Na úvodní stránku
mail

Zajímavá místa

Muzeum jízdních kol na zámku Luhov

article

Oko cyklisty a technika v Luhově neví, kam se koukat dřív

V přízemí zámku Luhov jsou vystaveny rozsáhlé sbírky historických bicyklů, kterou sem její majitel, pan František Babický z Rokycan, zapůjčil. Až na repliku dřevěné draisiny, jsou to všechno originály a některá konstrukční řešení nás nutí k obdivu k jejich tvůrcům. Kdo by ostatně čekal ve třicátých letech planetovou převodovku v zadním náboji, celoodpružený bicykl nebo jiné technické lahůdky.

 

Zámek je přístupný od jara do podzimu o víkendech, z Plzně sem dojedete nejkratší cestou po cca 25 km přes Město Touškov. Pro fajnšmekry, kterým nevadí trochu námahy, je to ale zajímavější kolem Krkavce, přes Chotíkov, Kůští, Čemíny, Košetice, Písek a Lipno. Cesta je to sice o něco delší, zato méně pohodlná.

GPS: 49°48'47.864"N, 13°8'40.032"E (v mapě)Autor: Jirka HOLOMEL (text&foto) Aktualizace: 02.06.2013

Zámek Luhov patří k typickým ukázkám sídla venkovské šlechty. Prošel dlouhým stavebním vývojem od gotické a renesanční tvrze, přes barokní zámek až po současnou podobu, která vznikla v období klasicismu. Zdejší panství mnohokrát měnilo majitele - cisterciáci z Plas, premonstrátky z Chotěšova a dále různé šlechtické rody, namátkou páni z Luhova, z Říčan, Stehlíkové z Čenkova, Steinbachové z Kranichštejna, Dohalští.... Posledním vlastníkem byl vídeňský advokát Rudolf Jaksch z Wartenhorstu, který zemřel 1946. Po nejstarší gotické stavbě se zatím nenalezly stopy, možná dokonce stála na ostrůvku rybníka v zámeckém parku, což by ovšem musel prokázat archeologický průzkum. Z období renesance zůstala v poměrně dobrém stavu osamoceně stojící sýpka, v objektu zámku pak sklepy a zdivo v přízemí středního traktu. Ostatní části jsou barokní, případně pozdější.


Po druhé světové válce zde hospodařil státní statek a během této doby byla zbořena většina hospodářských budov, honosná reprezentační brána a zámek značně zpustl. Nějaký čas sloužil také jako byty a později jako rekreační středisko. Cesta k záchraně nastala až v roce 1996, kdy objekt zakoupil pan Petr Němec z Prahy. Obrovským úsilím zrestauroval zámeckou budovu do podoby, jakou asi měla začátkem 19.století. Pak postupně začal obnovovat zahradu, přilehlou budovu bývalých stájí, kapli a velký sál, kde je dnes možné uspořádat i svatební obřad.


V přízemí je několik místností rekonstruovaných jako původní zámecké interiéry, včetně kamen, výmalby, historického nábytku a obrazů. Větší část přízemí je ovšem využitá k vystavení rozsáhlé sbírky historických bicyklů, kterou sem její majitel, pan František Babický z Rokycan, zapůjčil. Až na repliku dřevěné draisiny, jsou to všechno originály a některá konstrukční řešení nás nutí k obdivu k jejich tvůrcům. Kdo by ostatně čekal ve třicátých letech planetovou převodovku v zadním náboji, celoodpružený bicykl nebo jiné technické lahůdky. Oku lahodí elegantní dámská kola, především to bílé, na kterém jezdila paní správcová ve filmu Postřižiny. Vozík zmrzlináře, známý ze seriálu Bylo nás pět je rovněž pozoruhodný. Všechny vystavené exempláře jsou údajně schopné jízdy, ale nejsem si jistý, jestli bych k tomu vůbec našel odvahu.

 

Zájemcům o historii doporučuji brožuru Tvrz a zámek Luhov, autorů P. Rožmberský, T. Karel, ze které jsem čerpal informace.

Fotogalerie