Na úvodní stránku
mail
Trasy pro cyklovýletyS průvodcem - cykloprohlídky

Trasy pro cyklovýlety

 

Tipy na výlety na kole z Plzně do bližšího či vzdálenějšího okolí. Trasy jsou rozděleny podle náročnosti. Vyberte si vhodný typ z podmenu.

Cykloprohlídka „Krajem štěnovické žuly“

news
Přes Černice se vydáme do Štěnovic, kde si prohlédneme židovský hřbitov a místo, kde stávala synagoga. Pak omrkneme štěnovické vesměs již zatopené lomy a o kus dál nahlédneme i do  jednoho ještě činného.  Kolem Nebílovského zámku se vydáme na vyhlídku u kostelíka v Prusinech. Pak nás čeká krásný pohled na Radyni. Po zastávce na oběd pak projedeme po cestách i cestičkách kolem Úhlavy až do Plzně.  Aktualizace: 19.08.2021

Cykloprohlídka „Povodím Úslavy a Bradavy"

news

Trasa nás zavede na východ od Plzně do krajiny pod Brdy. Nejprve se budeme pomalu šplhat nad údolí Úslavy, pak si užijeme pozvolný sjezd podél vody do Plzně po nové cyklostezce do Brd. Přitom navštívíme Mariinu vyhlídku a vyhlídkovou plošinu Šťastné věže. Na cestě také uvidíme několik míst, kde stávaly mlýny a povíme si něco o jejich historii. Projedete si tak nové a málo známé cesty, které kolem Úslavy a Bradavy  vznikly v posledních letech a jsou vhodné pro cyklisty.

 

Aktualizace: 10.08.2020

Cykloprohlídka „Povodím Úhlavy“

news
Přes památkovou zónu lidové archiektury v Černicích se vydáme kolem Valíku, a po cestách dojedeme přes Štěnovický Borek nad nímž je krásná vyhlídka až k nebílovskmu zámku. Pak si ještě prohlédneme kostelík a domácí zvířata ve středisku ekologické výchovy  Ametyst v Prusinech. Právě zde se můžete pokochat nejkrásnějšm  výhledem do údolí Úhlavy až do Přeštic. Je vidět i kopec Zlín se stejnojmennou přírodní rezervací skýtající floristicky bohatý porost. Kolem kostelíka Vícov, jedné z nejstarších církevních památek v západních Čechách, dojedeme na oběd do Přeštic. Na zpáteční cestě nás čeká zámek v Dolní Lukavici s jednou dendrologickou raritou v v jeho parku a pak příjemná polní cesta kolem vody až do Snopoušov. Kolem předenické studánky a přírodní památky Pod smutným koutem se dostaneme ke Štěnovickému zámku a pak na litický hrad, kde nás za pěkného počasí čeká úchvatný pohled na západ slunce. Aktualizace: 11.07.2020

Cykloprohlídka „Geologická II”

news

Trasa nás zavede na geologicky zajímavá místa kolem Plzně a ne jen na ně. Prohlédneme si sopečné tufy i vrstvy lávy na Příšovské homolce spolu ze zajímavou květenou zdejší louky. Prohlédneme si slepencové útvary na úbočí i ve vrcholové části Krkavce. Shlédneme z výšky na Hromnické jezírko, řekneme si něco o tom, kde se na Plzeňsku těžil a jak vznikal kaolin. A bude-li zájem, návštěvu geologických zajímavostí zakončíme v obci Chotiná na místě, kde se zpracovávala dýmavá kyselina sírová. Pojedeme po méně známých cestách v lese i podél vody

 

Aktualizace: 03.09.2019

Brdy s průvodcem „Za Fabiánovým ložem“

news
Vydáme se do severní a centrální části Brd, abychom navštívili misto, kde prý dříve lehával pán brdských hor - Fabián. Přitom zajedeme na rozhlednu a prohlédneme si některá brdská kamenná moře Aktualizace: 02.08.2018

Brdy s průvodcem „Za vojenskou historií Středních Brd“

news
Z hořovického nádraží se vydáme do bývalého vojenského újezdu Brdy. Navštívíme půvabnou zříceninu hradu Valdek a zajedeme k bývalému polnímu letišti obklopenému brdskými lesy. Na dopadových plochách si prohlédneme  bunkry a pozorovatelnu znám= z filmu Obecná škola. Zmíníme se také o pomníčcích v lesích - kolem některých budeme projíždět. Podíváme se také k zámečku Tři trubky, který má velice zajmavou historii. Zajedeme také k do Strašic, kde je Muzeum středních Brd a Muzeum dopravy (prohlídka není součástí trasy z časových důvodů). Aktualizace: 02.07.2018

Brdy s průvodcem „Za starými stromy v Brdech“

news
Z nejvyššího bodu Brdského cyklobusu se vydáme ke Kolvínu, kde najdeme asi největší brdskou jedli.  V oblasti Přední Záběhlé si pak prohlédneme statné hraniční duby, u červeného vrchu pak smrk čtverák s nezvykle propletenými kmeny. Na závěr se ještě zajedeme podívat k nejstaršímu hraničnímu stromu Plzeňského kraje v Teslínech. nezapomeneme ani na sta ré ovocné stromy, které byly součástí zahrad kolem brdských stavení. Aktualizace: 28.06.2018

Brdy s průvodcem: „Na bajku okolo brdských studánek“

news
Z Mirošovského nádraží Mirošov-město  se vydáme po cestách i cestičkách brdskými lesy. Podle bikerského pravidla cesta je cíl se projedeme po lesních cestách  a sem tam zastavíme na pěkných místech nebo u studánky. Trasa je určena hlavně bikerům, kteří mají rádi konce a neradi jezdí po asfaltu. Aktualizace: 28.06.2018

Cykloprohlídka „Za vzácnou květenou Brd“

news
Vydáme se kolem místa, kde měl stát americký radar do oblíbené oblasti tzv. Lufťáků na Padrť. V okolí Padrťských rybníků si prohlédneme vzácné kvítí a rostlinstvo lužních lesů. Cestou se podíváme na několik zajímavých stromů vč. starého dubu v bývalé Záběhlé, pokocháme se vyhlídkou od vrcholu Praha a ukážeme si místo, odkud „se bere" červená barva na brdských cestách. Prohlédneme si brdské epyfitické lišejníky. Aktualizace: 08.06.2018

Cykloprohlídka „Za Fabiánovými vousy“

news
Jen málo z plzeňských cyklistů zná polesí Vysoká i přesto, že leží doslova za hranicemi města. Síť cest, po kterých se dobře dá jezdit na kole, je ale zrádná. Pokud se neumíte dobře orientovat, lehce tu zabloudíte. S průvodcem ale můžete navštívit pěkně schované leknínové jezírko i tři douglasky, které jsou zdaleka vidět i z protilehlého hřebene. Krom toho také uvidíte jeden z nejstarších kostelů v našem kraji.  Aktualizace: 05.08.2017

Cykloprohlídka „Po starých plzeňských pivovarech“

news
Trasa vede  jak intravilánem města, tak podél plzeňských řek.  Zavede vás třeba k místu, kde vařil pivo Plzeňský společenský pivovar i Český plzeňský pivovar. Dovíte se něco o právu várečném i o tom, proč v Plzni nakonec zůstal pivovar jen jeden. Aktualizace: 04.07.2017

Cykloprohlídka „Po starých plzeňských podnicích“

news
Trasa vede  jak intravilánem města, tak podél plzeňských řek.  Zavede vás třeba k místu, kde stávala první parostrojní továrna, kde byly v Plzni mlýny, známé kamenictví Cingroš, koželužna či obuvnická továrna. Uvidíte první železobetonovou stavbu v Plzni i bývalou octárnu či sklárnu.     Aktualizace: 18.08.2016

Cykloprohlídka „Přes Vysokou“

news
Jen málo z plzeňských cyklistů zná polesí Vysoká i přesto, že leží doslova za hranicemi města. Síť cest, po kterých se dobře dá jezdit na kole, je ale zrádná. Pokud se neumíte dobře orientovat, lehce tu zabloudíte. S průvodcem ale můžete navštívit pěkně schované leknínové jezírko i tři douglasky, které jsou zdaleka vidět i z protilehlého hřebene. Krom toho také uvidíte jeden z nejstarších kostelů v našem kraji.  Aktualizace: 18.08.2016

Cykloprohlídka „Po stopách zaniklých obcí u železné opony"

news
na zajímavá místa blízko hranic v Českém lese na Bělsku a Poběžovicku. Seznámíme se s historií zaniklých obcí, dovíte se něco o zdejší přírodě, jejích zajímavostech a památkách, ale čeká vás i několik zajímavostí, jako třeba střecha domu, z níž voda odtéká jak do Labe, tak do Dunaje. Tempo bude vlídné - vždy se čeká na posledního. Aktualizace: 14.08.2015

Cykloprohlídka „Za sklářstvím a bobry v Českém lese"

news
Trasa nás zavede na zajímavá místa na Tachovsku. Seznámíme se s pozůstatky sklářské výroby, a navštívíte místa, kde jsou bobři a budete se moci pokochat krásnou vyhlídkou z rozhledny Havran. Aktualizace: 14.08.2015

Cykloprohlídka „Plzeňské mosty a lávky“

news
Trasa vede podél plzeňských řek  a překovává je po zajímavých mostech a lávkách nejprve u Kalikovského mlýna, pakkolem nových lávek až k mostu na Jateční, který nyní slouží cyklistům a pěším, poté dojede podél Radbuzy až k Tyršovu mostu, kde cykloprohlídku zakončíme. O zajímavých mostech a lávkách, které nestineme projet, si aspoň něco řekneme.   Aktualizace: 04.08.2015

Cykloprohlídka „Za kamennými kříži“

news
Během trasy této cykloprohlídky na vás čeká hledání kamenných křížů na severním Plzeňsku. Dovíte se také, jak se kříže nazývají a kdy a proč vznikaly, jak a čím se liší kamenný kříž od kříže smírčího, co jsou mezní a hraniční kameny, kde a jak se umisťovaly a jaký význam i ochranu požívají nyní. Přitom se projedete nejen po silnicích, ale i po lesních a polních cestách severního Plzeňska, které patří, co do počtu kamenných křížů, k těm nejzajímavějším. Po cestě také navštívíme Muzeum kol v Luhově, kde je umístěna sbírka kol Františka Babického. Aktualizace: 12.08.2014

Cykloprohlídka „Za uhlím na Plzeňsku“

news
Trasa nás zavede na Rokycansko do míst, kde se dříve povrchově těžilo černé uhlí. Dozvíte se, co to jsou např. proplástky, čemu horníci říkali „kanafas" či „spodky" a navštívíte také Pohádkový statek ve Vranovicích. Prohlédneme si také novou rozhlednu Na Vrších u Břas. Při cestě budeme projíždět kolem přírodní památky Kašparův vrch a národní přírodní památky Vosek. V Rokycanech pak obejmeme památný javor. Aktualizace: 06.08.2013

Cykloprohlídka „Po stopách plzeňských osobností”

news
Trasa tohoto okruhu vás zavede k místům, kde v Plzni žili nebo pracovali slavní lidé. Prohlédnete si výsledky jejich práce a při výkladu se dovíte něco o jejich životě a pobytu v Plzni. Vydáme se po stopách např. J. K. Tyla, Rudolfa Štěcha, Mikoláše Alše, Josefa Skupy či Miroslava Horníčka. Prohlédnete si například rodný dům Miroslava Horníčka, vilu architekta Štecha, budovy jednoho z nejznámějších architektů Plzeňska Hanuše Zápala, navštívíme také místa, kde žili nebo studovali. Aktualizace: 11.07.2013

Cykloprohlídka „Mlýnská“

news
Trasa vede povodím Úslavy. V rámci cyklovýletu navštívíte mlýn, který poháněla voda. Vy si jej budete moci prohlédnout s výkladem mlynáře, který v něm léta pracoval. Dovíte se, kde všude na řece Úslavě, Bradavě a jejich přítocích stávaly mlýny, jak fungovaly a jak se měnily. Také okusíte něco z mlynářské terminologie - zjistíte, co to například jsou vantroky, hasačert nebo vejražek a kdo byl mládek a stárek. Dozvíte se také, které mlýny jsou nyní ještě v provozu. Aktualizace: 08.08.2012
 
1 2