Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Masarykův most na Jateční patří teď cyklistům a pěším

article

Nově zrekonstruovaný Masarykův most na Jateční třídě v Plzni teď slouží pěším a cyklistům

Masarykův most na Jateční byl jedním ze dvou mostů v Plzni, po kterých během povodní v roce 2002 mohla projíždět auta. Teď po něm mohou jezdit jen cyklisté. Krásný železobetonový most známé prvorepublikové firmy Müller-Kapsa dostal nový šat, cyklisté pak novou stezku, která přes něj vede po Jateční ulici. Komu a proč pomůže a jak můžete novou cyklokomunikaci využít při cestách na kole po Plzni?

Autor: cykloRADKA (text&foto), Jana KRAUSOVÁ (foto), RAMAP (mapa) Aktualizace: 09.10.2014

testZdánlivě nevýznamná komunikace spojující největší plzeňské sídliště Severní Předměstí s čtvrtí Doubravka směrem ku Praze se za posledních dvacet let hodně změnila. S intenzitou dopravy až 10000 vozidel za 24 hodin se dostala Jateční ulice mezi hlavní tepny města. Jízda na kole po ní se stala nebezpečnou záležitostí. S dokončením rekonstrukce Masarykova mostu se však situace změnila k lepšímu. „Oprava tohoto mostu, v roce 1997 prohlášeného nemovitou kulturní památkou, byla součástí rekonstrukce," uvedl primátor města Plzně Martin Baxa při otevírání Masarykova mostu po jeho rekonstrukci a dodal: „Pevně doufám, že most bude dobře sloužit cyklistům i těm, co rádi chodí pěšky - na ty bychom také neměli zapomínat." Stavba započala v květnu 2013 jako společná investice kraje a města. „Celkové náklady na stavbu činily 315 milionů korun. Plzeňský kraj financoval projekt částkou necelých 230 milionů korun s využitím dotace ROP Jihozápad ve výši maximálně 85% nákladů. Zbylou částku pokryje kraj z vlastního rozpočtu. Zbývající část, více než 85 milionů korun, financovalo město Plzeň," uvedl hejtman Václav Šlajs.

 

testJateční ulice se na čas v tomto místě stala unikátem, a to hned čtyřmi mosty v těsné blízkosti přes řeku Berounku - novým, provizorním vojenským, který sloužil jako náhradní kvůli havarijnímu stavu původního mostu, železničním a v neposlední řadě původním historickým. Pro realizaci silničního tělesa bylo třeba provést přeložky inženýrských sítí, demolici značné části objektů bývalé ČOV a provést kompletní sanaci podloží násypu v tomto úseku. Součástí stavby jsou i nově vybudované zastávky MHD po obou stranách silnice, sjezdy a příjezdové komunikace k jednotlivým přilehlým areálům, kompletní odvodnění silnice, veřejné osvětlení a oboustranná stezka pro pěší i cyklisty. Pro tento účel je zrekonstruován stávající historický železobetonový obloukový Masarykův most, který byl v roce 2008 z důvodu havarijního stavu uzavřen a nahrazen mostním provizoriem. Po zprovoznění nového mostu byl koncem července provizorní most demontován. V průběhu dokončování stavby byla komunikace včetně nového mostu v červnu uvedena do předčasného užívání, aby ulehčila provoz na této frekventované trase. Chodníky a cyklostezky byly dokončeny následně během září.

test 

Cyklostezka podél Jateční komunikace

Pokud jste ještě po stezkách na Jateční nejeli, můžete to zkusit s námi. S kolegyní Janou jsme si samozřejmě celou trasu v obou směrech projeli a prohlédli si i navazující cyklistické komunikace.

Masarykův most
Konstrukci mostu tvoří dva oblouky ze železobetonu s předpjatou mostovkou. Oba otvory pod oblouky mají světlost 56,8 metrů. Most je 6,4 metru široký a postavila ho plzeňská firma Müller a Kapsa, jejíž specialitou byla stavba železobetonových konstrukcí. Vyznačuje se kvalitním architektonickým řešením. Zábradlí před oběma konci mostu a nad středním pilířem zdobí dvojice vysokých, štíhlých pylonů, které slouží zároveň jako kandelábry. Rozhodnutí o vybudování moderního mostu pro bouřlivě se rozvíjející průmyslovou Plzeň padlo v roce 1915, kdy se také začal stavět. Kvůli válce se jeho dokončení protáhlo až do roku 1918. Kolaudován a dán do užívání byl až 25. července 1922, navazující silnice byla totiž dostavěna až roku 1921. Ve své době to byl údajně největší betonový most u nás, a také proto byl pojmenován po prezidentu Masarykovi. Po rekonstrukci dokončené v roce 2014 po něm smí jezdit jen cyklisté.

Začali jsme u viaduktu za křižovatkou U Součků. Právě u ní totiž končí cyklostezka od Velkého Boleveckého rybníka. Ve směru od Bílé Hory, odkud Jana často jezdí, se pod viaduktem protáhnete ještě docela bezpečně. Hned za ním sjedete z komunikace doprava na stezku vedoucí na rekonstruovaný Masarykův most. Zážitek to bude hlavně pro ty cyklisty, kteří se nebojí jezdit v noci. Vysoké pylony totiž zdobí na vrcholu dobové lampy a tak pohled na starý most vedle nového působí až romanticky. Poté, co se na most trochu vyhoupnete, čeká vás mírný sjezd k nové komunikaci. Stezka se k ní pozvolna přimkne a jako stezka pro pěší a cyklisty ji také kopíruje až ke křižovatce s Chrásteckou ulicí. Tam cyklistický pruh končí, resp. zabočuje, právě do Chrástecké. Kdo by chtěl pokračovat po Jateční, musí na silnici. Škoda, že aspoň chodník od této křižovatky k té s Doubraveckou ulicí není označen jako stezka pro pěší a cyklisty, protože právě v Doubravecké se můžete napojit na cyklotrasu vedoucí s Jateční paralelně slepou komunikací podél železničních kolejí z druhé strany až k pivovaru. Stezka v Chrástecké je ale v současnosti rozkopaná, takže ve směru k Lopatárně můžete použít nejvýše prvních pár metrů.

 

testV protisměru vede cyklostezka také v chodníku společně s pěšími. Těch tu ale moc nechodí. V zatáčce před zastávkou můžete odbočit k nové lávce u Sv. Jiří. Pak vás čeká cesta přes nový most - v tomto místě má stezka betonový povrch. Za ním jej ještě jedno křížení s vedlejší komunikací a pak viadukt, kterým jsme projížděli na začátku. Z této strany je ale průjezd nebezpečnější, protože komunikace se za viaduktem stáčí doprava a auta zde cyklisty míjejí dost těsně. Chcete-li se tomuto místu vyhnout, musíte zajet asi 50 metrů doprava, jak naznačuje šipka na konci cyklostezky, až k propustku pod železniční tratí. Jenže ten k cyklistům zrovna vstřícný není. Z doubravecké strany vás sice čekají jen dva schody, ale z té bělohorské už celých devět a to po úzkém schodišti se zábradlím na obou stranách. Přitom náklady na zprůjezdnění propustku i pro cyklisty by nemusely být vysoké. 

 

Co je ale třeba pochválit,jsou křížení stezky s vedlejšími komunikacemi ústícími na Jateční. V několik případech je výškový rozdíl mezi stezkou a komunikací NULA centimetrů! Je to terprve druhé řešení, které je v Plzni takto provedené  a cyklisté to jistě ocení. Ne každý chce „drcnout” při každém přejíždění obrubníku, nebo při rychlejším nájezdu na obrubník stezky dokonce prorazit duši.

 

Na co je ale také třeba upozornit je vodorovným značením daná jednosměrnost stezek po obou stranách Jateční. Má svůj důvod, hlavně bezpečnostní. Ten každý pochopí, pokud bude například chtít jet k Boleváku z Doubravky po Masarykově mostě. Před viaduktem bude muset přejet Jateční a to je v tomto místě manévr velmi nebezpečný. O tom se přesvědčila i Jana a vy si to můžete prohlédnout na fotkách ve fotogalerii níže, kde jsou záběry ze všech míst v tomto článku popisovaných.

Stezka pro cyklisty na Jateční třídě v Plzni v číslech test

 Délka cyklostezky
  2,210 km 
     z toho pravá strana u ČOV   1,090 km
     z toho levá strana přes most   1,120 km
 Šíře cyklostezky   3 m
     na Masarykově mostě
  4,9 m
 Celkové náklady na stavbu   315 mil. Kč
      z toho Plzeňský kraj   230 mil. Kč
      z toho dotace ROP   85%
      z toho město Plzen   85 mil. Kč
     (zahrnuje stezky pro pěší a cyklisty)  
 Datum zahájení stavby  11/2012
     smíšené stezky pro pěší a cyklisty
 9/2013
 Datum uvedení do předčasného užívání  9/2013
 Datum otevření  7. října 2014
 Datum kolaudace (předpoklad)
 11/2014
 Projektoval  SUDOP PRAHA
 Realizátor stavby

konsorcium firem EUROVIA CS, a.s.a SWIETELSKY stavební s.r.o

 Investor  Plzeňský kraj a Město Plzeň

Přečtěte si také

testZápadní okruh spojil Křimice a Novou Hospodu cyklostezkou - nově otevřená část západního okruhu je lemována stezkami. Kam vedou a na jaké další komunikace vhodné pro cyklisty se napojují? Komu nejvíce pomohou?

Lávku na Božkovský ostrov otevřeli cyklisté - nově otevřená lávka a navazující stezka u řeky Úslavy v oblasti, kudy jezdí hodně cyklistů

Prvý cyklopiktokoridor v Plzni aneb malá cyklistická revoluce - kde najdete v Plzni první cyklopiktokoridor a jak se na takové komunikaci chovat jako řidič i cyklista? 

Cyklopruhy v komunikaci versus cyklostezky - Jaký je rozdíl v jízdě na kole po cyklostezce vedené souběžné podél komunikace a v cyklopruhu v hlavním dopravním prostoru komunikace. Článek vysvětluje oba pojmy a srovnává obě varianty z pohledu cyklisty  a uvádí výhody a nevýhody obou řešení.

 

 

Fotogalerie