Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Oblast plzeňského rondelu se má změnit i pro cyklisty

article

Stávající stezku pro pěší a cyklisty by měla odtud nahradit stezka nová

Úsek Karlovarské ulice v Plzni v oblasti rondelu na Roudné by se měl změnit. Přemostění dosluhují a tak se město snaží najít jiné řešení této části městské komunikace místo stávajícího, které bylo vytvořeno pro připravované křížení s dálnicí. Oblast rondelu je „úzkým hrdlem" dopravy ze Severního předměstí do centra Plzně a přilehlou cyklostezku využívají jak cykloturisté, tak ti, kteří na kole dojíždějí za prací. Zjišťovali jsme, jak plánovaná přestavba rondelu ovlivní pohyb cyklistů v daném úseku během stavby i po ní.

Autor: cykloRADKA (text&foto), Adriana JAROŠOVÁ (foto), Petr Raška (schemata). Martin LEŠKA (výkres řešení) Aktualizace: 27.02.2020

testPokud budete od hlavní pošty projíždět po Karlovarské směrem na Lochotín, možná budete mít podobný pocit: Jen pár desítek metrů od místa, kde bývaly městské hradby, město jakoby končí a začíná zase až u křížení s Boleveckou ulicí. Uliční frontu činžovních domů střídá zeleň nivy Mže a městský bulvár Klatovská se tu mění v jakousi městskou rychlostní komunikaci, zatímco jen kousek za ní se rozprostírá největší plzeňské sídliště. Zatím nevyužitý prostor téměř v centru města se má proměnit. Proto si město Plzeň vyžádalo v roce 2015 od svého odborného útvaru (Útvaru koncepce a rozvoje) zpracování Územní studie této části Karlovarské ulice. Teprve poté se ukázalo, že mosty rondelu jsou ve špatném technickém stavu a že ŘSD jako správce této komunikace uvažuje o jejich nahrazení. Proto se představitelé města problémem začali intenzivněji zabývat a začali diskutovat i o tom, že by nedošlo jen k výměně mostních konstrukcí, ale že by se toto území v budoucnosti proměnilo. To je ovšem podmíněno dvěma stavbami. „První z nich je stavba silnice I/20 úseku od křižovatky Plaská-Studentská po Jateční, druhou je tzv. Západní okruh spojující Košutku a Křimice. Teprve ve chvíli, kdy budou hotové tyto dvě komunikace, se můžeme bavit o přestavbě rondelu na Roudné," uvedl náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář. S dostavbou městského okruhu se přitom v Plzni počítá nejdříve v polovině roku 2023. Podle stávajících výpočtů by po jejich dokončení měl průměrný počet aut projíždějících přes rondel klesnout asi o 15 tisíc, tedy přibližně o třetinu.

 

testVarianta nového řešení tohoto území, která byla představena veřejnosti v Saloonu na Roudné tento týden, byla zastupitelstvem města Plzně loni v létě vybrána jako ta, kterou se má město zabývat a která má být rozpracována. Návrhy, ze kterých zastupitelé vybírali, přitom obsahovaly úrovňová i mimoúrovňová řešení. „Roudná vznikla na konci 19. století jako pokračování města Plzně na sever.Byť se její rozvoj na delší dobu zastavil, vždy bylo její území určené pro další zástavbu. Obecně platí, že jak se město rozrůstá dál a dál, tak to přináší více automobilové dopravy. Snahou Útvaru koncepce a rozvoje je město nerozšiřovat, ale naopak zaplňovat místa na jeho území tak, aby se růst dopravy omezoval," uvedl vedoucí ateliéru dopravy Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Petr Raška. Proto také vznikla územní studie tohoto prostoru, kterou za zpracovatele, kterým je společnost STAVplan CZ přestavil Martin Leška: „Plánujeme tu prostor, který bude mít zásadně pozitivnější vliv na životní prostředí v této čtvrti, než je plocha stávající. Takové „plíce Roudné". Počítá se s tím, že asi 300 stromů, které by tu měly být vysázeny a v rámci stavby, bude zaléváno sváděnou dešťovou vodou." Od investora dostal zpracovatel studie STAVplan CZ tři podmínky pro stavbu: Zachovat provoz ve 2+2 pruzích, zachovat provoz tramvají a zachovat dopravní obslužnost Roudné vč. obsluhy nákupního centra (Kaufland ad.)

 

„Stavba je navržena ve čtyřech etapách a nulté přípravné. Během první dojde k demolici mostů a výstavbě provizorní tramvajové tratě. Ve druhé etapě vznikne část vozovky ve směru do centra Plzně včetně cyklostezek, ve třetí pak druhá část vozovky ve směru z centra. Ve čtvrté etapě pak bude dořešen prostor křižovatky ulic Křížkovy, Malické a Karlovarské, kde vznikne otevřený prostor, vytvářející pocit náměstí," uvedl Martin Leška.

 

Cyklostezka od ulice Pod Záhorskem až k mostu gen. Pattona bude zachována v odděleném režimu, tedy se samostatným pruhem pro pěší a samostatným pro cyklisty. Ve většině délky cyklostezka a chodník budou odděleny zeleným pásem s alejí stromů, čímž se významně sníží riziko vzájemné kolize. Zároveň bude doplněna stezka na protější straně (=západní), kde by měla vést od zastávky Pod Záhorskem až ke komunikaci, která bude propojovat Lochotínskou a Karlovarskou ulici. Na této straně by stezka měla vést jen do místa, které je přibližně proti stávajícícm vjezdu na horní parkoviště u Kauflandu. Tam ale nově povede propojovací komunikace, kterou bude moci cyklista sjet do Lochotínské ulice. U nového „náměstí", které vznikne v křížení ulic Malické a Křížkovy s Karlovarskou, budou přejezdy pro cyklisty přes Karlovarskou po obou stranách. Jeden z nich bude u nové tramvajové zastávky, která vznikne mezi křížením Karlovarské s Malickou ulicí a křížením s napojením do ulice Lochotínské. Prostor se úplně promění. „Od první do třetí etapy stavby má zůstat v provozu stávající stezka, po východní straně Karlovarské kolem rondelu. V poslední - čtvrté etapě, kdy se stavba přesune do křížení ulic Otýlie Beníškové a Malické, se cyklistický provoz plynule přelije ze staré stezky na již hotovou novou podél Karlovarské. Nemělo by tak dojít k žádnému přerušení provozu tak, aby po významné regionální cyklotrase CT35, která tudy vede, nemusel být provoz přerušen," popsal průběh jednotlivých etap stavby Martin Leška. Celkem tak vznikne přibližně 1,75 kilometrů nových stezek s rozděleným provozem a kvalitním povrchem oddělených z větší části od aut i od chodců. Stezky by měly být pro obousměrný provoz cyklistů a to v luxusní šíři cyklistického pásu 2,5 metru, tedy větší šířce, než je v Plzni běžné. Vedení cyklistických komunikací v navrhovaném řešení území rondelu si můžete prohlédnout na níže uvedeném výkresu řešení stavby od jeho zpracovatele −  společnosti STAVplan CZ. Komunikace pro cyklisty jsou vyznačeny růžovou. Podrobně ke stažení v příloze.

 

test

 

„Přestavba komunikací v oblasti stávajícího rondelu představuje jeden z nejvýznamnějších projektů na území města Plzně, kdy odstraňujeme cizorodý prvek mimoúrovňové křižovatky vybudované s budoucím záměrem křížení s dálnicí na Rozvadov. Novým návrhem se má místu vrátit městský charakter tak, aby Karlovarská třída sloužila jako městská třída a Severní předměstí postupně srostlo s centrem a Roudnou,” dodává Martin Leška.

test

„Území Roudné i město si v oblasti vzdušnou čarou šest set metrů od náměstí Republiky zaslouží městskou třídu nikoli silnici dálničního typu. Věříme, že do poloviny roku 2023 bude Západní okruh dostavěn a Východní okruh aspoň v té první části, tedy první etapě, která se dnes staví," uzavřel představení vize jednoho z nejvýznamnějších projektů na území města Plzně náměstek Vozobule.

 

Přečtěte si také

Plzeň chystá nové lávky pro pěší a cyklisty - o chystaných nových lávkách v Plzni na Roudné a v Liticích

Cyklisté už jezdí po mostu gen. Pattona, stezka se tu změní - na stezky u rondelu navazuje ta po mostě gen. Pattona

Přílohy

Zákres nových cyklostezek a přejezdů (výkres řešení stavby, STAVplan CZ) (982.13 kB)

Fotogalerie