Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Michal Vozobule - nový náměstek pro dopravu v Plzni

article

Michal Vozobule se na kole projel Plzní před komunálními volbami s velvyslancem Dánska v ČR

V listopadu 2018 převzal pomyslnou štafetu pro oblast dopravy a životního prostředí po Petru Náhlíkovi Michal Vozobule. Z opozičních lavic se dostal na místo, odkud může dopravu nejvíce ovlivňovat. Změní se nějak cyklistická doprava v Plzni? Jaké jsou plány ale i zkušenosti s dopravou včetně té cyklistické jsme se Michala Vozobule zeptali na jedné z prvních tiskových konferencí nového vedení města Plzně.

Autor: cykloRADKA (text&foto), Michal KÖRBE (foto), Veronika TROJANOVÁ (foto) Aktualizace: 16.01.2019

Politiky často kritizujeme, ale málokdo si uvědomí, jak je někdy složité na první pohled jednoduché věci změnit, nebo spíš tu změnu prosadit. Volební sliby téměř vždy zahrnují i ty z oblasti dopravy. To je oblast, která se dotýká každého. Naše čtenáře bude hlavně zajímat ta cyklistická. Proto jsme se ptali nového náměstka pro dopravu na jeho plány v oblasti cyklodopravy v Plzni a také na jeho vlastní zkušenosti s kolem. Plzeň už totiž svého náměstka pro dopravu, který na kole vůbec nejezdil, měla a na vztahu k cyklistické dopravě to bylo znát. Zda Michal Vozobule nasbíral v sedle dost zkušeností, aby dokázal správně směřovat rozvoj cyklistické dopravy v Plzni, se teprve ukáže. Už nesčíslněkrát se bohužel potvrdilo, že kvalifikace politika slovy „já také jezdím na kole" ještě neznamená, že cyklistické dopravě rozumí. V opozičních lavicích byl Michal Vozobule hlasitým kritikem radniční koalice. Jak mu to ale půjde coby náměstkovi pro dopravu? Jeho práci budeme sledovat, abyste si svůj názor během celého volebního období mohli vytvořit sami. Teď přinášíme rozhovor o jeho vizích v oblasti cyklodopravy v Plzni a vlastních zkušenostech ze sedla dvoukolého oře:

 

Mgr. Michal VOZOBULE (* 1980) - po 8 letech na gymnáziu Fr. Křižíka (GFK) v Plzni absolvoval obor politologie a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po ukončení studia pracoval jako konzultant v oblasti lidských zdrojů v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje a externě učil dějepis a seminář Evropská unie na GFK. Na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity učil předmět sociální plánování a projektování. Od roku 2007 pak pracoval na GFK jako zástupce ředitelky. Pět let byl také předsedou správní rady Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Od roku 2010 je zastupitelem města Plzně a Městského obvodu Plzeň 1. Od 15. listopadu 2019 je za TOP09 náměstkem primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí. Je svobodný a má syna.

plzenskonakole.cz: Jak vidíte jako nový náměstek pro dopravu priority v oblasti udržitelné dopravy? Co je pro vás nejdůležitější a co byste chtěl v roce 2019 či v dlouhodobém horizontu prosadit?

Michal Vozobule: Měli bychom se vrátit k Zásadám dopravní politiky, které jsou schválené, a konečně je začít dodržovat. Potom k Plánu udržitelné mobility (PUMP), který je také schválený. To jsou pro mne dva důležité dokumenty. Z hlediska priorit: u Zásad jsou to pěší, cyklistická, veřejná doprava a pak teprve individuální automobilová doprava (IAD), i když samozřejmě v plzeňském kontextu je to složité. Pak je to PUMP, který pro všechny druhy udržitelné dopravy přináší řešení. Teď probíhá aktualizace šitá na míru jednotlivým oblastem. Myslím si, že v rámci toho dokážeme tu věc posunout výrazně dál, to za prvé. A za druhé: Pro mne je důležité, že doprava je součástí veřejného prostoru. Dosud se řešila dopravní infrastruktura samostatně a struktura města zůstávala trochu pozadu. My chceme změnit nastavení tohoto myšlení, tedy dopravní infrastrukturu přizpůsobit struktuře města. Z toho musí všechny druhy dopravy vyjít v zásadě dobře, ale zároveň, aby bylo důležité i veřejné prostranství, které velmi často IAD ustupuje. To je obecný filozofický přístup, který chceme uplatňovat. Z hlediska jednotlivých částí dopravy: tak u cyklodopravy bych např. pokračoval v projektech greenways.

 

plzenskonakole.cz: O tom se jednalo včera na zastupitelstvu. Tam by se něco mělo v příštím roce měnit?

Michal Vozobule: Projekty grennways jsou pořád v rozpočtu, ale na příští rok tam nejsou žádné peníze. Nyní se čeká debata v rámci programového prohlášení (během února), kdy stanovíme priority pro jednotlivé oblasti a pak vezmeme peníze a přiřadíme je k jednotlivým projektům. Teď jsme schválili rozpočet, který drží ten základ, tj. rozestavěné stavby atp., ale nás teď čeká strategická debata, na kterou chceme přijít s prvním kolem strategie a pokud bude nějaký přebytek (Pozn. red. míněno přebytek rozpočtu za rok 2018), tak rozpočet do dalších let už by měl odrážet tyto priority. Greenways zůstávají jako položky, ale musíme k nim přiřadit nějaké prostředky.

 

testplzenskonakole.cz: Počítáte s nějakou konkrétní stavbou, s dobudováním něčeho klíčového?

Michal Vozobule: Je tady řada věcí připravených, ale nás ta podrobná debata čeká v tom, že ji chci zasadit do struktury města, protože se nedaří dlouhodobě koordinace jednotlivých věcí, takže když mi na to necháte prostor, abychom reagovali v rámci strategických debat, tak my přijdeme s tím, že tohle jsou konkrétní projekty greenways, které chceme udělat. Určitě chceme řešit výrazně i cyklistickou dopravu i uvnitř města. Budeme pravděpodobně aktualizovat generel cyklistické dopravy - ať už prostřednictvím Správy veřejného statku, nebo prostřednictvím někoho externího v kombinaci s Útvarem koncepce a rozvoje, protože generel cyklodopravy si to zaslouží. Teď vám neřeknu, co je dnes moje priorita v této oblasti. Určitě budeme debatovat o cyklostezce do Chrástu, kterou nyní majetkově řešíme ve vazbě na SŽDC. Možná, že ona bude tou novinkou. Máme nějaké projekty do Útušic atp., kolem ZOO jsou také nedořešené věci ve směru do Radčic. Musíme si na to sednout a říci si, co je v danou chvíli proveditelné a jak to za ty čtyři roky uděláme. Osobně bych chtěl, aby programové prohlášení do konce února bylo co nejkonkrétnější. Abychom mohli projekty dopřipravit, dofinancovat, a pokud máme nějaké myšlenky z aktualizace cyklogenerelu, tak abychom je nově vložili do vnímání toho prostoru. Pro mne je důležité, aby se cyklodoprava stala prioritou vedle pěších z hlediska přípravy celoplošných oprav a rekonstrukcí. Budu chtít, aby při jakýchkoli celoplošných opravách a zásadních rekonstrukcích byl současně i pohled urbanisty, nejen dopravních inženýrů. Já si myslím, že se to musí potkat a myslím, že to přispěje i k tomu, že nebudou jen linie na chodnících, ale že se dostaneme i k debatě o oddělení pěší a cyklodopravy a individuální dopravy a k tomu, jak jsme schopni to v těch místech kombinovat. Chce to novou debatu, protože řada lidí k tomu léta přistupovala nějak a já myslím, že se na to potřebujeme podívat ještě jednou, zevrubně a v kontextu celého veřejného prostoru.

 

plzenskonakole.cz: Mluvil jste v podstatě jen o infrastruktuře pro jízdu. A co parkování kol? Chcete ho také řešit? Jak?

Michal Vozobule: Máme předběžný plán, že bychom se chtěli zabývat komplexně centrem města a to vč. mobiliáře. Chceme udělat generel centra jednotlivých ulics tím, jaké funkce od nich očekáváme vzhledem k dopravě, cyklodopravě, IAD, kterou ale velmi pravděpodobně čeká výrazné zklidnění v centru města. To je diskuse, kterou povedeme.

 

testplzenskonakole.cz: Takže zvednete znovu Americkou třídu?

Michal Vozobule: Bezpochyby. Já osobně ano. Všechny odborné složky magistrátu, dopravní podniky, dopravní policie mne na to znovu upozornily při vstupních jednáních, které jsem měl.

 

plzenskonakole.cz: To je jedno z problematických míst i pro cyklisty.

Michal Vozobule: Z hlediska parkovací infrastruktury jde o dvě věci: Mobiliář, který chceme ve městě sjednotit. Chceme vést debaty, se všemi organizacemi, které se cyklistice a cyklodopravě obecně věnují. Sjednotit mobiliář, vstoupit do jednání s městskými obvody a v rámci toho cyklogenerelu udělat jasný plán. Co se týče bikesharingu, tak s nimi mě diskuse ještě čeká. Chtěl bych využít jejich dat, která umí zpracovat do tzv. heatmap. Tzn. myslím, že si dokážeme vytipovat místa, která jsou do jisté míry přetížená parkováním kol a třeba tam posílit infrastrukturu z mobiliáře, který dohodneme s těmi obvody.

 

plzenskonakole.cz: To ale už Správa veřejného statku dělala. Heatmapy dostali a seznam míst vhodných na stojany dle parkování bikesharingových kol již řešili.

Michal Vozobule: Pro mne je to v tomhle kontextu jedna z priorit. Mně třeba nevadí to současné parkování sdílených kol, ale chápu, že někteří lidé mají pocit, že je najednou těch kol v některých místech moc. A jsme, myslím, schopni se domluvit s provozovatelem na nějaké rozumné vazbě třeba právě v okolí centra, protože nám to nemusí vadit někde po Lochotíně nebo po Slovanech, kde ta koncentrace není tak velká, ale když se lidé sjedou do centra, tak tam to může být problém. A pak je ještě druhá věc, kterou teď začínáme diskutovat s Plzeňským krajem. Kraj si dělal výběrové řízení na design cykloboxů, zejména k nádražím. Kolegové z Útvaru koncepce a rozvoje tam byli a my máme chuť se zapojit, zejména ve vazbě na přestupní uzel Šumavská - vlakové nádraží, protože jak se vychází pod Hamburk z průchodu, tak tam UKR připravuje prostor.

 

testplzenskonakole.cz: Ano, tam budou kontejnery. Tam už jsem asi před pěti lety postavila parkovací věž. Tedy na fotce k článku.

Michal Vozobule: Dnes tam Útvar koncepce a rozvoje (UKR) vytváří územní studii. Je tam i parkování kol. UKR by na tom chtěl pracovat se společností Plzeň2015. Už jsme vedli diskusi, která veškerá infrastruktura (sdílení aut, sdílení kol, samotné parkování kol, cykloboxy apod.) by se do tohoto prostoru vešla a kterou tam chceme. Boxy jsou další, nejen v těch nádražích, kde to dává logický smysl a i se budeme bavit o tom, zda nejsou další infrastrukturní body, kde by tohle pomohlo nebo mohlo být zajímavé. Třeba pro některé provozovatele kulturních akcí, kteří nejsou schopni zajistit bezpečnost kol v různých lokalitách, ale třeba by se jim někam do jejich areálu ty boxy vešly, by to bylo bezpečnější parkování.

 

plzenskonakole.cz: To je jedno z řešení, jak rozšiřovat uživatele hromadné dopravy.

Michal Vozobule: Dopravní podnik města Plzně v rámci svého dopravního plánu mobility tyto služby začal řešit. Začal carsharingem, ale i v tom bikesharingu se chce v rámci konceptu kombinace doprav s městem potkat. Já bych byl ale zásadně proti tomu, abychom to udělali bez domluvy s tou současnou společností kolemplzne, která dnes bikesharing provozuje. To bych nerad, protože oni tady odvedli velký kus práce. Bez nich bych to dělat nechtěl. Jednoho dne podle mého dojdeme k tomu, že jejich možnosti rozvoje této služby nebudou stačit. Doufám, že k tomu dojde, protože ta poptávka pěkně roste a mohla by ještě růst nějakým typem kol, protože ne pro všechny postavy (smích) jsou ta kola úplně optimální.

 

plzenskonakole.cz: To tedy ne.

Michal Vozobule: Už jsem na něm taky jel. Jde to. Takže případně se s nimi budeme bavit o tom, jak ten projekt dál posunout, dál ho rozvíjet.

 

plzenskonakole.cz: A vy jezdíte na kole?

Michal Vozobule: Ano, já jezdím na kole.

 

plzenskonakole.cz: A kolik toho najedete? Na jakém kole? Kde jezdíte nejradši?

Michal Vozobule: Já jsem jezdíval za mlada opravdu hodně.

 

plzenskonakole.cz: Co je hodně?

Michal Vozobule: Jednu dobu jsem byl schopen ujet tak 40-50 kilometrů denně, ale to je opravdu dávno. Pak jsem měl takovou pauzu studijně-pracovní, teď jsem se svým synem začal jezdit po Plzni, tak jezdíme trasy do 15 kilometrů v Plzni i do blízkého okolí.

 

plzenskonakole.cz: Takže jezdíte rekreačně?

Michal Vozobule: Já jezdím v tuhle chvíli rekreačně, byť už jsem v předchozím zaměstnání, kdy jsem měl stůl na Bílém nároží, byl opakovaně i na kole.

 

plzenskonakole.cz: Takže už jste si vyzkoušel roli dopravního cyklisty?

Michal Vozobule: Ano, vyzkoušel. A vyzkoušel jsem si to před volbami s dánským velvyslancem. To byla akce Automatu.

 

plzenskonakole.cz: Tady v Plzni nebo v Praze?

Michal Vozobule: Já jsem s ním jel tady v Plzni. Byl velice zdvořilý, koneckonců, je to diplomat. To myšlení, které nám není vlastní, tedy to, že on se vždy ptal: „Je to legální? Není to tu legální?" a my říkali: „Tady je chodník, byť lidi tady nechodí" (na Doudleveckém mostě). „Ne, tak to tím pádem povedeme," řekl.

 

plzenskonakole.cz: Oni to nesmí. Nesmí porušovat naše zákony a nařízení.

Michal Vozobule: V tu chvíli se ta síť smrskává a dává mnohem menší možnosti. Takže jsem si to v tomto smyslu vyzkoušel i v praxi s ním, když jsme projížděli některé trasy.

 

testplzenskonakole.cz: Kolik teď najedete tak na kole za rok?

Michal Vozobule: To asi neumím říct, já to nepočítám. Já to mám jen se synem a občas jedu do okolí sám za známými a tak.

 

plzenskonakole.cz: Vyzkoušel už jste si jízdu v cyklistickém pruhu v hlavním dopravním prostoru?

Michal Vozobule: Ano, vyzkoušel jsem si to v ulici Na Dlouhých, jak je ten nový kus.

 

plzenskonakole.cz: Na těch dvaceti metrech? To se nepočítá.

Michal Vozobule: Ono v Plzni se to dá blbě zkoušet...

 

plzenskonakole.cz: Proto se vás na to ptám. Kde jinde?

Michal Vozobule: No právě, že v Plzni se to nedá.

 

plzenskonakole.cz: A jezdil jste po cyklopruhu v hlavním dopravním prostoru někde jinde? Máte zkušenost odjinud?

Michal Vozobule: Ne, to nemám.

 

plzenskonakole.cz: Třeba v Dánsku nebo Německu?

Michal Vozobule: Ne, zažil jsem to jen jako chodec. Prakticky jsem jel jen těch 20 metrů Na Dlouhých.

 

plzenskonakole.cz: To člověku totiž hodně dá...

Michal Vozobule: Tomu rozumím.

 

plzenskonakole.cz: Děkuji Vám za rozhovor.

 

Výzva čtenářům

Terminologií wikipedie je tento článek svými fotografiemi pahýl. Nepodařilo se nám totiž získat dostatek fotografií Michala Vozobule na kole. Máte nějaké? Pošlete nám je do redakce. Rádi je zveřejníme ve fotogalerii k tomuto článku.

 

Přečtěte si také

Parkovací věž pro kola: Řešení i pro Plzeň -  jak funguje první parkovací věž v ČR, která byla postavena před hlavním nádražím v Hradci Králové

Co přinese plán udržitelné mobility cyklistům v Plzni? - co to je plán udržitelné mobiliy, tzv. PUMP, a k čemu slouží?

Dlouhá ulice po rekonstrukci. Cyklisty vyhnala na chodník. - o rekonstrukci, která dala Plzeňákům prvních cca 20 metrů cyklopruhu v hlavním dopravním prostoru. Proč ne v celé délce?

 

 

Fotogalerie