Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Cyklostezka do Vejprnic a Tlučné získává reálné obrysy

article

K nádraží ve Vejprnicích vede podél trati místní komunikace. Ta naváže na plánovanou cyklostezku.

Přípravné práce na stezce podél Vejprnického potoka už jsou v plném proudu. Tato stezka má spojit plzeňskou čtvrť Skvrňany s Vejprnicemi a Tlučnou a v budoucnu i s Nýřany. Cyklisté tak získají další souvislý úsek stezky podél vody, který zvládnou jak děti, tak senioři. Kdy se stezky dočkáme?

Autor: cykloRADKA (text&foto), RAMAP (mapa) Aktualizace: 13.11.2019

testStezky podél vody jsou mezi cyklisty velice oblíbené. Plzeň ležící na soutoku čtyř řek má dokonce vlastní síť sportovně rekreačních tras nazývanou Plzeňské greenways. Na stezky podél plzeňských řek se napojují i stezky podél navazujících potoků, které někdy pokračují za hranice města. Jedním z úseků, který má takto na hranici katastru města Plzně navázat na stávající stezku, je nová cyklostezka do Vejprnic a Tlučné. O propojení Plzně a Tlučné se již před lety snažil bývalý tlučenský starosta Stanislav Volf, nyní po něm štafetu převzali místostarosta Tlučné Oldřich Rozšafný a starosta Vejprnic Pavel Karpíšek. Právě s místostarostou Tlučné Oldřichem Rozšafným jsme si místa, kudy plánovaná stezka povede, projeli. Setkali jsme se na křižovatce ulic Vejprnické a Waltrovy, kde nyní cyklostezka podél Vejprnického potoka končí. Tady je hranice katastrálního území města Plzně a začíná tu to vejprnické. „První úsek stezky by měl končit ve Vejprnicích u nádraží. My bychom na tento první úsek rádi napojili další z Vejprnic do Tlučné. Z tohoto druhého úseku je zhruba polovina na katastru Vejprnic a polovina na katastru obce Tlučná," popisuje plány obou obcí místostarosta Tlučné Oldřich Rozšafný a pokračuje: „Máme zažádáno o stavební povolení na náš úsek a máme vyřešené pozemky. Teď řeší žádost o stavební povolení pro Vejprnice i Tlučnou Odbor dopravy v Nýřanech. Máme také již zažádáno o dotaci, která by měla pokrýt až 95% nákladů. Nás Tlučeňáky trápí doprava Tlučná - Vejprnice - Plzeň. Teď to na kole není žádný med. Nejhorší je úsek mezi Vejprnicemi a Tlučnou - tam je stezka nejvíce potřeba," dodává Oldřich Rozšafný. V budoucnu se počítá s propojením plánovaných dvou úseků stezky z Plzně do Tlučné se stezkami v Nýřanech.

 

testČást stezky, která propojí přes Vejprnice plzeňské Skvrňany s Tlučnou, povede po patě železničního násypu vedle rybníčků. Tato trať se měla původně revitalizovat a tak nebylo jednoduché získat souhlas Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) jako správce pozemků pod tratí. Stezka má totiž vést po patě železničního náspu, který měl projít revitalizací. Plány na rekonstrukci trati jsou ale teď „u ledu", investovat se má hlavně do nedaleko plánované vysokorychlostní tratě. „Dali nám do podmínek povolení, že v případě revitalizace železniční tratě, se obec postará o stezku," uvedl místostarosta Tlučné Oldřich Rozšafný, který s námi plánovanou stezku na kole projížděl.

 

Pro připravované stezky bývá největším problémem domluva s vlastníky. Právě na ně narazili zástupci města Plzně již před lety, když chtěli stezku z Plzně-Skvrňan vést do Vejprnic při silnici. „Já jim nic nedám!" prohlásil majitel Stavobazaru při silnici. A nebyl jediný. Bylo tak nutné hledat cestu jinde. Stačí přitom nesouhlas jediného vlastníka a jednání o vykoupení pozemků pro cyklostezku mohou začít nanovo. V případě připravované stezky do Tlučné žijí někteří spoluvlastníci pozemků v zahraničí, ale na adrese uvedené v katastru nemovitostí je dopisy se žádostí ve francouzštině nezastihly, takže musel úřad stanovit opatrovníka, který je ve stavebním řízení zastoupí. Navíc jeden z vlastníků zemřel, což vyřizování pozemků pro stezku zpozdilo.

 

Nová stezka měla již ze Skvrňan vést mezi Vejprnickým potokem a železniční tratí. Kvůli problémům s vlastníky pozemků povede první asi kilometrový úsek mezi Vejprnickou ulicí a potokem. Teprve na křížení s plzeňským městským cyklistickým okruhem 2151 uhne na mostek doleva a zajede mezi potok a železniční trať. Odtud povede až k zastávce Plzeň-Vejprnice. Vejprnice projede po stávajících komunikacích a bude zde vyznačena pouze žlutočerným cykloturistickým značením. Z Vejprnic do Tlučné povede opět mezi Vejprnickým potokem a tratí. Tam se účelovou komunikací kolem nemovitostí firmy Sládek stavby vrátí na Hlavní ulici. V místě přejíždění bude zřejmě přechod s přejezdem pro cyklisty. Naproti firmě Sládek stavby povede cyklostezka asi 120 metrů v souběhu s hlavní komunikací, než odbočí do Pankrácké ulice. Zpátky na Hlavní se ještě v Tlučné vrátí Hornickou ulicí. Vylepšení napojení na houpavé chodníkové cyklopruhy podél Benešovy třídy v Nýřanech by pak mělo být poslední tečkou za stezkou podél Vejprnického potoka.

test 

Každá z obcí zajišťuje stavbu „svého" úseku cyklostezky. I. etapa z Plzně-Skvrňan do Vejprnic má délku 0,7 kilometru, II. etapa, tedy úsek z Vejprnic do Tlučné pak 1,6 kilometru, celkem tedy 2 337 metrů cyklostezky. Obě obce žádají o dotace na stezku, jejíž předpokládané náklady v součtu činí 22 milionů korun. Vejprničtí byli se svojí žádostí o dotaci ve výši 95 % na svůj první úsek úspěšní, Tlučenští doufají, že ji také dostanou. I u nich se dá očekávat, že budou úspěšní, neboť stávající trendy nejen v metropolitních oblastech jako je ta Plzeňská, jsou podporovat cyklistická propojení obcí sloužící pro dojížďku na kole z obce do obce, jak jsme již psali v článku Jak chce EU v dalších letech podpořit cyklistickou infrastrukturu v metropolitních oblastech jako je Plzeň? Pokud se něco v úředních procesech nezadrhne, první úsek do Vejprnic se začne stavět již na jaře 2020 a do konce roku by mohl být hotový. Další úsek do Tlučné na něj záhy naváže.

 

Stezku podél Vejprnického potoka uvítají jistě i Plzeňáci vyjíždějící na cyklovýlety za Plzeň. Ostatně údolí Vejprnického potoka v Plzni-Skvrňanech čeká revitalizace. „Studie revitalizace údolí Vejprnického potoka obsahuje mimo jiné koncept rozvržení údolí s rozčleněním míst, kde by bylo vhodné umístit oddychové zóny, dále také obyvateli žádané stezky pro pěší i pro cyklisty. Navrhuje i prostor vhodný pro pobytové louky, jezírka nebo mokřady," uvedl v červnu tohoto roku náměstek primátora Pavel Šindelář. Architekti ve studii navrhli i umístit v lokalitě několik architektonických prvků, jako jsou například altán, dětské hřiště s blízkým ovocným sadem či takzvané „Robinsonádní hřiště" tematicky laděné do známého příběhu. V údolí by dle studie mohl být i přírodní amfiteátr.

 

Přečtěte si také

Dva oblouky lávky v Liticích už využívají cyklisté i pěší - o nové lávce přes vodní nádrž České údolí a navazujících stezkách

Jak chce EU v dalších letech podpořit cyklistickou infrastrukturu v metropolitních oblastech jako je Plzeň? - jak bude Evropská unie podporovat cyklistickou dopravu v metropolitních oblastech, jako je ta plzeňská

Z Koterova do Starého Plzence již projedete po cyklostezce - o dlouho očekávané cyklovýpadovce z Plzně do Starého Plzence

Fotogalerie