Na úvodní stránku
mail

Trasy pro cyklovýlety

 

Tipy na výlety na kole z Plzně do bližšího či vzdálenějšího okolí. Trasy jsou rozděleny podle náročnosti. Vyberte si vhodný typ z podmenu.

Za Kozinou a jeho velkým psem

article

Malí cyklisté na kolech vyrážejí na stezku pravidelně a s úsměvem

Tato trasa nás zavede k památníku Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Újezda. Památník teď hlídá velký šedý pes shlížející krásnou vyhlídkou na Chodsko přímo u prolézaček. Velký šedý pes je tajemnou prolézačkou pro malé dobrodruhy. Cestou k němu můžete navštívit Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v Újezdě a poslechnout si výklad v původním chodském nářečí. Kozinův památník na Hrádku i s nádhernou vyhlídkou může být místem pro sladkou odměnu na terase restaurace nebo kiosku. Při cestě dál na koupání v Babylonu pojedete přes Trhanov. Zpátky do Domažlic už vede cesta téměř pořád po cyklostezkách a také přes obnovenou lávku s akvaduktem u Hadrovce. Trasa je určena rodinám, co se nebojí vyšlápnout na kopec a užít si z něj vyhlídku i cestu dolů.

Délka trasy:

Start a cíl: DomažliceAutor: cykloRADKA (text&foto), Rita HAVLOVÁ (foto), Lukáš HRBÁČEK (foto), Jitka VRTALOVÁ - NaKole.cz(foto), RAMAP (mapa) Aktualizace: 27.12.2011

testKraj kolem Domažlic zvaný Chodsko si mnohý z nás spojí s Kozinou, hrdým Chodem a strážcem hranic, který hájil proti Lomikarovi práva Chodů, daná jim králem. Tento kraj na pomezí Českého lesa a Šumavy již od středověku protkávala kupecká stezka z Řezna (Regensburg) do Prahy, po které se vozila sůl, drahé koření i látky ze středomoří. Chodsko si uchovalo mnohé ze svých tradic - písně, nářečí, kroje, které tady o nedělích můžete zahlédnout, ale také památky na své výsady strážců hranic, které si Chodové po dlouhá léta drželi. Snad každý pozná Choda podle dlouhého pláště a černého klobouku se širokou krempou, které chránily před nepřízní počasí při službě na hranicích, a s čakanem (sekerou na dlouhém topůrku) v ruce. Typickým průvodcem zdejších strážců hranic byl pes. Také Furth im Wald (Brod nad Lesy), městečko jen pár kilometrů za hranicemi, má své historické tradice. K těm nejznámějším a nejstarším patří Skolení draka, historická slavnost, která patří k nejstarším v Německu. Domažlice a Furth im Wald v současnosti nespojuje jen partnerství měst, ale také cyklostezka, která je součástí mezinárodní cyklotrasy, která kopíruje starou kupeckou stezku. Právě šestnáctikilometrový úsek mezi Domažlicemi a Furth im Waldem je nyní již veden po nových cyklostezkách mimo hlavní komunikaci. Spolu s dalšími zajímavostmi a cyklotrasami v okolí tak představuje Chodsko lákavou destinaci zejména pro rodiny s dětmi, které chtějí šlápnout do pedálů nebo se projet na kolečkových bruslích. Navržené trasy cyklobalíčku Na kole Chodskem s Cyklistíkem nabízejí kratší cyklovýlety pro rodiny s dětmi, pro cyklisty, kteří zvládnou delší výlety, nabízí Chodsko širokou škálu dalších cyklistických možností na dalších trasách s poznáním zdejší krásné přírody i zajímavé chodské historie.

 

Popis trasy A (v mapě černá)

Trasa vede z Domažlic po málo frekventované komunikaci do Újezda ke statku, kde je pamětní síň Jana Sladkého Koziny. Tam si můžete prohlédnout, jak se na Chodsku žilo a také se přímo v chodském nářečí dovědět něco o výsadách Chodů jako strážců českých hranic. Uvidíte zde i chodské kroje včetně typického dlouhého pláště s černým kloboukem a čakanem, který má na sobě i Kozina stojící jako socha na nedalekém vrchu Hrádek. Než z Kozinova statku dojedete na Hrádek, prohlédněte si místní dvůr U Keplů a U Podestátů, typické chodské statky s historií. Pak stačí jen vystoupat pár zatáček na kopec a už jste u Koziny. Jeho pomník na vrcholu i vyhlídka z místa jen pár metrů pod ním uspokojí každého. Je odtud vidět celé Chodsko jako na dlani. Děti si zde navíc mohou užít prolézaček nebo třeba vrcholovou prémii v podobě zmrzliny či oblíbeného jídla na terase. Z Hrádku pak budete postupně klesat do Babylonské kotliny až k samotnému Babylonu, kde můžete zastavit na koupání nebo u dětského hřiště. Z Babylonu, pokud nesednete na vlak, vás už čeká pohodová cesta po stezce přes Havlovice do Domažlic. Kousek za Hadrovcem je k vidění místní technická zajímavost - akvadukt. Nový mostek s kanálkem pro vodu, který převádí náhon Teplé Bystřice z jedné strany železniční trati na druhou, stojí rozhodně za zastávku. Samotný kanál Teplé Bystřice si můžete prohlédnout, pokud se vrátíte po druhé straně trati kousek zpět. Od akvaduktu pak dojedete stezkou přes Havlovice až do Domažlic Ještě můžete zastavit u dřevěných soch po pravé straně stezky za Havlovicemi.

 

testTato trasa vede zčásti po silnici s velmi malým provozem, zčásti po cyklostezkách. Její první část, tedy kousek ke Kozinovo památníku na Hrádku, pozvolna stoupá, pak přes Trhanov sjíždí do Babylonské kotliny, kde se napojuje na cyklostezku, která již bez terénního převýšení pokračuje zpátky do výchozího místa - Domažlic. Je možné ji zkrátit a nasednout na vlak už v Babyloně či v Havlovicích.

 

 

 

test

 

 

 

Kozinova pamětní síň  v Újezdě a památník na Hrádku - cíl trasy

testObě tato místa jsou spojena s Janem Sladkým Kozinou, Chodem, který stál v čele rebelie proti pánům za práva daná Chodům jako strážcům hranic českými panovníky, a který také za ně položil život. Zemřel na šibenici v Plzni a jeho poslední slova určená Wolfu Maxmiliánu z Lamingenu, řečenému Lomikarovi „Do roka a do dne" se také vyplnila. Lomikar, který sídlil na chodském zámku v Trhanově po roce zemřel. V Újezdě si můžete prohlédnout Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v jeho rodném statku v dolní části návsi. Při prohlížení chodských krojů a tradičního vybavení chodského statku, dostanete výklad v typickém chodském nářečí. Po cestě na asi 2 kilometry vzdálený Hrádek si můžete ještě v Újezdě prohlédnout dva typické chodské statky U Keplů a U Podestátů nedaleko kostela. Socha Koziny na Hrádku byla postavena roku 1895 a jedenáct let po prvním knižním vydání Psohlavců zde při jejím odhalení Alois Jirásek získal čestné občanství chodské vsi Újezd. Kozina je na památníku zobrazen s chodským psem, čakanem v pravé a královským privilegiem v levé ruce. Jeho pohled směřuje k Plzni, kde byl 28.11.1695 v místě dnešního pivovaru popraven.

 

Zajímavosti na trase

Na trase a v její blízkosti je mnoho zajímavých míst, která stojí za návštěvu. U některých z nich najdete informační tabule, ze kterých se můžete dovědět více o historii i současnosti. Stručný popis těch nejzajímavějších najdete níže v pořadí, ve kterém je budete míjet na trase:

 

testDomažlice - Přirozené centrum Chodska. Jeho jádro je městskou památkovou rezervací s podlouhlým náměstím lemovaným podloubím. Častým cílem návštěvníků města je šikmá věž arciděkanského chrámu, která slouží také jako rozhledna. V jihozápadním nároží se nachází Chodský hrad, v němž sídlí Muzeum Chodska. Ve městě je galerie obrazů bratří Špillarů, expozice modelové železnice, plavecký bazén a zimní stadion.

 

Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v Újezdě - Rodný statek vůdce chodské rebelie Jana Sladkého Koziny v dolní části návsi je nyní zpřístupněn veřejnosti. Zatímco si budete prohlížet chodské kroje a tradiční vybavení chodského statku, dostanete zde výklad v typickém chodském nářečí.
Pamětní síň Jana Sladkého Koziny, Újezd u Domažlic, tel: +420 379 722 282, ujezdou@tiscali.cz

 

Čerchov (1042 m) - nejvyšší vrchol Českého lesa s kamennou Kurzovou rozhlednou a vojenskou věží na vrcholu. Čerchov tvoří jeden ze zdáli rozpoznatelných vrcholů českých hraničních hor, který je vidět až z Plzně. Od roku 2011 jezdí o prázdninách až na vrchol autobus, který může přepravovat i několik kol.  

 

Trhanov - V letech 1676-7 zde nechal Lamingen (zvaný Lomikar) vystavět zámek Chodenschlöss. Zámek byl v minulosti využíván jako obrazová galerie bratří Špillarů. Ta je ale dnes umístěna v Domažlicích. 

 

Čertova naučná stezka - 11 km dlouhá stezka pro pěší i cyklisty z Havlovic do Babylonu s 21 zastávkami s popisem historických i přírodních zajímavostí Chodska v okolí Babylonu.

 

Babylon - oblíbené vzdušné lázně, které se za 1. republiky díky výstavbě několika hotelů u Babylonského rybníka staly vyhledávaným letoviskem. V obci je dnes množství ubytovacích kapacit od kempu až po hotely. 

 

Babylonský rybník - oblíbené přírodní koupaliště s písčitým dnem a pláží, které prošlo v roce 2011 rozsáhlou rekonstrukcí. Voda je mírně radioaktivní, což má příznivé léčebné účinky např. pro revmatická onemocnění. Od počátku dvacátého století se díky majitelům hrabatům Stadionům začal rybník využívat pro rekreační účely.

 

testViklan Čertův kámen - 4 metry dlouhý kámen bochníkovitého tvaru, který vzniknul zvětráváním a erozí žuly v Babylonské kotlině. U kamene roste vzrostlý exemplář douglasky tisolisté. 

 

Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka - vlhká louka v údolní nivě potoka Bystřice u Šnajberského rybníka se zachovalým biotopem lučních, mokřadních a rašeliništních společenstev. Roste zde mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a je zde možné též zahlédnout mnoho ptáků.  

 

Akvadukt - akvadukt nedaleko Hadrovce převáděl vodu mlýnského náhonu Teplé Bystřice z jedné strany železniční trati na druhou. Původně 32 metrů dlouhý dřevěný akvadukt, který musel být v roce 1984 stržen, nahradil nový v roce 2011. Tento mostek s kanálem pro vodu je kvůli možné elektrifikaci železniční trati o něco výše než původní celodřevěná stavba.


náhon Teplé Bystřice - 16 km dlouhý a metr široký kanál, který přivádí vodu z východního svahu Čerchova do Domažlic. Sloužil také jako vodní pohon pro několik mlýnů a manufaktur. Od roku 1984, kdy byl stržen akvadukt u Hadrovce, dosahuje délky jen 8 km. S obnovením akvaduktu průjezdného i pro cyklisty se počítá opět i se zavodněním druhé části kanálu do Domažlic.  

 

Pár rad pro rodiče před cestou

Než budete plánovat, kam s dětmi na kole vyrazíte, zamyslete se nad pár drobnostmi, které mohou ve výsledku hodně ovlivnit to, zda vaše děti i vy budete z výletu nadšeni, či naopak otráveni. Proto prosím:

test 

  • zvažte hlavně fyzické možnosti vašich dětí a vyberte vhodnou variantu cyklovýletu, případně jej pomocí vlaku zkraťte
  • zvolte vhodnou motivaci pro děti v cíli nebo v nejvyšším místě trasy (zmrzlina, oblíbené jídlo atp.)
  • ověřte před cestou možnost vstupu do objektů ať neslibujete, co nemůžete (ne vlastní vinou) splnit
  • naplánujte předem zastávky s ohledem na kopečky, denní teplotu, místa s dětským hřištěm nebo koupaliště
  • nezapomeňte, že se pohybujete v podhorské oblasti, kde se může změnit počasí - buďte na to připraveni, zjistěte si aktuální předpověď počasí na dobu výletu

 

Ubytování

testBabylon

- hotel BOHMANN (GPS  49°23'54.495"N, 12°51'34.168"E ), Babylon 11
- hotel PRAHA (GPS  49°24'0.083"N, 12°52'1.903"E), Babylon 52
- kemp BABYLON (GPS 49°24'12.107"N, 12°51'24.275"E ) Babylon 121, tel. +420 379 793 286

testDomažlice
- hotel KALOUS (certifikát Cyklisté vítáni, GPS 49°26'12.944"N, 12°56'26.307"E) - 

- penzion BOSÁKOVÁ (GPS 49°26'20.493"N, 12°56'12.073"E) Srnova 77, Domažlice
- penzion KONŠELSKÝ ŠENK (GPS 49°26'22.049"N, 12°55'48.716"E) Vodní 33, Domažlice
- penzion U MARTINA (GPS 49°26'23.248"N, 12°55'52.029"E) Vodní 10, Domažlice
Dolní Folmava
- hospůdka U MLYNÁŘE (GPS 49°21'26.226"N, 12°50'50.003"E) Dolní Folmava 71 - ubytování v pensionu s restaurací přímo u CT3

Havlovice
- restaurace a penzion NEMANSKÝ MLÝN (GPS  49°25'42.765"N, 12°53'17.546"E) Havlovice 22 - ubytování s restaurací přímo u cyklostezky

Hrádek
- CHODSKÁ CHALUPA (GPS  49°25'52.399"N, 12°51'43.141"E) Újezd čp.107 - restaurace s ubytováním a možností posezení na terase

Pec pod Čechovem

- pension U HONÝSKŮ  (GPS  49°23'56.695"N, 12°49'56.132"E ) Pec pod Čerchovem 32 - pension se šenkem s domácí i chodskou kuchyní vč. chodských koláčů

Trhanov

- restaurace U SV. JÁNA (GPS  49°25'12.064"N, 12°50'43.095"E ) Trhanov 11 - restaurace s možností ubytování

 

 

Občerstvení na trase

Domažlice

- restaurace CHODSKÝ HRAD (GPS  49°26'20.908"N, 12°55'39.637"E ) -
Chodské náměstí 96, Domažlice, tel. +420 379 776 010, lazena@chodskyhrad.cz

test- restaurace - Pizzerie KONŠELSKÝ ŠENK (GPS  49°26'22.049"N, 12°55'48.716"E) -

Vodní 33, Domažlice, tel. +420 379 720 222

- restaurace MAŠTAL V PODHRADÍ (GPS 49°26'15.889"N, 12°55'41.311"E ) - teplá jídla
Jiráskova 42, Domažlice, tel. +420 379 722 406

- restaurace U KOCOURA (GPS 49°26'18.781"N, 12°55'44.609"E ) - teplá jídla, posezení venku
Havlíčkova 149, Domažlice, tel. +420 379 720 770

- restaurace U SCHNEIDERŮ (GPS 49°26'25.184"N, 12°56'0.318"E ) - teplá jídla
Břetislavova 99, Domažlice, tel. +420 379 722 909

- restaurace U JIŘÍHO (GPS 49°26'21.523"N, 12°55'33.819"E ) - teplá jídla
J. Procházky 88, Domažlice, tel. +420 379 723 386

- restaurace U MELUZÍNY (GPS  49°26'23.122"N, 12°55'55.434"E ) - historická krčma
Vodní 19, 34401 Domažlice, tel.+420 379 768 698

 

testHrádek

- CHODSKÁ CHALUPA (GPS  49°25'52.399"N, 12°51'43.141"E) Újezd čp.107- stylová restaurace s tradiční českou a chodskou kuchyní, s ubytováním a možností posezení na terase

- Kiosek - venkovní posezení s vyhlídkou 

 

Trhanov

- restaurace U SV. JÁNA (GPS  49°25'12.064"N, 12°50'43.095"E ) Trhanov 11 - restaurace s možností ubytování nabízí domácí kuchyni s krajovými jídly a chodským interiérem, krytá terasa vyhlídkou na rybník

 

Pec pod Čechovem

- pension U HONÝSKŮ  (GPS  49°23'56.695"N, 12°49'56.132"E ) Pec pod Čerchovem 32 - pension se šenkem s domácí i chodskou kuchyní vč.chodských koláčů

 

Babylon
- hotel BOHMANN (GPS 49°23'54.495"N, 12°51'34.168"E) - teplá jídla v restauraci s možností sezení na terase

tel. +420 379 793 226, hotel-bohmann@seznam.cz
- minigolf U DRLÍKA (GPS  49°23'58.304"N, 12°51'59.609"E ) - restaurace s venkovní terasou u Babylonského rybníka
Babylon č.p. 20, minigolf.drlik@seznam.cz
- hotel PRAHA (GPS 49°24'0.144"N, 12°52'1.754"E) - posezení na terase

Babylon 52,  tel. +420 379 793 502, recepce@hotelpraha-babylon.cz
- pizzeria-restaurace BABYLON (GPS  49°23'52.138"N, 12°51'34.531"E ) - posezení na terase
Babylon č.p. 60,  pizzeriababylon@seznam.cz

- restaurant-pizzeria-café PARADIZ (GPS  49°23'41.896"N, 12°51'34.860"E ) - restaurace s venkovní terasou a dětským hřištěm

- hospůdka SAUNA (GPS  49°23'51.763"N, 12°51'44.705"E) - posezení na terase v blízkosti dětského hřiště, sportoviště s pingpongovým stolem u rybníčku

 

 

Havlovice
- restaurace a penzion NEMANSKÝ MLÝN (GPS  49°25'42.765"N, 12°53'17.546"E) Havlovice 22 - ubytování s restaurací přímo u cyklostezky

 

Cykloservisy na trase

test

Jízdní kola RAMALA

Domažlice-Týnské Předměstí, Komenského 70

(GPS  49°26'29.048"N, 12°55'42.575"E)

tel. +420 379 725 198

domazlice@ramala.cz

 

Jaroslav Turek - prodej potřeb pro cyklistiku

Domažlice-Dolejší Předměstí, Husova tř. 97

(GPS  49°26'24.572"N, 12°56'12.383"E)

tel. +420 379 723 837

kola.turek@seznam.cz

 

Cykloprůvodci

Chcete-li se nechat provést po trase a ještě se přitom něco dovědět, objednejte si cykloprůvodce.

 

 

Doprava s kolem

testVyužijte přímého vlakového spojení na trati č. 180 (Praha - Plzeň - Domažlice - Česká Kubice/Furth im Wald). Informace najdete zde.

 

Pro případnou cestu na Čerchov využijte autobus, který zajíždí až k rozhledně na vrcholu. Po domluvě s řidičem lze přepravit i několik kol. Informace najdete zde.

 

 

testDoporučené mapy

Český les/Oberfälzer Wald, cykloturistická mapa č.9,  1:75 000, pro Plz. kraj vydal Kletr
Český les - jih, turistická mapa 1:50 000, vydal KČT
Český les - Domažlicko, cykloturistická mapa 1:60 000, vydal SHOCART
Český les - jih, Chodsko, cykloturistická mapa 1:70 000, vydala Kartografie Praha
Český les, Chodsko, turistická mapa 1:100 000, vydala Kartografie Praha

 

 

Cyklobalíček „Na kole Chodskem s Cyklistíkem” tvoří

testtři trasy cyklovýletů určené pro rodiny s dětmi na kolech:

 

trasa A Za drakem 

 

trasa BK dračí sluji

 

trasa C - Za Kozinou a jeho velkým psem 

 

 

Tiskové a internetové provedení tras Chodskem na kole s Cyklistíkem podpořil Plzeňský kraj, provozovatel internetových stránek www.turisturaj.cz. test

 

 

 

 

popis popis popis

 

 

Fotogalerie