Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Cyklojízda či pěšojízda? V Plzni jako královna Koloběžka

article

Plakáty zvoucí na letošní cyklojízdu nemohl cyklista na stezkách a lávkách přehlédnout

Letošní jarní cyklojízda v Plzni vypadala nezvykle. Od andělíčka na náměstí Republiky se nevyjíždělo, ale vycházelo s kolem v ruce. Pak se chvíli jelo, pak zase tlačilo. Účastníci spořádaně dbali pokynů organizátorů, přestože si o daných pravidlech mysleli své. Co vedlo k tomu, že v Plzni se stávají z cyklojízd pěšojízdy, přestože v jiných našich městech mohou cyklisté celou délku trasy šlapat v sedle do pedálů? Zeptali jsme se organizátorů i těch, kteří u jednání před vydáním povolení akce byli...

Autor: cykloRADKA Aktualizace: 03.05.2017
Vstoupit do diskuse (1)

Historie cyklojízd v Plzni sahá do minulosti starší více než 10 let. Zatímco dříve větší či menší houf projel poklidně Plzní (často k nelibosti řidičů, kterým trochu zpomalil průjezd městem), v posledních dvou letech se styl cyklojízd mění. Začalo to podzimní cyklojízdou v roce 2015, která byla dokonale chráněná policií státní i městskou. To překvapilo nejen účastníky, ale i kolemjdoucí. Ostatně psali jsme o tom v článku Plzeňská podzimní cyklojízda nebo policejní manévry?

 

Podle ředitele Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Davida Chovance má z hlediska naplnění znaků shromáždění v případě cyklojízd Ministerstvo vnitra pochybnosti, jak uvedlo ve svém vyjádření:
„V případě tzv. cyklojízdy je problematické, zda může být naplněn znak výkonu shromažďovacího práva, který spočívá ve vzájemné výměně stanovisek a názorů k otázkám veřejného zájmu a prezentace těchto názorů navenek, má-li se tak dít v rámci jízdy dopravními prostředky. Již v minulosti Ministerstvo vnitra ve své praxi vyslovilo názor, že přesun z místa „A" do místa „B" nemůže být považován za shromáždění, neboť při vyšší rychlosti je z logiky věci vyloučena výměna názorů, jejich projev navenek, komunikace s okolím." (celé znění vyjádření najdete dole v příloze tohoto článku).

Loňská jarní cyklojízda byla spíš jen srazem cyklistů s doporučenými příjezdovými trasami. Letos se o cyklojízdě v pravém slova smyslu už nedá mluvit. Trasa, kterou organizátorky připravily, byla účastníky projeta na kolech či koloběžkách jen částečně. „Cyklojízdy jsme vždy pořádali jako shromáždění a průvod, podávali jsme žádost o povolení podle shromažďovacího zákona. Vždycky to šlo. Zástupci města a Policie ČR se s námi sešli a chtěli si vyjasnit trasu, sem tam navrhli nějaké změny. V létě 2015 ale začali vyvíjet tlak, že to tak nejde, že se ptali na Ministerstvu vnitra ČR a že cyklojízda nemůže být pořádána jako shromáždění, protože jízda na kolech není průvod ve smyslu shromažďovacího zákona," popisuje za organizátory z Plzeň na kole, z.s., (pozn. red. nezaměnuj se Spolek Plzeňsko na kole) Lucie Hemrová a pokračuje: „My jsme ale tvrdili, že to tak je. Tak na podzim 2015 město řeklo, že udělá ústupek a pomůže nám zorganizovat jízdu záborem komunikací. Některé úseky komunikací byly (kvůli správním lhůtám - pozn. red.) schváleny na poslední chvíli až den před akcí." Řešit zábory komunikací přitom není jednoduché - trasu je nutné osadit značkami a zaplatit za zábor komunikace. Tomu se organizátorky chtěly vyhnout a tak letos na jaře poprvé jednaly s představiteli samosprávy města.

 

testTentokrát oslovily v březnu dopisem představitele samosprávy města, aby se město stalo spoluorganizátorem cyklojízdy podobně jako tomu je v jiných městech. „Sešli jsme se do týdne poté, co jsme byli organizátorkami osloveni. Na jednání jsem sdělil organizátorkám, že se spolupořadatelstvím nemám problém ani já ani pan primátor. Na jednání jsem pozval také úředníky, kteří konání podobných akcí jako např. Convoy of Liberty řeší," říká náměstek primátora pro dopravu Petr Náhlík a dále popsal nabídku, s níž zahájil jednání o povolení letošní plzeňské cyklojízdy: „Primátor je připraven tu akci podpořit, já také. Tak se pojďte domluvit a navrhněte ve spolupráci s příslušnými útvary města takovou trasu, která zohlední to, že letos jsou některé komunikace v Plzni dopravně přetížené vzhledem k uzavřené silnici I. třídy, tj. Mikulášské ulice, v podjezdu pod železničními viadukty na Hlavním nádraží a zároveň zohlední probíhající rekonstrukci silnice I. třídy a mostu generála Pattona. Pokud navrhnete reálnou trasu během cca 10 dnů, tak já vezmu návrh trasy do porady vedení ke schválení," navrhl na jednání organizátorům Petr Náhlík. Dále nastínil další postup: „Pokud porada vedení trasu schválí, je město připraveno podílet se na organizaci, stejně jako u Convoy of Liberty. Obdobným způsobem jsou projednávány žádosti s dalšími organizátory velkých akcí jako jsou trasy cyklistických závodů či dálkových běhů v ulicích města, vždy v předstihu předtím, než organizátor požádá orgány státní správy o stanovení dopravního značení včetně uzavírek a objížděk." I město Plzeň, které spolupořádá Convoy of Liberty, musí naplnit všechny požadavky orgánů státní správy a Policie ČR. „Každý běh či jízda, která není standardním provozem a má svého pořadatele, musí splnit všechny předpisy a požadavky orgánů státní správy, stejně jako když jede Plzní kolona amerických džípů," dodává Petr Náhlík. Zkušenosti s přípravou a organizací velkých akcí v Plzni má vedoucí Odboru prezentace a marketingu Jana Komišová. Ta postup potvrzuje: „Město je připraveno pomoci pořadatelům v přípravě velkých akcí ve veřejném prostoru. Pokud pořadatel město osloví, magistrát je připraven sezvat tzv. koordinační tým, kterému organizátor představí svůj záměr. Získá tak doporučení, jak akci v souladu se zákonem připravit, i informace vyplývající ze zkušeností s pořádáním podobných akcí typu průvodu či konvoje. Bude seznámen s povinnými správními řízeními a doporučením bezpečnostních a dopravních opatření.”

 

V listopadu 2016 se změnil zákon v tom, co je manifestace a průvod. Dosud se za shromáždění považovalo vlastně cokoli, co je manifestací či průvodem. Teď už jsou shromážděním ve smyslu tohoto zákona jen pochody, průvody a manifestace, které souvisejí s výměnou stanovisek. „Jsme přesvědčení, že dopravní prostředky na shromáždění nepatří. Několikrát jsme si o tom vyměnili stanoviska s Ministerstvem vnitra. Organizátoři letošní cyklojízdy z Plzeň na kole, z.s., od nás obdrželi stanovisko Ministerstva vnitra, že při jízdě na kole se musí dodržovat právní předpisy pro jízdu na kole, tedy pravidla silničního provozu, a že tedy pořádání shromáždění neznamená možnost nedodržení či porušení jiného právního předpisu. My s tímto stanoviskem souhlasíme a budeme se jím řídit. To je to sdělení, od kterého jsme se rozešli," říká Roman Matoušek, vedoucí Odboru správních činností magistrátu a dodává: „Není problém dělat cyklojízdu v režimu zvláštního užívání komunikací a záboru veřejného prostranství. To Plzeň na kole, z.s., odmítlo s tím, že touto cestou nepůjde z organizačních a finančních důvodů." Pokud chce někdo pořádat například rallye, běh, závod či jinou podobnou akci, tak standardně platí: „Musíte si vyřídit povolení zvláštního užívání komunikací a zaplatit za to poplatky, v případě např. náměstí zaplatit poplatky za zábor veřejného prostranství. Pak to není žádný problém," dodává Roman Matoušek. V článku 7 vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění je kromě jiného v odstavci d) uvedeno, že poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni svolavatelé veřejných shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím.

 

test„Původně jsme chtěli celou trasu jet s tím, že část bude po cyklostezkách a část po silnici, a pan Matoušek na to řekl, že průvod na kolech nemůže jet, že to pak není shromáždění a pokud to tak budeme tvrdit, tak naši žádost o shromáždění odloží pro pochybnosti, zda jde vůbec o shromáždění. (pozn. redakce: přesné vyjádření pana Matouška je v předchozím odstavci) Na základě toho jsme my organizátoři usoudili, že bude lepší se domluvit, že část trasy, která bude po silnici, kola povedeme a část, kde jsou cyklostezky, pojedeme na kolech. Žádost jsme tedy podávali jako shromáždění, které mělo rozkouskovanou trasu průvodu," popisuje Lucie Hemrová. Změnou přístupu organizátorek cyklojízdy se cítil poněkud zaskočen Petr Náhlík: „Bohužel jsem od organizátorek v dohodnutém termínu místo slíbeného návrhu trasy cyklojízdy obdržel pouze sdělení, že letošní cyklojízdu uspořádají opět bez spolupráce se samosprávou města, tedy tak jako loni. Informoval jsem o změně postoje spolku Plzeň na kole kolegy ve vedení města a tím naše nabídka ke spolupráci prozatím skončila. Pokud spolek změní názor - nejlépe v dostatečném předstihu před další jízdou - je samospráva města samozřejmě opět připravena jednat. Musím zároveň konstatovat, že lhůty ve správních řízeních vedených orgány státní správy např. příslušnými dopravními úřady určuje zákon. I představitelé města musí zákony i správní lhůty ctít." Totéž platí pro  samosprávu města Plzně - i ta musí ctít pravomoc jednotlivých dopravních úřadů: Správní řízení, které se týká uzavírek místních komunikací, vede odbor dopravy příslušného ÚMO, na krajských komunikacích je vede Odbor dopravy Magistrátu, na státních silnicích I. třídy Odbor dopravy Krajského úřadu. (Pozn. red. Více k vysvětlení rozdílu státní správy a samosprávy najdete níže v minislovníčku pod pojmem Město)

 

Již při průjezdu podzimní cyklojízdy Plzní v roce 2015 bylo zřejmé, že policejní složky nejsou adekvátně připraveny na takový typ akce, jako je cyklojízda. Na všech křižovatkách byli policisté či strážníci, ti byli i na kolech a v autech na čele a na chvostu pelotonu. Naddimenzovaný počet příslušníků policejních složek svědčí o tom, že pro poklidnou cyklojízdu mají policejní složky stejné předpisy jako pro kolonu prezidenta nebo průvod demonstrantů. Přitom pár policistů a strážníků na kolech s právem zastavit provoz na křižovatce by bezpečný průjezd spolu se špuntaři podobně jako například v Praze také zvládlo. Policisty i strážníky na kolech v Plzni máme. Zajímavý je přitom právě rozdílný pohled na bezpečnost celé jízdy, který vyplynul i z diskuse pod článkem Plzeňská podzimní cyklojízda nebo policejní manévry? Účastníci vnímají bezpečnostní opatření jako zbytečná či minimálně naddimenzovaná, chodci a řidiči mimo peloton jako nutná pro bezpečnost lidí v pelotonu. I to svědčí o tom, že mnohým řidičům aut i chodcům chybí pohled, či spíše vlastní zkušenost z jízdy na kole po městě. Ti, co na kole již jezdí, nevnímají jízdu na kole za nebezpečnou, ale jako zcela normální a zdravý způsob dopravy na malé vzdálenosti. Právě tím se naši řidiči tak liší od těch dánských či holandských, kde co řidič, to cyklista.

Cyklojízdy v jiných městech ČR

Zatímco počet účastníků cyklojízd v Plzni se pohybuje v řádech maximálně stovek, cyklojízdy v jiných městech bývají mnohem početnější. Ta největší v ČR se konala v Praze na jaře 2015 a účastnilo se jí podle odhadů asi 7 tisíc účastníků. V Praze, kde sídlí zastupitelské úřady, se jízd zúčastňují i pracovníci zahraničních ambasád. Ta dánská své zaměstnance vybavila jednotným úborem a přilbami v národních barvách, pan velvyslanec pak jel na svém nákladním kole s výsostnými znaky Dánského království.


testNutno říci, že postoje úředníků se město od města liší, což lze přikládat tomu, že shromažďovací zákon na shromáždění na kolech prostě nepamatuje. V Praze aktuálně dělají organizátoři cyklojízdy v součinnosti s magistrátem, což potvrzuje i Vratislav Filler z pražského Automatu: „Napíšeme si žádost o zvláštní užívání komunikace, kde napíšeme ulice, počty a hodiny a současně s tím podáváme žádost o povolení shromáždění v místě startu cyklojízdy. S návrhem žádosti o užívání komunikace jdeme na Odbor dopravy, kde se pobavíme o tom, zda je to takto dobrý. Pokud v návrhu úředník neshledá závady, připravíme oficiální žádost a tu předáme asi 3 týdny před termínem jízdy. Ta už musí obsahovat i předběžný seznam špuntařů, tedy pořadatelů. Pak žádost podáme, a pokud je to větší jízda, tak se ještě sejdeme a řešíme průjezd krizových míst. Úředníci pak na základě výsledků tohoto jednání vydají povolení," uvádí Vratislav Filler. Všechny pravidelné pražské cyklojízdy mají povolení k zvláštnímu užívání komunikací od Magistrátu hl. města Prahy. V Brně to organizátoři pojímají jinak. Podávají žádost o shromáždění v počátečním a cílovém bodě cyklojízdy a pak orgánům státní správy a Policie ČR pošlou trasu, kudy pojedou, s tím, že zablokují dopravu během jízdy. Musí se přitom ale řídit dopravními předpisy, tedy Silničním zákonem. „V podstatě totéž co funguje v Brně a v Praze jsme nabídli letos v březnu v Plzni, bohužel organizátorky přišly na poslední chvíli a přesto, že byla dobrá vůle ze strany samosprávy města, rozhodly se uspořádat cyklojízdu jinak, bez domluvy se samosprávou," uvedl Petr Náhlík. 

 

Na portále www.brnonakole.cz jsou popsána pravidla pro účastníky cyklojízd i pro organizátory. Uvádí se tam mimo jiné:

„Zákony popisují, jak se má pohybovat na silnici útvar chodců, ale jak si má počínat útvar cyklistů, popsáno není. Proto, je-li účelné jízdu legalizovat, je třeba žádat o dílčí svolení úřadů k jednotlivým částem jízd, jejichž vyřízení trvá asi měsíc. Tato povolení jsou původně určena pro ohlášení demonstrace, povolení na restaurační zahrádku nebo k parkování auta. Na cyklojízdu se ohýbají hůře:

  •   ohlášení shromáždění - úřadům je nutno nahlásit místo srazu jízdy, úřady to mohou zamítnout
  •   zvláštní užití komunikace (ZUK) - žádá se o ně, pokud je např. třeba vjet do pěší zóny přes den
  •   doprovod policie - zajištěním doprovodu policistů při jízdě, kteří legálně umožní naplnit bezpečnostní pravidla, např. jízdu na červenou"

Podle dostupných informací se tedy cyklojízda v jiných městech ČR nejede jako akce podle zákona o právu shromažďovacím, organizátoři žádají o zvláštní užití komunikace.

 

Zúčastnila jsem se několika velkých zahraničních cyklojízd i těch menších podobných té plzeňské. Jednu takovou jsem absolvovala v Německu v rámci cyklistické konference. Při té přiležitosti jsem se ptala organizátorů, jaká jsou pravidla pro pořádání takové akce a hromadné jízdy cyklistů po komunikaci. Německá Pravidla silničního provozu na takové situace pamatují: Organizátoři musí být viditelně označeni a jet na začátku a konci pelotonu. Účastníci musí být jednotně označeni (my měli například reflexní žluté vesty). Takový peloton/skupina pak může například křižovatkou projet najednou i přesto, že na semaforu padne červená. Možná, kdybychom podobná pravidla měli i u nás, s letošní plzeňskou cyklojízdou by to takto nedopadlo. Pro začátek spolupráce by ovšem možná stačilo, kdyby se plzeňské organizátorky poučily z postupu svých kolegů a kolegyň v Brně a v Praze. Tam se představitelé neziskovek s představiteli samosprávy dokázali domluvit a společně se samosprávou těchto měst dokázali respektovat a naplnit požadavky státní správy i Policie ČR.

testTrochu čísel o cyklojízdách

• Délka trasy 2,7km (v mapě)

 

• v Plzni letos sčítači napočítali 150 účastníků

 

• rekordní cyklojízda byla v Plzni na jaře 2015 - jelo 500 účastníků


• v Praze se letošní jarní cyklojízdy účastnilo i přes nepřízeň počasí 200 účastníků

 

• rekordní cyklojízda v Praze byla na jaře 2015 - 7 tisíc účastníků

 

Minislovníček

Cyklojízda - organizovaná akce pro cyklisty ale třeba i koloběžkáře. Smyslem celého happeningu je kromě dobrého pocitu z jízdy na kole i vyvolat v Plzeňanech a Plzeňankách zájem o věci veřejné a zdravý životní styl. Cyklojízda tak opakovaně upozorňuje na chybějící kvalitní stojany pro kola, propojení cyklostezek v centru města nebo pro cyklisty nezprůjezdněné jednosměrné komunikace.

 

Špuntař - cyklista, který jede při cyklojízdě s pelotonem a svým kolem a tělem uzavře přístup dopravě z bočních ulic, z nichž by mohla vjet auta do komunikace, kterou projíždí peloton cyklistů cyklojízdy.

 

Město - v hovorové řeči či v citacích se často objevuje pojem „město". Mnohá nedorozumění plynou právě z nesprávného používání a vnímání tohoto pojmu. Je velký rozdíl v tom, když někdo jedná se samosprávou města, tedy s radními a zastupiteli. A je něco zcela jiného, když někdo jedná s orgány státní správy, začleněnými do magistrátu města. Tyto odbory magistrátu vykonávají svou činnost v přenesené působnosti státu a nejednají jménem „samosprávy města". Zákony platí pro všechny: I samospráva města musí dodržovat ustanovení zákona, tedy i požadavky odborů magistrátu, které vykonávají státní správu - např. v oblasti dopravy. 

 

Přečtěte si také

Plzeňská podzimní cyklojízda nebo policejní manévry - jak probíhala cyklojízda na podzim 2015

Po městě na kole - jak na to? - chcete opravdu jezdi na kole po městě? V našem článku najdete rady, jak to udělat a nevymlouvat se, že to nejde

Týden mobility v Plzni odstartoval módní přehlídkou na kolech - Myslíte, že na kolo musíte vždy usedat jen v dresu? Nechte se inspirovat, jak se obléknout na kolo do města. Článek s bohatou fotogalerií z módní přehlídky na kolech. 

 

Přílohy

Stanovisko Ministerstva vnitra k problematice tzv. cyklojízd z hlediska práva shromažďovacího (523.30 kB)

Diskuse (1)

Vstoupit do diskuse

Fotogalerie