Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Nová TéPéčka mají sjednotit značení pro cyklisty

article

S každou další novou cyklotrasou se často značení stává nepřehlednější. Nové technické podminky to chtějí změnit.

Možná jste už zaregistrovali, že někdy se vám podle cyklistického směrového značení jede dobře, jindy se musíte na křižovatkách zastavovat a podle mapy hledat, kudy dál pokračovat. Nebo se jen zorientovat ve změti značek. Kvalita stávajícího cykloznačení se často liší podle toho, kdo ho navrhoval a realizoval. Rozdíly bývají markantní, neboť ne všichni znají všechny související předpisy. Právě nové technické podmínky mají metodiku sjednotit. Nyní se projednávají, tak doufejme, že brzy vejdou v platnost. Co přinesou cyklistům?

Autor: cykloRADKA (text&foto), Tomáš CACH (schémata), Míra LANDA (foto) Aktualizace: 05.11.2018
Vstoupit do diskuse (0)

„Myslím, že jsme asi země, která má nejvíc proznačených cyklotras na kilometr čtvereční na světě. Je otázkou, kolik z nich je vyznačeno účelně a smysluplně a kolik tras by si zasloužilo spíš dobrý standard fyzické prostupnosti v terénu a nebýt označeno vůbec nebo jen doplňkově," uvedl autor nových Technických podmínek (TP, „TéPéček") značení pro cyklisty dopravní projektant a urbanista Tomáš Cach na Národním setkání aktérů sítě páteřních dálkových cyklotras ČR v Pardubicích. Tam také přítomné seznámil s návrhem nový technických podmínek s pracovním označením Zásady pro cyklotrasy a orientační značení pro cyklisty a číslem 108. (Stále ale není jasné, zda se bude jednat o znovuzrozené TP108, nebo se materiál rozdělí do více stávajících TP - zejména TP100.) Materiál vzniká ve spolupráci s Klubem českých turistů (KČT), Asociací měst pro cyklisty a Nadací Partnerství, která stojí například za projekty, jako jsou Cyklisté vítáni, Labská stezka v ČR či Moravské vinařské stezky. Stávající právní a technické předpisy a normy totiž hlavně projektanti běžného silničního dopravního značení moc dobře neznají. Právě proto se kvalita cykloznačení tak liší. Ostatně, to si můžete vyzkoušet na vlastní pedály i u nás v regionu třeba když vyzkoušíte nově vyznačené trasy Baroko 1, Baroko 2 a Baroko 3 (práce ateliéru VAS) a brdské cyklotrasy na Třemšínsku a jižně od Padrťských rybníků (práce cykloznačkařů Miroslava Landy a Jiřího Kučery). Pokud cyklistické značení navrhuje projektant, který běžně projektuje jen silniční dopravní značení a při přípravě se místo na kole pohybuje autem, na výsledku je to znát.

test

Mnozí cyklisté si ještě nyní myslí, že s cyklistickým značením je to podobné jako s tím pro pěší, tedy, že se souhlasem vlastníka lze na plánované trase jen instalovat značky. Proces je ale mnohem složitější, jak vysvětluje metodik cykloznačení KČT Miroslav Landa, který se na přípravě nových „TP 108" podílel: „U nás je cykloznačení součástí dopravního značení. Toto dopravní značení tedy podléhá schvalování a součinnosti se silničním správním úřadem. K jeho návrhu se musí vyjádřit Policie ČR, která se vyjadřuje z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na základě vyjádření či doporučení policie stanovuje silniční správní úřad umístění toho dopravního značení pro cyklisty. Administrativa je tedy velice komplikovaná. Policie se platných předpisů někdy až úzkostlivě drží. Přesto, že její vyjádření je jen doporučující, úředníci, kteří zejména na menších obcích nemívají odborné vzdělání, se neodváží vydat stanovisko, které by bylo s doporučením policie v rozporu, i když je to možné." Nové „TP 108" tak mají být oporou hlavně pro strůjce nových cyklotras, kteří si nejsou tak jistí v kramflecích. V jednotlivých kapitolách pak popisuje nejen, kde a jak mají značky stát, ale jak mají vypadat, jak postupovat při vyznačení nových tras, které se kříží se stávajícími, a jak řešit nestandardní sdělení pro cyklisty, například cykloobjížďky, odklony tras, či hierarchii cílů na směrovkách. Popisuje také, kam umisťovat loga a piktogramy a co ten který piktogram znamená. Stávající návrhy (včetně grafiky) jsou teprve podkladem k projednávání, nikoliv hotovou věcí - mnoho z toho se ještě může změnit, a to i dost významně. Přestože jde zatím jen o návrhy, věříme, že cyklisty z našeho kraje budou zajímat. Pro naše čtenáře jsme vybrali zmínky o méně známých pravidlech či novinkách, se kterými se zřejmě ještě nesetkali:

 

Hierarchie cílů na značkách

testZ uvedeného schématu, jehož autorem je ing. arch. Tomáš Cach, lze vyčíst, jak jsou na směrových značkách pro cyklisty umisťovány blízké a vzdálenější cíle. Pravidlo je jasné: Jako první, tedy na horním řádku, má být vždy vzdálenější cíl. Ten bližší až pod ním. Příklad určení cílů na cyklotrase, včetně uvádění jejich označení a vzdálenost v rámci orientačního dopravního značení tak, jak by měl být na směrovkách, najdete níže. Podobně jako na modrém směrovém dopravním značení nemusí být na směrovce uvedeny všechny cíle na trase (zde např. v Krásnu Lhota).test

 

Označení cyklotras

testtestDlouho jsme u nás byli zvyklí označovat cyklotrasy jen čísly. Systém číslování, který spravuje KČT, se dlouho bránil přijmout loga, která jsou hlavně za našimi hranicemi běžná. Teprve nutnost vyznačení mezinárodních EuroVelo tras jejich modrobílým logem se žlutými hvězdičkami kolem čísel si vynutila změnu. Ostatně - EuroVelo trasy většinou vedou s těmi stávajícími v souběhu. Jak vyřešit společné umístění log a čísel na směrovky, s tím se značkaři chvilku prali. Výsledkem byl materiál Dálkové cyklotrasy v ČR - Tvorba, propagace a značení, který poprvé představil vhodné varianty řešení. Právě na něj také navazují nově připravované technické podmínky značení pro cyklisty.
Značení cyklotras rozděluje na pásové (starší, používané většinou v chráněných oblastech a národních parcích) a „silniční" tvořené žlutočernými tabulkami. Právě na tomto značení, které se ovšem nepoužívá jen na silnicích, ale také na lesních a polních cestách a účelových komunikacích, je možné použít k označení trasy buď číslo (přiděluje ho KČT) nebo logo. Logo by mělo být čtvercové, a pokud nemá tvar čtverce, mělo by být umístěno na bílém čtvercovém podkladě. Ve městech se povoluje k označení cyklotras kombinace čísel a písmen (např. v Praze A11) nebo jen písmen (např. v Ostravě F). Kombinace loga s číslem by ale na cykloznačení neměla být použita. Cyklista může pokládat označení za dvě cyklotrasy, přestože je to jen jedna. Na fotografiích vpravo vidíte správné použití log i čísel označujících cyklotrasy na sloupku v Žihli (realizoval cykloznačkař Miroslav Landa) nesprávné označení cyklotrasy na značení (pro Plzeňský kraj realizoval Ateliér VAS).

testNázev rozcestí

Zejména v rozsáhlejších lesních územích a v příhraničí jsou rozcestníky na místech, která v mapě nemají jméno. Pokud tam již není rozcestník pěších tras, je vhodné tabulku se jménem místa dát na sloupek s cykloznačením. U nás v Plzeňském kraji názvy cyklorozcestí najdete třeba na Plánsku, u Nečtin (Umíř) a v Brdech na Třemšínsku a u Padrťských rybníků. Cyklista tak pozná, ve kterémmístě mapy se nachází. Označení názvu rozcestí (místa), je velice důležité hlavně ve velkých lesních celcích či  chráněných oblastech. Právě tam totiž nebývají vesnice či jiná místa, na která by bylo možné cyklisty směrovat. V Plzeňském kraji jsou taková místa například na Šumavě či v Brdech. Právě v Brdech se lze lehce ztratit - lesní rozcestí se totiž sobě velice podobají.

Piktogramy

Zejména v místech, kde se často pohybují zahraniční cyklisté, je vhodné značky doplňovat piktogramy. Nádraží, rozhledna, kemp, infocentrum či zastávka cyklobusu, to pak cyklista přečte z tabulky mnohem dříve, než, kdyby to tam bylo napsáno slovy. Piktogram navíc pochopí i cyklista, který neumí česky. Kompletní výčet piktogramů jsme zveřejnili v článku Miroslav Landa: Jak se dělá cyklistické značení.
Můžete si ho stáhnout a vytisknout i pod tímto článkm.Obdobně by se mělo také postupovat v případě nutnosti sdělit informace bezpečnostní a provozně-organizační, jako například změnu šíře, povrchu komunikace, nebezpečná místa na trase, či změnu značení na pásové, jak ukazují následující příklady.
test


Cykloobjížďky a návěsti

Asi každého cyklistu naštve, když jede po cyklotrase a narazí na zákaz vjezdu, že by se tam on, třeba jen s kolem v ruce mohl protáhnout. Pro pěší bývají některé stavby zprůchodněny, na cyklisty se však zapomíná. Nové technické podmínky přitom nabízejí hned několik možností řešení značení cykloobjížďky.
test
Nesetkáváme se s tím často, ale už teď je možné u nás zahrnout cykloznačení i na velkoplošné návěsti před křižovatkami, nově většinou před kruhovými objezdy. To, co jsem poprvé viděla před 8 lety na stáži ve Švýcarsku, můžete už zahlédnout i u nás, třeba na cyklotrase A168 na Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni (již 8 let), ale třeba i nad tunelem Blanka v Praze.
test

 

Směrové značení k trase

Asi jste se s tím ještě nesetkali, rozhodně by se vám mohlo hodit vědět, proč má tato značka rámeček přerušovanou čarou a ne tou plnou. Označuje totiž jen směr, kterým se máte k blízké cyklotrase vydat, například z nádraží, z rozhledny nebo od hradu. Právě to bývají slepá místa, kudy trasy neprocházejí, cyklisté je přesto navštěvují a logicky se tedy od nich chtějí dostat k nejbližší cyklotrase. Na obrázku níže pak vidíte, jak vypadá směrovka k trase číslo 1981 z rozcestí i tabulka na rozhledně. Na obou místech, kde značky s přerušovaným rámečkem jsou, cyklotrasa číslo 1981 totiž nevede.
test

 

O nových technických podmínkách pro odborníky

Jedná se o nové doplnění systému technických podmínek. Původní předchozí verze samostatných TP 108 (z roku 1999) byla velmi stručná a suplovala neexistenci jiného vhodného předpisu. Následně byla TP 108 (po schválení vyhlášky 30/2001 Sb.) zrušena a jejich funkci převzala příslušná kapitola TP 100. S ohledem na rozvoj cyklistické dopravy a rekreace, sítě dálkových cyklotras a souvisejícího značení je nutná zevrubnější specifikace souvisejících pravidel a principů, nad rámec jedné kapitoly či oddílu jiných TP a jako jednotná náhrada neformálních metodik. Níže pak uvádíme vybrané související technické předpisy Ministerstva dopravy - Technické podmínky (TP):
• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích;
• TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích;
• TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích;
• TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích;
• TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.

Chcete-li si stávající podobu dokumentu pro svoji další práci prostudovat, napište si o něj Tomáši Cachovi

Přečtěte si také

Miroslav Landa: Jak se dělá cyklistické značení - rozhovor s odborníkem na značení pro cyklisty. V příloze článku je soubor piktogramů používaných na cyklistických značkách.

Přílohy

Soubor piktogramů používaných na cykloznačení (648.13 kB)

Diskuse (0)

Vstoupit do diskuse

Fotogalerie