádala o kontrolu přímo preventisty z Policie ČR, kteří aktuálnost a správnost výše uvedených údajů zkontrolovali a tak jej v květnu 2016 předkládáme našim čtenářům v aktuální a platné podobě.

 

Přečtěte si také

Slovíčko k plzeňským cyklostezkám - zamyšlení Honzy Němce nad cyklocestami v Plzni

 

Cyklopruhy v komunikaci versus cyklostezky -  srovnání cyklostezek a cyklopruhů v hlavním dopravním prostoru z pohledu cyklisty i investora

 

 

Diskuse (26)

Vstoupit do diskuse

Fotogalerie