Na úvodní stránku
mail

Zajímavá místa

Přírodní památka Bašta u Břas (černé uhlí)

article

V Čechách jde o ojedinělý výchoz souslojí Radnické černouhelné pánve. Ve svahu zde můžete vidět vrstvy černého uhlí, které se v Radnické pánvi těžilo během 19. a 20. století. Radnická černouhelná pánev má tvar deformované elipsy o délce skoro tři kilometry a na jejím území bylo několik dolů. Zdejší černé uhlí se dobývalo v několika lávkách (patrech), přičemž ta spodní již vykutaná se během těžby zavážela hlušinou. Uhlí se zde nachází ve dvou vrstvách (slojích) o mocnosti 10-14 metrů u svrchní vrstvy a 4 metry u spodní. Těžit se tu přestalo 1. března 1969.

 

GPS 49°49'56.522"N 13°34'7.859"E (v mapě)

 Autor: cykloRADKA
Informační tabule
Aktualizace: 04.11.2012

testtest Radnickou pánev tvoří soubor samostatných menších pánví ležících mezi obcemi Břasy, Stupno, Újezd u Sv. kříže, Radnice, Kamenec, Chomle, Sebečice a Skomelno. Při pohledu zblízka je vidět, že uhlí je zde prokládáno značným množstvím jílovitých a prachovcových proplástků, které tvořily v uhelných nánosech tenké světlé pásky. Proto horníci nazývali spodní sloj kanafas. Černé uhlí zde těžily dvě společnosti Sternberské kamenouhlené doly na Břasích a Dolové a průmyslové závody J.D. Starck na Břasích.

 

Přístup ke sloji je možný po schodech shora. Tam je také umístěna infotabule, kde je způsob těžby a rozložení dolů v Radnické kamenouhelné sloji popsáno a graficky znázorněno.

 

Území je chráněno pro svoji hodnotu již od roku 1972.