Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Síť plzeňských ,greenways´ podél řek bude spojitější

article

Jedno z nepříjemně uzkých míst na cyklostezce podél Radbuzy u mostu Malostranská

Snad každý cyklista ví, že nejlépe se jezdí po stezkách, které vedou kolem vodních toků. Plzeň má řek hned pět a síť komunikací pro nemotorovou dopravu se snaží stále zlepšovat a propojovat. Po deseti letech, kdy plán sportovně rekreačních tras nazývaných plzeňské greenways vznikl, schválili radní realizační plán, který určuje, kde a jak se bude síť v nejbližší době dobudovávat. Hned příští rok by měly vzniknout čtyři nové úseky.

Autor: cykloRADKA (text&foto), UKRmP (mapa), RAMAP (mapy), Vojta LIŠKA (foto) Aktualizace: 19.10.2017

testNeznám žádného plzeňského cyklistu, který by se na kole nesvezl po plzeňských greenways. Jen to možná nevěděl. Všechny stezky pro nemotorovou dopravu, tedy pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře i koloběžkáře, které vedou podél plzeňských řek a potoků, totiž jsou spolu s mosty a hlavně lávkami součástí tzv. plzeňských greenways. Projekt, který vznikl před deseti lety na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a byl schválen zastupitelstvem, navrhl propojit stávající úseky dalšími novými a pro lepší dostupnost je propojit v klíčových místech lávkami. Nelze se divit, že tato zcela jednoduše vypadající myšlenka, která ale v ČR v té době neměla obdoby, byla hned o rok později oceněna Evropskou asociací zelených stezek greenways (EGWA) jako první projekt z východního bloku v sekci mobility.

 

Po deseti letech, kdy již bylo vybudováno několik nových úseků i lávek, letos např. lávka u ZOO, se město rozhodlo připravit pro další období plán realizace. Síť stezek totiž stále ještě není spojitá. „Je nám často vyčítána nespojitost cyklistických stezek. My s nimi přitom počítáme ve všech dopravních stavbách. Když děláme nějakou dopravní stavbu, uděláme v ní i část cyklostezky, abychom do té stavby za pět let nemuseli kopat," vysvětluje náměstek primátora města Plzně pro dopravu Petr Náhlík a dodává: „Tím nám vznikly nespojité úseky, ale je snahou tyto úseky postupně propojovat. Výkupy pozemků pro cyklostezky jsou tak schovány do větších projektů, mezi investicemi tedy nejsou tolik vidět." Ale díky tomu, že po nábřežích téměř žádné komunikace Plzeň nemá, stezky kolem řek do těchto staveb zařadit nelze. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně tak vlastně aktualizoval deset let starý dokument a navrhl pořadí investic v závislosti na potřebách uživatelů, ale také na projektové přípravě a hlavně majetkoprávních vztazích. Dokud město nezíská pozemky, kde má stezka nebo lávka vzniknout, nelze projektovat ani stavět. Právě výkupy pozemků jsou nejčastější brzdou při budování cyklostezek, a to nejen v Plzni. Tím, že Rada města Plzně v úterý 17. října 2017 schválila realizační plán plzeňských greenways, dostali investiční útvary města do rukou dokument, který jim umožní pokračovat v projektové přípravě i realizaci staveb, které cyklisté v Plzni tolik potřebují. Tento dokument po Generelu cyklistické dopravy města Plzně (zkráceně cyklogenerel) považuji za druhý nejdůležitější dokument pro rozvoj cyklodopravy v Plzni.

test

Kde se budou stavět nové úseky stezek a lávky

Jak náměstek Petr Náhlík uvedl na úterní tiskové konferenci, je připraven větší počet úseků, jejich realizace bude probíhat v několika etapách: „Na dnešní radě města jsme schválili v rámci realizačního plánu 24 projektů, z nichž 4 jsou přímo schváleny k realizaci, na nich by se mělo začít pracovat příští rok, 4 projekty máme v dlouhodobém výhledu, u dalších 4 by měla v příštím roce proběhnout projektová příprava. U zbylých 12 projektů bude postupně probíhat majetková a projektová příprava tak, jak to bude rozpočet umožňovat." Popíšeme vám tedy ty čtyři, které jsou již schválené k realizaci v příštím roce.

 

Greenway podél Radbuzy - Litice 1 a Litice 2
testtestDva úseky (ve velké mapě výše označené čísly 1+4) stezky s lávkou, které na sebe navazují, propojí cyklostezkou jižní konec Litické lávky podél břehu přehrady České údolí až do Litic, kde u jezu za hřištěm překlene řeku nová lávka. Odtud pak povede stezka k vyústění ulice k Ovčínu. Tam plánované dva úseky plzeňských greenways v Liticích, které se mají začít realizovat příští rok, budou končit.

V dalších letech by na tyto dva nové úseky měl navázat další úsek stezky po severním okraji lesa Pod Dubovou horou až k podjezdu pod železniční tratí podél řeky a k lávce Járy Cimrmana ve Lhotě. Cyklisté se tak vyhnou stále frekventovanější ulici K Valše, kterou bude nová stezka pouze křižovat. Vlevo v mapě vyznačena trasa prvního úseku, vpravo druhého.

 

 

testGreenway podél Radbuzy - Malostranská
Třetí úsek greenways stezek, který se má v příštím roce stavět, vede podél Radbuzy od mostu Malostranská po proudu kolem tenisových kurtů. Cyklisté se tady po vybudování stezky vyhnou teď již dost frekventovanému úseku Květné ulice a ušetří si krátký ale nepříjemný kopeček z pod mostu na úroveň Květné ulice.

 

 

Greenway podél Úslavy - úsek Koterov - dálnice

testČtvrtý úsek zahrnuje část stezky z plzeňského Koterova do Starého Plzence. Plzeň má část cyklistického propojení Koterova se Starým Plzencem připravené již několik let, realizace vázla na problémech s výkupem pozemků v části za dálnicí, kterou má realizovat Starý Plzenec. „Oba úseky budou realizované najednou jako jedno dílo na základě dvou projektů - projektů Plzně a Starého Plzence. Plzeň požádala o dotaci, rozhodnutí o dotaci by mělo být na konci listopadu či v prosinci letošního roku," uvedla starostka Starého Plzence Vlasta Doláková. Pokud se tedy nic nezvrtne, na jaře by stavba měla začít a dokončena by měla být v září 2018. O projektu propojení Koterova se Starým Plzencem jsme již psali v článku Cyklostezka z Koterova do Starého Plzence.

 

Přečtěte si také

Cyklostezka z Koterova do Starého Plzence -cyklisté stále čekají na bezpečné propojení Koterova a Plzence cyklostezkou. Na čem to vázne a kudy stezka povede. Popis a mapka.

Plzeň má vlastní síť cyklokomunikací - plzeňské ‚greenways' - co jsou plzeňské ,greenways’  a proč se jim tak říká

Plzeňské ‚greenways’ získaly evropské ocenění - systém plzeňských sportovně rekreačních tras zvaných plzeňské ‚greenways’ získal jako první z bývalého východního bloku ocenění od Evropské asociace greenway tras (EGWA) v kategorii mobility. V článku se dovíte proč a nakolik je tento projekt jedinečný nejen v ČR, ale i v Evropě. 

Lávka přes Mži u ZOO v Plzni konečně otevřena - dlouho očekávaná lávka u ZOO v Plzni. Komu pomůže?

Z Božkova do Koterova už bez bláta a pohodlně - stavba kanalizačního sběrače za Božkovem dokončena, cyklisté dostalinový povrch stezky k lávce Pod Kolešovkou

Pátá naučná stezka podél plzeňské řeky otevřena u Úhlavy -  poslední z naučných stezek kolem plzeňských řek bylal otevřena - údolím řeky Úhlavy

Další naučná stezka otevřena: Údolím Radbuzy - o jedné z naučných stezek podél plzeňských řek - Naučné stezce Údolím Radbuzy otevřené v červnu 2014

Vyjeďte po nových naučných stezkách plzeňských řek -  o nově otevřených naučných stezkách podél řeky Mže a Berounky otevřených na jaře 2013

Fotogalerie