Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Západní okruh spojil Křimice a Novou Hospodu cyklostezkou

article

S Janou jsme si po slavnostním otevření projely celou stezku v obou směrech z Nové Hospody až do Křimic

Počátkem tohoto týdne byla zprovozněna první část západního okruhu Plzně. Více než dva kilometry dlouhou dvouproudovou komunikaci s možností budoucího rozšíření na čtyřproudovou kopíruje cyklostezka. Jaké výhody přinese tento nový úsek cyklistům?

Autor: cykloRADKA (text&foto), Jana KRAUSOVÁ (foto), Jindra RADOVÁ (foto) Aktualizace: 10.09.2014

testZápadní okruh je jednou z komunikací, které usnadní a hlavně urychlí cestu motoristům. Vytváří alternativu pro cestu mimo centrum města Plzně a díky 300 metrů dlouhému mostu přes údolí Vejprnického potoka zkrátí kilometrově i časově cestu z Křimic přes okraj Skvrňan na Novou Hospodu k loni otevřenému dálničnímu přivaděči. Podobný efekt má ale stavba i pro cyklisty. Celý 2,1 kilometru dlouhý úsek totiž kopíruje stezka pro pěší i cyklisty, která na začátku i konci nového úseku navazuje na další cyklistické komunikace. „Vzhledem k tomu, že stavba vede v extravilánu, předpokládáme, že tudy budou jezdit hlavně cyklisté," uvedl hlavní stavbyvedoucí Matěj Brož z firmy BERGER BOHEMIA, a.s. Smíšená stezka pro pěší a cyklisty navazuje na cyklistické trasy mezi Křimicemi, Radčicemi a Skvrňany a hned po pár desítkách metrů překonává Chebskou ulici spojující Skvrňany a Křimice. V místě křížení je tzv. místo pro přecházení. Cyklista zde tedy musí dát přednost autům jedoucím po komunikaci, ale nemusí sesedat z kola. Může totiž přes komunikaci přejet. Zatímco u krajnic je výška obrubníku příjemně nulová, při přejezdu středového dělicího pásu kolo dvakrát drcne o zvýšený obrubník. Proč to na kraji komunikace šlo udělat bez výškového rozdílu a uprostřed komunikace nikoli? Podle Matěje Brože je to proto, že v místě krajnice není obrubník, ze kterého by stezka do komunikace sjížděla.

 

testZa křížením s Chebskou ulicí se stezka mírně zvedá a pak se přimyká k nové komunikaci Západního okruhu. Vede ale při jejím kraji o pár metrů výše, tedy nad zářezem samotné komunikace. Podjede železniční trať, což je jediné místo, kde se cyklista může případně schovat před nepřízní počasí. Po pár desítkách metrů se stezka opět stáčí a poté kříží další komunikaci, tentokrát prodloužení Vojanovy ulice k Západnímu okruhu. Tady už je sjezd ze stezky do komunikace s obvyklým obrubníkem, což naše skládací Bromptony nelibě nesly. Další úsek stezky k napojení do skvrňanské Pecháčkovy ulice lemují ze strany k městu nově vysázené stromy, z druhé pak protihluková stěna. Za odbočkou do této ulice následuje krátký sjezd na nový most přes údolí Vejprnického potoka. Za ním se stezka napojuje na kruhovém objezdu (na Nové Hospodě u Makra) na stezku kolem kruhového objezdu, ze které lze odbočit na Borská pole nebo na novou lávku před dálniční přivaděč, od které se dostanete lesem třeba až na Valchu.

 

testSlavnostní zahájení provozu na západním obchvatu se uskutečnilo na novém mostě přes údolí Vejprnického potoka, kde zástupci kraje, města a zástupci zhotovitele a provozovatele přestřihli pásku. Krátce na to mohly na obchvat vyjet první automobily ale i cyklisté. Jedna z nejdražších silničních dopravních staveb posledních let v Plzni vyžadovala spolupráci kraje, města i zhotovitele, kterým bylo sdružení firem pod vedením BERGER BOHEMIA, a.s., s dalšími účastníky: Metrostav a.s., STRABAG a.s. a EUROVIA, a.s. Město Plzeň nechalo vypracovat projektovou dokumentaci, vykoupilo pozemky nejen pro stavbu silničního tělesa, ale i pro nutné přeložky elektrického vedení a zajistilo vydání všech stavebních povolení a dalších povolení potřebných pro zahájení prací. Stavba západního obchvatu, kterou realizoval prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje  Plzeňský kraj společně s městem Plzní, patří k nejrozsáhlejším a finančně nejnákladnějším silničním stavbám v posledních letech. Za Plzeňský kraj realizaci stavby 1. etapy okruhu zajistila Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, za město Plzeň se na realizaci podílel Odbor investic magistrátu města Plzně. Celkové náklady stavebních prací činily 870 milionů korun, z toho 650 milionů korun hradil Plzeňský kraj a 220 milionů korun město Plzeň.

testNová stezka v číslech

 Šíře
 3 m
 Délka  2,5 km
 Počet křížení s komunikací  3
 Počet mimoúrovňových křížení  1 (podjezd po žel. tratí)
 Datum zahájení stavby  srpen 2012

 Datum uvedení do předčasného

užívání

 9. září 2014
 Datum otevření  9. září 2014
 Datum kolaudace  listopad 2014

 


 

 

 

 

 

 

 


Přečtěte si také

Otevřena nová cyklostezka a lávka na Nové Hospodě - o nové lávce přes dálniční přivaděč na Nové Hospodě i s mapkou navazujících cyklistických komunikací

Mezi Valchou a Novou Hospodou přibude cyklostezka - o budování  dalšího úseku cyklostezky mezi Valchou a Novou Hospodou (II. etapa) s mapkou a možnostmi využití pro cestu na kole

Z Nové Hospody na Valchu po nové cyklostezce - o připravované stezce z Nové Hospody na Valchu (I. etapa)  

 

Fotogalerie