Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Stezky pro pěší a cyklisty – smíšené nebo oddělené?

article

Stezka kolem Karlovarské u rondelu v Plzni má po letech opět oddělený provoz zvlášť pro pěší a zvlášť pro cyklisty

Plzeň je jedno z měst, kde jsou cyklisté vykazováni z hlavního dopravního prostoru na cyklostezky. Ti zranitelnější (děti, ženy, senioři) to vítají, ti zkušení, většinou dojíždějící pravidelně do práce, pak jezdí po chodníkových stezkách docela svižně. Často je brzdí tzv. smíšené stezky, kde se musí často vyhýbat chodcům. Proto jsme se blíže podívali na jeden dostatečně široký úsek stezky, kde byl po několika letech opět vyznačen oddělený cyklopruh.

Autor: cykloRADKA Aktualizace: 28.05.2020

testJe to již pár let, co si město Plzeň požádalo o dotaci na nový povrch tehdy ještě stezky s rozděleným provozem pro pěší a pro cyklisty na Karlovarské třídě od rondelu k čerpací stanici. A bylo úspěšné. Aby prý dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pomohla pokrýt asfaltem celý široký chodník, musela se změnit ve stezku se smíšeným provozem chodců a cyklistů. Jinak by totiž dotace nepokryla nový povrch na chodník pro pěší. My cyklisté jsme se sice dočkali krásného nového asfaltu v místech, kde byla dříve spousta flastrů a výmolů, ale několik let jsme se museli proplétat mezi chodci, kteří se po mimořádně širokém chodníku pohybovali, jak se jim zachtělo. Nyní se situace změnila. Na čtyři metry širokém chodníku mezi rondelem a odbočkou k čerpací stanici na Karlovarské nyní přibyla bílá čára, která oddělila pruh pro cyklisty od toho pro pěší a bílé piktogramy kola a chodců napovídají, komu je který pruh určen. Když byla tato část, kterou projíždí denně mnoho cyklistů opravena, mnozí zajásali. Po čase ale pochopili, že i přes krásně nový povrch tu nemohou jet rychleji než dříve, protože se jim do cesty pletou chodci. Chodník, který vede podél Karlovarské třídy od rondelu k čerpací stanici, je totiž „hrdlem” pro cyklisty přijíždějící z největšího plzeňského sídliště Severní předměstí, a proto je tu docela hustý a relativně rychlý cyklistický provoz. Chodci ale dříve věděli, že cyklisté tudy často spěchají do práce či do školy a drželi se vlastní části chodníku určené pěším.


Teď se to budou muset znovu naučit, protože před pár týdny se vrátil provoz do dřívějších kolejí. Na chodníku je opět bílá dělicí čára a piktogramy. Jak dlouho jim to ale bude trvat? Je známo, že na změny dopravního provozu v místech, kterými často projíždíte, se zvyká hůře než na pravidla na nových komunikacích. Lidé totiž jezdí často po paměti. V tomto případě chodí chodci také po paměti - prostředkem chodníku, nehledě na to, která jeho část je jim určena. A cyklistům nezbývá než zvonit, či na chodce křiknout, pokud zrovna zvonek na kole nemají (není součástí povinné výbavy kola).

 

Je pochopitelné, že město z titulu řádného hospodáře chtělo opravit chodník celý a lze ho za to jen pochválit. Proto požádalo o dotaci na celý chodník a po dokončení stavby upravilo dopravní značení na stezku se smíšeným provozem chodců a cyklistů.  Změnit dopravní značení do původního stavu s odděleným pruhem pro pěší a pro cyklisty lze v podstatě ze dne na den, v hlavách uživatelů to ale tak rychle nešlo ani před šesti lety a nejde to ani teď. Provoz na našich stezkách houstne a s obavami z koronaviru ještě vzroste. Právě na frekventovaných úsecích by proto mnoho cyklistů přivítalo oddělený pruh pro cyklisty, aby se nemuseli proplétat mezi chodci a čekat, kdy jim některý z nich vrazí do cesty. Leckde by to spravila aspoň bílá strední dělící čára, která intuitivně vede pěší i cyklisty k tomu, že se drží vpravo a nechodí prostředkem. Na frekventovaných úsecích stezek, by to uvítali nejen cyklisté, ale i někteří chodci.

Příkladné řešení

Jedním z nejpovedenějších řešení stezky s odděleným provozem pro pěší a pro cyklisty je stezka k ZOO v dolní části Lochotínského parku. Pruh pro pěší je od toho pro cyklisty oddělen nízkým křovím, čímž se zamezí zbytečnému přecházení chodců do cyklopruhu. Je škoda, že z prostorových důvodů nevznikají podobná řešení častěji, a to nejen v Plzni.

 

Minislovníček výrazů

testtestcyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty, ale v lidovém pojetí je cyklostezka spojována i se společnou stezkou pro chodce a cyklisty. Je vyznačena značkou bílého kola v modrém kulatém poli C08a, popř. modrého kola v polovině modrého kulatého pole C10a - to pokud je cyklostezka vedena po chodníku těsně vedle stezky pro pěší. Svislé značení bývá zpravidla doplněno bílými piktogramy kola ve formě vodorovného značení.

 

testcyklotrasa představuje pouze vyznačení cesty v terénu pomocí cyklistických značek. Je to vlastně jen návod, odkud kam a kudy jet. Může vést po lesní nebo polní cestě, po silnici a také samozřejmě po cyklostezce.

 

 

testMnemotechnická pomůcka pro zapamatování rozdílu mezi cyklostezkou a cyklotrasou:
cyklostezka (stavební úpravy) je tudíž cyklistický hardware.
cyklotrasa (směrové značení) v terénu je možno přirovnat k software.

 

 

 

testsmíšená cyklostezka neboli stezka pro pěší a cyklisty - samostatná stezka označená značkou s kolem a chodcem v modrém kulatém poli C09a, na které je povolen společný pohyb chodců a cyklistů. Je tedy vhodné se pohybovat při pravé straně  a umožnit tak předjíždění chodců i cyklistů vybočením do levé části stezky. Doporučuje se zvýšená obezřetnost zejména při míjení dětí, psů volných i na vodítku, jakož i starších lidí hůře slyšících, kteří často cyklisty za svými zády neregistrují.

 

test cyklopruh v HDP - samostatný pruh pro cyklisty vyznačený v komunikaci při pravé straně pruhu vodorovným značením: piktogram kola na červeném podkladě. Od pruhu pro motorová vozidla je oddělen bílou čarou. Motorová vozidla do něj nesmí vjíždět, mohou jej jen křižovat při odbočování či přejíždění komunikace s cyklopruhem z jiné komunikace.

 

 

test cyklopiktokoridor - vodorovným značením vyznačený koridor pro pohyb cyklistů. Je užší než cyklopruh v HDP a jeho cílem je upozornit řidiče na zvýšený pohyb cyklistů ve vozovce (na Plzeňsku k datu vydání článku nemáme).

 

 

 

testprostor pro cyklisty („předsunutá stop čára") na světelné křižovatce - umožňuje cyklistům využívajícím cyklopruh v HDP, aby při čekání na zelenou stáli před auty v pruhu pro motorová vozidla a nemuseli dýchat zplodiny z výfuků. Více o tom, jak použít představený prostor pro cyklisty najdete zde.

 

Přečtěte si také

Cyklopruhy v komunikaci versus cyklostezky - jaký je rozdíl mezi jízdou na kole po cyklistickém pruhu v chodníku a v hlavním dopravním prostoru