Na úvodní stránku
mail

Zajímavá místa

Pamětní síň Jana Sladkého Koziny, Újezd (Chodsko)

article

Uvnitř si můžete prohlédnout věci, které dnešní děti již neznají

Muzeum v rodném statku Jana sladkého Koziny, hrdého Choda, který stál v čele rebelie proti pánům za práva daná Chodům jako strážcům hranic českými panovníky, a který také za ně položil život. Zemřel na šibenici v Plzni a jeho poslední slova určená Wolfu Maxmiliánu z Lamingenu, řečenému Lomikarovi „Do roka a do dne" se také vyplnila. Lomikar, který sídlil na chodském zámku v Trhanově po roce zemřel. V Újezdě si můžete prohlédnout Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v jeho rodném statku v dolní části návsi. Při prohlížení chodských krojů a tradičního vybavení chodského statku, dostanete výklad v typickém chodském nářečí.

 Autor: cykloRADKA Aktualizace: 05.01.2012

test testPo cestě na asi 2 km vzdálený Hrádek si můžete ještě v Újezdě prohlédnout dva chodské statky U Keplů a U Podestátů nedaleko kostela. Socha Koziny na Hrádku byla postavena roku 1895 a 11 let po prvním knižním vydání Psohlavců zde při jejím odhalení Alois Jirásek získal čestné občanství chodské vsi Újezd. Kozina je na památníku zobrazen s chodským psem, čakanem v pravé a královským privilegiem v levé ruce. Jeho pohled směřuje k Plzni, kde byl 28.11.1695 v místě dnešního pivovaru popraven.

 

Kontakt

Pamětní síň Jana Sladkého Koziny, Újezd u Domažlic, tel: +420 379 722 282, ujezdou@tiscali.cz