Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Na jednu dopravní kartu v Plzni a brzo i po Plzeňsku

article

InKarta nebo Plzeňská karta? V Plzni si již můžete vybrat.

Pokud žijete v Plzni nebo v plzeňské aglomeraci, nejspíš už máte Plzeňskou kartu. Pokud jezdíte častěji vlakem, asi jste si pořídili i InKartu. Tu můžete využít i při cestování vlakem s kolem, ale také při nákupu výhodnější jízdenky v e-shopu ČD. Na základě spolupráce ČD a PMDP na vývoji nových aplikací se systémy InKarty a Plzeňské karty propojily, takže od 1. ledna 2018 vám pro veřejnou dopravu v kraji stačí jen jedna. Jak systém funguje a kdy ho využijete i s kolem?

Autor: cykloRADKA (text&foto), Archiv PMDP (foto) Aktualizace: 14.11.2017

testTo, co možná znáte z horských středisek v zahraničí, začíná nabírat reálnou podobu i u nás v Čechách. Systém integrované dopravy, který funguje na základě uživatelských karet, už známe z mnoha měst v ČR. Ten pražský OPEN CARD proslul neblaze, ten plzeňský zvaný PLZEŇSKÁ KARTA naopak získal mnohá ocenění. K tomu existuje ještě jeden celonárodní, a to InKarta Českých drah. Od letošního listopadu se oba systémy po více než 3,5 letech spolupráce Českých drah a Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) propojily. „Za Plzeňskou kartu jsme získali mnoho národních i mezinárodních ocenění a já jsem rád, že se tento úspěšný projekt posouvá o stupeň výše a propojuje se s kartou Českých drah. Zde vidíte, jak se provazují dva funkční systémy, o kterých můžeme říci, že jsou SMART. Jsem rád, že budeme schopní aplikovat Plzeňskou kartu vč. bonusů a slev i do prostředí systému Českých drah," uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký při představování funkcionality obou karet minulý týden na plzeňském hlavním vlakovém nádraží.

 

„Před 3-4 lety jsme přišli se záměrem vývoje univerzální karty proto, abychom všem krajům, tedy všem občanům naší země, umožnili odbavení jednou kartou. V roce 2015 jsme spolu s PMDP našli společnou platformu multiaplikační karty a dnes vám zde toto první interoperabilní řešení v naší zemi představujeme," řekl na plzeňském hlavním nádraží Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah zodpovědný za osobní dopravu. Celý systém je přitom teprve na počátku. O jeho využití projevují zájem již další kraje ale i dopravci. Je to otevřený systém, do kterého může vstoupit kterýkoli z dopravců, ale i dalších subjektů nabízejících veřejné služby, např. bazény, knihovny atp.

 

Kartu s MAP strukturou využitelnou v tomto systému vydávají České dráhy od 1.6.2015. Těchto InKaret je vydáno asi 300 tisíc. Plzeňských karet je vydáno také 300 tisíc. Když držitel kartu ztratí a bude mu vystaven duplikát, tak je v systému uchována informace, jaké předplatné či sleva na kartě byly, a tytéž budou i na duplikátu, bez dalšího shánění potvrzení atp.

 

testCelý systém integrace veřejné dopravy začal připravovat  již v roce 2011 Plzeňský organizátor veřejné dopravy (POVED), kde dříve působil i nynější náměstek primátora města Plzně pro dopravu Petr Náhlík. „Inspirovali jsme se v zahraničí zejména ve Švýcarsku a Holandsku, kde mají tzv. národní kartu, od 1. dubna 2012 je předplatné jízdné i všechny slevy v integrované dopravě vázány na plzeňskou kartu," popisuje začátky integrace dopravního systému v Plzni a Plzeňském kraji Petr Náhlík. „Od 1. dubnu 2012 jsou na základě rozhodnutí rady kraje všechny slevy vázány na Plzeňskou kartu. K 1. lednu 2016 se k systému vázání všech slev na Plzeňskou kartu připojilo i město Plzeň. Plzeň i Plzeňský kraj jsou společně v rámci ČR raritou, Plzeňská karta je používána nejen pro dopravu v krajském městě, ale také pro dopravu po celém kraji. Další etapa integrace veřejné dopravy začala hned po krajských volbách v roce 2016," uvedl Petr Náhlík a pokračuje: „První, co jsme jako zástupci města Plzně museli dohodnout s novým vedením kraje, bylo sjednocení rozsahu slev v Plzeňském kraji s rozsahem slev ve městě Plzni. Bez toho by to nešlo a tak jsem rád, že k dohodě došlo. Od 1. 1. 2018 budou mít studenti a důchodci v krajské dopravě stejnou slevu jako v Plzni tj. 50 % (dosud měli slevu jen 25 %), a děti do 15 let budou mít v Plzni i v kraji stejnou slevu ve výši 75 %.”

 

Na základě spolupráce ČD a PMDP nyní dochází k propojení Plzeňské karty provozované PMDP s InKartou Českých drah. Od 1. července 2018 by se měla Integrovaná doprava Plzeňska (IDP) rozšířit  na celý Plzeňský kraj. „Českým drahám musím poděkovat za to, že nám umožnily aplikovat nový systém slev v Plzeňském kraji, který bude znamenat zásadní slevy jízdného pro určité skupiny obyvatel. Abychom tyto slevy mohli občanům nabídnout, chyběla nám ještě malá plastová kartička integrovaná s ČD, protože systém integrované dopravy chceme zavést od 1. července 2018 v celém PK," jak uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

 

Obdoba Plzeňské karty, dodávaná PMDP, funguje také v Mariánských Lázních a Karlových Varech, takže ten, kdo bydlí v těchto městech a studuje v Plzni, může nyní používat jen jednu kartu. Na tu si může nahrát předplatné na městskou dopravu v Plzni i předplatné na městskou dopravu v Mariánských Lázních nebo Karlových Varech.

 

Celý systém se po několika letech dílčích změn dostává do další etapy. Po sjednocení rozsahu slev, který byl prvním nutným krokem k integraci veřejné dopravy, se poprvé v ČR propojily systémy regionální karty a karty národní. Dalším krokem by měla být integrace jednotlivého jízdného, která umožní na jednu jízdenku dojet např. z Nepomuku až na Borská pole, přičemž jízdenka bude platná jak na autobusových linkách a ve vlacích ČD tak v linkách MHD. Ze zkušeností ze států, jako je např. Švýcarsko, kde existuje úplná integrace v rámci dopravních systémů, lze očekávat, že spojení veřejnou dopravou pak bude cenově konkurenceschopnější individuální automobilové dopravě. Právě to je důležité hlavně pro Plzeň, kam za prací pravidelně dojíždí z jejího blízkého okolí nyní více než 50% lidí autem. Systém funguje nezávisle na jednotlivých dopravcích a další dopravci do něj mohou přistoupit. Tím se bude stávat pro cestující atraktivnější. Zatím můžete použít jednu kartu ve vozech Českých drach a PMDP, doufejme, že se brzy dočkáme to, že stejnou kartu bude možné využívat podobně i ve vozech ČSAD nebo třeba GW Train Regio.

 

Mám InKartu i Plzeňskou kartu a chci používat jen jednu

testPokud máte Plzeňskou kartu i InKartu a s jednou z nich se vám nechce nosit, stačí zaregistrovat jednu kartu v systému té druhé. Měli byste mít nověší typ plastové karty s logem MAP ready. Pokud karta, která toto logo nemá, chcete používat v obou systémech, nechte si vystavit novou. Plzeňské karty na výšku již logo MAP ready mají, starší InKartu si můžete nechat vyměnit v pokladně na nádraží. V případě, že chcete dále používat jen InKartu, vyplníte jednoduchý formulář v některém z prodejních míst PMDP, např. na Denisově nábřeží 12. Totéž platí, pokud si vyberete, že budete dále používat jen Plzeňskou kartu. Nejdříve ji musíte osobně zaregistrovat u pokladny Českých drah. Těm, kteří mají obě karty a chtějí si nechat jen jednu, bych doporučila, aby si nechali Plzeňskou kartu, protože jim teď v době rozvoje systému bude lépe fungovat. InKarta má nyní v systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP) do doby, než budou zprovozněny další etapy integrace omezenou možnost použití, zatímco Plzeňská karta jim bude v systému Českých drah fungovat plnohodnotně. Toho nejspíš využiju i já. Mám nyní obě karty, InKartu se slevou 25% a Plzeňskou kartu, kterou používám ke koupi jízdenek v prostředcích MHD v Plzni. Nejlepší volba tedy bude si nechat Plzeňskou kartu a přehrát si k ní aplikaci In25 Českých drah. Čeká mne tedy cesta k nádražní pokladně, kde vyplním jednoduchý formulář k registraci mé Plzeňské karty a nechám na ni přehrát slevu In25%, kterou jsem dříve prokazovala ve vlaku InKartou. Obecně tedy platí, že pokud chcete používat jen jednu z obou karet, které máte, měli byste si po registraci té jedné v systému té druhé nechat přehrát i aplikace z té první, kterou již nebudete používat, do té druhé. Produkty obou systémů můžete mít jen na jedné kartě.

 

S kolem za Plzeň jen s Plzeňskou kartou

Pokud cestujete vlakem s kolem a kupujete si výhodnější jízdenku v e-shopu Českých drah, můžete nyní použít jako doklad k prokázání totožnosti, ke kterému je navázána i vaše jízdenka (není třeba si ji tisknout) i Plzeňskou kartu. Jen si ji musíte předem zaregistrovat na pokladně Českých drah. Zakoupenou elektronickou jízdenku z e-shopu pak budete mít nahranou místo na InKartě na Plzeňské kartě. Průvodčí si vaši jízdenku načte z Plzeňské karty ve své přenosné pokladně. I když Vám informace o jízdence přijdou SMS zprávou do mobilu, je dobré si ještě někam na papírek poznamenat kód jízdenky. Já si ho hned po koupi v e-shopu Český drah napíšu na přichlipítko a přilepím na kartu pro případ, že by se mi třeba vybil telefon.

 

Elektronická peněženka na kartě

Pokud používáte jednu z karet jen jako elektronickou peněženku, můžete ji  (i bez předchozí registrace v druhém systému) používat jako elektronickou peněženku i v tom druhém. To platí ale jen v případě, že je karta označena logem MAP ready. 

 

testJak to funguje ve Švýcarsku

Letošní zkušenost ze zájezdu do Švýcarska, kde jsem na kole průvodcovala, mi dala možnost si vyzkoušet plně integrovanou dopravní kartu ve Svatém Mořici a jeho okolí. Karta platí jak na místní dopravu, tedy městské autobusy, tak na vlaky až do stanic asi 20 kilometrů od města. Platí také na Postbusy, tedy autobusové linky doplňující síť veřejné dopravy v místech, kam nejezdí vlaky. Jen za kolo se připlácí. Všechny Postbusy i další autobusy meziměstské dopravy, které jsem zde viděla, měly tzv. „zádíčka" pro přepravu kol na hácích na kapotě v zadní části autobusu. Věřím, že i my se k tomuto systému dopracujeme a v rámci krajů budeme opět první, kde jej budou moci cyklisté vyzkoušet. S jednou jedinou dopravní kartou. Kromě ročního předplatného pro sebe si ale můžete ve Švýcarsku pořídit roční předplatné pro vaše kolo a dojíždět celoročně s ním.

 

Přečtěte si také

S kolem do vlaku - vyhněte se úskalím - souhrnná informace pro ty, kteří chtějí cestovat vlakem i s kolem a zvládnout to vše bez šrámů na kole i na duši

S kolem do vlaku s povinnou rezervací Místo+kolo - skoro všechny rychlíky mezi Prahou a Plzní mají povinnou rezervaci místa pro kolo. Co to znamená a jak si ji zajistit?

 

Fotogalerie