Na úvodní stránku
mail

Zajímavá místa

Luftova zahrada (Luftovka) v Plzni

article

Luftova zahrada je stará rezidenční zahrada  s množstvím zajímavých dřevin, rostlin i živočichů. V současnosti je oplocena a otevřena 1x měsíčně + na vyžádaní (viz  dále). Zahrada je v současné době využívána zejména jako zázemí správy městské zeleně (SVSMP), rybníky slouží k pěstování ryb pro potřeby města (např. do Mlýnské strouhy, Lobezkého parku). Jen občasně se zde dosud konaly na vyžádání různé akce, jako botanické a dendrologické exkurze, ekologická výchova pro žáky škol, akce plzeňských skautů, svatby, společenská setkání a samozřejmě moštování.

 

K zahradě dojetete po CT3, odbočka k zahradě je asi 50m za koncem Tyršova mostu (při jízdě z Plzně-Doudlevec).

 

GPS: Loc: 49°43'1.006"N, 13°22'52.187"EAutor: cykloRADKA Aktualizace: 31.08.2011

O Luftově zahradě

testJejí součástí jsou dva zahradní domky o půdorysech 6x8 m a 4x9 m, z nichž jeden slouží jako moštárna pro veřenost. Z původní koncepce zahrady se dochovaly dva rybníčky s droubnou vodotečí, zbytky sochařské výzdoby a zahradní keramiky, a v neposlední řadě množství dřevin - dnes již letitých a rozměrných. Z nejvýznamějších jmenujme 5 ks sloupovitých dubů na hrázi, cypřišky, rhododentrony, tisy a tsugy. Nově byly výsadby doplněny o další vzácné či exotické dřeviny, jako např. panašovaný liliovník, parócie persická, muchovník či široký sortiment okrasných buků. Na pozemku se nachází i jedno romantické zákoutí v podobě malého lomečku (dnes ohniště). Podle historických pramenů se přesně v tomto místě chystal Vilém Luft postavit svoji vilu (bez povolení tehdy začal „na černo” budování základů předpokládané rezidence). 

 

Specifické vlhké prostředí zahrady je živnou půdou pro mokřadní a vlhkomilnou vegetaci, řadu vodních a obojživelných živočichů (žáby, užovka podplamatá), ptáků (ledňáček, volavka, zpěvné ptactvo, bažant) a savců (veverky, liška, lasička). 

 

Otevírací doba

Jen každou první středu v měsíci.

V případě zájmu prohlídky i v jiné dny je možné tuto sjednat individuálně na telefonu +420 725 787 704 nebo na emailu kutak@plzen.eu

 

PŘEHLED OTEVÍRACÍ DOBY  v roce 2011
duben až říjen 9:00 18:00 hod.

středy v roce 2011: 

8. dubna, 4. května, 1. června, 8. července, 3. srpna, 7. září, 5. října  

listopad až březen 10:00 16:00

středy v roce 2011:

2. listopad, 7. prosinec

 

 

 

 

 

 

 

test

 

 

Další informace

Najdete na stránkách Správy veřejného statku města Plzně a v přiloženém letáčku.

 

Přílohy

Leták Luftovka (1021.02 kB)