Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Na cyklovýlet Chodskem s dětmi a Cyklistíkem

article

Malí cyklisté na kolech vyrážejí na stezku pravidelně a s úsměvem

Kdo z vás jezdí s dětmi na kole, ví, že bezpečných cyklostezek u nás stále není dost. Mezi Domažlicemi a Furth im Waldem vznikl nenáročný souvislý úsek cyklostezky. Je součástí mezinárodní dálkové cyklotrasy Praha-Plzeň-Řezno-Mnichov a už nyní si ho oblíbili hlavně malí cyklisté. Pro ty, kteří vyjíždějí na výlety i s dětmi připravil svazek obcí Domažlicko tři tipy na výlety Chodskem, které spojují šlapání do pedálů s poznáváním Chodské historie a tradic pro děti hravým způsobem. Máte-li chuť, vyjeďte s námi a Cyklistíkem za drakem, k dračí sluji a za Kozinou a jeho velkým psem...

Autor: cykloRADKA Aktualizace: 23.03.2012

testKraj kolem Domažlic zvaný Chodsko si mnohý z nás spojí s Kozinou, hrdým Chodem a strážcem hranic, který hájil proti Lomikarovi práva Chodů, dané jim králem. Tento kraj na pomezí Českého lesa a Šumavy již od středověku protkávala kupecká stezka z Řezna (Regensburg) do Prahy, po které se vozila sůl, drahé koření i látky ze středomoří. Chodsko si uchovalo mnohé ze svých tradic - písně, nářečí, kroje, které tady o nedělích můžete zahlédnout, ale také památky na své výsady strážců hranic, které si Chodové po dlouhá léta drželi. Snad každý pozná Choda podle dlouhého pláště a černého klobouku se širokou krempou, které chránily před nepřízní počasí při službě na hranicích, a s čakanem (sekerou na dlouhém topůrku) v ruce. Typickým průvodcem zdejších strážců hranic byl pes. Také Furth im Wald (Brod nad Lesy), městečko jen pár kilometrů za hranicemi, má své historické tradice. K těm nejznámějším a nejstarším patří Skolení draka, historická slavnost, která patří k nejstarším v Německu. Domažlice a Furth im Wald v současnosti nespojuje jen partnerství měst, ale také cyklostezka, která je součástí mezinárodní cyklotrasy, která kopíruje starou kupeckou stezku. Právě šestnáctikilometrový úsek mezi Domažlicemi a Furth im Waldem je nyní již veden po nových cyklostezkách mimo hlavní komunikaci. Spolu s dalšími zajímavostmi a cyklotrasami v okolí tak představuje Chodsko lákavou destinaci zejména pro rodiny s dětmi, které chtějí šlápnout do pedálů nebo se projet na kolečkových bruslích. Navržené trasy cyklobalíčku Na kole Chodskem s Cyklistíkem nabízejí kratší cyklovýlety pro rodiny s dětmi, pro cyklisty, kteří zvládnou delší výlety, nabízí Chodsko širokou škálu dalších cyklistických možností na dalších trasách s poznáním zdejší krásné přírody i zajímavé chodské historie.

 

test

 

Cyklistík vás i vaše děti provede na kole po třech trasách cyklovýletů: První trasa Za drakem vede po nové cyklostezce z Domažlic přes Havlovice, akvadukt u Hadrovce, Babylon, Dolní Folmavu a Ovčí vrch do Furth im Waldu, kde každé léto v době Chodských slavností probíhá nejstarší historická slavnost v Německu Skolení draka (der Drachenstich. A když zrovna nepřijdedete v době, kdy je na furthimwaldském náměstí připravená scéna s drakem, můžete si ho prohlédnout v Dračím muzeu pod věží. A pokud zvládnete ještě pár kilometrů navíc, můžete zajet k Dračí přehradě s vyhlídkou nad hladinu. Pro cestu zpátky z Furth im Waldu či z České Kubice můžete použít vlak. testDruhá trasa K dračí sluji vás dovede přes Pasečnici ke staré jeskyni v lese, která jakoby z oka vypadla té z pohádky o Bajajovi. Při cestě mezi Českou Kubicí a Babylonem vás možná  zláká potichoučku prohlédnout Jezírko lesních víl pod Köglerovým zastavením a vyhledat studánku blízko něj. Babylon může být zastávkou nejen třeba na oběd, ale i na koupání v Byblonském rybníce nebo na prohlídku Čertova kamene. Při cestě přes Hadrovec do Havlovic nejspíš budete zvědavě prohlížet nový akvadukt přes železniční trať, protože takových staveb v Čechách příliš nemáme. Třetí trasa Za Kozinou a jeho velkým psem vám řekne více o Chodsku, Chodech jako strážcích českých hranic a o Janu Sladém Kozinovi, vůdci chodské rebelie proti Lomikarovi. Příběh z historie Chodska, který ve svém románu tak barvitě ztvárnil Alois Jirásek, vám nejlépe připomene průvodní slovo v chodském nářečí v Pamětní síni J. S. Koziny v Újezdě. Jak vypadal nejslavnější Chod - Jan Sladký Kozina i samotné Chodsko, zjistíte na nedalekém Hrádku. Pak vás čeká příjemná cesta dolů přes Trhanov k Babylonu a odtud variantně třeba kolem náhonu Teplé Bystřice, který nyní končí u nového akvaduktu nedaleko Hadrovce. Cesta z Babylonu přes Havlovice vede po cyklostezce až do Domažlic, ale můžete ji absolvovat také vlakem.

 

testKaždá z tras nabízí pestrý výběr ubytování v regionu na trasách i blízko nich, stejně jako informace o možnostech občerstvení na trase, cykloservisech a vhodných mapách. Zákres jednotlivých tras najdete v mapě, více se dozvíte z profilů tras. Klíčová místa jsou doplněna GPS souřadnicemi odkazem na polohu místa v mapě. Každá trasa obsahuje seznam zajímavostí se stručným popisem v pořadí, ve kterém  je budete potkávat či míjet. Některé zajímavosti  jsou prolinkovány přímo na zdrojové informace.

 

Užitečné odkazy

www.idomazlice.cz -  kulturně turistický portál domažlického infocentra

 

Wandern and Radeln von Bayern nach Böhmen (Pěšky a na kole z Bavorska do Čech) - infoportál o turistice na kole i pěšky v bavorsko-českém příhraničí (jen v němčině)

 

www.cd.cz - portál Českých drah, kde můžete vyhledat vhodné spojení vlakem s kolem (použijte rozšířené hledání)

 

Cyklobalíček „Na kole Chodskem s Cyklistíkem” tvoří

testtři trasy cyklovýletů určené pro rodiny s dětmi na kolech:

 

trasa A Za drakem

 

trasa BK dračí sluji 

 

trasa C - Za Kozinou a jeho velkým psem 

 

 

Tiskové a internetové provedení tras Chodskem na kole s Cyklistíkem podpořil Plzeňský kraj, provozovatel internetových stránek www.turisturaj.cz. test

 

 

 

 

popis popis popis