Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Do Chrástu bez prudkých stoupání. Místo kolejí cyklostezka

article

103,9km kolejí od Prahy označuje železniční patník. Bývá dobrým zvykem patníky u stezky ponechat - cyklisté mají lepší přehled o tom, kolik ujeli a kolik km je ještě čeká

Asi každý, kdo někdy jel po cyklostezce vedené po trase bývalé železniční trati na kole, ví, jaká je to pohoda. Žádná prudká stoupání ani klesání. Za takovými cyklostezkami ale musíme většinou jezdit do zahraničí. Jedna taková stezka by měla vzniknout vést z Plzně po tělese současné trati na Prahu. Projekt využití železničního tělesa pro cyklostezku dostává konkrétní obrysy. Jak bude nová stezka z Plzně-Doubravky do Chrástu vypadat a kdy se jí dočkáme?

Autor: cykloRADKA Aktualizace: 02.03.2018

testUž když se před lety začalo uvažovat o narovnání železniční trati za Plzní tunelem, padly návrhy na využití stávající trati pro cyklisty. Ono se to doslova nabízí. Trať vede lesy ve vlastnictví města Plzně, přímo nad kaňonem řeky Berounky. Městské lesy v okolí Přírodní rezervace Zábělá již před více než sto lety využívali naši předkové k rekreaci. Stavba nového tranzitního železničního koridoru je součástí projektu dotovaného Evropskou unií. Součástí je i odstranění kolejiště dosavadní tratě. „Chceme, aby pozemek stávající trati byl předán městu Plzeň i obci Chrást nejlépe bezúplatně. Vybudování více než sedmi kilometrů cyklostezky nebude zadarmo. Nechceme, abychom se za čas museli koukat na zpustlý úsek bývalé trati, jako je to u Mladotic. Nechceme, aby tak došlo k znehodnocení tělesa trati, propustků a mostních objektů, protože pak by nebylo možné drážní pozemek využít pro vybudování cyklostezky," řekl náměstek primátora města Plzně pro dopravu Petr Náhlík.

 

Zatímco v dobách první republiky lesy nad řekou Berounkou využívali pěší turisté, za pár let by nově vybudovaná cyklostezka vedená po pozemku stávající trati měla sloužit hlavně cyklistům, ale také in-line bruslařům. Svojí délkou 7,6 km by se stala nejdelší in‐line trasou v okolí Plzně s převýšením jen pár desítek metrů. Malé převýšení je atraktivní nejen pro in-line bruslaře, ale hlavně pro rodiny s dětmi na kolech a netrénované cyklisty, kteří kopečky moc nemusejí. Kdo někdy jel z Doubravky do Chrástu po silnici, ví, že je tam dost stoupání i klesání. Trasa stávající železnice přitom vede velice zajímavým územím s Přírodní rezervací Zábělá a stejnojmennou naučnou stezkou z Bukovce a jen těsně míjí hradiště Bukovec.

 

testPo stávajícím drážním pozemku dnes vedou dvě koleje, je na něm tedy dost prostoru pro to, aby vzhledem k očekávanému využití i in-line bruslaři měla nová stezka i střední dělicí čáru, která by usměrnila uživatele stezky k jedné straně. Při hustším provozu mají cyklisté mnohdy problém bezpečně předjet in-line bruslaře a to nejen tehdy, když mají bruslaři na uších sluchátka. Kdyby jejich používání bylo na této stezce z bezpečnostních důvodů zakázáno, jen bych to uvítala. Na člověka se sluchátky totiž můžete zvonit, jak chcete, ale většinou vás uslyší, až když dojedete až k němu.

 

Plánovaná cyklostezka bude navazovat na stávající cyklistické komunikace. V Doubravce, kam lze již dnes dojet na kole, má vzniknout odstavné parkoviště hlavně pro auta in-line bruslařů, podobné, jako je již dnes ve Škoda Sport parku pod vodárnou na Slovanech. Stávající síť cyklostezek se v Doubravce od lávky přes řeku Berounku napojí na novou cyklostezku vedenou po stávající trati. V Bukovci má být nová cyklostezka propojena s existujícími cestami, které již teď využívají cyklisté, ale i s pěšími turistickými trasami. S napojením stávajících cest na novou cyklostezku se počítá i u podjezdu pod tratí v Zábělé. A také v lokalitě nazývané U šraněček. Cyklostezka bude ukončena v Chrástu v místě železničního přejezdu, kde se napojí do třídy Čs. odboje. Vzhledem k tomu, že je to poměrně frekventovaná komunikace, studie navrhuje podél komunikace rozšířit chodníky a vést cyklisty mimo automobilový provoz. Na náměstí Československých legií, asi o 300 metrů dále, je totiž křížení značených cyklistických tras, cykloservis Sport Beran a cyklisty vyhledávaná cukrárna.

 

test„Záměr vypořádat majetkové vztahy mezi městem Plzeň a SŽDC bude předložen ke schválení zastupitelstvu města v červnu letošního roku. SŽDC má zájem o získání městských pozemků v Koterově pro realizaci další stavby Uzlu Plzeň. Do konce roku 2019 bude návrh na majetkové vypořádání mezi SŽDC a městem Plzeň předložen ke schválení vládě a schválen musí být i v zastupitelstvu. Pokud bude tento záměr schválen v zastupitelstvu města Plzně letos v červnu, je možné do návrhu rozpočtu na rok 2019 začlenit i přípravu projektu tj. pořízení dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení," popisuje další kroky města Petr Náhlík. Stávající železniční trať bude nahrazena novým traťovým úsekem vedeným tunelem již v prosinci 2018, následně budou v první polovině roku 2019 odstraněny obě koleje na stávajícím úseku pražské trati. Pokud by projektová příprava byla bez problému, mohlo by město Plzeň začít stavět novou cyklostezku v roce 2020. Stávající trať, která by se měla stát cyklostezkou, vede z větší části lesem, který je ve vlastnictví města Plzně. „Předběžně jsme se dohodli s panem starostou z Chrástu, že by si Plzeň lesní úsek stávající železniční trati převzala i na katastru obce Chrást," uvedl Petr Náhlík a dodal: „Další část trati vedená v otevřené krajině až k zastavěné části obce Chrást by přešla ze státního majetku do jejího vlastnictví."

test 

 

 

 

 

Přečtěte si také

Dva nové úseky na Panevropské CT u Stříbra otevřeny

Panevropská cyklotrasa otevřena 12.dubna v Norimberku - článek o otevírání Panevropské cyklotrasy v dubnu 2008 v Norimberku

 

Fotogalerie