Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Děti ve Zbiroze chtějí bezpečnější cestu do školy. I na kole.

article

Hlavní přístupová komunikace ke škole ve Zbiroze. Hlavně ráno je tu rušno.

Automobilový provoz v posledních letech pěkně zhoustnul, a to i poblíž škol. Právě děti a mládež, která ještě motorová vozidla řídit nemůže, je jím nejvíce ohrožena, nejčastěji cestou do školy. Co se má v okolí školy změnit, aby se děti cítily při cestě pěšky i na kole bezpečně? To se snaží zjistit ve spolupráci s rodiči, pracovníky školy i odborníky v rámci projektu Na zelenou. Zkusili to také v ZŠ ve Zbiroze...

Autor: cykloRADKA (text&foto), Slávek SYROVÝ (foto) Aktualizace: 19.11.2015

testPokud máte vlastní školou povinné dítě, jistě to znáte: ráno je u školy čilý dopravní provoz. Děti, které za auty pro jejich výšku ani nebývá vidět, se proplétají mezi vozidly. Někdy nepřehledná až nebezpečná situace. Nebezpečná místa jsou i dál než jen před školou a tak se někteří rodiče hlavně menších dětí bojí poslat děti do školy samotné. Kdyby se ale situace změnila, mohou se děti pohybovat samy bez obav rodičů. Právě to je spolu s povzbuzením zájmu dětí o věci veřejné jedním z cílů Nadace Partnerství, naší největší environmentální nadace, která grantovým programem Na zelenou podporuje bezpečné cesty dětí do škol. Letos se do takového programu zapojila i základní škola ve Zbiroze. Společné úsilí dětí, učitelů i odborníků tak bylo tento týden oficiálně završeno předáním dopravní studie starostovi Zbiroha Milanu Ruskovi. Tohoto slavnostního aktu se účastnili jak děti a učitelé, tak i zastupitelé v čele se starostou ale také dopravní projektant Květoslav Syrový, který studii vypracovával. Co ale této dopravní studii předcházelo?

 

testZačalo to důkladnou analýzou. Žáci Ekotýmu sčítali v okolí školy přecházející chodce i projíždějící auta. „Děti své cesty do a ze školy velmi důvěrně znají. Právě proto mají v projektu nezastupitelnou roli a perfektně zvládají úlohu dopravního auditora. Upozorňují často i na taková riziková místa, která by profesionálům jinak unikla," uvádí koordinátor programu Radek Patrný z Nadace Partnerství. Součástí analýzy byl i průzkum dopravního chování samotných dětí, tedy jak se do školy dopravují. Ukázalo se, že 47% dětí chodí do školy pěšky, 23% jezdí autobusem, necelé procento na kole a zbylých 20% využívá tzv. mama/papa taxi, tedy odvoz autem většinou jedním z rodičů. Zajímavý byl také průzkum přání dětí, jak by se chtěly do školy dopravovat. Zatímco na kole teď reálně jezdí jen necelé procento dětí, na otázku Jak by ses chtěl dopravovat do/ze školy, kdybys k tomu měl dobré podmínky? se jich 17% vyjádřilo, že by rády jezdily na kole či koloběžce. Základní škola ve Zbiroze má 330 žáků a 35 zaměstnanců a je spádovou školou i pro okolní obce vč. Kařezu. Některé děti tak denně dojíždějí i více než 25 kilometrů. Pracovní skupina s dopravním projektantem Květoslavem Syrovým a vedoucí projektu paní učitelkou Andreou Tláskalovou vytipovala několik rizikových míst v okolí školy, která by pro bezpečnější cestu bylo dobré změnit:


1. křižovatku „U Slunce" (křižovatka Sládkova x Tyršova), kde nyní zastavuje autobus
2. ul. Muchova (úsek od ul Tyršova, podél ZŠ až k MŠ) zahrnující parkoviště u školy
3. přecházení u křižovatky Sládkova x Čs. Armády
4. zastávky autobusu v blízkosti školy (zastávka Tyršova)

 

testMíst bylo samozřejmě více, například nejnehodovější místo ve Zbiroze - náměstí s kruhovou křižovatkou, ale projekt se vzhledem k omezeným finančním možnostem zaměřil jen na čtyři pro žáky nejdůležitější. Klíčová je přitom úprava křižovatky ulic Tyršova x Sládkova x Divadelní, kudy se do školy dostávají všechny děti. Místo je velice nepřehledné, chybí tu přechody i vhodné místo pro zastavení autobusu pro děti využívající pro cestu do školy veřejnou dopravu. Dopravní projektant Květoslav Syrový proto připravil návrh úpravy křižovatky, který zahrnuje vybudování dvou přechodů pro chodce, novou zastávku blíže ke škole i úpravu chodníků tak, aby auta vjíždějící do Tyršovy ulice musela zpomalit a neohrožovala tak děti. Pro ty, které přijíždějí ke škole na kole Sládkovu ulicí, by tu měl vzniknout aspoň cyklopiktokoridor. Přitom by se měl také upravit povrch komunikace, který není pro cyklisty příliš komfortní. Šířkové poměry tu bohužel cyklistický pruh nedovolí vybudovat. „Zadali jsme geometrické zaměření křižovatky, data z něj již máme. Zaměřili jsme se na nejbližší okolí školy. Bezpečnost je naše priorita," uvedl starosta Milan Rusek, když mu žáci školy dopravní studii předávali a dodal: „Už jsme měli schůzku se zástupci Správy a údržby silnic, kteří deklarovali, že realizaci v prostoru komunikace zaplatí. Na městu Zbiroh pak bude zaplatit část realizace v místech chodníků."

test 

Jak se ukázalo při průzkumu mezi žákyněmi a žáky školy, z Kařezu je velká poptávka po tom, jezdit do Zbiroha na kole. Převýšení není velké a také vzdálenost z Kařezu do Zbiroha je pro kolo ideální - necelých 5 kilometrů. Přesně podle schematu Město krátkých vzdáleností. „Kdyby bylo více peněz, studie by se zabývala i řešením dalších míst ve Zbiroze včetně cyklostezky do Kařezu," uvedl Květoslav Syrový. „Na trase cyklostezky je hodně soukromých vlastníků, takže výkupy asi budou trvat déle. Je to ale v přípravě," doplnil informaci starosta Milan Rusek.

O škole a jejím projektu

test„Byla to dosud nejlepší spolupráce se školou v rámci bezpečných cest, na kterých jsem pracoval," komentuje spolupráci Květoslav Syrový a dodává: „Všichni jsou si v komunikaci partnery a to je pro jakýkoliv kontakt či snažení o nějaký výsledek v podstatě to nejdůležitější." Základní škola ve Zbiroze se může mj. pochlubit titulem EKOŠKOLA. Ten titul ale nezískala škola jen za třídění odpadu. Děti tu mají školní zahradu, kde pěstují bylinky a různé plodiny, ze kterých dělají třeba marmelády. I nám je při vstupu do školy nabízely. Les navíc tahle škola zvítězila ve 4. ročníku soutěže Brána k druhým pořádané Ministerstvem školství ČR.Škola s 330 žáky získala od Nadace partnerství na projekt 60 tis. korun, z čehož polovina byla na dopravní studii. Ke dni předání zbylo na účtě projektu 572 Kč. „Za ty koupíme dětem odrazky na kola," shrnula vyúčtování paní učitelka Tláskalová. Do projektu se zapojily hlavně děti, ale i učitelé, rodiče, dopravní odborníci ale také dopravní specialista Policie ČR a zastupitelé. Právě spolupráce více partnerů je při výběru projektů pro nadaci Partnerství jedním z klíčových kritérií," uvádí koordinátor dopravního programu Nadace Partnerství Radek Patrný.

 

Na zelenou

Grantový a asistenční program Na Zelenou byl inspirován příklady z Velké Británie. Jeho cílem je zvýšit dopravní bezpečnost dětí při cestě do školy. Nadace Partnerství chce prostřednictvím Na zelenou pomáhat školám chránit děti před dopravními nehodami, učit je být vnímavými ke svému okolí a věcem veřejným a podporovat udržitelné způsoby dopravy do škol. Generálním partnerem programu Na zelenou se stala finanční skupina AXA

 

Přečtěte si také

Slovanské cyklostezky zvítězily v soutěži Cesty městy - kdy  proč vlastně zvítězily slovanské ckylostezky v soutěži Nadace partnerství - naší největší enviromentální nadace v ČR, která se mj. stará o projekty Moravských vinařských stezek, certifikaci Cyklisté vítáni či koordinaci na dálkových cyklotrasách jako jsou Greenway Praha-Vídeň nebo Labská stezka 

 

Odkazy

www.nazelenou.cz

 

Fotogalerie