Na úvodní stránku
mail

Zajímavá místa

Křížová cesta na Ronšperku

article

Druhá část křížové cesty je poměrně strmá

O křížové cestě na vrch Ronšperk (472 m n.m.) u Stříbra jsem se dozvěděl náhodou a okamžitě mě napadlo využít obvyklých nebílých Vánoc k její návštěvě. Byla po opravě, přesněji řečeno po znovuvybudování v roce 2013, opět vysvěcena a její návštěva vhodně doplnila vánoční čas. Stříbro je velmi dobře dostupné z Plzně vlakem, z náměstí vede ke křížové cestě žlutá turistická značka. Na turistických mapách ovšem Ronšperk najdete jako Křížový vrch. Od jara do podzimu může být ideálním cílem cyklistického výletu, protože cyklotrasa č. 37 vede v těsné blízkosti křížové cesty a je to sem z Plzně cca 37 km. Výlet jsme doplnili prohlídkou výstavy Zmizelá Mže v městském muzeu.

 

GPS:  49°45'10.352"N 13°0'41.961"E (v mapě

 Autor: Jirka HOLOMEL (text&foto) Aktualizace: 07.01.2016

testO historii města Stříbra a těžbě nerostů v jeho okolí bylo napsáno mnohé. K prvním pokusům o získávání stříbrné rudy tady docházelo už v době založení města, tedy kolem roku 1131 a s několika přestávkami se dolovalo až do roku 1966. Kromě stříbra se zde těžily i zinek a především olovo. Na úpatí vrchu Ronšperka v údolí Mže je dnes hornický skanzen, kde se zájemce může informovat o historii, prohlédnout si důlní techniku a nahlédnout do podzemí. Pod městem kolem řeky vede naučná stezka, která obchází nejzajímavější místa, spojená s dolováním. Najdeme na ní i několik vzorně zrekonstruovaných předválečných řopíků, které spravuje Klub vojenského opevnění Stříbro.

 

Horníci trávili značnou část svého života v podzemí, což následně formovalo jejich myšlení, obyčeje a folklór. Byli pověrčiví, existuje velké množství pověstí o permonících, skřítcích, pokladech a podobně.Byli ale především nesmírně zbožní, protože si dobře uvědomovali nebezpečnost svého povolání, kdy při testkaždém sestupu do podzemí denně riskovali svůj život. Snažili se tedy vyprosit si přízeň boží stavbou hornických kapliček a v žádném dole nesměla chybět soška svaté Barbory, patronky horníků. Kopec Ronšperk je přímo provrtán důlními díly a při pohledu z města je výraznou dominantou nad údolím Mže. Ve třicátých letech 19. století stříbrský měšťan Anton Battiek zorganizoval sbírku za účelem výstavby křížové cesty na tomto vrchu. Výstavba tehdy stála 365 zlatých z výnosu sbírky a kapličky byly vysvěceny 17. září 1837. Bližší informace o podobě křížové cesty se bohužel nedochovaly.

 

V roce 1926 byla zchátralá křížová cesta opravena a v roce 1929 osazena novými obrazy. Během dalších 82 let bez jakékoliv údržby se křížová cesta již potřetí přiblížila svému zániku. Ve stříbrském muzeu je uloženo pouze pět původních obrazů, které se do dnešních dnů zachovaly. Pro záchranu této památky bylo založeno občanské sdružení Ronšperk a byla uspořádána další sbírka na její obnovu. Přispěli občané, město Stříbro, partnerská organizace Goldene Straße a byly použity dotace z fondů. testDíky tomu mohla být křížová cesta se čtrnácti zastaveními 22. června 2013 opět slavnostně vysvěcena. Tento akt proběhl za účasti zástupců čtyř různých církví a křížová cesta je prohlášena za ekumenickou.


Ještě k její dnešní podobě - výtvarnou podobu dal obrazům akademický malíř Ivan Komárek. Vycházel jednak z dochovaných pěti obrazů a jednak ze studia návrhů na křížovou cestu ve Vídni od Josefa Führicha. Každý obraz je složen z osmi keramických desek, na které byly kobaltovou barvou namalovány obrazy a pak opět vypáleny. Realizace proběhla s účastí keramika Františka Švancara.

 

Informace jsem čerpal ze stránek Sdružení Ronšperk: www.ronsperk.cz . Zájemce o hornický skanzen a o historii těžby na Stříbrsku odkazuji na: www.hornickyspolekstribro.cz, milovníky vojenské historie na: www.kvostribro.cz

 

Fotogalerie