Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Otevřena nová cyklostezka a lávka na Nové Hospodě

article

Po nájezdových rampách lze na kole pohodlně vyjet z obou stran

Když jsem naposledy projížděla se skupinou cyklistů po trase zářiové cykloprohlídky po nových stezkách v Plzni, musela jsem si pro přejezd přes přivaděč na Nové Hospodě domluvit doprovod městských strážníků. Provoz na této výpadovce byl tak silný, že tam nešlo přejít ani na přechodu, protože auta tam jezdila jedno za druhým z obou stran. Teď na tomto místě vznikla nová část přivaděče lemovaná stezkou pro pěší a cyklisty a přes přivaděč samotný se klene lávka. Co cyklistům a pěším nová stavba přinese?

Autor: cykloRADKA (text&foto), Martin POLÍVKA (foto), RAMAP (mapa) Aktualizace: 15.12.2011

testTen, kdo jezdí na kole na Borská pole ze severozápadní části Plzně, se teď může radovat. Cyklistické propojení Valchy směrem na Skvrňany je teď úplné. Nový přivaděč, jehož komunikace se ve dvoupruhovém provedení napojila na kruhový objezd na Nové Hospodě u Makra, teď zkompletoval nejen komunikace pro motorová vozidla, ale také síť cyklostezek v oblasti Borských polí s cestami od Vejprnického potoka ze Skvrňan. Pokud se teď budete chtít dostat například z Předních Skvrňan na Valchu, projedete proti proudu Vejprnického potoka, po stezce podél nové komunikace vystoupáte ke kruhovému objezdu u Makra, na který se napojují jako paprsky stezky z Borských polí a nyní nově i stezka na Novou Hospodu. Když se po ní vydáte směrem z města, dojedete až k polesí Valcha na Nové Hospodě, k místu, kde byla před pár lety vybudována cyklostezka. Ta spojuje Novou Hospodu s Valchou. Asi 400 metrů dlouhý úsek z Nové Hospody lesem ke stezce s asfaltovým povrchem by měl v prvním pololetí roku 2012 získat také asfaltový povrch, což ocení hlavně in-line bruslaři, kteří dlouhý lesní úsek nemohli díky chybějícímu přístupu z Nové Hospody používat. Skvrňanští tak mohou vzít své děti na malý výlet na Valchu, a dojet třeba až do odpočinkového areálu u přehrady v Českém údolí.

 

testNová lávka je 139 metrů dlouhá, s kruhovými nájezdovými rampami na obou stranách. Podpěrné oblouky z ní činí architektonicky zajímavou dominantu při příjezdu do Plzně i při odjezdu z ní. Zážitkem ale pro každého bude si ji projít, či dokonce projet na kole.


Investorem celé stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) spolu s městem Plzní. Od roku 1996 ŘSD úzce spolupracuje s městem Plzní na základě v ČR unikátní smlouvy. Právě díky tomu byla kromě samotného přivaděče v rámci stavby vybudována i 800 metrů dlouhá stezka pro pěší a cyklisty a lávka spojující Novou Hospodu s polesím Valcha.


I když to zpočátku podle zahajovacích projevů vypadalo, že zde byla dokončena stavba jen pro auta, nakonec se ukázalo, že z celkových nákladů na stavbu ve výši přes 480 milionů korun (bez DPH) šlo i několik desítek milionů na komunikace pro pěší a cyklisty. „Byla tu vybudována lávka pro bezpečnou dopravu cyklistů i chodců," uvedl Karel Havlíček ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jako jediný tak zmínil přínos stavby i pro nemortorizované účastníky dopravního provozu.

 

Mapa je výřezem z cykloturistické mapy Plzeň a okolí 1:25 000, kterou vydalo plzeňské mapové nakladatelství RAMAP. V současnosti se připravuje nové aktualizované vydání mapy.

 

testStavba v číslech

Délka komunikace 1962 m
Délka cyklostezky  800 m
Délka lávky 139 m
Celkové skutečné náklady 480,643 mil. Kč (bez DPH)
- z toho financovalo ŘSD z ROPu 430, 579 mi. Kč (bez DPH)
- z toho z rozpočtu města Plzně 50,064 mil. Kč (bez DPH)

přitom zhotovitel poskytnul v roce 2010 slevu ve výši 37,7 mil. Kč oproti vysoutěžené ceně.
Zahájení stavby duben 2009
Zprovoznění stavby prosinec 2011

Termín kolaudace nejpozději září 2012 (předpokládá se ale dříve, do kolaudace je stavba v předběžném užívání)

Zhotovitel stavby Sdružení firem BERGER Bohemia a.s. a EDIKT a.s.

Investor Ředitelství silnic a dálnic, pobočka Plzeň a Statutární město Plzeň

 

Přečtěte si také

Mezi Valchou a Novou Hospodou přibude cyklostezka - o budování  dalšího úseku cyklostezky mezi Valcho a Novou Hospodou (II. etapa) s mapkou a možnostmi využití pro cestu na kole

Z Nové Hospody na Valchu po nové cyklostezce - o připravované stezce z Nové Hospody na Valchu (I. etapa)  

 

 

Fotogalerie