Na úvodní stránku
mail

Trasy pro cyklovýlety

 

Tipy na výlety na kole z Plzně do bližšího či vzdálenějšího okolí. Trasy jsou rozděleny podle náročnosti. Vyberte si vhodný typ z podmenu.

K dračí sluji

article

Bezpečnou a nenáročnou cyklostezku si oblíbily zejména rodiny s dětmi na kolech

Jen pár kilometrů za Domažlicemi se nachází tajemná jeskyně Salka. Chcete-li poznat dračí sluji ukrytou v lese jen kousek od cesty, vydejte se směrem k Pasečnici. Přírodní památka Salka je nezvyklým útvarem budícím představy tajemné dračí sluje. Při zpáteční cestě můžete opatrně nahlédnout k lesnímu jezírku nedaleko Köglerova zastavení, zda nespatříte lesní víly nebo se podívat k Sokolově vyhlídce. V případě pěkného počasí vás třeba zláká koupání v Babyloně a cestou z něj si prohlédnete obnovenou lávku s akvaduktem u Hadrovce. Trasa je určena rodinám, co se nebojí vyšlápnout na kopec a užít si z něj vyhlídku i cestu dolů.

Délka trasy

Start a cíl: DomažliceAutor: cykloRADKA (text&foto), Rita HAVLOVÁ (foto), RAMAP (mapa) Aktualizace: 28.12.2011

testKraj kolem Domažlic zvaný Chodsko si mnohý z nás spojí s Kozinou, hrdým Chodem a strážcem hranic, který hájil proti Lomikarovi práva Chodů, dané jim králem. Tento kraj na pomezí Českého lesa a Šumavy již od středověku protkávala kupecká stezka z Řezna (Regensburg) do Prahy, po které se vozila sůl, drahé koření i látky ze středomoří. Chodsko si uchovalo mnohé ze svých tradic - písně, nářečí, kroje, které tady o nedělích můžete zahlédnout, ale také památky na své výsady strážců hranic, které si Chodové po dlouhá léta drželi. Snad každý pozná Choda podle dlouhého pláště a černého klobouku se širokou krempou, které chránily před nepřízní počasí při službě na hranicích, a s čakanem (sekerou na dlouhém topůrku) v ruce. Typickým průvodcem zdejších strážců hranic byl pes. Také Furth im Wald (Brod nad Lesy), městečko jen pár kilometrů za hranicemi, má své historické tradice. K těm nejznámějším a nejstarším patří Skolení draka, historická slavnost, která patří k nejstarším v Německu. Domažlice a Furth im Wald v současnosti nespojuje jen partnerství měst, ale také cyklostezka, která je součástí mezinárodní cyklotrasy, která kopíruje starou kupeckou stezku. Právě šestnáctikilometrový úsek mezi Domažlicemi a Furth im Waldem je nyní již veden po nových cyklostezkách mimo hlavní komunikaci. Spolu s dalšími zajímavostmi a cyklotrasami v okolí tak představuje Chodsko lákavou destinaci zejména pro rodiny s dětmi, které chtějí šlápnout do pedálů nebo se projet na kolečkových bruslích. Navržené trasy cyklobalíčku Na kole Chodskem s Cyklistíkem nabízejí kratší cyklovýlety pro rodiny s dětmi, pro cyklisty, kteří zvládnou delší výlety, nabízí Chodsko širokou škálu dalších cyklistických možností na dalších trasách s poznáním zdejší krásné přírody i zajímavé chodské historie.

 

Popis trasy A (v mapě červená)

Trasa vyjíždí z Domažlic po značené CT2014 kolem železniční zastávky Domažlice-město směrem k Pasečnici a po cestě nabízí krásné vyhlídky na okolní krajinu. V Pasečnici, vísce kde bylo v 15. století proboštství, si můžete prohlédnout kapli sv. Františka z Assisi a objetím přeměřit kmen památné lípy U Maxů u cesty jen kousek od turistického rozcestí. Asi půl kilomertu za Pasečnicí odbočte doleva k dračí sluji Salka. Tato přírodní zajímavost je pozůstatkem po kutání, ovšem i v létě, kdy zde nejsou pověstné dlouhé ledové krápníky, je to vpravdě zajímavé místo. Zpevněnou lesní cestou dojedete až do České Kubice, kde můžete v případě nepřízně počasí sednout na vlak. Těm, co chtějí pokračovat dál, se nabízí překonat hlavní komunikaci a jen pár metrů pod tímto místem se napojit na cyklostezku, která vás zavede až k Jezírku lesních víl. Jen kousek od tohoto lesem zcela obklopeného rybníčka je studánka, kde můžete doplnit tekutiny, případně se opláchnout v horkém letním dni. Köglerova odpočívka opodál pak skýtá možnost lesního posezení. Dále cesta pokračuje po zpevněných lesních cestách až k Babylonu. Ti zvědavější mohou odbočit na Sokolovu vyhlídku s památníkem ještě před možnou zastávkou na koupání či občerstvení v Babyloně či na Hadrovci. Právě kousek za Hadrovcem je k vidění místní technická zajímavost - akvadukt . Nový mostek s kanálkem pro vodu, která převádí náhon Teplé Bystřice z jedné strany železniční trati na druhou stojí rozhodně za zastávku. Kanál Teplé Bystřice si můžete prohlédnout, pokud se vrátíte po druhé straně trati kousek zpět. Od akvaduktu pak dojedete stezkou přes Havlovice až do Domažlic, přitom můžete zastavit u dřevěných soch po pravé straně stezky za Havlovicemi.

 

testTato trasa vede zčásti po silnici s velmi malým provozem, zčásti po cyklostezkách. Její první část, tedy kousek za jeskyní Salka pozvolna stoupá, pak přes Českou Kubici sjíždí do Babylonské kotliny, kde se napojuje na cyklostezku, která, již bez terénního převýšení, pokračuje zpátky do výchozího místa - Domažlic. Je možné ji zkrátit a nasednout na vlak v České Kubici, Babyloně či v Havlovicích (žst. Havlovice je na Hadrovci).

 

 

 

test

 

 

Jeskyně Salka (dračí sluje) - cíl trasy


testZatopená štola ve svahu nad silnicí je pozůstatkem po těžbě kyzové břidlice, která se v 17. století používala na výrobu kamence. Kutisko i s kamencovou hutí, kde se vytěžená hornina se sírany loužila, náleželo královskému městu Domažlice. Kamencová huť stávala v místě dnešní Staré Huti a zaměstnávala mistra s tovaryšem a dvěma dělníky. Těžba zanikla pravděpodobně na konci 18. století, kdy byl důl náhle zatopen vodou. Podle nepodložených pověstí zde v přívalu podzemních vod zahynulo na 200 horníků. Vlastní kutisko, z něhož zůstala do dnešní doby jen jeskyně Salka, je stará povrchová dobývka o rozměrech 20 x 15 x 8 m zakončená zatopenou úpadní štolou. V zimě se ve vchodové části jeskyně vytvářejí mohutné ledové rampouchy. Přístup k jeskyni je pěšinou ve svahu asi 200 metrů od silnice. Asi 20 metrů před vchodem do jeskyně je infotabule. Území je chráněno od roku 1990. Místo je jako stvořené pro scénu boje rytíře s drakem o princeznu.

 

Zajímavosti na trase

Na trase a v její blízkosti je mnoho zajímavých míst, která stojí za návštěvu. U některých z nich najdete informační tabule, ze kterých se můžete dovědět více o historii i současnosti. Stručný popis těch nejzajímavějších najdete níže v pořadí, ve kterém je budete míjet na trase:

 

testDomažlice - Přirozené centrum Chodska. Jeho jádro je městskou památkovou rezervací s podlouhlým náměstím lemovaným podloubím. Častým cílem návštěvníků města je šikmá věž arciděkanského chrámu, která slouží také jako rozhledna. V jihozápadním nároží se nachází Chodský hrad, v němž sídlí Muzeum Chodska. Ve městě je galerie obrazů bratří Špillarů, expozice modelové železnice, plavecký bazén a zimní stadion.

 

Pasečnice - Až do 15. století proboštství Kladrubského kláštera. Po vypálení vč. kostela sv. Vavřince (na místě, kde se nyní říká „U kostelíka") pustá, znovu osídlena až v 16. století. V obci jsou staré lípy - jedna z nich u statku U Maxů (č.p. 30) je památná. Další najdete na křižovatce cesty ze Stráže a Havlovic a poslední z nich při výjezdu z Pasečnice na Babylon. V letech 2002-3 zde byla postavena kaple sv. Františka z Assisi. 

 

Rašínův kámen - místo, kde s oblibou s rodinou piknikoval Alois Rašín, náš první prvorepublikový ministr financí a jedna z vůdčích osobností při vyhlášení samostatného Československa v roce 1918. Autor či spoluautor prvních českých zákonů a ústavy a také peněžní reformy, která byla základem tvrdé československé měny a dobré rozpočtové politiky. Na zdejším pamětním kameni je vytesána věta z jeho posledního projevu proti těm, co chtěli nový československý stát příliš ždímat: Za práci pro vlast a národ se neplatí.

 

Köglerovo zastavení - Místo pojmenováno po zakladateli pěších poutí z Klenčí pod Čerchovem do Furthu im Waldu - po tamním občanovi Oscaru Köglerovi.

 

Jezírko lesních víl - malý rybník uprostřed lesa u stezky na CT3 asi 500 metrů jižně od Köglerova zastavení. Nedaleko je studánka a posezení u sv. Václava.

 

Čertova naučná stezka - 11 km dlouhá stezka pro pěší i cyklisty z Havlovic do Babylonu s 21 zastávkami s popisem historických i přírodních zajímavostí Chodska v okolí Babylonu.

 

Přírodní památka Sokolova vyhlídka - geologicky zajímavá lokalita - asi 3,5 ha výchozu Českého křemenného valu pojmenovaného podle českého geologa Rudolfa Sokola, který do Babylonu rád jezdil. V nejvyšším místě je na kameni pamětní deska Rudolfa Sokola. Díky vzrostlým stromům již z vyhlídky na Babylon není vidět. 

 

testBabylon - oblíbené vzdušné lázně, které se za 1. republiky díky výstavbě několika hotelů u Babylonského rybníka staly vyhledávaným letoviskem. V obci je dnes množství ubytovacích kapacit od kempu až po hotely. 

 

Babylonský rybník - oblíbené přírodní koupaliště s písčitým dnem a pláží, které prošlo v roce 2011 rozsáhlou rekonstrukcí. Voda je mírně radioaktivní, což má příznivé léčebné účinky např. pro revmatická onemocnění. Od počátku dvacátého století se díky majitelům hrabatům Stadionům začal rybník využívat pro rekreační účely.

 

Viklan Čertův kámen - 4 metry dlouhý kámen bochníkovitého tvaru, který vzniknul zvětráváním a erozí žuly v Babylonské kotlině. U kamene roste vzrostlý exemplář douglasky tisolisté. 

 

Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka - vlhká louka v údolní nivě potoka Bystřice u Šnajberského rybníka se zachovalým biotopem lučních, mokřadních a rašeliništních společenstev. Roste zde mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a je zde možné též zahlédnout mnoho ptáků. 

 

testČerchov (1042 m) - nejvyšší vrchol Českého lesa s kamennou Kurzovou rozhlednou a vojenskou věží na vrcholu. Čerchov tvoří jeden ze zdáli rozpoznatelných vrcholů českých hraničních hor, který je vidět až z Plzně. Od roku 2011 jezdí o prázdninách až na vrchol autobus, který může přepravovat i několik kol.  

 

Akvadukt - akvadukt nedaleko Hadrovce převáděl vodu mlýnského náhonu Teplé Bystřice z jedné strany železniční trati na druhou. Původně 32 metrů dlouhý dřevěný akvadukt, který musel být v roce 1984 stržen, nahradil nový v roce 2011. Tento mostek s kanálem pro vodu je kvůli možné elektrifikaci železniční trati o něco výše než původní celodřevěná stavba.

 

náhon Teplé Bystřice - 16 km dlouhý a metr široký kanál, který přivádí vodu z východního svahu Čerchova do Domažlic. Sloužil také jako vodní pohon pro několik mlýnů a manufaktur. Od roku 1984, kdy byl stržen akvadukt u Hadrovce, dosahuje délky jen 8 km. S obnovením akvaduktu průjezdného i pro cyklisty se počítá opět i se zavodněním druhé části kanálu do Domažlic.  

 

Pár rad pro rodiče před cestou

Než budete plánovat, kam s dětmi na kole vyrazíte, zamyslete se nad pár drobnostmi, které mohou ve výsledku hodně ovlivnit to, zda vaše děti i vy budete z výletu nadšeni, či naopak otráveni. Proto prosím:

test 

  • zvažte hlavně fyzické možnosti vašich dětí a vyberte vhodnou variantu cyklovýletu, případně jej pomocí vlaku zkraťte
  • zvolte vhodnou motivaci pro děti v cíli nebo v nejvyšším místě trasy (zmrzlina, oblíbené jídlo atp.)
  • ověřte před cestou možnost vstupu do objektů ať neslibujete, co nemůžete (ne vlastní vinou) splnit
  • naplánujte předem zastávky s ohledem na kopečky, denní teplotu, místa s dětským hřištěm nebo koupaliště
  • nezapomeňte, že se pohybujete v podhorské oblasti, kde se může změnit počasí - buďte na to připraveni, zjistěte si aktuální předpověď počasí na dobu výletu

Ubytování

Babylon

- hotel BÖHMANN (GPS  49°23'54.495"N, 12°51'34.168"E ), Babylon 11
- hotel PRAHA (GPS  49°24'0.144"N, 12°52'1.754"E ), Babylon 52
- kemp BABYLON (GPS  49°25'51"N, 12°51'27"E ) Babylon 121, tel. +420 379 793 286

testDomažlice
- hotel KALOUS (certifikát Cyklisté vítáni, GPS  49°26'12.944"N, 12°56'26.307"E) - 

- penzion BOSÁKOVÁ (GPS  49°26'20.493"N, 12°56'12.073"E) Srnova 77, Domažlice
- penzion KONŠELSKÝ ŠENK (GPS  49°26'22.049"N, 12°55'48.716"E) Vodní 33, Domažlice
- penzion U MARTINA (GPS  49°26'23.248"N, 12°55'52.029"E) Vodní 10, Domažlice
Dolní Folmava
- hospůdka U MLYNÁŘE (GPS  49°21'26.226"N, 12°50'50.003"E) Dolní Folmava 71 - ubytování v pensionu s restaurací přímo u CT3

testHavlovice
- restaurace a penzion NEMANSKÝ MLÝN (GPS  49°25'42.765"N, 12°53'17.546"E) Havlovice 22 - ubytování s restaurací přímo u cyklostezky

Hrádek
- CHODSKÁ CHALUPA (GPS  49°25'51.355"N, 12°51'42.786"E ) Újezd čp.107- restaurace s ubytováním a možností posezení na terase

Pec pod Čechovem

- pension U HONÝSKŮ  (GPS  49°23'56.695"N, 12°49'56.132"E ) Pec pod Čerchovem 32 - pension se šenkem s domácí i chodskou kuchyní vč.chodských koláčů

Trhanov

- restaurace U SV. JÁNA (GPS  49°25'12.064"N, 12°50'43.095"E ) Trhanov 11 - restaurace s možností ubytování nabízí domácí kuchyni s krajovými jídly a chodským interiérem, krytá terasa vyhlídkou na rybník

 

 

Občerstvení na trase

Domažlice

- restaurace CHODSKÝ HRAD (GPS  49°26'20.908"N, 12°55'39.637"E ) -
Chodské náměstí 96, Domažlice, tel. +420 379 776 010, lazena@chodskyhrad.cz

test- restaurace - Pizzerie KONŠELSKÝ ŠENK (GPS  49°26'22.049"N, 12°55'48.716"E ) -

Vodní 33, Domažlice, tel. +420 379 720 222

- restaurace MAŠTAL V PODHRADÍ (GPS  49°26'15.889"N, 12°55'41.311"E ) - teplá jídla
Jiráskova 42, Domažlice, tel. +420 379 722 406

- restaurace U KOCOURA (GPS  49°26'18.781"N, 12°55'44.609"E ) - teplá jídla, posezení venku
Havlíčkova 149, Domažlice, tel. +420 379 720 770

- restaurace U SCHNEIDERŮ (GPS 49°26'25.184"N, 12°56'0.318"E ) - teplá jídla
Břetislavova 99, Domažlice, tel. +420 379 722 909

- restaurace U JIŘÍHO (GPS 49°26'21.523"N, 12°55'33.819"E ) - teplá jídla
J. Procházky 88, Domažlice, tel. +420 379 723 386

- restaurace U MELUZÍNY (GPS  49°26'23.122"N, 12°55'55.434"E ) - historická krčma
Vodní 19, 34401 Domažlice, tel.+420 379 768 698


Babylon
- hotel BÖHMANN (GPS  49°23'54.495"N, 12°51'34.168"E) - teplá jídla v restauraci s možností sezení na terase

tel. +420 379 793 226, hotel-bohmann@seznam.cz
- minigolf U DRLÍKA (GPS              ) - restaurace s venkovní terasou u Babylonského rybníka
minigolf.drlik@seznam.cz
- hotel PRAHA (GPS  49°24'0.144"N, 12°52'1.754"E) -

Babylon 52,  tel. +420 379 793 502, recepce@hotelpraha-babylon.cz
- pizzeria-restaurace BABYLON (GPS              ) -
tel. +420 793 227,  pizzeriababylon@seznam.cz

- restaurant-pizzeria-café PARADIZ (GPS  49°23'41.896"N, 12°51'34.860"E ) - restaurace s venkovní terasou a dětským hřištěm

Babylon 19, tel. +420 379 423 270 

- hospůdka SAUNA (GPS   ) - 

Babylon ??,  tel: +420 379 793 238

 

testCykloservisy na trase

Jízdní kola RAMALA

Domažlice-Týnské Předměstí, Komenského 70
tel. +420 379 725 198

domazlice@ramala.cz

 

Jaroslav Turek - prodej potřeb pro cyklistiku

Domažlice-Dolejší Předměstí, Husova tř. 97
tel. +420 379 723 837

kola.turek@seznam.cz

 

 

Cykloprůvodci

Chcete-li se nechat provést po trase a ještě se přitom něco dovědět, objednejte si cykloprůvodce.

 

Doprava s kolem

testVyužijte přímého vlakového spojení na trati č. 180 (Praha - Plzeň - Domažlice - Česká Kubice/Furth im Wald). Informace najdete zde.

 

Pro případnou cestu na Čerchov využijte autobus, který zajíždí až k rozhledně na vrcholu. Po domluvě s řidičem lze přepravit i několik kol. Informace najdete zde.

 

testDoporučené mapy

Český les/Oberfälzer Wald, cykloturistická mapa č.9,  1:75 000, pro Plz. kraj vydal Kletr
Český les - jih, turistická mapa 1:50 000, vydal KČT
Český les - Domažlicko, cykloturistická mapa 1:60 000, vydal SHOCART
Český les - jih, Chodsko, cykloturistická mapa 1:70 000, vydala Kartografie Praha
Český les, Chodsko, turistická mapa 1:100 000, vydala Kartografie Praha

 

Cyklobalíček „Na kole Chodskem s Cyklistíkem” tvoří

testtři trasy cyklovýletů určené pro rodiny s dětmi na kolech:

 

trasa A Za drakem 

 

trasa B - K dračí sluji 

 

trasa C - Za Kozinou a jeho velkým psem 

 

 

Tiskové a internetové provedení tras Chodskem na kole s Cyklistíkem podpořil Plzeňský kraj, provozovatel internetových stránek www.turisturaj.cz. test

 

 

 

 

popis popis  popis

 

 

Fotogalerie