Na úvodní stránku
mail

Zajímavá místa

vrch Hrádek, asi 2km západně od Újezda (Chodsko)

article

Nezapomeňte se podívat na Kozinův pomník a přečíst si o jeho historii na tabuli u vyhlídky

Vrch Hrádek (585 m.n.m.) asi 2 km západně od obce Újezd skýtá z terasy pod pomníkem Jana Sladkého Koziny krásnou vyhlídku na celé Chodsko. Na vrcholu pod pomníkem je kiosek a restaurace Chodská Chalupa.

 

Přístup na kole: Z Domažlic po silnici po červené TZ do Újezda odtud po asfaltové silnici až na vrchol k pomníku.

 

GPS: Loc 49°25'52.399"N, 12°51'43.141"E (V mapě)

 Autor: cykloRADKA
Informační tabule
Aktualizace: 05.01.2012

Místo je spojeno s Janem Sladkým Kozinou, Chodem, který stál v čele rebelie proti pánům za práva daná Chodům jako strážcům hranic českými panovníky, a který také za ně položil život. Zemřel na šibenici v Plzni a jeho poslední slova určená Wolfu Maxmiliánu z Lamingenu, řečenému Lomikarovi „Do roka a do dne" se také vyplnila. Lomikar, který sídlil na Chodském zámku v Trhanově po roce zemřel. Socha Koziny na Hrádku byla postavena roku 1895 a jedenáct let po prvním knižním vydání Psohlavců zde při jejím odhalení Alois Jirásek získal čestné občanství chodské vsi Újezd. Kozina je na památníku zobrazen s chodským psem, čakanem v pravé a královským privilegiem v levé ruce. Jeho pohled směřuje k Plzni, kde byl 28.11.1695 v místě dnešního pivovaru popraven.

 

V Újezdě asi 2 km odtud si můžete prohlédnout Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v jeho rodném statku v dolní části návsi.