Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Plzeň má vlastní síť cyklokomunikací - plzeňské ‚greenways’

article

Zelené stezky nebo-li greenways jsou určeny pro nemotorovou dopravu. Podél řeky to zvládne každý.

Cesty podél řek či potoků patří mezi cyklisty díky své nenáročnosti k nejoblíbenějším. Plzeň svůj systém sportovně rekreačních tras v údolích řek, jak se těmto komunikacím pro nemotorovou dopravu oficiálně říká, buduje již několik let. Možná dokonce předběhla dobu, protože už před šesti lety tento projekt jako první v bývalém východním bloku ocenila Evropská asociace greenways (EGWA) v sekci Mobility. Co přinášejí plzeňské greenways cyklistům?

 Autor: cykloRADKA Aktualizace: 15.03.2016

Zelené stezky (anglicky greenways, španělsky via verdes, francouzsky voies vertes), představují komunikace se specifikací schválenou Evropskou asociací greenways (EGWA) na jednání v Lille. Jsou to komunikace vyhrazené jen pro nemotorovou dopravu, integrálně včleněné do okolního prostoru, které mají zlepšit životní prostředí i kvalitu života. Tyto stezky by měly splňovat parametry šířky, sklonu a povrchu vhodné k bezpečnému a příjemnému používání všemi skupinami uživatelů.

Kdo někdy jel na kole podél řeky, ví, že se šlapáním do pedálů moc nenadře. Díky tomu využívají cesty kolem vodních toků hlavně cyklisté, kteří nemají rádi, nebo nezvládají kopce. K těm patří hlavně rodiny s dětmi, senioři, ale také tzv. dopravní cyklisté, tedy ti, co jezdí na krátké vzdálenosti ve městě místo autem na kole. Většina typicky cyklistických měst, kde je podíl cyklistické dopravy na celkovém dopravním koláči (tzv. modal split) vyšší než 10-15%, se rozkládá v rovinách při řekách, kde se na kole jezdí dobře všem. Kopce odrazují mnoho cyklistů nejen při výletech, ale hlavně od používání kola pro běžné cesty po městě. Vytvoření sítě převýšením nenáročných tras je tak jednou ze základních podmínek pro nárůst cyklistické dopravy ve městě. A to i přesto, že neleží v rovině, jako například některá města v Polabí. Plzeň může využít své řeky jako základ pro síť zelených stezek (=greenways) vzájemně propojených mosty a lávkami. Právě taková síť umožní cyklistům, ale i pěším, pohodovou jízdu či chůzi po městě. Některé úseky cyklisté používají již dlouho - první cyklostezka v Plzni pod papírnou vznikla právě podél řeky a již nyní je tak frekventovaná, že by potřebovala rozšířit. Pro cyklisty se stala hlavním koridorem směrem do města z jihu.

 

Když v roce 2008 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval projekt Sportovně rekreačních tras v údolích plzeňských řek, nesetkal se s adekvátní odezvou. Byl příliš nadčasový. Jen o rok později ho jako vůbec první projekt z bývalého východního bloku v sekci Mobilita ocenila Evropská asociace greenways v belgickém St. Vith. Od té doby se cesty podél plzeňských řek postupně proměňují - získávají nový kvalitnější povrch a propojují se novými lávkami. V posledních třech letech bylo podél plzeňských řek vyznačeno pět nových naučných stezek, které představují historii i současnost na březích řek v proměnách času. Jednotlivé průvodce po těchto naučných stezkách údolími plzeňských řek, které vydal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, si můžete elektronicky prolistovat v knihovně e-book knih na webu města Plzně. I když některé úseky ještě na své dobudování čekají, na kole jsou průjezdné. Zelené stezky kolem řek tak plní kromě své dopravní funkce i tu rekreační.

test 

Nejnovější úseky a lávky na plzeňských greenways

testNutno podotknout, že systém plzeňských greenways, jak se jim zkráceně říká, nezahrnuje jen cesty kolem plzeňských řek také trasu napříč rekreační oblastí Boleveckých rybníků a ty podél Vejprnického, Božkovského a Hrádeckého potoka. Pro efektivitu systému a tedy jeho využívání jsou klíčové hlavně lávky. V posledních letech jich několik přibylo: v Doubravce U sv. Jiří, Lemova lávka v Hradišti ve Skvrňanech u železniční zastávky či ta přes Radbuzu u pivovaru, po které ale musí cyklisté kola vést. Jiné, jako třeba lávka u střelnice v Lobzích či u mostu Milénila, změnily svoji podobu. Letos v létě by měla přibýt do systému další lávka - přes Mži u ZOO. Zatím nemá jméno a tak jej můžete zkusit navrhnout. Cyklisté zatím navrhovali „Zelná" nebo „Jahodová", ale třeba vás napadne lepší název. Právě u nově vybudovaných lávek poté houstne nemotorový provoz a město vylepšuje povrch cest. Před více než rokem tak byl dobudován například úsek podél řeky Úslavy od mostu v Lobzích až po lávku u Střelnice. Další úseky jsou již projektově připraveny a lze očekávat, se budou v nejbližší době stavět. Po dokončení nového úseku úslavského kanalizačního sběrače mezi Božkovem a Koterovem, kde je kvůli stavbě nyní část stezky k lávce Pod Kolešovkou neprůjezdná, dostane stezka nový povrch a to i v části mezi lávkou a Koterovem. Na seznamu připravených úseků je také část cesty od Lemovy lávky v Hradišti směrem do Radobyčic. Malý úsek kolem tenisových kurtů u mostu Malostranská a navazující úsek od ZOO k nové lávce přes Mži a kolem Lopatárny ve svahu nad řekou Úslavou.

 

Přečtěte si také

Pátá naučná stezka podél plzeňské řeky otevřena u Úhlavy -  poslední z naučných stezek kolem plzeňských řek bylal otevřena - údolím řeky Úhlavy

Další naučná stezka otevřena: Údolím Radbuzy - o jedné z naučných stezek podél plzeňských řek - Naučné stezce Údolím Radbuzy otevřené v červnu 2014

Vyjeďte po nových naučných stezkách plzeňských řek -  o nově otevřených naučných stezkách podél řeky Mže a Berounky otevřených na jaře 2013

Naučná stezka Kokotské rybníky byla otevřena - jen pár kilometrů za Plzní, v lesích vlastněných městem, byla otevřena naučná stezka

Plzeňské ‚greenways’ získaly evropské ocenění - systém plzeňských sportovně rekreačních tras zvaných plzeňské ‚greenways’ získal jako první z bývalého východního bloku ocenění od Evropské asociace greenway tras (EGWA) v kategorii mobility. V článku se dovíte proč a nakolik je tento projekt jedinečný nejen v ČR, ale i v Evropě.

 

Odkazy

test

ZAJÍMAVOSTÍ --> Naučné stezky - sekce, kde najdete informace o naučných stezkách v našem kraji sjízdných i pro cyklisty 

REURIS - mezinárodní projekt, jahož náplní je revitalizace městských nábřeží v celé střední Evropě

Průvodce naučnou stezkou údolím Úhlavy - eBook tištěného průvodce po NS údolím Úhlavy  

Průvodce naučnou stezkou údolím Radbuzy - eBook tištěného průvodce po NS údolím Radbuzy 

Průvodce Naučnou stezkou údolím Mže a Berounky - eBook tištěného průvodce po NS údolím Mže a Berounky

Průvodce naučnou stezkou údolím Úslavy - eBook tištěného průvodce po NS údolím Úslavy

 

Fotogalerie