Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Podpoří politici cyklistiku v Plzni?

article

Je před komunálními volbami a jen málokdo si troufne říci, jak dopadnou. Politici před volbami slibují, k realizaci slibů ale někdy nedochází. Jak to je s těmi cyklistickými jsme se zeptali představitelů stran kandidujících do zastupitelstva města Plzně. Oslovili jsme je se třemi otázkami, abychom zjistili, co chtějí udělat pro cyklisty, pokud budou jejich kandidáti zvoleni. Vy si jejich odpovědi můžete přečíst teď, za rok nebo za dva, ale také před dalšími komunálními volbami. To už totiž budeme vědět, zda a jak svým slibům dostáli.

Autor: cykloRADKA Aktualizace: 12.10.2010
Vstoupit do diskuse (0)

Všechny níže uvedené strany jsme oslovili e-mailovou žádostí společně v pátek 1. října. Požádali jsme je, aby nám zaslali logo své strany a odpovědi na tři otázky. Ty zde zveřejňujeme. Pokud strana neodpověděla, je to uvedeno. Pokud by některá ze stran své odpovědi dodala po termínu, budou zveřejněny s uvedením termínu zaslání a s upozorněním, že při vypracování odpovědí mohl zpracovatel nahlížet do odpovědí ostatních zaslaných již dříve a v termínu. Všichni měli na odpovědi stejný čas i stejný (byť omezený) rozsah (to abyste si rychle mohli udělat srovnání). Reakce jsou seřazeny abecedně podle názvů jednotlivých politických stran, v jejich závěru najdete link na volební program strany, kde se někdy dozvíte víc. Veškeré odpovědi jsou zveřejněny bez jazykových úprav redakce.

 

Hodnotit zde, co je správné a co ne, by asi nebylo na místě. Přesto si dovolím pár poznámek. Většina oslovených stran na žádost o vyjádření reagovala, výjimkou byla ČSSD a Věci veřejné, od kterých žádná reakce nepřišla. Z Pravé volby pro Plzeň a OBČANÉCZ přišla omluva, že v termínu nestihnou odpovědět. Je tedy zřejmé, že většině politických stran kandidujících do Zastupitelstva města Plzně téma cyklistiky není lhostejné, některé se mu přímo věnují ve svém volebním programu (linky najdete u odpovědí).


testPozitivně lze hodnotit, že na cyklistiku v Plzni se již nepohlíží jen jako na volnočasovou aktivitu, ale také jako na dopravu, která má ve městě své místo a nezastupitelnou roli ve vytváření příjemného životního prostoru. Určitě potěší snaha budovat kromě oddělených cyklostezek také pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru. Tyto snahy tu už ale byly a narazily na nesouhlas Policie ČR a tak si lze jen klást otázku, zda a jak mohou městští politici změnit stanovisko státního orgánu. Hezky vyznívá i snaha o vybudování systému veřejné půjčovny kol, tedy jakéhosi plzeňského Vélibu. Je zřejmé, že politici se tematu cyklistiky již věnují i když ještě ne vždy dané problematice dobře rozumí. Někdo si plete rozdíl mezi cyklostezkami a cyklotrasami, někdo se dosud dobře neseznámil s tím, jakým způsobem se do rozpočtu zahrnují investice do cyklistické infrastruktury.


Většina oslovených politiků si ovšem uvědomuje, že pro používání kola ve městě je nutné vybudovat síť kvalitních cykloparkovišť a páteřní stezky spojující centrum se čtvrtěmi na okraji města. Pokud vyřeší aspoň tato dvě témata v příštím volebním období, mohou si cyklisté v Plzni hodně polepšit. Zda dojde i na ta hůře a nákladněji řešitelná, ale klíčová místa, jako je například příjezd k hlavnímu nádraží ČD, to zůstává otázkou... Politické sliby cyklistům totiž nejlépe zhodnotí čas, za čtyři roky budeme moudřejší.

 

Pro kampaň zatím kola v Plzni využila jen KDU-ČSL, ODS zase nabízela voličům mapy města s cyklotrasami (se stejným mapovým podkladem, jako má mapa vydaná pro plzeňský magistrát),  takže tentokrát pro článek moc fotografií nemáme. Pokud bychom ještě někde zahlédli jiná volební kola, rádi si je vyfotografujeme a k článku přidáme třeba i dodatečně.

 

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA (ČPS)

Odpověď zaslal pan Martin Potůček, lídr ČPS do komunálních voleb v Plzni.

 

Jak chce Česká pirátská strana podpořit cyklistiku v Plzni?

testPodpora cyklistiky je pro nás prioritou. Chceme uvolnit mnohem více prostředků na výstavbu cyklostezek. V místech, kde je dost prostoru cyklostezky oddělovat od chodníků, jako je tomu na ulici Pod Vinicemi, která je podle nás jednou z mála opravdových cyklostezek v Plzni. V místech, kde je málo místa, chceme vybudovat jízdní pruhy pro cyklisty v úrovni vozovky. Prosazujeme, co nejméně chodníků s cyklostezkami. Je to podle nás nebezpečné řešení pro cyklisty i chodce. Podporujeme rozšíření jednosměrek s obousměrným provozem pro kola. Dále chceme vybudovat po městě velké množství kvalitních stojanů, kde lze jednoduše zamknout rám kola i krátkým zámkem. Parkovací místa u velmi frekventovaných dopravních uzlů (CAN, Hlavní nádraží) chceme vyřešit obdobně jako u ZČU na Borských polích. Tedy klec se stojany, která by byla kvůli zvýšení bezpečnosti přístupná na Plzeňskou kartu. Toto parkování by bylo samozřejmě bezplatné.

 

Budete prosazovat samostatné investice do cyklistické infrastruktury? Jaká by měla být podle vás částka do investic pro cyklisty ročně (uveďte podíl v % vůči celkovému rozpočtu na městské dopravní investice)?

Chceme, aby byla vyhrazena v rozpočtu města položka Výstavba a údržba cyklostezek zaručující, že město bude financovat cyklostezky samostatně. Výše částky jsme zatím nedefinovali. V programu máme omezení korupce transparentních výběrových řízení na internetu, které by městu přinesli úspory v řadech desítek milionů Kč. Tyto uspořené peníze chceme dát i do výstavby cyklistické infrastruktury. Minimálně by však mělo jít o částky v řádech milionů korun. Také chceme využívat prostředků státu a EU.

 

Jaké jsou vaše priority v budování cyklistické infrastruktury v Plzni?
Hlavní prioritou je propojení již dnes zbudovaných úseků do funkčního celku. Nejvíce takovýchto míst je v centru, kde mnohdy stačí postavení cyklostezky v řádech desítek metrů a cyklista může nerušeně projet celou oblast. Dále pak vybudování velkého množství stojanů po celém městě, viz text výše. Poté chceme postupně opravovat stávající a stavět nové cyklostezky a tím rozšiřovat síť cyklostezek v Plzni. Každou novou výstavbu chceme konzultovat s odbornou veřejností.


Více se dočtete ve volebním programu na www.cps-plzen.cz

 

ČSSD

Do redakce nedošla žádná odezva s výjimkou zprávy o přečtení zaslaného mejlu.

 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY (KSČM)

Odpověď zaslal pan Jiří Valenta, lídr KSČM do komunálních voleb v Plzni.

 

Jak chce podpořit cyklistiku v Plzni KSČM?

testCyklistika a to nejen sportovní, ale zejména rekreační a v neposlední řadě i dopravní fenomén dnešní doby si zaslouží cílenou a efektivní podporu. Ekologický aspekt cyklistiky, ruku v ruce s utužováním fyzického a duševního zdraví obyvatelstva, by měl být patrn například z budování a modernizace cyklostezek, ze vzniku odstavných zabezpečených ploch pro jízdní kola před důležitými objekty (nákupní střediska, úřady aj.) ze vzniku půjčoven horských, trekingových a silničních kol, ze zavedení přepravy kol v prostředcích hromadné dopravy, ale například i z podpory rozličných turisticko - naučných projektů na území města a v jeho okolí. Požadavek rozvoje cyklistiky lze promítat i do cílené podpory veřejných, ale i podnikatelských projektů ze strany města v návaznosti na zdravý způsob života obyvatel (prodejny jízdních kol, cyklodílů a doplňků aj.)

 

Budete prosazovat samostatné investice do cyklistické infrastruktury? Jaká by měla být podle vás částka do investic pro cyklisty ročně (uveďte podíl v % vůči celkovému rozpočtu na městské dopravní investice)?

Ano. Samostatně zakomponované investice do cyklistické infrastruktury a souvisejících projektů v rozpočtu města jsou jistou garancí naslibovaných finančních prostředků politickou reprezentací Plzně. Osobně se domnívám, že výše investic pro cyklisty by mohla dosahovat tří až čtyř procent městského rozpočtu, tudíž konečná částka by mohla dosahovat až k hranici 220 milionů korun. Samozřejmě, ale záleží na ekonomické kondici města a předchozím naplnění základních sociálních jistot obyvatelstva.


Jaké jsou vaše priority v budování cyklistické infrastruktury v Plzni?

Hlavní prioritou zůstává v tomto smyslu výstavba nových a modernizace stávajících cyklostezek. S jejich kvalitou to není vždy zcela v pořádku. Často se jedná pouze o dřívější chodník rozdělený bílou čarou, stezky na sebe nenavazují, dopravní značení je často zmatečné, někdy vedou absolutně nevhodnou lokalitou. Je třeba si dát velký pozor i na nesmyslné předražování jejich výstavby při zadávání veřejných zakázek.


Více se dočtete ve volebním programu na www.kscmplzen.cz

 

 

KŘESŤANSKO-DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ (KDU-ČSL)

Odpověď zaslal pan Petr Náhlík, lídr KDU-ČSL do komunálních voleb v Plzni.

 

Jak chce KDU-ČSL  podpořit cyklistiku v Plzni?

testNa rozdíl od jiných politických stran mohu konstatovat, že cyklistické stezky, trasy a lávky začala KDU-ČSL prosazovat a budovat již v letech 1990-1994. Myslím, že za těch 20 let je za námi vidět pěkný kus práce. Chceme pokračovat v budování uceleného systému cyklistických stezek a tras, včetně dostatku stojanů pro bezpečné odstavení kol. Prostřednictvím generelu dopravy v klidu chceme uložit povinnost budovat parkovací místa nejen pro auta, ale i pro kola. Chceme vybudovat nové lávky pro pěší a cyklisty - dokončit lávku přes přivaděč I/26 u Nové Hospody, vybudovat nové lávky - přes Mži mezi Skvrňany a ZOO, přes Radbuzu mezi Škoda sport parkem a Českým údolím. To co by Plzeň nejvíce potřebovala - budování cyklistického značení v hlavním dopravním prostoru je již 20 let blokováno stanovisky Policie ČR. Cyklistickou infrastrukturu lze podpořit (jako dosud) úspěšným získáváním dotací od státu (ze SFDI).

 

Budete prosazovat samostatné investice do cyklistické infrastruktury? Jaká by měla být podle vás částka do investic pro cyklisty ročně (uveďte podíl v % vůči celkovému rozpočtu na městské dopravní investice)?

testTento požadavek prosazujeme (spolu s o.s. Děti Země) cca od roku 1999 - bohužel bezúspěšně. Struktura správy a rozpočtu města umožňuje prosazovat buď konkrétní investice nebo položku na údržbu komunikací u správce (SVS). Podíl v % vůči celkovému rozpočtu na městské dopravní investic by byl ideální alespoň 10%. Roční objem se mění - od cca 5 po 30 miliónů Kč dle projekční připravenosti.

 

Jaké jsou vaše priority v budování cyklistické infrastruktury v Plzni?

Prioritou je přesvědčit ostatní politické strany, že sliby se mají dodržovat. Letos snad všichni slibují cyklostezky - uvidíme kolik jich bude v rozpočtu na rok 2011. Prioritou je propojení všech obvodů (ÚMO) s „radnicí" (MMP) a připojení všech okolních obcí cyklostezkami. Zatím se to povedlo jen s městem Třemošná. Chybí také cyklostezka z centra až k ZČU. Chceme také pokračovat ve zřizování obytných zón zklidněné dopravy (20 km/h).

 

Více se dočtete ve volebním programu na www.kduplzen.cz/volebni-program

 

 

OBČANÉCZ

Lídr strany OBČANÉCZ do komunálních voleb v Plzni Pavel Rödl se omluvil, že odpověd v daném termínu nestihne zpracovat.

 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA  (ODS)

Odpověď zaslal pan Martin Baxa, lídr ODS do komunálních voleb v Plzni.

 

Jak chce ODS podpořit cyklistiku v Plzni?

testCyklisty chceme podpořit hlavně výstavbou cyklostezek a vyhrazených pruhů pro cyklisty. Velkou pozornost budeme věnovat rozvoji cyklotras v údolích řek. Důležité je vytvořit dostatečné zázemí pro cyklisty - tzn. vybudovat stojany na kola, přístřešky, hlídaná parkoviště tak, jak je to k vidění například v Německu.

 

Budete prosazovat samostatné investice do cyklistické infrastruktury? Jaká by měla být podle vás částka do investic pro cyklisty ročně (uveďte podíl v % vůči celkovému rozpočtu na městské dopravní investice)?

Naší snahou je rozvoj cyklistických tras, a to hlavně v místech, kde se cyklista přímo nepotkává s motoristy. Za zdařilý a velice krásný považuji projekt cyklotras v údolích řek a propojení jednotlivých městských částí cyklostezkami. Pokud se budeme bavit o samostatných investičních prostředcích, má představa je kolem 20 mil. korun za rok. Nezapomínejme však, že cyklotrasy se budují také v rámci velkých investičních akcí za několik stovek milionů. To jsou tedy další prostředky, které město do rozvoje cyklistických tras investuje.  

 

Jaké jsou vaše priority v budování cyklistické infrastruktury v Plzni?

Mou prioritou je vybudovat bezpečnou a kvalitní síť cyklotras po celém území města Plzně. Cyklista nesmí být ohrožen a zároveň nesmí ohrožovat okolí. To je hlavní předpoklad pro rozvoj cyklistické dopravy ve městě. S budováním tras souvisí i vytvoření dostatečného zázemí pro cyklisty, např. stojany na kola a přístřešky u škol. Pokud by se povedlo rozšířit používání elektrokol, tak také vytvoření sítě dobíjecích stanic. Stále si pohrávám s myšlenkou, kterou jsem viděl v zahraničí a moc se mi líbila, a to je půjčovna veřejných kol. Na jednom místě ve městě si kolo vyzvednete, dojedete do cíle a tam kolo necháte. A někdo jiný kolo zase odveze na jiné místo ve městě, na které potřebuje dojet. To je princip veřejné půjčovny kol. Pokud se to podaří a já budu primátorem, určitě je to jedno z témat, o kterých bych chtěl diskutovat.  

 

Více se dočtete ve volebním programu na www.plzenskadvanactka.cz a na www.menimesvamiplzen.cz

 

PLZEŇSKÁ ALIANCE

Odpověď zaslal pan Miroslav Zábranský, lídr Plzeňské aliance do komunálních voleb v Plzni.

 

Jak chce Plzeňská alianace podpořit cyklistiku v Plzni?

testCyklistika se musí stát plnohodnotnou součástí dopravy, ne jen přívažkem při výstavbě nových silnic. Plzeň má na jednu stranu vysoký počet kilometrů cyklostezek a na druhou stranu má asi nejvíce stezek, které vedou od nikud nikam a cyklostezek, kterou jsou pro cyklisty nebezpečné.
Smíšené stezky pro pěší a cyklisty, červené pruhy na chodnících plné popelnic a laviček, to jeden z příkladů, které bychom rádi změnili.

 

Budete prosazovat samostatné investice do cyklistické infrastruktury? Jaká by měla být podle vás částka do investic pro cyklisty ročně (uveďte podíl v % vůči celkovému rozpočtu na městské dopravní investice)?

Podpora cyklistiky není závislá na procentech z rozpočtu. Důležité je, aby investice byly smysluplnější než v minulosti. Chceme-li samostatné stezky pro cyklisty, nelze to prosadit bez samostatných investic. 

 

Jaké jsou vaše priority v budování cyklistické infrastruktury v Plzni?

Je potřeba vybudovat páteřní komunikační síť samostatných cyklostezek spojujících celé město, po kterých se rychle a bezpečně můžete dostat k cíli.

 

Více se dočtete ve volebním programu na www.plzenskaaliance.cz

 

 

PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ (PVP)

Kompetentní zástupce Pravé volby pro Plzeň pro oblast cyklistiky pan Miroslav Klas se omluvil, že odpověd v daném termínu nestihne zpracovat, neboť je v zahraničí. Jeho odpověď došla po jeho návratu z dopravně-studijní cesty po Kodani 12. října - v ten den jsme ji zveřejnili. 

 

Jak chce podpořit cyklistiku v Plzni Pravá volba pro Plzeň?

testCyklistiku ve městě budeme podporovat jak při schvalování investičních akcí do infrastruktury města, ať už se bude jednat o cyklostezky a cykloparkoviště. Dále chceme změnit způsob projektování cyklistických stezek. Hodláme prosadit budování cyklostezek v tzv. hlavním dopravním prostoru komunikace, cyklopiktokoridory, barevně zvýrazněné přejezdy přes silnice. Ze zahraničí známe mnoho příkladů, kdy rozvinutá cyklodoprava měla velmi pozitivní dopad na celkovou dopravní situaci ve městě (Kodaň, Winterthur, Regensburg ad.). Pokud je máme následovat, kromě budování cyklostezek však musíme postupně změnit přístup našich spoluobčanů. Proto chceme zahájit spolupráci se školami. Tak jako je dnes normální třídit odpad, mělo by být normální jezdit po městě do školy, na nákup či do práce na jízdním kole. S ohledem na vážné zdravotní problémy našich spoluobčanů, které vyplývají z nedostatečného pohybu, je dopravní cyklistika velmi vhodným a nepříliš nákladným řešením.

 

Budete prosazovat samostatné investice do cyklistické infrastruktury? Jaká by měla být podle vás částka do investic pro cyklisty ročně (uveďte podíl v % vůči celkovému rozpočtu na městské dopravní investice)?

Většina finančních prostředků do cykloinfrastruktury bude investována v rámci větších akcí jako jsou rekonstrukce komunikací. Jsou ovšem důležité projekty, které je nutné řešit samostatně. Například se jedná o propojení Plzně se Starým Plzencem či Vejprnicemi údolím řek a potoků. Nelze jasně specifikovat ideální procentuální zastoupení investic do cyklodopravy. Ale s ohledem na neustále se zhoršující dopravní situaci ve městě, je podpora prostorově a ekologicky příznivého druhu dopravy velmi žádoucí.


Jaké jsou vaše priority v budování cyklistické infrastruktury v Plzni?

Plzeň má schválený generel cyklistických tras, ovšem chybí nám další metodické dokumenty. Při projektování obchodních a společenských zařízení a při rekonstrukcích silnic se většinou vůbec nepočítá s regulérními cykloparkovišti. Ve školách a úřadech mají cyklisté problémy s úschovou svých kol a případným místem pro převlečení. Prioritně musíme v nejbližších letech dopravně zklidnit centrum města a propojit některé páteřní části cyklokoridorů, včetně výstavby zoufale chybějících mostů.


Více se dočtete ve volebním programu na www.pravavolba.cz

 

 

 

TOP 09

Odpověď zaslala paní Eva Šafránková, krajská manažerka TOP 09.

 

Jak chce TOP 09 podpořit cyklistiku v Plzni?

testPosílíme roli cyklistiky tak, aby nebyla brána jen jako rekreace, ale jako plnohodnotný způsob dopravy. Je třeba propojit stávající nedostatečný systém cyklostezek, zrevidovat technické provedení nájezdů na chodníky/stezky a zajistit dostatečný počet stojanů na kola u úřadů a jiných důležitých lokalit. Koncepce jednotlivých cyklotras by měla být plánována jako celek, ne jako budování krátkých úseků při rekonstrukcích komunikací na území města Plzně.  

 

Budete prosazovat samostatné investice do cyklistické infrastruktury? Jaká by měla být podle vás částka do investic pro cyklisty ročně (uveďte podíl v % vůči celkovému rozpočtu na městské dopravní investice)?

Je složité předjímat v dnešní ekonomické situaci konkrétní částky, zvláště pak nyní, kdy není jasné, jaké dopady na rozpočet Plzně budou mít reformy a úsporná opatření vlády ČR. Samozřejmě bychom mohli slíbit jakékoliv číslo (jako předvolební slib), ale jako strana, která se chová odpovědně k veřejným rozpočtům, předem říkáme, že v městském rozpočtu bude třeba stanovit zejména řadu priorit v investicích s ohledem na infrastrukturu, titul hlavního evropského města kultury apod. Nicméně jsme přesvědčeni, že rozvoj cyklistické infrastruktury by měl mít v rozpočtu města zvláštní kapitolu, jejíž plnění by mělo spadat pod kompetentní správu.  

 

Jaké jsou vaše priority v budování cyklistické infrastruktury v Plzni?

Chceme se zaměřit zejména na propojení stávajícího systému cyklostezek a budování nových stezek určených pro individuální cyklodopravu, nikoliv jen rekreaci. Cyklostezky musí být propojeny tak, aby nedocházelo k ohrožení jak cyklistů, tak i ostatních účastníků silničního provozu. Naším vzorem je v tomto řešení i partnerské město Plzně - bavorský Regensburg.

 

Více se dočtete ve volebním programu na www.ondrejzenisek.cz

 

 

VĚCI VEŘEJNÉ (VV)

Do redakce nedošla žádná odezva.

 

 

 

 

Diskuse (0)

Vstoupit do diskuse