Na úvodní stránku
mail
Trasy pro cyklovýletyS průvodcem - cykloprohlídky

Trasy pro cyklovýlety

 

Tipy na výlety na kole z Plzně do bližšího či vzdálenějšího okolí. Trasy jsou rozděleny podle náročnosti. Vyberte si vhodný typ z podmenu.

Cykloprohlídka „Za vzácnou květenou Brd“

news
Vydáme se kolem místa, kde měl stát americký radar do oblíbené oblasti tzv. Lufťáků na Padrť. V okolí Padrťských rybníků si prohlédneme vzácné kvítí a rostlinstvo lužních lesů. Cestou se podíváme na několik zajímavých stromů vč. starého dubu v bývalé Záběhlé, pokocháme se vyhlídkou od vrcholu Praha a ukážeme si místo, odkud „se bere" červená barva na brdských cestách. Prohlédneme si brdské epyfitické lišejníky. Aktualizace: 08.06.2018

Cykloprohlídka „Za Fabiánovými vousy“

news
Jen málo z plzeňských cyklistů zná polesí Vysoká i přesto, že leží doslova za hranicemi města. Síť cest, po kterých se dobře dá jezdit na kole, je ale zrádná. Pokud se neumíte dobře orientovat, lehce tu zabloudíte. S průvodcem ale můžete navštívit pěkně schované leknínové jezírko i tři douglasky, které jsou zdaleka vidět i z protilehlého hřebene. Krom toho také uvidíte jeden z nejstarších kostelů v našem kraji.  Aktualizace: 05.08.2017

Cykloprohlídka „Po starých plzeňských pivovarech“

news
Trasa vede  jak intravilánem města, tak podél plzeňských řek.  Zavede vás třeba k místu, kde vařil pivo Plzeňský společenský pivovar i Český plzeňský pivovar. Dovíte se něco o právu várečném i o tom, proč v Plzni nakonec zůstal pivovar jen jeden. Aktualizace: 04.07.2017

Cykloprohlídka „Po starých plzeňských podnicích“

news
Trasa vede  jak intravilánem města, tak podél plzeňských řek.  Zavede vás třeba k místu, kde stávala první parostrojní továrna, kde byly v Plzni mlýny, známé kamenictví Cingroš, koželužna či obuvnická továrna. Uvidíte první železobetonovou stavbu v Plzni i bývalou octárnu či sklárnu.     Aktualizace: 18.08.2016

Cykloprohlídka „Přes Vysokou“

news
Jen málo z plzeňských cyklistů zná polesí Vysoká i přesto, že leží doslova za hranicemi města. Síť cest, po kterých se dobře dá jezdit na kole, je ale zrádná. Pokud se neumíte dobře orientovat, lehce tu zabloudíte. S průvodcem ale můžete navštívit pěkně schované leknínové jezírko i tři douglasky, které jsou zdaleka vidět i z protilehlého hřebene. Krom toho také uvidíte jeden z nejstarších kostelů v našem kraji.  Aktualizace: 18.08.2016

Cykloprohlídka „Po stopách zaniklých obcí u železné opony"

news
na zajímavá místa blízko hranic v Českém lese na Bělsku a Poběžovicku. Seznámíme se s historií zaniklých obcí, dovíte se něco o zdejší přírodě, jejích zajímavostech a památkách, ale čeká vás i několik zajímavostí, jako třeba střecha domu, z níž voda odtéká jak do Labe, tak do Dunaje. Tempo bude vlídné - vždy se čeká na posledního. Aktualizace: 14.08.2015

Cykloprohlídka „Za sklářstvím a bobry v Českém lese"

news
Trasa nás zavede na zajímavá místa na Tachovsku. Seznámíme se s pozůstatky sklářské výroby, a navštívíte místa, kde jsou bobři a budete se moci pokochat krásnou vyhlídkou z rozhledny Havran. Aktualizace: 14.08.2015

Cykloprohlídka „Plzeňské mosty a lávky“

news
Trasa vede podél plzeňských řek  a překovává je po zajímavých mostech a lávkách nejprve u Kalikovského mlýna, pakkolem nových lávek až k mostu na Jateční, který nyní slouží cyklistům a pěším, poté dojede podél Radbuzy až k Tyršovu mostu, kde cykloprohlídku zakončíme. O zajímavých mostech a lávkách, které nestineme projet, si aspoň něco řekneme.   Aktualizace: 04.08.2015

Cykloprohlídka „Za kamennými kříži“

news
Během trasy této cykloprohlídky na vás čeká hledání kamenných křížů na severním Plzeňsku. Dovíte se také, jak se kříže nazývají a kdy a proč vznikaly, jak a čím se liší kamenný kříž od kříže smírčího, co jsou mezní a hraniční kameny, kde a jak se umisťovaly a jaký význam i ochranu požívají nyní. Přitom se projedete nejen po silnicích, ale i po lesních a polních cestách severního Plzeňska, které patří, co do počtu kamenných křížů, k těm nejzajímavějším. Po cestě také navštívíme Muzeum kol v Luhově, kde je umístěna sbírka kol Františka Babického. Aktualizace: 12.08.2014

Cykloprohlídka „Za uhlím na Plzeňsku“

news
Trasa nás zavede na Rokycansko do míst, kde se dříve povrchově těžilo černé uhlí. Dozvíte se, co to jsou např. proplástky, čemu horníci říkali „kanafas" či „spodky" a navštívíte také Pohádkový statek ve Vranovicích. Prohlédneme si také novou rozhlednu Na Vrších u Břas. Při cestě budeme projíždět kolem přírodní památky Kašparův vrch a národní přírodní památky Vosek. V Rokycanech pak obejmeme památný javor. Aktualizace: 06.08.2013

Cykloprohlídka „Po stopách plzeňských osobností”

news
Trasa tohoto okruhu vás zavede k místům, kde v Plzni žili nebo pracovali slavní lidé. Prohlédnete si výsledky jejich práce a při výkladu se dovíte něco o jejich životě a pobytu v Plzni. Vydáme se po stopách např. J. K. Tyla, Rudolfa Štěcha, Mikoláše Alše, Josefa Skupy či Miroslava Horníčka. Prohlédnete si například rodný dům Miroslava Horníčka, vilu architekta Štecha, budovy jednoho z nejznámějších architektů Plzeňska Hanuše Zápala, navštívíme také místa, kde žili nebo studovali. Aktualizace: 11.07.2013

Cykloprohlídka „Mlýnská“

news
Trasa vede povodím Úslavy. V rámci cyklovýletu navštívíte mlýn, který poháněla voda. Vy si jej budete moci prohlédnout s výkladem mlynáře, který v něm léta pracoval. Dovíte se, kde všude na řece Úslavě, Bradavě a jejich přítocích stávaly mlýny, jak fungovaly a jak se měnily. Také okusíte něco z mlynářské terminologie - zjistíte, co to například jsou vantroky, hasačert nebo vejražek a kdo byl mládek a stárek. Dozvíte se také, které mlýny jsou nyní ještě v provozu. Aktualizace: 08.08.2012

cykloprohlídka "Chlumská"

news

Trasa tohoto odpoledního okruhu nás zavede k jednomu z lázeňských pramenů Lochotínských lázní a do světově proslulého arboreta Sofronka, kde mají unikátní sbírku borovic. Na trase se také budete moci pokochat dvěma krásnými vyhlídkami na Plzeň - z rozhledny na Chlumu a z Vyhlídkové ulice. Spolu s historií Chlumu se tak dovíte něco o přírodě i historii našeho města.Když budete pozorně poslouchat výklad průvodce, dovíte se, proč se kopec na Doubravce jmenuje Chlum a proč máme tolik Chlumů, Chlumců a Chlumánků...

 

Aktualizace: 08.08.2011

Cykloprohlídka „Geologická”

news

Trasa nás zavede na geologicky zajímavá místa kolem Plzně a ne jenna ně. Prohlédneme si sopečné tufy i vrstvy lávy na Příšovské homolce spolu ze zajímavou květenou zdejší louky. Shlédneme z výšky na Hromnické jezírko, řekneme si něco o tom, kde se na Plzeňsku těžil a jak vznikal kaolin. Navštívíme ostroh u řeky Berounky u Druztové s pozůstaky hradu Věžka a prohlédneme si Plzeň a Starý Plzenec z Koterovské vyhlídky a z Koterovské skály. Poslední zajímavostí bude polštářová láva na skalním lomu, kde je krásně zřetelná její struktura.

 

Aktualizace: 10.07.2011

Cykloprohlídka „Botanická”

news

Trasa tohoto odpoledního okruhu nás zavede do různých okrajových částí Plzně, kde se dovíte něco květinkách  kolem nás. Na kole budeme projíždět, kolm luk, polí i lesů a právě květinky těchto biotopů si prohlédneme. Díky tomu, že každý měsíc kvete něco jiného, čeká nás vždy originální zážitek.

 

Aktualizace: 13.03.2010

Cykloprohlídka "Rokycanskem"

news

Trasa nás zavede na východ od Plzně k Ejpovickým útesům a v lese ukrytým Kokotským rybníkům. Prohlédneme si Bušovický zámek i jednu ze starostových vyhlídek nad obcí. Zajímavá bude také návštěva zdáli viditelné zříceniny Kamýk, odkud je pěkný výhled do kraje. Do Rokycan a místního muzea vojenské techniky se vydáme kolem přírodní památky Vosek, naleziště voseckých kuliček. Při zpáteční cestě do Plzně se podívámě na místo, kde byl Starý zámek a dovíme se něco o místní přírodní památce Pod Starým hradem a o lidové architektuře v Ejpovicích s pozoruhodnými nápisy na portálech.

 

Aktualizace: 11.03.2010

Cykloprohlídka „Dendrologická”

news

Trasa tohoto odpoledního okruhu nás zavede k zajímavým stromům v sadovém prstenci kolem historického centra Plzně, seznámí vás s historií, současností i raritami Borského parku. V závěru bychom pak chtěli navštívit dvě unikátní zahrady u řeky Radbuzy - zapomenutou Luftovu zahradu a unikátní Hruškovu Meditační zahradu  s křížovou cestou.

 

Aktualizace: 10.03.2010

Cykloprohlídka "Ke Kyšické vyhlídce"

news

Tento odpolední okruh nás zavede na severovýchodní okraj Plzně. Podíváme se k nejstaršímu Plzeňskému kostelu u posledního soutoku plzeňských řek na vyhlídkové místo nad Kyšicemi. Pak si prohlédneme přírodní památku Ejpovické útesy a lidovou architekturu v Ejpovicích s pozoruhodnými nápisy na portálech. Projedeme přitom několik pěkných polních cest, které zřejmě ještě neznáte.

 

Aktualizace: 10.03.2010

Cykloprohlídka „Krásy kolem Plas“

news

Trasa nás zavede na sever Plzně, do Plas a provede nás údolím Střely a některých jejích přítoků. Navštívíme soukromé muzeum těžby borové smoly (nejmenší a jediné svého druhu v Čechách), plaský cisterciácký konvent postavený na dubových pilotech ve vodě, Metternichovskou hrobku a sýpku v jeho blízkosti. Prohlédneme si také nejstarší památný strom v Plzeňském kraji - jeden z dubů u Loman a nezvyklé místo v lese, kde vyvěrající železitý pramen vytvořil kaskády malých železitých jezírek. Navštívíme také pozůstatky Příšovskou homolku - pozůstatek po třetihorní sopce. Projedeme přitom spoustu lesních a polních cest, které možná ještě neznáte.

 

Aktualizace: 10.07.2009

Cykloprohlídka „Ke Koterovské vyhlídce“

news
Trasa vede kolem pivovaru Prazdroj, proti proudu řeky Úslavy, cestami v údolní nivě Úslavy pod Koterovskou vyhlídkou, na kterou postupně vystoupáme. Přes Letkov se pak dostaneme až k půvabné cestě kolem kanálu, ze které je to jen kousek k starému židovskému hřbitovu. Cykloprohlídku zakončíme na na krásné vyhlídce k západu slunce ve Vyhlídkové ulici.  Aktualizace: 18.04.2009
 
1 2