Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Co přinese konec Vojenského újezdu Brdy cyklistům?

article

Vojenský újezd Brdy končil dříve většinou na kraji lesa. Nyní skončil úplně.

Brdy. Magické slovo, které se v poslední době v médiích opakuje stále častěji. Jedinečná značka neboli brand spojená s krásným leč zakázaným územím. To od 1. ledna 2016 přebírá od Armády ČR nově zřízená Správa Chráněné krajinné oblasti Brdy. Brdy čekají velké změny, na které se těší také cyklisté, kteří tento kraj milují a navštěvovali jej, byť v omezené míře, již dříve. Co nového čeká na cyklisty v Brdech letos? Kam se budou moci podívat a kam zatím ne?

Autor: cykloRADKA (text&foto), CHKO Brdy (mapy) Aktualizace: 06.01.2016

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Brdy vznikla nařízením vlády ze dne 12. 10. 2015 podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny od 1. ledna 2016. Její správu nyní vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), regionální pracoviště Střední Čechy. Kanceláře jsou na třech místech: v Jincích, Příbrami a ve Spáleném Poříčí.

Pro cyklisty, hlavně ty, kteří v Brdech dosud na zapřenou nebyli, bude důležité hlavně značení. Mnozí z těch, co do Brd na kole jezdili, vědí, že aspoň v jejich jižní části se mohli spolehnout na tabulky „Grill Míšov", které byly na všech rozcestích. Tabulky směřovaly k jednomu bodu podobně jako střelka kompasu k severu. Před pěti lety k těmto dřevěným tabulkám přibylo i řádné žlutočerné cyklistické ale také pěší pásové značení. Dosud územím vojenského prostoru procházelo několik značených cyklotras i pěších tras, vždy ale jen s časově omezenou působností, tedy s povoleným vstupem či vjezdem na kole jen o sobotách, nedělích a svátcích. To se ale 1. ledna 2016 změnilo. Změnila se pravidla. Zatímco dříve mohli civilisté do Vojenského újezdu Brdy (VÚ) jen s povolenkou, teď do oblasti mohou již legálně: „Zákaz vstupu pro pěší a cyklisty v CHKO Brdy již není," vysvětlil na jednání o vyznačení nových tras pro pěší a cyklisty ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Střední Čechy Jaroslav Obermajer.

 

Stávající značené cyklotrasy vedené většinou v okrajových částech dnes již bývalého VÚ Brdy by mělo doplnit dalších asi 165 kilometrů nově vyznačených cyklotras na území Středočeského a Plzeňského kraje. „Správa CHKO Brdy ve spolupráci s újezdním úřadem VÚ Brdy zpracovala první návrh cyklotras," říká vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer z AOPK. Můžete si ho prohlédnout na mapách níže. „Hlavní" cyklistické trasy jsou vyznačeny plnou čarou, tečkovaně jsou vyznačeny „nájezdné", které by k nim měly dovést cyklisty z hranic CHKO, kde budou záchytná parkoviště a kudy vedou stávající cyklotrasy. Starostové by chtěli lépe zpřístupnit hlavně oblast Padrťských rybníků a jižní část Brd kolem Třemšína, kde je několik již dlouho chráněných území jako jsou Fajmanovy skály a klenky či Chynínskéa Míšovské buky nebo Getsemanka. Pro interaktivní verzi mapy klikněte zde.

test 

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Brdy ovšem zahrnuje daleko větší území, než zahrnoval vojenský prostor. Do území CHKO Brdy byla začleněna i jižní část Brd kolem Třemšína, Nových Mitrovic a Hořehled, kudy vede dosud jen málo značených cyklotras. Oproti původní rozloze VÚ Brdy 260 ha má nová CHKO 345 ha, což je  o třetinu více. Kolik tras bude letos vyznačeno není dosud známo. Návrh sítě cyklotras v CHKO Brdy sice již existuje a vyjádřila se k němu většina podbrdských obcí, zatím ale není jasné, kolik tras a kde bude vyznačeno. Stále ještě velká část bývalého VÚ Brdy není pyrotechnicky vyčištěna a než se tak stane, bude do těchto částí Brd vstup a vjezd na kole zakázán. „Chtěli bychom, aby pyrotechnici vyčistili prioritně části území, kterými mají vést plánované trasy. Bohužel nevyčištěné území do nich významně zasahuje," uvedl starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek, který schůzku inicioval.

 

Konečné slovo budou mít podbrdské obce, v jejichž katastrech mají nové trasy vést. Pro jejich vyznačení je nutný jejich souhlas, což při takovém počtu obcí nebude zrovna jednoduché. Návrh na vedení tras připravoval ve spolupráci s CHKO Brdy Klub českých turistů (KČT). „Od začátku listopadu se ve vojenském újezdu pohybovalo deset značkařských dvojic, aby zmapovaly území a vybraly vhodné cesty pro vyznačení," uvedl Karel Markvart z Rady značení KČT. Lidé ze Správy nové CHKO Brdy již také jednají o vytvoření nových záchytných parkovišť na kraji chráněné oblasti. „Vjezd autem na účelové komunikace v prostoru CHKO Brdy je veřejnosti zakázán. Řidiče na to upozorňují dopravní značky," říká vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer z AOPK. Autem tak projedete územím CHKO vlastně  jen po stávajících komunikacích, jako je například silnice ze Spáleného Poříčí do Rožmitálu pod Třemšínem. Záchytná parkoviště by měla vzniknout v obcích, které budou dobrými východišti pro výlety pěšky či na kole, např. v Obecnici, u Příbrami, u Hořic nebo ve Strašicích. Pro turisty z Plzně bude asi nejvhodnější využít parkoviště ve Strašicích nebo u Hořic. „Rádi bychom parkoviště umístili k Muzeu středních Brd ve Strašicích, kde jsou pro něj vhodné podmínky a turisté mohou návštěvu Brd spojit s návštěvou muzea. Druhé záchytné parkoviště chceme vybudovat u lesa na bývalé hranici vojenského újezdu Brdy," říká starosta Strašic Jiří Hahner. „Jedno ze záchytných parkovišť, bychom chtěli vybudovat nad Hořicemi. V jeho blízkosti by mělo vzniknout vyhlídkové místo. Právě tady by totiž měla končit plánovaná cyklostezka, kterou bychom z Plzně do Brd jako cyklopřivaděč chtěli vybudovat údolím řek Úslavy a Bradavy," dodává starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek. Mapu se zakreslením veřejnosti přístupného a nepřístupného území najdete níže, mapu s brdskými traumabody pak zde:

 

test 

(Zdroj: AOPK-CHKO Brdy)

S jakou mapou do Brd

testDo Brd jezdím na kole už dlouho a troufám si říci, že jsem si brdské mapy dobře „osahala". Dlouho jsem používala ofocené a k sobě slepené výřezy dvou map Klubu českých turistů 1: 50 000, kde byly dobře rozlišeny „lepší" tedy většinou asfaltové cesty. Bohužel mapa Brdy a Rokycansko 1:50 000 končila v místě Dolního Padrťského rybníka, na ni pak navazovala mapa Brdy a Třemšínsko 1:50 000. Jak jsem později zjistila v terénu a z leteckých map, které byly později k dispozici na internetu, v mapě i v novějším vydání chybělo mnoho údajů, hlavně některé menší rybníčky. Tužkou jsem si je po konzultaci s brdským guru panem Čákou doplňovala: teslínský klášter, U Bártova dubu atp. V roce 2012 se na trhu objevila nová mapa Brdy 1:25 000 z vydavatelství Geodézie (nyní aktuálně již 3. vydání z března 2015). Severní část Brd je z lícové strany, jižní pak na rubu. Její měřítko 1: 25 000 je dostatečně podrobné a vypovídající, aby ji mohli použít pěší i cyklisté. Navíc jsou v ní lesní cesty už většinou opatřeny svými jmény, která nyní také najdete na většině brdských rozcestí bývalého vojenského újezdu Brdy. testTuto mapu pokládám v současné době za nejlepší tištěnou mapu s územím dřívějšího vojenského újezdu. Použít můžete také cyklomapu 5 Rokycansko nebo 6 Jižní Plzeňsko (s oblastí Třemšínska) ze sady cyklomap 1:75 000 vydaných Plzeňským krajem. Tu ale v obchodě nekoupíte. V žádné z těchto map ani žádné jiné nenajdete nové trasy, které by měly být vyznačené letos či v dalších letech. Vzhledem k aktuální situaci pochybuji, že by takovou mapu stihlo některé naše mapové nakladatelství vydat do hlavní cyklistické sezóny. Můžete si alepomoci mapami elektronickými. Topomapa, kterou mám ve své GPS, je podobně jako turistická mapa z Mapy.cz docela kvalitní. Pokud chcete použít Mapy.cz v Brdech v mobilu nebo v tabletu, stáhněte si off-line verzi. V mnohých místech Brd není pokrytí signálem mobilních operátorů, takže by vám nemusely správně pracovat. Pokud se chcete o Brdech něco dovědět, může vám být dobrým pomocníkem také knižní Průvodce BRDY opět otevřené, kterou vydalo nakladatelství Starý most. Výše uvedené prodejné mapy můžete i s průvodcem koupit u dobrých prodejců map, případně je srovnat s dalšími. Všechny tyto publikace vč. map pro GPS pak mají v GPS mapovém centru v Martinské ulici v Plzni.

Internetové portály o Brdech

Brdské listy - internetové noviny z Brd

CHKO Brdy - oficiální stránky správy CHKO Brdy

Vojenské historické sdružení Brdy - asi nejlepší internetový zdroj o Brdech s množstvím informačně hodnotných článků a krásných fotografií

Brding - o Brdech a trempování v nich

Poznej Brdy - nové internetové stránky, které asi chtějí informovat o Brdech

Brdy průvodce - stránky jednoho z cykloprůvodců po Brdech

Ubytování pro cyklisty Kakejcov - stránky na provozovatele Stodoly Kakejcov, který poskytuje mj. ubytování pro cyklisty

 

Přečtěte si také

Studentská cyklotrasa povede z Plzně-Božkova do Brd - pro ty, kteří chtějí do Brd dojet povlastní koloose a hlavně mimo asfaltky chtějí studenti připravit novou cyklotrasu z Plzně do Brd

Cyklobusy v Plzeňském kraji: Brdy, Český les a Šumava - destinace, do kterých se dostanete z Plzně cyklobusem a tipy na cyklovýlety s pomocí cyklobusu

Na kole ze Spáleného Poříčí - na výlet či na víkend? - inspirace pro jednodenní výlet, či víkendový pobyt s několika cyklovýlety dookolí Spáleného Poříčí. Jedna z tras vede do známé oblasti Padrťských rybníků.

Fotogalerie