Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Pod Zelenou Horou vznikne cyklostezka Helenka

article

Na Zelenou Horu se cyklistům moc šlapat nechce, jet po úpatí kopce je mnohem příjemnější

Jen velmi malá část cyklistů šlape ráda dobrovolně do kopce. Většina raději kopec objede, pokud to jde. A pokud je kopec tvarem podobným kuželu, jako je Zelená hora, je lepší jet při jeho patě. Někde cesty jsou, jinde jen pěšiny, které nebývají vždy dobře sjízdné pro kola. Tam, kde pod Zelenou horou vede dosud jen pěšina, nebo horší cesta, by měla v příštím roce vzniknout cyklostezka. Z Kláštera pak dojedete na kole pohodlně až k nádraží ve Dvorci.

Autor: cykloRADKA (text&foto), Pavel MOTEJZÍK (foto), RAMAP (mapa) Aktualizace: 02.11.2017

Cyklostezka se jménem
Jen některé stezky mají svá jména. V našem kraji je to například Formanská stezka z Mladého Smolivce do Dožic. Nová stezka z Kláštera k nádraží ve Dvorci u Nepomuku se bude jmenovat Helenka. Právě tak se jmenovala paní, která bydlela v jednom z domů u stezky v Klášteře. Její vnoučata, která v domě později bydlela, navrhla, aby stezka nesla její jméno.

Stávající povrch celého téměř 2,5 kilometru dlouhého úseku má různě kvalitní povrch od asfaltového od silnice v Klášteře u Nepomuku až po vyšlapanou a leckdy podmáčenou pěšinu u Dvorce. Cesta totiž vede v souběhu s řekou Úslavou, která se v těchto místech pěkně klikatí. Vedení nové stezky si můžete prohlédnout také v mapě níže. Připravený projekt počítá s přestavbou zemního tělesa, tedy s rozšířením koruny komunikace a změnou nivelety. V praxi tedy půjde o úpravu konstrukce vozovky tak, že bude přidána obrusná vrstva a dojde k celkovému navýšení a lepšímu trasování. Tím by měly z cesty zmizet často podmáčené úseky. Rekonstrukce dotčených částí stezky „Helenka" zlepší dostupnost pro pěší a cyklisty v rámci propojení Dvorce (místní část města Nepomuk) a obce Klášter a umožní zejména rodinám s dětmi na kole a seniorům vyhnout se komunikaci s běžným provozem motorových vozidel. „Smyslem je propojit obec Klášter s Dvorcem, který je místní částí Nepomuku," uvedl Pavel Motejzík z Mikroregionu Nepomucku. Mikroregion by pak chtěl a novou stezku převést cyklotrasu CT 2041, která nyní vede po komunikaci a prochází obcí Klášter.

test

„V letošním roce jsme podporovali výstavbu cyklostezek formou individuálních dotací. Příští rok chce Plzeňský kraj začít podporovat výstavbu stezek systematicky - bude připravený nový dotační titul na cyklostezky," uvedl radní pro dopravu Plzeňského kraje Pavel Čížek. Rada Plzeňského kraje tento týden odsouhlasila jednorázovou dotaci ve výši 1,2 mil korun Mikroregionu Nepomucko určené na vybudování této komunikace. „O dotaci jsme Plzeňský kraj žádali jen na úseky, kde není motorová doprava. Obec Klášter se s městem Nepomuk se domluvili, že zbylé úseky, na které nemůžeme uplatňovat dotaci, zafinancují sami, aby se stezka mohla udělat spojitá v plné délce," dodává Pavel Motejzík. Pokud dotaci schválí i Zastupitelstvo kraje, měla by stezka vzniknout již v příštím roce.

 

testStezka v číslech

 Celková délka nového úseku: cca 2,5km
    ... z toho úsek dotovaný Plzeňským krajem cca 1,5km
    ... z toho délka stezky  *)
cca 1,5km

 Minimální šířka stezky v úseku z Dvorce

(jen v místech nevhodných k rozšíření):

1,50 m + 2x 0,25m

nezpevněná krajnice

 Minimální šířka stezky v úseku z Kláštera:  2,5m
 Datum dokončení projektové dokumentace: červenec 2016
 Datum podání žádosti na krajský úřad: říjen 2017
 Předpokládaný termín zahájení stavby: listopad 2017
 Předpokládaný termín dokončení stavby: prosinec 2017

 

*)   ... na zbývající část komunikace, která nebude cyklostezkou bude povolen vjezd vozidlům majitelů pozemků

 

Přečtěte si také

Cyklostezka z Koterova do Starého Plzence -cyklisté stále čekají na bezpečné propojení Koterova a Plzence cyklostezkou. Na čem to vázne a kudy stezka povede. Popis a mapka. 

Na kole z Radčic do Malesic a Chotíkova - dvě okrajové městské části by měla projit cyklostezka. Čás plánovaného propojení již dostala nový povrch. 

Pátá naučná stezka podél plzeňské řeky otevřena u Úhlavy -  poslední z naučných stezek kolem plzeňských řek bylal otevřena - údolím řeky Úhlavy

 

Fotogalerie