Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Dva oblouky lávky v Liticích už využívají cyklisté i pěší

article

Ve směru od Plzně vypadají modré oblouky nové lávky v Plzni-Liticích moc pěkně

Síť plzeňských greenways podél řek a potoků se opět rozrostla. Nová dvouoblouková lávka přes horní část vodní nádrže České údolí překlenula vodu v místě, kam dříve zavítal málokdo. Spolu s navazujícími novými úseky cyklostezek tak vytvořila bezpečné spojení na příjezdu do Plzně od jihovýchodu. Lávku jsme i s navazujícími úseky projeli, abychom vám ji představili...

Autor: cykloRADKA(text&foto), Vojta LIŠKA (foto), RAMAP (mapa) Aktualizace: 07.11.2019

testŘeky tvoří v Plzni přirozené bariéry od nepaměti. Čím více mostů a lávek je překlenuje, tím lepší průchodnost vytvářejí. Cyklista má výhodu - projede po mostě i po lávce. Právě proto jsou pro něj lávky tak důležité. Zkracují mu cestu. V Plzni navíc velice příjemnou, tedy pokud jede podél některé z řek. Právě tyto cesty podél řek a potoků, tvoří unikátní síť stezek pro nemotorovou dopravu, tzv. plzeňských greenways (= zelených stezek). Plzeň svoji síť komunikací pro nemotorovou dopravu podél vodních toků stále dobudovává - tuhle lávkou, pak zase novou stezkou. Teď v případě nové lávky v Liticích obojím. Současně s lávkou přes horní část Borské přehrady, jak se často říká vodní nádrži České údolí, byla totiž zbudována i stezka pro pěší a cyklisty na obou stranách lávky, která tento úsek propojila s dalšími komunikacemi pro cyklisty. My jsme si celý úsek projeli od Dubové hory nad Liticemi až ke křižovatce ulic Klatovská a K Lávce. Právě cesta přes Dubovou horu a podél železniční trati je vhodnou alternativou pro jízdu na kole do Dobřan. My se z tohoto směru vraceli. A kvalita navazujících cest nás mile překvapila.


Cesta kolem litického hřbitova na Dubovou horu je nyní nově vyasfaltovaná, k lávce nejlépe dojedete, když z ní odbočíte na účelovou komunikaci kolem nových litických domů, kde se říká „Na Dubovce”. Potkáte tak jedno ze zastavení Pomologické stezky v místě, kde je vedle cesty odpočívka. Vjezdy jsou z obou stran motoristům zakázány jak značkou, tak překážkami. Cyklista tu ale hravě projede. Při výjezdu odbočí doprava k ulici K Ovčínu, po sto metrech doleva a k odbočce na novu stezku, která nás dovede až na lávku. Ale pozor! Cesta prudce klesá a na několika místech, kde jsou betonové vodoteče, jsou hrboly. Pokud necháte kolo pořádně rozjet, nemuselo by to skončit dobře. A asfalt je tvrdý! Hned za zatáčkou na vás vykouknou dva šmolkově modré oblouky nové litické lávky. Kovová konstrukce s dřevěným povrchem má vyfrézované drážky v prknech, takže by v případě zimního posypu jemným štěrkem neměla klouzat. Jen škoda, že prkna nejsou položena našikmo, aby kmity projíždějících cyklistů lépe tlumily. Projektanti z DIPONT, s.r.o., si i přesto rozhodně zaslouží pochvalu. Dva modré oblouky lávky leží na opěrách na březích a na pilíři uprostřed řeky Radbuzy. Celková délka lávky je tak impozantních 78,8 metru při šířce 4,165 metru. Navazující stezka je v šíři 3 metrů s kamenitou obrubou. Zatímco stezka ve směru od Dubové hory (z jihu) k lávce klesá, za ní při příjezdu od Plzně (ze severu) vede jen asi metr nad hladinou řeky pěkně po rovince. Oba navazující úseky stezky mají dohromady 456 metrů. Stavba byla dokončena za necelých osm měsíců a přestože oficiální otevření se chystá až na jaro, cyklisté i pěší si ji mohou užívat již teď.

test
Na nový úsek stezky navazuje cesta k chatám nyní též nově vyasfaltovaná. Na ni v budoucnu naváže další úsek plzeňských greenways podél Radbuzy od křížení s ulicí K Valše. Nyní se k Přehradní lávce dostanete po stezce pro pěší a cyklisty, která vede v souběhu s ulicí K Valše až k rozcestníku s CT3 k Přehradní lávce. I zde je již několik měsíců nový asfalt na úseku ulice K Lávce, kde to dříve rozjetému cyklistovi mohlo občas na štěrku podklouznout při zatáčení.

 

testNáklady na lávku (psali jsme o ní již v roce 2017 v článku Síť plzeňských ,greenways´ podél řek bude spojitější) i přilehlé stezky ve výši skoro 28 mil. korun hradí město Plzeň ze svého rozpočtu bez využití dotací. Stavbu nové lávky totiž bylo nutné provést  v předstihu před rekonstrukci ulice K Valše s mostem přes Radbuzu v Liticích. Při rekonstrukci silničního mostu budou moci z Litic na Valchu dojet po objížďce po hrázi přehrady, ale pro chodce a cyklisty by to bylo těžší a mnohem delší. O řešení problému tak požádal tehdejší starosta Litic Jaromír Janoušek tehdejšího náměstka primátora města Plzně pro dopravu Petra Náhlíka, který jej hledal spolu s odborníky z Technického úřadu Magistrátu města Plzně. „Bylo nutné v předstihu před rekonstrukcí silnice vytvořit spojení mezi Valchou a Liticemi alespoň pro pěší a cyklisty a pak přesvědčit radní a zastupitele města, aby byla stavba zařazena do rozpočtu města Plzně," uvedl Petr Náhlík. Vše se podařilo a tak se mohlo letos na jaře začít stavět. Rekonstrukce silnice z Valchy do Litic začne příští rok na jaře.

 

Litická lávka v číslech

Délka lávky: 
78,8 m
Počet oblouků: 2
Šíře lávky: 4,165 m
Délka navazující cyklostezky (na obou stranách): 456 m
Šířka navazující cyklostezky: 3 m
Celkové náklady na lávku a cyklostezku: 27 879 387 Kč bez DPH
Datum zahájení stavby: 21. února 2019
Datum kolaudace: 17. října 2019
Architektonickou a stavební část projektovali: DIPONT s.r.o.
Hlavní projektant:

Ing. Jan Rosík a

Ing. František Kortus - lávka

Stavbu relizovala firma: BERDYCH plus spol. s r.o.

Přečtěte si také

Plzeň chystá nové lávky pro pěší a cyklisty - článek o chystaných lávkách

„Lávkový náměstek" Petr Náhlík představil dvě nové lávky  - lávku pod soutokem Radbuzy a Úhlavy a lávku přes Karlovarskou u Globusu (s konstrukcí bývalého Faltusova mostu)

Lávka přes Mži u ZOO v Plzni konečně otevřena - o dlouho očekávané lávce

Síť plzeňských ,greenways´ podél řek bude spojitější - konkrétně část stezky do Starého Plzence, Greenway podél Radbuzy - Malostranská, lávka a greenway stezka v Liticích u vodní nádrže České údolí

Plzeň má vlastní síť cyklokomunikací - plzeňské ‚greenways'  — co jsou plzeňské ,greenways’ a proč se jim tak říká

Plzeňské ‚greenways’ získaly evropské ocenění - systém plzeňských sportovně rekreačních tras zvaných plzeňské ‚greenways’ získal jako první z bývalého východního bloku ocenění od Evropské asociace greenway tras (EGWA) v kategorii mobility. V článku se dovíte proč a nakolik je tento projekt jedinečný nejen v ČR, ale i v Evropě.

 

Fotogalerie