Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Cyklisté se dočkali lávky u Kameňáku v Plzni-Bolevci

article

Z lávky u Kameňáku už může cyklista zase frčet z kopečka

Včera se za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka otevřela nová lávka přes nový úsek frekventované komunikace I/27 z Plzně-Bolevce směrem na Třemošnou. Cyklisté i pěší se tak bezpečně dostanou z frekventované cyklostezky z centra do Třemošné na druhou stranu komunikace i železniční trati u arboreta Sofronka.

Autor: cykloRADKA (text&foto), Jana KRAUSOVÁ (foto). Martin PECUCH (foto) Aktualizace: 23.06.2021

testStavba lávky s půdorysem oblouku na 4 pilířích vede cyklisty po více než tři metry široké lávce až do výšky skoro deset metrů nad novou čtyřpruhovou komunikací a železniční tratí. Betonová konstrukce se opírá o betonové pilíře a je usazena na opěrných bodech, ke kterým bylo nutné vybudovat nájezdové rampy. Na samotné lávce se mění výška betonového zábradlí v mírných vlnkách a v jejích nejvyšších partiích střídají beton kovové trubky s plotem umožňující výhled na komunikaci, na trať pod lávkou, ale třeba i na vrcholky stromů v arboretu Sofronka. Na směrovém cyklistickém značení, které je díky oblouku lávky a množství napojujících se cest řešeno hlavně u nájezdu blízko Sofronky, se podíleli značkaři z Klubu českých turistů Míra Landa a Jirka Kučera. Díky nim jsou na značkách použity u cílových míst také piktogramy.

 

Nová čtyřpruhová komunikace I/27 tvoří nebezpečnou bariéru pro nemotorovou dopravu, která rozděluje Plzeňany velice oblíbenou Rekreační oblast Boleveckých rybníků na část západní a východní. Lávka je nejbezpečnějším spojením obou těchto uměle vytvořených částí v místě, kde ji pěší a cyklisté nejvíce potřebují - u Kamenného rybníka. To potvrdil i ministr dopravy Karel Havlíček, který přijel na včerejší slavnostní otevření lávky: „Z hlediska počtu kilometrů to není nic velkého, ale je to nesmírně důležité pro region. Tento rok otevřeme skoro 100 km dálnic, což je rekord," uvedl ministr. I proto jsme se ho zeptali, kolik lávek pro nemotorovou dopravu spolu s kilometry silnic a dálnic otevíral? „Já si vybavuji možná dvě," řekl ministr a dodal: „Tato lávka je nejen důležitá, ale i hezká. Není to jen o tom, co dělá stát a co dělá město, ale i o tom, že když se ty stavby dají dohromady, tak to může zafungovat a tady je to úspěch všech.” Náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro cestovní ruch Marcela Krejsová poděkovala městu za krásnou lávku, která bude přínosem, protože lidé začali v době pandemie více jezdit na kole. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl byl rád, že může naplňovat Národní plán bezpečnosti. Tato stavba délky 1,6 kilometru je podle něj důležitá z hlediska bezpečnosti dopravy. Navíc poděkoval panu řediteli Kuťákovi a panu Blabolovi z plzeňské pobočky ŘSD (Správa Plzeň) i zhotoviteli, kteří se zhostili stavby i v nelehké době COVIDu. „Mám rád stavby, o kterých nevím, o této stavbě jsem nevěděl - byla prostě bezproblémová," uvedl při včerejším slavnostním otevření Radek Mátl.

 

Současně se stavbou komunikace I/27 z Bolevce do Třemošné byl vybudován podjezd pod oběma částmi komunikace o necelý kilometr dál. Ten má sloužit zejména jako obslužná cesta pro správce lesů a komunikace. Mohou ji ale využít i cyklisté. Nejlépe se na ni napojí z cyklostezky do Třemošné v místě malého podjezdu pod železniční tratí.

test

Původně se počítalo s otevřením lávky přes silnici I/27 u Kameňáku v květnu letošního roku. Dokončení lávky se ale muselo dvakrát posunout. Nejprve z předpokládaného květnového termínu 2020 na letní měsíce, kdy byla důvodem opatření proti šíření pandemie koronaviru. Následně byly v květnu 2020 zjištěny při technické prohlídce mírné nestandardní pohyby konstrukce a vlásečnicové trhliny, které u takto složitého technického řešení nelze nikdy zcela vyloučit. Odbor investic Magistrátu města Plzně, jenž zajišťoval stavbu lávky, zároveň zadal odborné posouzení stavu lávky nezávislé instituci - Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

 

Na základě výstupů dlouhodobého měření a expertního posudku zpracovaného Českým vysokým učením technickým v Praze předložil projektant novou realizační dokumentaci stavby, kde byl podrobně rozpracován systém zesílení lávky včetně jednotlivých na sebe navazujících pracovních postupů. Primárně musela být demontována ložiska na obou krajních opěrách a bylo řešeno zajištění konstrukce pomocí speciálního rámu s předepnutými táhly u obou středových pilířů. Následně bylo přistoupeno k samotnému zesílení všech čtyř pilířů. Pro zesílení byla použita projektem předepsaná výztuž a speciální samozhutnitelná betonová směs s polypropylenovými vlákny.

 

Na začátku května tohoto roku proběhla betonáž posledního čtvrtého pilíře, poté osazení ložisek na obou krajních opěrách lávky. Po spuštění nosné konstrukce lávky proběhla montáž mostních dilatačních závěrů a zábradlí. Nakonec byla aplikována izolace na pochozí části lávky, byly provedeny ochranné nátěry konstrukce, napojení na přilehlou cyklostezku a terénní úpravy.

test

Stavba silnice I/17 v úseku Plzeň - Třemošenský rybník - Orlík s lávkou v číslech

Délka lávky (=délka nosné konstrukce)
130,7 m
Šířka lávky (vč. zábradlí)  4,3 m
Průjezdný profil lávky 3,3 m
Výška lávky nad komunikací 9,85 m
Počet pilířů lávky 4
Délka nového úseku komunikace 1,6 km
Cena stavby celkem (bez DPH)
260 mil. Kč
           z toho cena lávky (bez DPH) 26 mil. Kč
Zahájení stavby lávky II/2019
Plánované dokončení lávky květen 2020
Otevření lávky 22. června 2021
Otevření /zprovoznění komunikace 1. dubna 2021

 

Přečtěte si také

Nová cyklostezka do Třemošné slavnostně otevřena  − o tom, jak se v  roce 2007 otevírala  první  cyklovýpadovka z Plzně

Lávka u Kameňáku překlene komunikaci u Sofronky − o připravované lávce u Kamenného rybníka

Fotogalerie