Na úvodní stránku
mail

Zajímavá místa

Osada Umíř

article

Nově opravená kaplička stojí v prostoru bývalé návsi

Osadu Umíř (německy Umirschan) postihl poválečný osud spousty sídel s výhradně německým obyvatelstvem. Byla vysídlena a opuštěné domy se postupně rozpadly nebo je zdemolovala armáda. Osada byla totiž začleněna do vojenského prostoru Dlouhá Louka, který vznikl na okrese Plzeň-sever v rozsáhlých lesích Manětínska.


Příjezd je vyznačený žlutou turistickou značkou z Plachtína (2,5 km) nebo z opačného směru z rozcestí u Trhomného (5 km). Je to zároveň trasa NS Umíř. Dobře sjízdné jsou i cesty z Melchiorovy Hutě, ale odtud je třeba se řídit mapou, případně navigací. V Melchiorově Huti funguje v sezóně stánek s občerstvením a v letním horku můžeme využít zdejší koupaliště.

 

GPS: 49°56'8.767"N, 13°8'15.033"E (v mapě)Autor: Jirka HOLOMEL (text&foto) Aktualizace: 31.07.2014

testKdyž jsem navštívil Umíř poprvé asi před osmi lety, byla to velká paseka v lesích s metrovou trávou a zbytky přestárlých ovocných stromů. Uprostřed stálo jediné dochované stavení - kaplička. V současné době je znát úsilí, které bylo této lokalitě věnováno v loňském a letošním roce.

 

Ale nejdříve něco z historie. K založení osady došlo pravděpodobně už v 17. století a v drsných podmínkách okolních lesů a nadmořské výšky 608 m n. m. nebyl lehký život. Je zde zaznamenáno až 8 hospodářů, ale do doby před II. světovou válkou zbyly pouze čtyři usedlosti, z nichž každá měla svou vlastní studnu. Opravená a nově vysvěcená kaplička stojí na místě bývalé návsi.

 

V roce 1937 byla katastrem osady vyměřena linie opevnění, tak zvaná Plzeňská čára, konkrétně úsek D-19 Nové Městečko. Úsek v počtu 51 řopíků byl kompletně dokončen, ale po odstoupení pohraničí německá armáda veškeré řopíky odstřelila. Výjimkou byly pouze objekty, stojící v těsné blízkosti obytných stavení, takže v Umíři se zachovaly hned dva. U jednoho z nich s označením LO vz.37 A 160 č. 31, je umístěna informační tabule s popisem výstavby, konstrukce a výzbroje objektu.

 

Všichni obyvatelé osady byli německé národnosti, takže v roce 1945 museli své domy opustit. Údajně došlo k dosídlení, ale pokud je tomu skutečně tak, noví osídlenci dlouho nevydrželi. V padesátých letech došlo ke zřízení vojenského prostoru Dlouhá Louka, který zahrnoval i Umíř. Zbytky osady Dlouhá Louka byly využívány jako letecká střelnice, o Umíři se mě nic bližšího nepodařilo zjistit.

 

V roce 2013 se tomuto zajímavému místu začalo blýskat na lepší časy. Členové ČSOP ve spolupráci s Lesy ČR a firmou NET4GAS, vyčistili a zpevnili studny, zakryli je ochrannou mříží, postavili sezení a bivakovací přístřešek, osadili informační tabule a v době mé návštěvy byl prostor bývalé osady vzorně vysekán. Díky tomu je možné se zorientovat a najít tak zbytky domů, sklepy, studny, staré ovocné stromy.... Severním směrem je u cesty křížek z roku 1907.

 

Asi 1,5 km východním směrem je hájovna Nový Dvůr s dalším dochovaným řopíkem. V okolí hájovny jsou v lese roztroušené zbytky bývalé sklárny Josefinina (Preitenštejnská) Huť. Působila zde známá rodina Rücklů, která pak odešla do severních Čech. Sklárna fungovala i v místě dnešní Melchiorovy Hutě, jak už napovídá název. U cesty z Karlova Dvora stojí novodobé milíře na pálení dřevěného uhlí s důkladnou zásobou dubového dřeva.

 

Jak je vidět, v Umíři a okolí se skrývá spousta zajímavostí, i když se tady neodehrávaly velké historické události a nejsou známy pověsti o ukrytých pokladech. Za návštěvu toto tajemné místo určitě stojí.