Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

K Trojáku Netrojáku po Sigmondově stezce

article

Poškozený památný strom Troják láká přírodymilovné turisty

Jeden z mála památných smrků, který vyrostl v plzeňských městských lesích v Rekreační oblasti Boleveckých rybníků, už není, jaký býval. Smrk Troják se třemi dole srostlými kmeny, se na podzim rozlomil. Nabízíme vám výlet k jedinečnému stromu, který požívá ochrany jako strom památný.

Autor: cykloRADKA Aktualizace: 24.02.2022

Památný smrk Troják
Návrh na vyhlášení tohoto nezvyklého smrku v polesí Lány v Rekreační oblasti Boleveckých rybníků podali 27. 2. 1984 ing. Josef Čihák a ing. Jiří Borkovec (tehdejší zaměstnanec Sofronky). Jako důvod bylo v žádosti uvedeno, že je to tvarově zvláštní solitér mohutných rozměrů. V té době měl Troják asi 130 let a svoje tři koruny vypínal do výšky 28 metrů. Dne 22. září roku 1987 byly vyhláškou Národního výboru města Plzně zřízeny tzv. chráněné přírodní výtvory, mezi něž pak byl zařazen i Smrk - troják v Lánech na základě usnesení Rady Národního výboru města Plzně č. 168/87 ze dne 18. června 1987 a pozdějšího usnesení plenárního zasedání Národního výboru města Plzně č. 50/87 ze dne 22. září 1987. Tehdy ještě žádost vyřizoval Odbor kultury. V září roku 1994 došlo k tzv. přehlášení či znovuvyhlášení Trojáku památným stromem na popud tehdejšího vedoucího Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně Richarda Havelky, do jehož kompetence nyní na Správě veřejného statku města Plzně péče o městské lesy spadá. Cílem znovuvyhlášení trojáku památným stromem bylo zabezpečení jeho existence do budoucna. V roce 2009 pak Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně souhlasil s tím, aby Správa veřejného statku města Plzně zbudovala v blízkosti stromu povalový chodník, který měl chránit kořeny od poškozování častým pohybem turistů v jeho blízkosti. 

Bývá zvykem lesníků, že si všímají zajímavých stromů ve svém revíru a opečovávají je. Jedním z takových stromů byl i smrk Troják. Statný téměř 160 let starý smrk, jehož kmen se ve výšce asi 2,5 metru rozděloval ve tři statné kmeny. Jeden z nich zdobil čarověník. Výška téměř 40 metrů a stáří se mu ale na podzim loňského roku stalo osudným. Ve čtvrtek 21. října totiž padly k zemi dva z jeho silných kmenů následkem silného větru, který vyvolal přechod studené fronty přicházející od západu. Strom tak postupně odumírá, což je při jeho stáří normální. Nezvyklý strom nacházející se ve smrkovém porostu jen 20 metrů od trasy Sigmondovy naučné stezky roste na pozemku města Plzně v polesí nazývaném Lány. Zda zůstane strom chráněným i nadále je otázkou. O sejmutí památkové ochrany rozhoduje Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně. Zda se tak stane, se dovíme nejspíš ještě během tohoto roku. Otázkou zůstává, zda by padlé kmeny nebyly útočištěm pro lýkožrouta smrkového, a nepoškodily tak okolní les. Mnohé památné stromy svoji ochranu neztrácejí ani poté, co padnou k zemi. Příkladem toho jsou například Lomanské duby. Ten starší padnul k zemi v roce 2018 (vizte článek Nejstarší dub na Plzeňsku padnul. Ještě ho lze obdivovat.), ten mladší uschnul „na stojáka" a vedle cesty do Loman stále stojí.

 

Za zmínku stojí také, že v lesích v oblasti rekreační oblasti Bolevecké rybníky máme také lokalitu, která se nazývá Čtyrák. Název se nyní používá pro lesní školku mezi Bílou Horou a Zručí-Sencem a připomíná borovici se čtyřmi kmeny, která v těchto místech rostla. 

 

testTip na cyklovýlet k Trojáku

Pokud jste ještě u tohoto památného stromu nebyli, můžete se k němu na jaře vypravit. Většina trasy Sigmondovy naučné stezky, která vede v jeho blízkosti, je sjízdná na kole, poslední úsek od směrovky na lesní cestě však doporučujeme kolo vést. Pěšina k Trojáku je úzká a pohybují se na ní většinou jen chodci. Na dalších zastávkách Sigmondovy NS se dovíte více o dalších druzích stromů, které ve zdejších lesích rostou. Třeba na zastávce č. 9 Americké borovice se dovíte o borovicích, jejichž domovinou je Amerika. Ve zdejším lese totiž roste nejen docela známá borovice vejmutovka nebo borovice černá, ale také borovice banksova a borovice tuhá. Na trase Sigmondovy NS ale leží třeba také Kolomazná pec, lokalita U řezníka či Kamenný rybník. Trasa Sigmondovy naučné stezky je téměř celá sjízdná na kole. Pokud byste si na některé úseky netroufli, můžete kolo tlačit a prohlédnout si přitom okolní les.

 

 

Další památné stromy v Plzeňském kraji

Památné stromy jsou vítanou zastávkou na pěších i cyklovýletech. Najít některé nebylo vždy snadné. Často se nám stávalo, že nás ani místní nedokázali správně nasměrovat. Situace se ale zlepšuje hlavně díky elektronickým mapám, které informace o památných stromech také zahrnují a jejich polohu udávají přesněji. Chcete-li se k některému z nich vypravit na kole, doporučujeme vám navštívit naši sekci Zajímavá místa - Památné stromy, kde najdete nejen informaci o stromu samotném, ale také nejvhodnější přístup s kolem. Můžete se tak vydat na cyklovýlet ještě k dalším zajímavým stromům. V našem kraji máme kromě památných dubů a lip také třeba jinan dvoulaločný, jeřáb prostřední, douglasku tisolistou, jilm vaz či hrušeň obecnou.

 

Přečtěte si také

Nejstarší dub na Plzeňsku padnul. Ještě ho lze obdivovat. - o tragickém konci nejstaršího dubu v kraji a jeho vyhlídkách

Smrk Troják, Plzeň - informace o jedinečném památném stromě v naší sekci Zajímavá místa - Památné stromy

 

Fotogalerie