Na úvodní stránku
mail

Trasy pro cyklovýlety

 

Tipy na výlety na kole z Plzně do bližšího či vzdálenějšího okolí. Trasy jsou rozděleny podle náročnosti. Vyberte si vhodný typ z podmenu.

Za drakem

article

Obrovský drak se chystá k boji vždy v srpnu

Tato trasa využívá nově dokončených cyklostezek spojujících Chodskou metropoli Domažlice přes Babylon, oblíbené místo pro rodinnou rekreaci, s německým Furth im Waldem. Právě v tomto krásném bavorském městečku hned za hranicemi přetrvává nejstarší tradice hrané německé historické slavnosti Skolení draka. Můžete se tak vydat po cyklostezce, která je nyní součástí mezinárodní cyklotrasy Praha-Plzeň-Řezno-Mnichov za drakem přímo na slavnost nebo si ho můžete prohlédnout v dračím muzeu. Výlet je určen rodinám s dětmi, neboť vede téměř celý po cyklostezkách mimo komunikace a hraniční hřeben překonává pozvolna.
Start: Domažlice
Cíl: Furth imWald

Autor: cykloRADKA (text&foto), Rita HAVLOVÁ (foto), Jitka VRTALOVÁ - NaKole.cz (foto), RAMAP (mapa) Aktualizace: 29.12.2011

testKraj kolem Domažlic zvaný Chodsko si mnohý z nás spojí s Kozinou, hrdým Chodem a strážcem hranic, který hájil proti Lomikarovi práva Chodů, dané jim králem. Tento kraj na pomezí Českého lesa a Šumavy již od středověku protkávala kupecká stezka z Řezna (Regensburg) do Prahy, po které se vozila sůl, drahé koření i látky ze středomoří. Chodsko si uchovalo mnohé ze svých tradic - písně, nářečí, kroje, které tady o nedělích můžete zahlédnout, ale také památky na své výsady strážců hranic, které si Chodové po dlouhá léta drželi. Snad každý pozná Choda podle dlouhého pláště a černého klobouku se širokou krempou, které chránily před nepřízní počasí při službě na hranicích, a s čakanem (sekerou na dlouhém topůrku) v ruce. Typickým průvodcem zdejších strážců hranic byl pes. Také Furth im Wald (Brod nad Lesy), městečko jen pár kilometrů za hranicemi, má své historické tradice. K těm nejznámějším a nejstarším patří Skolení draka, historická slavnost, která patří k nejstarším v Německu. Domažlice a Furth im Wald v současnosti nespojuje jen partnerství měst, ale také cyklostezka, která je součástí mezinárodní cyklotrasy, která kopíruje starou kupeckou stezku. Právě šestnáctikilometrový úsek mezi Domažlicemi a Furth im Waldem je nyní již veden po nových cyklostezkách mimo hlavní komunikaci. Spolu s dalšími zajímavostmi a cyklotrasami v okolí tak představuje Chodsko lákavou destinaci zejména pro rodiny s dětmi, které chtějí šlápnout do pedálů nebo se projet na kolečkových bruslích. Navržené trasy cyklobalíčku Na kole Chodskem s Cyklistíkem nabízejí kratší cyklovýlety pro rodiny s dětmi, pro cyklisty, kteří zvládnou delší výlety, nabízí Chodsko širokou škálu dalších cyklistických možností na dalších trasách s poznáním zdejší krásné přírody i zajímavé chodské historie.

 

Popis trasy A (v mapě zelená)

Tato trasa vede z Domažlic do 16 km vzdáleného Furth im Waldu (Brod nad Lesy) v koridoru bývalé kupecké stezky. Nyní je součástí mezinárodní cyklotrasy Praha-Plzeň-Regensburg-Mnichov a na českém území je značena číslem 3 (CT3), úsek z hraničního přechodu Ovčí vrch pak je vyznačen až ke křižovatce u náměstí ve Furth im Waldu ještě českým žlutočerným značením CT2014. Z Domažlic vede trasa po stezce podél Zubřiny, za Havlovicemi podjíždí železniční trať a u železniční zastávky Havlovice ji přejíždí po novém akvaduktu. U restaurace Hadrovec se opět napojuje na cyklostezku kopírující lesem až do Babylonu hlavní komunikaci k hranicím. Babylon je se svým koupalištěm a několika restauracemi a ubytovacími možnostmi důležitým centrem pro turisty, kteří zde rádi tráví rodinnou dovolenou. Odtud trasa pokračuje pod Sokolovo vyhlídkou (vzdálená asi 0,5 km od trasy) po nových cyklostezkách přes Köglerovo zastavení a kolem Jezírka lesních víl se studánkou a s posezením u Sv. Václava až do Dolní Folmavy, kde se nabízí další možnost posedět v restauraci u dětského hřiště při trase. Z Folmavy pak cesta chvilku stoupá k rozcestí pod Ovčím vrchem, pak se ale vine po nové cyklostezce lesem a loukami až k hraniční odpočívce s vyhlídkou do údolí do Německa. Z Domažlic až na hranice je nově dokončená cyklostezka značená jako CT3. Odtud už celá trasa asi 3 kilometry jen sjíždí do Furth im Waldu po českém značení CT2014 až k náměstí. Za prohlídku tu stojí náměstí s radnicí a zvonkohrou a Dračí muzeum pod historickou věží. Velká část této trasy vede po cyklostezkách, které jsou sjízdné i pro in-line bruslaře.

 

testPro zpáteční cestu využijte přímé vlakové spojení do Domažlic. Zdatnější cyklisté se mohou vydat zpátky cestou kolem Dračí vyhlídky na přehradu (Drachensee) po německé cyklotrase C3. Z ní pak odbočit na Daberg, Nový Spálenec a Českou Kubici. Odtud do Domažlic dojet vlakem nebo opět po stezce.

 

 

 

test

 

 

Furth im Wald (Brod nad Lesy) - cíl trasy

testPoprvé je město připomínáno v roce 1086. Furth im Wald leží jen asi 4 kilometry za státní hranicí na řece Chambach, na staré kupecké stezce z Řezna (Regensburg) do Prahy a na železniční trati z Plzně do Řezna. Turisty přitahuje krásné náměstí s radnicí, proti níž každý den od 11 do 18 hodin hraje zvonkohra s několika desítkami zvonů umístěných přímo na fasádě domu. V roce 1590 ve Furthu poprvé proběhla známá slavnost Skolení draka, která patří k nejstarším v Německu. Od té doby tu probíhá pravidelně vždy v době Domažlických slavností (polovina srpna). Náměstí se promění v pohádkovou scénu, které dominuje obrovský drak, proti kterému bojuje rytíř sledován stovkami zvědavých návštěvníků z celého Německa. Draka si návštěvníci Furth im Waldu mohou prohlédnout i mimo slavnosti v Dračím muzeu pod historickou věží na malém náměstíčku nedaleko zvonkohry. Nedaleko Furth im Waldu vznikla v posledních letech Dračí přehrada (Drachensee) s vyhlídkou v podobě kovové dračí hlavy shlížející nad vodní hladinu na nedalekou ptačí rezervaci na druhé straně jezera u Eschlkamu. O ní i o přehradě se můžete dočíst i v češtině na panelech uvnitř nezvyklého betonového krytu lávky u parkoviště. Celou Dračí přehradu můžete objet na kole. Z Domažlic do Furth im Waldu vede CT 2014, která je českými žlutočernými tabulkami vyznačená až ke křižovatce u náměstí ve Furth imWaldu (budova s freskou sv. Jana Nepomuckého na fasádě).

 

Zajímavosti na trase

Na trase a v její blízkosti je mnoho zajímavých míst, která stojí za návštěvu. U některých z nich najdete informační tabule, ze kterých se můžete dovědět více o historii i současnosti. Stručný popis těch nejzajímavějších najdete níže v pořadí, ve kterém je budete míjet na trase:

 

testDomažlice - Přirozené centrum Chodska. Jeho jádro je městskou památkovou rezervací s podlouhlým náměstím lemovaným podloubím. Častým cílem návštěvníků města je šikmá věž arciděkanského chrámu, která slouží také jako rozhledna. V jihozápadním nároží se nachází Chodský hrad, v němž sídlí Muzeum Chodska. Ve městě je galerie obrazů bratří Špillarů, expozice modelové železnice, plavecký bazén a zimní stadion.

 

Akvadukt - akvadukt nedaleko Hadrovce převáděl vodu mlýnského náhonu Teplé Bystřice z jedné strany železniční trati na druhou. Původně 32 metrů dlouhý dřevěný akvadukt, který musel být v roce 1984 stržen, nahradil nový v roce 2011. Tento mostek s kanálem pro vodu je kvůli možné elektrifikaci železniční trati o něco výše než původní celodřevěná stavba.

 

Čerchov (1042 m) - nejvyšší vrchol Českého lesa s kamennou Kurzovou rozhlednou a vojenskou věží na vrcholu. Čerchov tvoří jeden ze zdáli rozpoznatelných vrcholů českých hraničních hor, který je vidět až z Plzně. Od roku 2011 jezdí o prázdninách až na vrchol autobus, který může přepravovat i několik kol. 

 

Čertova naučná stezka - 11 km dlouhá stezka pro pěší i cyklisty z Havlovic do Babylonu s 21 zastávkami s popisem historických i přírodních zajímavostí Chodska v okolí Babylonu.

 

Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka - vlhká louka v údolní nivě potoka Bystřice u Šnajberského rybníka se zachovalým biotopem lučních, mokřadních a rašeliništních společenstev. Roste zde mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a je zde možné též zahlédnout mnoho ptáků. 

 

testBabylon - oblíbené vzdušné lázně, které se za 1. republiky díky výstavbě několika hotelů u Babylonského rybníka staly vyhledávaným letoviskem. V obci je dnes množství ubytovacích kapacit od kempu až po hotely. 

 

Babylonský rybník - oblíbené přírodní koupaliště s písčitým dnem a pláží, které prošlo v roce 2011 rozsáhlou rekonstrukcí. Voda je mírně radioaktivní, což má příznivé léčebné účinky např. pro revmatická onemocnění. Od počátku dvacátého století se díky majitelům hrabatům Stadionům začal rybník využívat pro rekreační účely.

 

náhon Teplé Bystřice - 16 km dlouhý a metr široký kanál, který přivádí vodu z východního svahu Čerchova do Domažlic. Sloužil také jako vodní pohon pro několik mlýnů a manufaktur. Od roku 1984, kdy byl stržen akvadukt u Hadrovce, dosahuje délky jen 8 km. S obnovením akvaduktu průjezdného i pro cyklisty se počítá opět i se zavodněním druhé části kanálu do Domažlic.  

 

Viklan Čertův kámen - 4 metry dlouhý kámen bochníkovitého tvaru, který vzniknul zvětráváním a erozí žuly v Babylonské kotlině. U kamene roste vzrostlý exemplář douglasky tisolisté. 

 

Přírodní památka Sokolova vyhlídka - geologicky zajímavá lokalita - asi 3,5 ha výchozu Českého křemenného valu pojmenovaného podle českého geologa Rudolfa Sokola, který do Babylonu rád jezdil. V nejvyšším místě je na kameni pamětní deska Rudolfa Sokola. Díky vzrostlým stromům již z vyhlídky na Babylon není vidět.

 

testKöglerovo zastavení - Místo pojmenováno po zakladateli pěších poutí z Klenčí pod Čerchovem do Furthu im Waldu - po tamním občanovi Oscaru Köglerovi.

 

Jezírko lesních víl - malý rybník uprostřed lesa u stezky na CT3 asi 500 metrů jižně od Köglerova zastavení. Nedaleko je studánka a posezení u sv. Václava.

 

Rašínův kámen - místo, kde s oblibou s rodinou piknikoval Alois Rašín, náš první prvorepublikový ministr financí a jedna z vůdčích osobností při vyhlášení samostatného Československa v roce 1918. Autor či spoluautor prvních československých zákonů a ústavy a také peněžní reformy, která byla základem tvrdé československé měny a dobré rozpočtové politiky. Na zdejším pamětním kameni je vytesána věta z jeho posledního projevu proti těm, co chtěli nový československý stát příliš ždímat: Za práci pro vlast a národ se neplatí.


testDračí přehrada (Drachensee) - přehradní nádrž vybudovaná v letech 2005-2007 na úpatí hraničního hřebene jen asi 2km od Furth im Waldu pro zachycení nadbytečných dešťových srážek a vody z tajícího sněhu. Asi v polovině své délky ji překlenuje lávka, která umožňuje sledovat ptactvo ve druhé, lávkou oddělené chráněné části přehrady.

 

Dračí vyhlídka - nezvyklá vyhlídková plošina na konci obloukového kovového schodiště ve tvaru dračí hlavy naklánějící se nad vodu. Je odtud pěkně vidět na celou Dračí přehradu i na místo, kde ji protíná lávka, která odděluje volně přístupnou část jezera od ptačí rezervace. Na nedalekém parkovišti je betonová housenka, v jejíž břiše se o chráněném území části jezera i o jeho výstavbě dovíte více v němčině i češtině na panelech.

 

Pár rad pro rodiče před cestou

Než budete plánovat, kam s dětmi na kole vyrazíte, zamyslete se nad pár drobnostmi, které mohou ve výsledku hodně ovlivnit to, zda vaše děti i vy budete z výletu nadšeni, či naopak otráveni. Proto prosím:

test

  • zvažte hlavně fyzické možnosti vašich dětí a vyberte vhodnou variantu cyklovýletu, případně jej pomocí vlaku zkraťte
  • zvolte vhodnou motivaci pro děti v cíli nebo v nejvyšším místě trasy (zmrzlina, oblíbené jídlo atp.)
  • ověřte před cestou možnost vstupu do objektů ať neslibujete, co nemůžete (ne vlastní vinou) splnit
  • naplánujte předem zastávky s ohledem na kopečky, denní teplotu, místa s dětským hřištěm nebo koupaliště
  • nezapomeňte, že se pohybujete v podhorské oblasti, kde se může změnit počasí - buďte na to připraveni, zjistěte si aktuální předpověď počasí na dobu výletu

Ubytování

Babylon

- hotel BÖHMANN (GPS  49°23'54.495"N, 12°51'34.168"E ), Babylon 11
- hotel PRAHA (GPS  49°24'0.144"N, 12°52'1.754"E ), Babylon 52
- kemp BABYLON (GPS 49°25'51"N, 12°51'27"E ) Babylon 121, tel. +420 379 793 286

testDomažlice
- hotel KALOUS (certifikát Cyklisté vítáni, GPS 49°26'12.944"N, 12°56'26.307"E) - 

- penzion BOSÁKOVÁ (GPS 49°26'20.493"N, 12°56'12.073"E) Srnova 77, Domažlice
- penzion KONŠELSKÝ ŠENK (GPS 49°26'22.049"N, 12°55'48.716"E) Vodní 33, Domažlice
- penzion U MARTINA (GPS 49°26'23.248"N, 12°55'52.029"E) Vodní 10, Domažlice
testDolní Folmava
- hospůdka U MLYNÁŘE (GPS 49°21'26.226"N, 12°50'50.003"E) Dolní Folmava 71 - ubytování v pensionu s restaurací přímo u CT3

Havlovice
- restaurace a penzion NEMANSKÝ MLÝN (GPS   49°25'42.765"N, 12°53'17.546"E) Havlovice 22 - ubytování s restaurací přímo u cyklostezky

Hrádek
- CHODSKÁ CHALUPA (GPS  49°25'51.355"N, 12°51'42.786"E ) Újezd čp.107- restaurace s ubytováním a možností posezení na terase

Pec pod Čechovem

- pension U HONÝSKŮ  (GPS  49°23'56.695"N, 12°49'56.132"E ) Pec pod Čerchovem 32 - pension se šenkem s domácí i chodskou kuchyní vč.chodských koláčů

Trhanov

- restaurace U SV. JÁNA (GPS  49°25'12.064"N, 12°50'43.095"E ) Trhanov 11 - restaurace s možností ubytování nabízí domácí kuchyni s krajovými jídly a chodským interiérem, krytá terasa vyhlídkou na rybník

 

Občerstvení na trase

Domažlice

- restaurace CHODSKÝ HRAD (GPS  49°26'20.908"N, 12°55'39.637"E ) -
Chodské náměstí 96, Domažlice, tel. +420 379 776 010, lazena@chodskyhrad.cz

test- restaurace - Pizzerie KONŠELSKÝ ŠENK (GPS 49°26'22.049"N, 12°55'48.716"E ) -

Vodní 33, Domažlice, tel. +420 379 720 222

- restaurace MAŠTAL V PODHRADÍ (GPS 49°26'15.889"N, 12°55'41.311"E ) - teplá jídla
Jiráskova 42, Domažlice, tel. +420 379 722 406

- restaurace U KOCOURA (GPS 49°26'18.781"N, 12°55'44.609"E ) - teplá jídla, posezení venku
Havlíčkova 149, Domažlice, tel. +420 379 720 770

- restaurace U SCHNEIDERŮ (GPS 49°26'25.184"N, 12°56'0.318"E ) - teplá jídla
Břetislavova 99, Domažlice, tel. +420 379 722 909

- restaurace U JIŘÍHO (GPS 49°26'21.523"N, 12°55'33.819"E ) - teplá jídla
J. Procházky 88, Domažlice, tel. +420 379 723 386

- restaurace U MELUZÍNY (GPS  49°26'23.122"N, 12°55'55.434"E ) - historická krčma
Vodní 19, 34401 Domažlice, tel.+420 379 768 698


Babylon
- hotel BÖHMANN (GPS 49°23'54.495"N, 12°51'34.168"E) - teplá jídla v restauraci s možností sezení na terase

tel. +420 379 793 226, hotel-bohmann@seznam.cz
- minigolf U DRLÍKA (GPS              ) - restaurace s venkovní terasou u Babylonského rybníka
minigolf.drlik@seznam.cz
- hotel PRAHA (GPS 49°24'0.144"N, 12°52'1.754"E) -

Babylon 52,  tel. +420 379 793 502, recepce@hotelpraha-babylon.cz
- pizzeria-restaurace BABYLON (GPS              ) -
tel. +420 793 227,  pizzeriababylon@seznam.cz

- restaurant-pizzeria-café PARADIZ (GPS  49°23'41.896"N, 12°51'34.860"E ) - restaurace s venkovní terasou a dětským hřištěm

Babylon 19, tel. +420 379 423 270 

- hospůdka SAUNA (GPS   ) - 

Babylon ??,  tel: +420 379 793 238

 

 

Dolní Folmava

- hospůdka U MLYNÁŘE (GPS  49°21'26.226"N, 12°50'50.003"E) - teplá jídla s možností sezení na terase, dětské prolézačky, přímo u cyklostezky

Dolní Folmava 71 

 

Furth im Wald

- hospůdka ????????????

 

Cykloservisy na trase

testJízdní kola RAMALA

Domažlice-Týnské Předměstí, Komenského 70
tel. +420 379 725 198

domazlice@ramala.cz

 

Jaroslav Turek - prodej potřeb pro cyklistiku

Domažlice-Dolejší Předměstí, Husova tř. 97
tel. +420 379 723 837

kola.turek@seznam.cz

 

Cykloprůvodci

Chcete-li se nechat provést po trase a ještě se přitom něco dovědět, objednejte si cykloprůvodce.

 

Doprava s kolem

testVyužijte přímého vlakového spojení na trati č. 180 (Praha - Plzeň - Domažlice - Česká Kubice/Furth im Wald). Informace najdete zde.

 

Pro případnou cestu na Čerchov využijte autobus, který zajíždí až k rozhledně na vrcholu. Po domluvě s řidičem lze přepravit i několik kol. Informace najdete zde.

 

testDoporučené mapy

Český les/Oberfälzer Wald, cykloturistická mapa č.9,  1:75 000, pro Plz. kraj vydal Kletr
Český les - jih, turistická mapa 1:50 000, vydal KČT
Český les - Domažlicko, cykloturistická mapa 1:60 000, vydal SHOCART
Český les - jih, Chodsko, cykloturistická mapa 1:70 000, vydala Kartografie Praha
Český les, Chodsko, turistická mapa 1:100 000, vydala Kartografie Praha

 

Cyklobalíček „Na kole Chodskem s Cyklistíkem” tvoří

testtři trasy cyklovýletů určené pro rodiny s dětmi na kolech:

 

trasa A - Za drakem 

 

trasa BK dračí sluji 

 

trasa C - Za Kozinou a jeho velkým psem 

 

 

Tiskové a internetové provedení tras Chodskem na kole s Cyklistíkem podpořil Plzeňský kraj, provozovatel internetových stránek www.turisturaj.cz. test

 

 

 

 

popis popis  popis

 

 

Fotogalerie