Na úvodní stránku
mail

Subkomise pro cyklistiku v Plzni

article

Subkomise cyklo správně ovšem „subkomise pro cyklistiku Komise dopravy Rady města Plzně" se na úrovni samosprávy věnuje podpoře cyklistiky na území města Plzně a také podpoře projektů cyklostezek a cyklotras do okolních obcí. Členové se rozhodli o své činnosti informovat veřejnost prostřednictvím regionálního informačního portálu plzenskonakole.cz. Subkomisi cyklo zde je vyhrazena zvláštní sekce, kde také najdete aktuální informaci o tom, kdy se bude konat další jednání a o čem bylo to poslední. Své podněty můžete posílat jednotlivým členům subkomise, nebo do naší redakce.

Autor: cykloRADKA Aktualizace: 18.09.2009
Vstoupit do diskuse (7)

Kdy a jak vznikla

Subkomise cyklo vznikla transformací Pracovní skupiny pro cyklistiku, jejíž vznik jsem iniciovala ještě za svého působení na Odboru propagace a tisku Magistrátu města Plzně. Protože návrhy Pracovní skupiny pro cyklistiku nebylo možné prostřednictvím žádné komise Rady města postoupit k řešení, byla v dalším volebním období (2003) na návrh náměstka primátora Petra Náhlíka ustavena „pod" Komisí dopravy rady města tzv. subkomise, jejíž členy na návrh náměstka jmenovala Rada města. V novém volebním období (2007) pak jmenovala Rada města subkomisi ve složení, ve kterém nyní pracuje - vizte níže. Členové zahrnují široké spektrum cyklisticky aktivních lidí.

 

Jak pracuje

testČlenové se scházejí 3 - 5 x ročně. Na jednání projednávají:

 • připravované projekty cyklostezek a jiných staveb, které cyklostezky zahrnují
 • nové projekty města, které se týkají cyklistů a cyklistiky ve městě (např. Sportovně rekreační trasy v údolí plzeňských řek, tj. tzv. „plzeňské greenways", projektové žádosti o dotace na nové cyklostezky atp.)
 • cyklistický audit města (BYPAD)
 • generel cyklistické dopravy města Plzně a jeho aktualizace

 

Na některých dokumentech členové subkomise spolupracovali s odd. nemotorové dopravy Centra dopravního výzkumu (BYPAD - audit cyklistické dopravy, Národní strategie cyklistické dopravy ad.), které vede Ing. Jaroslav Martinek (na fotografii nahoře vlevo s předsedou subkomise Petrem Náhlíkem).

 

V závěru každého jednání probíhá diskuse, při které se členové vzájemně informují a vznášejí iniciativní návrhy. V minulosti to byly např. návrhy na:

 • vytvoření spojitých cyklostezek z centra města do jeho okrajových čtvrtí (první takto realizovaná cyklostezka byla na trase Centrum - Lochotín - rekreační oblast Bolevecké rybníky)
 • opatření sloupků a jiných překážek na cyklostezkách, lávkách či jinak frekventovaných místech reflexní fólií
 • řešení pro cyklisty nebezpečných míst v Plzni
 • „zobousměrnění" některých jednosměrek v Plzni pro cyklisty
 • přepravu kol v MHD v Plzni
 • poškozeném směrovém cyklistickém značení
 • návrhy na propojení některých cyklostezek nebo jejich částí

 

Termíny jednání

Poslední jednání proběhlo 14. září 2009

Nejbližší jednání bude v říjnu nebo listopadu 2009.

 

Složení subkomise cyklo

Subkomise má 17 členů a tvoří ji zástupci jednotlivých městských obvodů, odborných útvarů města Plzně, které zajišťují projektování a výstavbu cyklistické infrastruktury, a také zástupci neziskových organizací a odborníků v oblasti cyklistiky.

Ing. Petr Náhlík (náměstek primátora) - předseda subkomise
Ing. Pavla Dyntarová (Správa veřejného statku mP)
Petr Jandl (člen ZMO Plzeň 1)
Ing. Oldřich Rozšafný (místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany)
Ing. Pavel Stelzer (radní MO Plzeň 3)
JUDr. Hynek Brom (starosta MO Plzeň 4)
Ing. Stanislav Rauch (člen zastupitelstva MO Plzeň 1)
Mgr. Jiří Vaňourek (starosta MO Plzeň 9 - Malesice)
Dr. Ing. Veronika Nová (radní MO Plzeň 3)
Ing. František Zídek (náměstek ředitele Útvaru koncepce a rozvoje mP)
Ing. Aleš Richtr (dopravní specialista)   *)
Petr Tomšík (Odbor dopravy Magistrátu mP)
Michal Rybáček (Městská policie)
Ing. Rudolf Šorm (člen komise dopravy RMP)

MUDr. Daniel Rajdl, PhD. (Děti Země)
Miroslav Klas (Společnost pro veřejnou dopravu)
Ing. Radka ŽÁKOVÁ (plzenskonakole.cz)

 

*)      Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byl u jmen označených  hvězdičkou v e-adrese znak '@' nahrazen znakem '='. 

 

Všichni členové jsou aktivní cyklisté.

 

 

Články o tématech, které iniciovala nebo projednávala subkomise cyklo

Jak cestovat s kolem v prostředcích plzeňské MHD

S kolem do vozů MHD

Jeďte po cyklostezce - ale kudy na ni vjet?

Také bloudíte kvůli špatnému značení?

Polámaná či začmáraná cykloznačka - co s tím?

 

Diskuse (7)

Vstoupit do diskuse